De Groene Venen 18 november 2016

Page 7

DE GROENE VENEN

18 november 2016

7

Ondernemingsraad PAUW Bedrijven

"Het kind niet met het badwater weggooien" De plannen van de zes gemeenten De Ronde Venen, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, Vianen en Stichtse Vecht om op termijn de activiteiten van PAUW Bedrijven te beëindigen, hebben er bij deze organisatie flink ingehakt. Het bedrijf is eigendom van deze gemeenten en voert voor hen de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW, uit. Mensen met een verstandelijke, psychische en/ of lichamelijke beperking worden hier begeleid naar en in werk. Onlangs kwam er een rapport uit waaruit zou blijken dat PAUW Bedrijven op termijn geen bestaansrecht meer zou hebben. Dat zou het gevolg zijn van de nieuwe Participatiewet, waarin geregeld wordt dat de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voortaan bij de gemeente terechtkomt en niet meer bij PAUW Bedrijven. Daardoor zou het bestand met zes procent per jaar afnemen. Aanleiding om goed na te denken hoe er met de nieuw ontstane situatie moet worden omgegaan. De Ondernemingsraad (OR) van PAUW Bedrijven is het daar helemaal mee eens.“Ook wij zien in dat de nieuwe ontwikkelingen tot aanpassingen moeten gaan leiden”, stellen OR-voorzitter Erik Jas en vicevoorzitter Ton Kraaij.“Een besluit om ons bedrijf op te heffen, vinden wij de verkeerde weg. Zo gooi je het kind met het badwater weg en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het zou toch wel erg kortzichtig zijn om een goed lopend bedrijf, dat vrijwel klaar is voor de toekomst, af te breken om vervolgens ergens anders opnieuw te beginnen. En dat dreigt te gebeuren wanneer de zes gemeenten ieder op eigen houtje aan de slag gaan.”

De rol van de gemeente In de Participatiewet is geregeld dat de gemeente de zorg voor alle mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt toegewezen. Dan gaat het over de doelgroepen uit zowel de WSW als de Bijstand of mensen die anderszins geen kans zien om zelfstandig werk te zoeken en op een uitkering zijn aangewezen. Voor de gemeenten rijst daarmee de vraag: gaan we daarvoor zelf een hele organisatie opbouwen of maken we gebruik van wat er al is. Erik Jas: “En de zes gemeenten waar het hier om gaat, hebben dus al een organisatie. Een bedrijf dat al zestig jaar ervaring heeft met de materie. Wij bieden de mensen verschillende mogelijkheden: men kan intern aan het werk bij de bedrijven in Breukelen of IJsselstein. Daarnaast bieden we mensen werk bij groenbeheer of een schoonmaakdienst. Voor degenen die daarvoor geschikt zijn, zoeken wij een plek in het reguliere bedrijfsleven. Dat kan op basis van een vaste aanstelling of op basis van detachering. Eén van de sterkste punten van PAUW is de begeleiding van al deze mensen. Het gaat om mensen die persoonlijke aandacht nodig hebben. Dat betekent dus maatwerk, waarbij we voor iedereen zoeken naar de begeleider die het best bij hem of haar past. Dat is iets waarvoor je jaren nodig hebt. Wij geloven er niet in dat de gemeenten dat in twee jaar voor elkaar krijgen. En dan kan wethouder Goldhoorn wel zeggen dat hij de kennis en knowhow

Périne te zien in lifestyle-programma op RTL4 Ook dit najaar houdt ANBOS, de brancheorganisatie schoonheidsverzorging, een grootschalige consumentencampagne. Het doel is om de naamsbekendheid te vergroten en de voordelen van een bezoek aan de professionele ANBOS-schoonheidsspecialist onder de aandacht te brengen bij de consument. De afgelopen zeven weken konden consumenten meedoen aan de campagne en kans maken op een beautybehandeling voor twee personen bij een bij ANBOS aangesloten schoonheidssalon bij hen in de buurt. Ook de landelijke media is hier actief mee bezig geweest. Zo maakte het RTL4-programma LifestyleXperience+ opnames bij Instituut Périne in Mijdrecht. Périne vertelt: "Maandagmiddag 7 november

is de ploeg van LifestyleXperience+ bij ons komen filmen. Het eerste item ging over het belang van het maken van een goede huidanalyse. Elke behandeling start hier namelijk mee. Een huidanalyse geeft de conditie van de huid weer. Sommige dingen kan je niet met het blote oog zien en daarom wordt bij een huidverbeterende en/of anti-aging-behandeling vaak gebruik gemaakt van metingen met behulp van speciale apparatuur. Als je weet op welke punten je de huid kan verbeteren, kun je daarna goed aan de slag met de juiste behandelmethode. Ook kon ik een behandeling laten zien. In verband met de tijd van het jaar hebben we voor de microdermabrasiebehandeling gekozen. Een intensieve behandeling, die voor vrijwel alle huidtypes geschikt is en een positief

Gemeenteraad voelt zich overvallen De gemeenteraad voelt zich overvallen door het besluit van het college om Pauw Bedrijven op te heffen. Diverse fracties laten deze week weten zich niet in het besluit te kunnen vinden en zijn verbolgen over het feit dat de raad niet is geraadpleegd en dat het besluit ook al is meegedeeld aan de werknemers van Pauw bedrijven. Dit heeft voor veel onrust en onzekerheid gezorgd, met name bij de mensen die vanuit de sociale werkvoorziening werken bij Pauw, zo stelt de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

tekst piet van buul

De conclusies van het onderzoeksrapport zijn door de zes gemeentebesturen blindelings overgenomen en hebben vervolgens geleid tot een voorgenomen besluit, dat onlangs wereldkundig is gemaakt. Daarin wordt aangekondigd dat elke gemeente zelf een keuze zal maken hoe men verder wil gaan. Dat verschilt per gemeente. Sommige gemeenten zien wellicht nog wel een rol voor een bedrijf als PAUW. Andere gemeenten zien voor zichzelf een compleet andere rol. Vooralsnog is het allemaal erg onduidelijk wat het dan precies moet gaan worden. “Er is een periode van twee jaar uitgetrokken om een nieuw systeem op te tuigen. Het bestuur (lees de zes gemeentebesturen) heeft volgens ons een inschattingsfout gemaakt door nu alvast aan onze mensen te laten weten dat PAUW in de toekomst geen PAUW meer zal zijn. De impact is vele malen groter dan men dacht en de onrust is enorm. Dat moet je deze mensen niet aandoen. Dat los je ook niet op met de garantie voor behoud van werk en inkomen. Onze mensen hebben niks aan de toezegging van ‘een’ baan. Ze willen zekerheid over ‘hun’ baan.”

Reacties

Erik Jas (links) en Ton Kraaij: Het zou toch wel erg kortzichtig zijn om een goed lopend bedrijf, dat vrijwel klaar is voor de toekomst, af te breken om vervolgens ergens anders opnieuw te beginnen. van PAUW overneemt, maar hoe wil hij dat doen? Onze begeleiders vormen een team, die met elkaar en heel precies afgestemd de begeleiding verzorgen. Dat kun je niet zomaar uit elkaar halen.” Om de mensen nog beter naar een baan toe te leiden, heeft PAUW een ruimte in Mijdrecht gehuurd als werkcentrum waar trainingen kunnen worden verzorgd. Ton Kraaij: “Vanuit het college van De Ronde Venen is er nog belangstelling getoond bij de opening en zijn we geprezen voor dit initiatief. Vind je het gek dat wij dan opkijken van het besluit van meneer Goldhoorn om een oud vervallen schoolgebouw voor veel geld te gaan opknappen om hier een eigen werkcentrum op te starten? Bij De Ronde Venen hebben ze momenteel slechts anderhalve formatieplaats ingeruimd om voor mensen uit de doelgroepen een plekje op de arbeidsmarkt te zoeken. En aan verdere begeleiding komt men al helemaal niet toe.” Samenwerking De boodschap van Erik en Ton is duidelijk. “We zijn al ruim zes jaar bezig om ons voor te bereiden op de consequenties van de Participatiewet. De

effect heeft op fijne lijntjes en een grove huidstructuur. De uitzending is zaterdag 19 november rond 13.25 uur." Nationale Dag van de Schoonheid Ter afsluiting van de campagne staat Périne namens de ANBOS op 24 november op het Margriet Winterfestival in Utrecht, om de 'Nationale Dag van de Schoonheid' te vieren. "Het belooft een leuke dag te worden", vertelt Périne. "De ANBOS heeft gevraagd of ik in de ochtend mijn salon wil openstellen voor het maken van een filmpje, dat op die dag naar de landelijke pers gaat. Na deze opnames ga ik naar Utrecht toe. Ook trekt ANBOS op 24 november het land in om voorbijgangers een ontspannende of juist energie-gevende behandeling te geven. Ook zijn er veel salons die dan deelnemen aan de landelijke

gemeenten hebben dus goud in handen. Dat ga je toch niet afbreken? We zijn bij PAUW van harte bereid om samen met de gemeenten naar goede oplossingen te zoeken. Daarbij zijn we bereid in te spelen op de wensen vanuit de gemeenten. Want uiteindelijk zal samenwerking nodig zijn om te voorzien in de beste zorg en begeleiding van deze groep kwetsbare mensen. En het gaat uiteindelijk toch om deze mensen en niet om het optuigen van allerlei geldverslindende organisatiemodellen. Je kunt aan de constatering uit het rapport, dat bij PAUW het WSW-bestand jaarlijks met zes procent afneemt, ook de positieve conclusie verbinden dat we dan ook zes procent ruimte krijgen om anderen uit de doelgroepen van dienst te zijn.” De OR werkt inmiddels aan een tegenrapport. Erik Jas: “Alle raadsleden hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst medio januari in één van onze vestigingen. We willen hen dan laten zien wie we zijn en waar we mee bezig zijn. En we zullen er ons tegenrapport presenteren. We hopen dat hiermee een begin kan worden gemaakt om samen naar de beste oplossingen te zoeken.”

promo-actie: samen met een vriend of vriendin voordelig een behandeling ondergaan. 2 behandelingen voor de prijs van 1, totaal voor slechts 60 euro." Ook Instituut Périne doet mee aan deze actie. "Onze stagiaires Jasmijn en Aylin voeren deze dag, in het bijzijn van een van onze huidexperts, de behandelingen uit. In een uur tijd krijgt men een huidreiniging, scrub, massage of epileren, crème-masker en ter afsluiting een make-up touchup." Wilt u deze dag ook met iemand komen, reserveer dan tijdig via www.perine.nl. Vol is vol.

Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben teleurgesteld over de manier waarop het college dit besluit genomen heeft. Zonder te weten of hier draagvlak voor is bij de raad en zonder rekening te houden met het effect dat een dergelijke boodschap heeft op de groep kwetsbare mensen waar het hier om gaat.” Ook Ton van Sligtenhorst, raadslid voor de ChristenUnie-SGP was “op zijn zachtst gezegd onaangenaam verrast.” Dat het college en het bestuur al een besluit neemt zonder overleg met de raad/raden over de uitkomsten van het rapport vind de fractie niet de juiste weg. Curieus is, dat de colleges van onze gemeenten in de achterliggende jaren telkens zich hebben ingespannen voor meer samenwerking met het oog op kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit (denk aan de DUO+). Maar nu het om complexe materie en kwetsbare mensen gaat, breken we juist die samenwerking af. CU /SGP heeft bij een peiling van raadsleden bij andere gemeenten geconstateerd dat ook daar diverse fracties grote vraagtekens hebben bij dit opheffingsbesluit. In de commissie van 7 november jl. heeft de fractie PvdA-GroenLinksLokaalSociaal de wethouder gevraagd waarom hij dit op deze manier heeft aangepakt. Wethouder Goldhoorn vond het raadplegen van de raad niet nodig, omdat het besluit in lijn zou zijn met het Participatiebeleid dat de raad in 2014 heeft vastgesteld en het schetsontwerp dat het college in januari 2016 aan de raad heeft gestuurd. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het beleidsplan en het schetsontwerp afgelopen week grondig doorgelezen en daarin wordt met geen woord gerept over het opheffen van de Pauw Bedrijven. De fractie heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld om aan te geven waar in het beleidsplan en in het schetsontwerp volgens de wethouder de basis zou liggen voor het besluit. Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder. In ieder geval is het genomen besluit nog niet definitief, want eerst moeten de gemeenteraden van de zes gemeenten die eigenaar zijn van Pauw zich hier nog over uitspreken. Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.”