De Groene Venen 19 mei 2017

Page 19

DE GROENE VENEN

19 mei 2017

19

Van Zijtveld, dé installatie specialisten

Alexander en Sander samen aan het roer Het installatiebedrijf Van Zijtveld in Mijdrecht is in 1973 door Gerrit van Zijtveld gesticht. Vijftien jaar geleden nam zijn zoon Alexander het familiebedrijf over. Als directeur-eigenaar leidde hij het bedrijf, samen met een hecht team van medewerkers, door de moeilijke tijden van de economische recessie. Inmiddels is de economie weer wat aangetrokken en wordt er hard gewerkt om de klanten van dienst te zijn. Een goed moment om de directie te versterken. Op 1 januari j.l. nam Sander Blom vijftig procent van de aandelen over en werd daarmee compagnon en mede-eigenaar. Sander werkt al vijftien jaar bij het bedrijf. tekst piet van buul

Motivatie en plezier in het werk zijn voor de mensen bij Van Zijtveld belangrijke factoren. “Wij zijn altijd op zoek naar medewerkers, die er een eer in stellen om mooi werk te maken,” zegt Alexander. “Het moet nog mooier worden dan je het zelf thuis zou willen hebben. Wanneer je daar dan de complimenten voor krijgt, dan doet je dat ook wel wat. En dat geeft weer extra motivatie. Wanneer iemand van ons aan een project begint, dan is hij daar ook van het begin tot het eind verantwoordelijk voor. Dat is plezierig voor de klant, die weet met wie hij te maken heeft. En het werkt voor ons ook prettig. Het is een feestje om zelf af te monteren en zo een kant en klaar product te kunnen afleveren. Over het algemeen werken mensen ook lang bij ons. Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand na verloop van tijd een beetje uitgekeken is op het werk. Wij houden onze mensen voor dat ze daarmee dan voor de dag moeten komen. We kunnen dan samen be-

kijken wat we kunnen doen om het werk weer wat leuker en interessanter te maken zodat men daarna met vernieuwde energie weer verder kan. Werken moet ook leuk zijn, vinden wij.” Van tuinman tot mededirecteur Na zijn studie had Sander Blom niet meteen een passende baan. Daarom ging hij als hulp aan de slag bij een hovenier. Tijdens een klus bij Alexander thuis hoorde hij dat Van Zijtveld op zoek was naar gemotiveerde medewerkers. Sander: “Het klikte eigenlijk meteen en ik zag er wel wat in. Ik heb dus gesolliciteerd en ben aangenomen. Dat is nu vijftien jaar geleden. In die tijd heb ik het hele traject doorlopen, van zelfstandig monteur tot servicemonteur en airco-specialist. Alles bij elkaar heb ik zeker zo’n acht jaar op school gezeten en cursussen gevolgd. De laatste jaren was ik meewerkend bedrijfsleider.” Hoewel Sander het prima naar zijn

zin had, reikten zijn ambities verder. Dat werd ook door de directie opgemerkt. Gezien het wederzijds vertrouwen dat men in elkaar heeft, werd besloten dat Sander tot de directie zou toetreden. “Sander was er aan toe om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen,” zegt Alexander. “Die kans wilden we hem graag bieden. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat Sander bij ons zou slagen. Ik heb hem daarvoor ook altijd gestimuleerd. Ons bedrijf is inmiddels zodanig gegroeid, dat ik als directeur wel iemand naast me kon gebruiken. Vandaar ons voorstel aan Sander om mede-eigenaar te worden.” Lastige keuze Sander heeft toch nog wel even moeten nadenken over het voorstel. “Ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad. Ik ken het bedrijf en de klantenkring en zij kennen mij. We zijn met elkaar een moeilijke tijd doorgekomen. Daarbij zijn we met

z’n allen de uitdaging aangegaan en hebben we veerkracht getoond. De wetenschap dat je het als team gezamenlijk doet en dat je er dus niet alleen voor staat, heeft me ook wel het vertrouwen gegeven dat het zou moeten lukken. Maar je realiseert je ook dat je als directeur verantwoordelijk bent voor het bedrijf en voor de mensen die er werken. Uiteindelijk gaven de sfeer in het bedrijf en de teamgeest die we samen opbrengen de doorslag om het aanbod te aanvaarden. En nu het eenmaal zo ver is, ben ik blij dat ik ja gezegd heb. Ook de collega’s in het bedrijf hebben goed gereageerd op mijn toetreding tot de directie.” Dat is overigens niet de enige verandering in zijn leven. Zowel Sander als Alexander zijn dit jaar vader geworden van mooie dochters. Alexan-

der van een tweeling en Sander van zijn eerste. Op zoek naar nieuwe medewerkers Alexander en Sander maken graag van de gelegenheid gebruik om mensen die op zoek zijn naar een baan uit te nodigen om contact op te nemen. “We stellen geen zware eisen aan vooropleiding en dergelijke”, zegt Alexander. “Mensen die gevoel hebben voor techniek en die het leuk vinden om mooi werk te maken, zijn van harte welkom.” Van Zijtveld installatietechniek is gevestigd aan de Constructieweg 14 op het industrieterrein in Mijdrecht. Tel. 0297-285158. Voor meer informatie over het bedrijf:

www.zijtveldbv.nl.

Gemeente regelt tijdelijk pontveer over De Kromme Mijdrecht Maandag jl. is de loop- en fietsbrug (de Overzetbrug) over de Kromme Mijdrecht flink beschadigd, doordat een binnenvaartschip tegen de brug is aangevaren. De schade aan de brug tussen Mijdrecht (provincie Utrecht) en Zevenhoven (provincie ZuidHolland) is groot en de brug is afgesloten. Ook het vaarverkeer is gestremd. Deze brug is een belangrijke schakel in de fietsroute van scholieren. Bovendien is het nu eindexamenperiode. Dankzij de grote inzet van plaatselijke aannemers kunnen sinds dinsdagmiddag fietsers en wandelaars via pontons met een veerpont naar de overkant. Die vaart in ieder geval gedurende de eindexamenperiode overdag tussen 7 en 18 uur. foto richard van der spoel

Geduld? Er is iets geks aan de hand met de natuur onder water in ons veengebied. Het water in onze regio wordt beheerd door het waterschap. Zij zorgen voor droge voeten door dijkonderhoud. Zij maken afspraken met inwoners (ingelanden) zodat ze hun bedrijf goed kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld met het boerenbedrijf, dat afhankelijk is van het waterpeil. Het waterschap moet ook de verschillende kwaliteiten van het water regelen: hoe schoon het is en of het voldoet aan bepaalde natuurwaarden. Daar komt de 'Kader Richtlijn Water' om de hoek kijken. Dit is een Europese richtlijn of voorschrift uit 2000, waarbij aan landen voorgeschreven wordt hoe het water er na 15 en 30 jaar moet uitzien. In ons gebied zijn voorzieningen getroffen om het water aan deze richtlijn te laten voldoen. Eén van de gevolgen is, dat het water schoner en helderder is geworden.

Daarbij helpt het dat er minder fosfaten in het water komen omdat wasmiddelen minder fosfaat bevatten. Mest komt ook minder in het water, door uitgebreide regelgeving. Ook zijn op sommige plaatsen defosfaterings-installaties gebouwd (Botshol, Demmerik). Terwijl het water dus steeds helderder wordt, is ook waargenomen dat de visstand in de afgelopen jaren drastisch is afgenomen. Enige tijd geleden is hierover op het gemeentehuis in Mijdrecht een informatie- of discussie-avond geweest. Volgens ‘de wetenschappers’ is de verwachting, dat de onderwaterfauna zich aan de nieuwe situatie zal aanpassen en zich, deels, zal herstellen. Veel recreanten die naar onze regio komen, ook om te vissen, hopen natuurlijk dat dat zal gebeuren. Het probleem is echter, dat men niet weet waarom de visstand met 90% is afgenomen. Komt dat wel door het heldere water? Vroeger, zeg 60 jaar geleden, was het water immers ook kraakhelder en was de

HSV Wilnis neemt jeugd mee naar de mooiste visplekken in De Ronde Venen

visstand uitbundig te noemen. De ‘wetenschappers’ hebben hierover weinig te berde gebracht. Kortom, we doen ingrepen in de natuur, in dit geval de waterkwaliteit, maar de gevolgen daarvan zijn niet helemaal duidelijk. Is het een kwestie van geduld hebben tot de natuur zich aanpast? Dat gebeurt natuurlijk altijd, maar zijn we dan ook tevreden over het resultaat? Dit is een column van Stichting De Bovenlanden. Zo wil de stichting u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op hun natuurterreinen. Draagt u het werk van de Stichting De Bovenlanden een warm hart toe? U kunt vanaf 7 euro per jaar al donateur worden. Kijk daarvoor op

www.debovenlanden.nl.

Om de jeugd te laten genieten van de mooie plekken en visstekken in De Ronde Venen houdt HSV Wilnis op 10 zaterdagmiddagen tussen 13 en 16 uur een interne viscompetitie. De eerste vismiddag is zaterdag 20 mei. Er wordt gevist in twee groepen: 6 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 17 jaar, onder begeleiding van ervaren vissers die goede tips geven én zorgen voor een hapje en een drankje plus een aantal verrassingen om nog beter te leren vissen. Aan het einde van het seizoen wordt er een ochtend op forel gevist in de Berenkuil in Putten, waar ook de spectaculaire prijsuitreiking van de competitie zal zijn. Tijdens de tien vissessies wordt ook bekeken of de vereniging een visteam kan oprichten voor landelijke wedstrij-

den. Wil je gewoon een middag mee om te zien of je het vissen leuk vindt, dan kan dat ook. De kosten zijn dan 5 euro voor een dagvergunning. Om alle middagen mee te gaan, heb je een visvergunning van HSV nodig plus een vaste hengel van 3 tot 4 meter en wat visspulletjes, zoals haakjes, dobber, loodje, en vislijn. Dure spullen kopen is echt niet nodig, bij de vereniging kun je eventueel een basisset aanschaffen voor circa 20 euro. Het lidmaatschap bedraagt 10,50 euro tot en met 13 jaar en 41 euro van 14 tot en met 64 jaar. De data voor de visdagen en de interne competitie zijn 20 mei, 10 juni, 24 juni, 15 juli, 12 augustus, 26 augustus en 16 september. Verzamelen bij de grote kastanjeboom in Wilnis-dorp. Van daar gaat iedereen gezamelijk naar de steeds wisselende visstek. Op de fiets of gebracht door ouders. Op 30 september is de forel-visdag. Je kunt je opgeven via www.hsvwilnis.nl, of door te bellen met Ronald van Eijk,tel. 06-546885676,of te mailen naar info@ronaldvaneijk.nl.