__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 9

DE GROENE VENEN

DR. BEEKER tekst jaco beeker

Sinds drie weken is het echt gekkenhuis bij ons in de praktijk, want we worden echt sufgebeld over zieke kinderen en hoestende ouderen. De afgelopen weken hebben we spreekuren in zeven spreekkamers en die zitten allemaal vol. Volgens mijn berekeningen zien we tussen de honderd en honderdvijftig mensen per dag, dus dat is dagelijks drie procent van mijn populatie! Ik heb echt geen idee hoe dat zomaar komt, mijn laatste dienst op de huisartsenpost was ook al gekkenhuis, het lijkt wel of er ergens in het universum een knop is omgezet. En dan is het griepseizoen nog niet eens begonnen. Want daar ben ik nu ook weer mee bezig; op 15 november ontvangen we de vaccins, maar ondertussen ben ik bezig om alle oproepen te maken en te versturen. Mijn patiënten met een mailadres en een indicatie voor de griepprik krijgen een mail van mij. Dat zijn ongeveer achthonderd mailtjes en die kunnen niet zomaar verstuurd worden. Een paar jaar geleden heb ik dat eens gedaan en toen werd mijn hele internetaccount gelijk geblokkeerd, want de provider dacht dat ik spam aan het versturen was. Onze site was offline en mensen konden niet meer mailen en in de tegenwoordige tijd zouden ze ook niet meer kunnen bellen, want alles gaat tegenwoordig via internet.] Tegenwoordig heb ik dus een speciaal programma dat om de 25 seconden twee oproepen verstuurt, want dat wordt dan nog net niet als spam gezien. Dus een database-extractie maken met een selectie op griepruiter met of zonder mailadres en vervolgens de mensen met mail naar Excel en dat weer importeren in het mailprogramma. De andere vierhonderd gaan in een tweede Excelsheet en worden via een beveiligde verbinding (waarvan ik jaarlijks het wachtwoord kwijt ben) naar de verspreider en die stuurt de oproepen in week 43 met de post. Het gaat allemaal wel en als je bedenkt dat we vroeger alles moesten printen, vouwen in enveloppen en op de post doen, dan valt het wel mee. Maar het is een hele organisatie. Tot mijn grote schrik heb ik nu vernomen dat het volgend jaar nog gecompliceerder wordt! In 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies aangeboden aan de minister. Dit advies hield in dat het voorstel was om alle ouderen, vanaf zestig jaar, te gaan vaccineren tegen pneumo-

Sint-pakhuis bij Optie1 in Mijdrecht weer geopend Voor alweer het zesde jaar organiseert Daniëlle Jeanson van Optie1 Mijdrecht ‘Sint voor ieder kind’ actie voor alle kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het gaat om een groep van ongeveer 75 kinderen binnen onze gemeente. Zij verdienen het om trots op school te kunnen vertellen wat zij van de Sint hebben gekregen. Net als vorig jaar hangt er een megagrote verlanglijst met alle wensen van de kinderen in de winkel bij Optie1 (in de Lindeboom, Mijdrecht), opgegeven door de ouders. Kies een cadeautje uit en streep het af op de lijst. Dit jaar missen misschien veel mensen de aanwezigheid van de Intertoys, maar er zijn genoeg andere winkels in het dorp waar u terecht kunt voor

18 oktober 2019

9

Nou de rust van de zomer is wel voorbij! kokkenziekte. En uiteindelijk heeft de minister dit voorjaar besloten om dit advies op te gaan volgen. Bleef nog even de vraag wie die prik zou moeten gaan geven. Je moet namelijk vijfjaarlijks zo’n vaccinatie herhalen om volledig beschermd te blijven tegen de rond de drieëntwintig verschillende pneumokokkenvriendjes en het is natuurlijk ook geen sinecure om zo’n grote populatie in één keer te vaccineren (of op te roepen). In mijn praktijk zou het om zo’n twaalfhonderd mensen gaan. Nou je voelt hem al aankomen, de huisarts is weer de sjaak. Tijdens een woelig overleg met de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, is besloten dat hier een prachtige taak is weggelegd voor de huisarts. Nou is de LHV al niet mijn favoriete vereniging, want tegenwoordig wordt het merendeel van de leden gevormd door huisartsen in dienst van een praktijk of een centrum en die roosteren zich (betaald) gewoon een paar dagen uit om die Pneumokokken te lijf te gaan. Maar gewone huisartsen kunnen zich dat natuurlijk niet veroorloven. Ik zie mijn patiënten al: “Ja, de praktijk is even een weekje dicht om de Pneumokkken op de rit te krijgen...” Nou ik verzeker u dat daar weinig begrip voor gaat bestaan. De Vereniging Praktijk Houdende Huisartsen is meer mijn vereniging, want die wordt gevormd door huisartsen met een eigen praktijk, maar goed we sterven waarschijnlijk uit. Goed, twaalfhonderd mensen in één keer is zelfs voor de LHV wat te veel, want dan moet je echt hard werken en dus hebben ze in al hun wijsheid een systematiek bedacht die de administratietijd wel doet toenemen maar het actuele prikken beperkt. Zoals het er nu voor staat, gaan we vanaf volgend jaar samen met de griepprikken ook de ouderen oproepen voor onze Pneumo’s en dat dan weer in klusters van mensen die dat jaar zestig zijn geworden, vijfenzestig, zeventig en vijfenzeventig. Het jaar daarop doe je dan weer de volgende groep en na vijf jaar ben je terug bij af en begin je voor de herhalingsvaccinatie. Ik krijg nu al zweetaanvallen als ik denk aan de administratie die dit nou weer teweeg gaat brengen, want tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook nog de twaalfhonderd griepprikken die we geven.

speelgoed of wensen van de verlanglijst. Heeft u geen tijd om zelf te winkelen, maar draagt u de actie wel een warm hart toe, dan kunt u ook helpen in de vorm van een donatie, dan winkelt de organisatie namens u. Omdat de cadeautjes van Sinterklaas afkomstig zijn, wordt geen tweedehands speelgoed aangenomen. Helpt u ook dit jaar weer mee om deze wensen te vervullen? En om ieder kind dat speciale gevoel met pakjesavond te geven? De organisatie kan uw hulp goed gebruiken en gunt het deze kinderen van harte. Omdat alle hulppieten nog moeten inpakken, zijn uiterlijk vrijdag 15 november alle cadeautjes nodig. Komt u naar de winkel en streept u een cadeautje af? Woont u niet in de buurt maar wilt u toch meedoen, neem dan even contact op via danielle@daad-solutions. eu. Alvast hartelijk bedankt! Optie1, de Lindeboom 7, Mijdrecht.

Is het dit allemaal waard? Tja, volgens de gezondheidsraad wel en die zullen het wel weten. De Pneumokok is een bacterie die gebruikelijk bivakkeert in de neusholte en ook bij gezonde mensen. Het beestje kan echter bij mensen met een mindere weerstand best vervelend zijn, want dan kan hij longontstekingen, oorontstekingen, bloedvergiftiging en ook hersenvliesontsteking veroorzaken. Niet echt feestelijk allemaal en jaarlijks draaien er zo’n tweeëneenhalfduizend ouderen het ziekenhuis in, waarvan dan weer een stuk of driehonderd komen te overlijden.

redden (het zal wel niet bij alle 2.500 lukken), zou dat mooi zijn.

Voor die driehonderd slachtoffers zou je het alleen al doen, maar de overlevers houden vaak ernstige complicaties en zijn blijvend geïnvalideerd dus als je er daarvan een groot deel kunt

Jaco Beeker www.drbeeker.nl Info@drbeeker.nl

Ik denk wel dat we moeten vaccineren, ik zie het nut en een gevaccineerde populatie betekent ook voor ons uiteindelijk minder zorgvraag. Maar ik weet niet hoe we dit volgend jaar allemaal gaan bolwerken. Voor nu; onze griepprikken doen we op 22-11 en ze komen op de 15e binnen, het heeft dus geen zin om te vragen of het ook eerder kan. Later mag wel.

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Stikstof, soms een probleem Overal om ons heen is stikstof. De lucht bestaat voor 80% uit stikstof. Niemand zal daar iets over opmerken. Het gaat om de stikstofverbindingen. Eiwitten bestaan voor een groot deel uit stikstofverbindingen. Alle levende organismen bevatten veel eiwitten. In een omgeving met weinig stikstofverbindingen groeien organismen langzaam, omdat organismen geen eiwitten kunnen produceren. Komen er meer stikstofverbindingen beschikbaar, dan groeien organismen sneller. Sommige planten groeien pas goed als er veel stikstof aanwezig is. De brandnetel is zo’n plant, overal waar veel stikstofverbindingen beschikbaar zijn gaat hij heel hard groeien. Hij overgroeit dan de planten die met weinig stikstof toe kunnen. Ook veel grassen overwoekeren bij de aanwezigheid van veel stikstof de meer kwetsbare soorten. In de Botshol komen een aantal soorten voor die groeien bij de aanwezigheid van weinig stikstofverbindingen. Denk aan verschillende soorten orchideeën. Als er te veel stikstof in de grond komt, worden deze zeldzame soorten, die belangrijk zijn voor de biodiversiteit, overwoekerd door grassen en brandnetels. Heel veel natuurgebieden in Nederland hebben last van te veel stikstof. De door de overheid genomen maatregelen moeten er dus voor zorgen dat er in onze natuurgebieden minder stikstofverbindingen terecht komen. Hoe komen die stikstofverbindingen in onze kwetsbare natuurgebieden? Waar komen ze vandaan? Alle levende dieren en ook de mens scheiden stikstofverbindingen uit. Het zit in urine, het zit in poep, maar ook in ons transpiratievocht. In uitlaatgassen van het verkeer zitten stikstofverbindingen. Deze verdampen en verspreiden zich door de lucht over grote afstanden. Het is echter logisch dat stikstofverbindingen die geproduceerd worden vlak bij een natuurgebied een grotere invloed zullen hebben op dat gebied dan stikstofbronnen veel verder weg.

De Raad van State heeft bepaald dat de stikstofbelasting in de natuurgebieden moet afnemen. Als blijkt dat de stikstofbelasting in de Botshol te hoog is, dan moeten er dus maatregelen genomen worden om die belasting te verminderen. Bestaande bronnen zoals intensieve landbouw en verkeer zullen gesaneerd moeten worden. Bij nieuwe activiteiten, zoals het bouwen van huizen, zal getoetst moeten worden of ze de stikstofbalans van de Botshol niet negatief beïnvloeden. Dit is logisch; als het niet gebeurt stagneert elke nieuwe ontwikkeling. Hier ligt een belangrijke opgave voor de provinciale en plaatselijke overheid. Ze zullen moeten aantonen hoe de stikstofbalans van een natuurgebied kan worden verbeterd.

We hopen toch allemaal dat de waarden van de Botshol behouden blijven? Lid worden van De Groene Venen? Zie www.degroenevenen.eu. foto koos van brakel

www.degroenevenen.eu

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 18-10-2019  

De Groene Venen 18-10-2019

De Groene Venen 18-10-2019  

De Groene Venen 18-10-2019

Advertisement