Page 6

Familieberichten

6

18 januari 2018

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen

U itvaartverzorg ing

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een ` ` persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

DE GROENE VENEN

Recht voor ogen in Week van Gebed Ook dit jaar is er in De Ronde Venen een lokale editie van de Week van Gebed. Aanstaande zaterdag is de startbijeenkomst in verenigingsruimte de Hoogt in Abcoude. Vanaf maandag tot en met zaterdag staat elke avond een locatie in steeds een andere kern open voor een uur van gebed, overdenking, zang en muziek vanaf 19.30 uur. Zo kunnen belangstellenden komen luisteren en/of bidden op het bedrijventerrein van Mijdrecht (bij evangelische gemeente ‘De Weg’), in de kelder van de Nederlands Hervormde Gemeente in Waverveen, verenigingsruimtes in Wilnis en Vinkeveen, in de Baambrugse kerk Postwijck en in De Rank in Mijdrecht. ‘Recht voor ogen’ is dit jaar het thema voor de Week van Gebed en daarmee voor het boekje met materiaal per bijeenkomst.

De basis is de tekst uit het bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 16, van vers 10 t/m 20. De voorschriften voor festiviteiten lopen daar als vanzelf over in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Christenen uit Indonesië hebben dit thema gekozen en uitgewerkt. MissieNederland en de Raad voor kerken zorgen voor de verspreiding in ons land. Wereldwijd bidden miljoenen mensen mee tijdens de jaarlijkse Week van Gebed. Naast een ervaring van eenheid, draait het ook om verantwoordelijkheid voor anderen door voorbede voor recht, onrecht en allerlei andere situaties in de samenleving. Ook in De Ronde Venen staan de bijeenkomsten open voor alle gelovigen met interesse in gebed, ongeacht hun afkomst qua kerken, kernen en culturen.

Het volledige programma van de Week van Gebed: Dag Zat. 19 Ma. 21 Di. 22 Wo. 23 Do. 24 Vrij. 25 Zat. 26

Gebouw ‘de Hoogt’ bij Dorpskerk PKN De Rank ‘de Roeping’ bij Herv. Gem. ‘Contact’ kelder Herv. Kerk ‘Postwijck’ ‘De Weg’, (zij-ingang) Karwei ‘Maranatha’

Locatie Kerkplein 45, Abcoude Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht Kerkstraat 12, Wilnis Cliffordweg 9, Waverveen Rijksstraatweg 29, Baambrugge Industrieweg 38f, Mijdrecht Herenweg 207, Vinkeveen

Inspiratieworkshop ‘Ont-moeten’ Moet jij ook zoveel? Stel je vaak onrealistische eisen aan jezelf? Lijkt alles even belangrijk voor je? Ouders Lokaal organiseert op donderdagavond 24 januari voor ouders die minder willen moeten een avond ‘ont-moeten’. Wij zullen je inspireren meer ruimte en rust in je leven te creëren, zodat je (nóg) meer kunt genieten van je gezin en meer tijd hebt voor ontspanning. Zou het niet heerlijk zijn om gewoon een middag met de kinderen een spelletje te spelen of om even (zonder schuldgevoel) lekker op de bank te netflixen, even niet het gevoel hebben van alles te moeten en te genieten van het moment? Wat vaker te kunnen roepen dat je het lekker rustig hebt? Hoe doen andere ouders dat? Tijdens deze workshop krijg je een simpele manier aangereikt om prioriteiten te kunnen stellen.

• Leer op een simpele manier prioriteiten te stellen • Ontdek welke ‘moetjes’ je ervaart en hoe je deze om kunt zetten. • Laat je inspireren door handige en creatieve ideeën van andere ouders, zodat je thuis aan de slag kunt gaan met praktische en effectieve tips die passen bij jouw gezinssituatie. • Ontmoet andere ouders uit jouw gemeente en deel je ervaringen. Deelname en aanmelden Deelname aan deze inspiratieworkshop is gratis (alleen na aanmelding). Je kunt je via de website derondevenen.ouderslokaal.nl aanmelden. Hier vind je ook meer informatie. De workshop vindt plaats op donderdagavond 24 januari van 20-22 uur in Bibliotheek Mijdrecht.

Actie Kerkbalans start zaterdag 19 januari Interkerkelijke cursus onder leiding van Henk Oudshoorn Eind januari 2019 gaat de elfde cursus van start. Deze cursus heeft als titel ‘God met ons’. Evenals de voorgaande cursussen wil deze cursus een gesprek zijn van personen met verschillende kerkelijke achtergronden, die met elkaar op zoek gaan naar de plaats van God in ons bestaan en in onze samenleving. Deze keer staat een ontdekkingstocht naar de persoon Jezus Christus centraal. Hoe komt Hij ons tegemoet vanuit de Bijbel? Elke cursus wordt trouw bezocht door een 18-tal mensen. Open staat de cursus voor ieder die zich betrokken voelt bij het wereldgebeuren en bij de Here God, die zelf betrokken wil zijn bij ons leven. De cursus wordt gehouden in gebouw Irene, naast de Janskerk op woensdagochtenden van 09:45 tot 12 uur.

Data en onderwerpen: 30/01 De betekenis van het Kruis 06/02 Het offer 13/02 De overwinning 20/02 De betekenis van de Opstanding 27/02 De Opstanding van Christus – nu

Praatcafé ’t Trefpunt

kaar in gesprek. Informeel, gezellig maar ook serieus. Iedereen is welkom, jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Op vrijdag 1 februari is Praatcafé 't Trefpunt, aan de Kerkstraat 23 in Abcoude weer geopend van 14 tot 16 uur. Thema is dit keer: ‘Ik kan niet zonder...’ Hier worden ervaringen en verhalen gedeeld, naar elkaar geluisterd en gaat men met el-

06/03 De sociale wereld van Paulus 13/03 Verkiezing en vervangingstheologie 20/03 De weg die de Geest naar God voert Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Henk Oudshoorn, tel 0297-281316 en Nel Pauw, tel. 0297-284210

Kosten 2 euro incl. koffie, thee en een glaasje wijn of fris. Meer info: www.cosmasendamianus.nl of tel. 0294-281335.

Dit jaar luiden in Mijdrecht/Wilnis drie kerken tegelijk de klokken om de actie Kerkbalans te starten. De Janskerk, De Rank en de H. Johannes de Doper kerk hebben via het Inter Kerkelijk Overleg de handen ineen geslagen. Om 13 uur luidt Simone Borgstede, gemeenteraadslid voor het CDA in De Ronde Venen, uit naam van alle deelnemende kerken, de klok bij de H. Johannes de Doper Kerk. Zo luidt zij letterlijk de actie Kerkbalans in, een actie om binnen de kerken een financiële bijdrage op te halen. Veel vrijwilligers zullen zorg dragen dat de kerkleden hun bijdrage leveren aan hun kerk gemeenschap. Kerkbalans is een landelijke campagne en initi-

atief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. De kerk verbindt. Voor de ander een plek waar je het leven deelt en rust vindt. Omdat de kerk geld kost, bestaat de actie Kerkbalans. De actie loopt van 19 januari tot 2 februari 2019. U wordt van harte uitgenodigd om bij een van de kerken aanwezig te zijn. Lees meer over de actie Kerkbalans op www.kerkbalans.nl

Samenwerking Leerwerkplaats DRV vastgelegd in overeenkomst Op dinsdag 8 januari is de nieuwe locatie van Leerwerkplaats De Ronde Venen en Jongerenwerk De Ronde Venen in de voormalige basisschool OBS De Trekvogel aan de Karekiet 49 in Mijdrecht in gebruik genomen. Dat gebeurde met een werksessie om de samenwerking met het netwerk te verbeteren en taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen vast te leggen. Hiervoor is er een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld die samen met de samenwerkingspartners is getekend. Deze werksessie vond plaats op initiatief van het Oranje Fonds onder de professionele begelei-

ding van adviesbureau Van de Bunt. Leerplichtambtenaren Saskia Boldewijn en Anky Bots tekenden de samenwerkingsovereenkomst namens Leerplicht De Ronde Venen, zorgcoördinator Natalie Mulder namens het VeenLanden College en manager Rian Koppes namens Reinaerde. Binnenkort tekenen ook Scholengemeenschap Thamen (Uithoorn) en Altra College (Amsterdam) en diverse andere scholen in de regio (Woerden, Hilversum, Hoofddorp, Utrecht, Amstelveen) de samenwerkingsovereenkomst.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 18-01-2019  

De Groene Venen 18-01-2019

De Groene Venen 18-01-2019  

De Groene Venen 18-01-2019

Advertisement