De Groene Venen 19-03-2021

Page 14

14

19 MAART 2021

BOUWEN MET DE

Stedenbouwkundige Merel Bakker legt de plannen uit voor woningbouwproject Sortie 16

NATUUR IN HET HART Niet alleen in de stad is de woningnood hoog, ook in de dorpen zitten mensen te springen om een passende woning. Daarom wil de provincie Utrecht tussen de 150 en 200 woningen realiseren op Sortie 16: een woningbouwlocatie met bijzondere natuurwaarden naast bedrijventerrein Soesterberg-Noord en woonwagencentrum Beukbergen in de gemeente Zeist. Hoe zorg je ervoor dat de woningen passen in een natuurlijke omgeving? Bouwen in en met de natuur is heel bijzonder. Dat vindt ook stedenbouwkundige

natuur een belangrijke rol. Daarom hebben we samen met de mensen uit de

In onze plannen speelt de natuur een belangrijke rol Merel Bakker van BGSV, die samen met landschapsarchitect Wolbert van Dijk de gebiedsvisie heeft opgesteld. “In onze plannen speelt de

omgeving en belangenverenigingen een gebiedsvisie gemaakt. We hebben de plannen afgestemd op de diersoorten die er leven.

De gemeenteraad van Zeist heeft de gebiedsvisie onlangs goedgekeurd.” “Midden in Sortie 16 ligt een open strook in het bos: het natuurlijk hart. Dit is een strook waar veel diersoorten leven en mooie bomen staan. Deze strook behouden we. De woningen worden rondom dit hart gebouwd”, legt Merel uit. “We stellen eisen aan de bebouwing. De woningen krijgen bijvoorbeeld groene daken. Ook houden we rekening met dieren bij het ontwerp voor de openbare ruimte. Zo is straatverlichting nodig om je weg te vinden in het donker, maar we willen dat dieren,

Vergaderingen Provinciale Staten zoals vleermuizen, er weinig last van hebben.” De gemeente Zeist, gemeente Soest, het Utrechts Landschap en provincie Utrecht werken samen in het programma Hart van de Heuvelrug. Doel van het programma is om de versnippering van de natuur tegen te gaan en aaneengesloten natuurgebieden te maken. Er zijn inmiddels 5 ecoducten aangelegd. Deze investeringen in de natuur worden gefinancierd uit de opbrengsten van bouwplannen zoals Sortie 16. Meer informatie: hartvandeheuvelrug.nl

Nieuw Servicepunt helpt inwoners en bedrijven bij aanleg groen dak

Moestuinjuf Charlotte biedt kinderen een natuurlijke ontdekkingstocht Onder de naam ‘De Moestuin Juf’ geeft Charlotte Verhoeve moestuinlessen op scholen in Zeist. De lessen zijn mogelijk dankzij het project Groen doet Goed. “Het is bijzonder om kinderen de magie van de natuur bij te brengen en te laten zien waar ons eten vandaan komt”, zegt Charlotte. Groen doet Goed maakt het mogelijk dat kinderen tussen vier en

twaalf jaar de natuur vaker beleven. Omdat in de huidige coronatijd alles een beetje anders is, wordt gekeken op welke manier de activiteiten verantwoord mogelijk zijn. De provincie werkt in Groen doet Goed samen met gemeenten en natuurorganisaties. Meer informatie: provincie-utrecht.nl/ demoestuinjuf

Een ‘groen’ dak is duurzaam en heeft een meerwaarde voor de biodiversiteit en waterberging. Daarnaast biedt het verkoeling en creëert het meer leefruimte. In onze provincie ligt ongeveer 56 km2 dak. Een groot deel daarvan is nu nog onbenut. De provincie Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) willen meer groene daken in de regio. De start van een servicepunt maakt dat mogelijk.

DE GROENE VENEN

Het Servicepunt Duurzame Daken gaat inwoners en bedrijven helpen bij het vormgeven van groene daken. Bedrijven en buurten kunnen gratis dakconstructieberekeningen en ‘quickscans’ aanvragen. Deze worden beschikbaar gesteld door provincie Utrecht. Aanmelden gaat via NMU: nmu.nl/servicepunt-duurzamedaken

Statenvergaderingen kunnen in verband met de huidige coronamaatregelen rechtstreeks gevolgd worden via stateninformatie.provincie-utrecht.nl. De commissievergaderingen kun je op een later tijdstip terugzien. De volgende vergaderingen staan gepland op: 24 maart, 9.00 uur: Financiële Audit Commissie 24 maart, 13.30 uur: Commissie Ruimte Groen en Water/Wonen 31 maart, 9.00 uur: Commissie Bestuur, Economie en Middelen 31 maart, 13.30 uur: Commissie Milieu en Mobiliteit 7 april, 9.00 uur: commissie Omgevingsvisie 14 april, 10.30 uur: Provinciale Staten Bekijk de actuele agenda van alle openbare bijeenkomsten en vergaderingen op stateninformatie.provincie-utrecht.nl.

Werk aan de weg Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen worden diverse geplande wegwerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder een greep uit de wegwerkzaamheden, onder voorbehoud: N210 IJsselstein: rioolinspectie, 29 maart-1 april N221 Baarn: vervangen verkeerslichten kruispunt Lt. Gen. Van Heutszlaan, 15-19 maart N224 Zeist en Woudenberg: rioolinspectie, 1-26 maart N229 Bunnik: rioolinspectie, 15-19 maart N237 De Bilt: plaatsen wildrasters langs parallelweg, 6-21 april N410 Odijk: vervangen verkeerslichten kruispunt N229, 22-26 maart N484 Leerdam-Zijderveld: rioolinspectie, 12-16 april Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vind je op: provincie-utrecht.nl/wegen. Volg ons twitteraccount @werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Officielebekendmakingen.nl Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij jou in de buurt.

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht