Page 4

4

18 januari 2018

Kort nieuws Mijdrecht

Lustrum H. Elia De Ronde Venen

Op zaterdag 26 januari viert de Oud Katholieke statie van de H. Elia de Ronde Venen haar eerste lustrum in de Veenhartkerk aan de Grutto 2 in Mijdrecht. Aanvang 19 uur. De statie heeft ruim 40 leden en gastleden en een aantal belangstellenden, die twee keer per maand de vieringen in de Veenhartkerk meemaken. Er is ruim aandacht vanuit pastoor Erna Peynenburg voor de bezoekers en de contactgroep draagt hier ook haar steentje aan bij. De zang wordt begeleid door pianiste Anita Vos en Mirjam Vos speelt bij gelegenheid op haar viool. Zo ook op zaterdag 26 januari. Aansluitend op de feestelijke eucharistieviering, waarin bisschop Dirk Jan Schoon voorgaat, is er een drankje en tijd voor ontmoeting.

Mijdrecht

Maaltijd en gesprek rond de bijbel Op zaterdagmiddag 19 januari is iedereen van harte welkom voor een maaltijd in 't Kruispunt, Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht. Na de maaltijd is er gelegenheid voor een eenvoudig gesprek over een gedeelte uit de Bijbel. Vanaf 17 uur staat de deur open. Na de maaltijd en het gesprek rond de Bijbel is er om 18.30 u. nog gelegenheid om na te praten en een kop koffie of thee te drinken. Ook kinderen zijn welkom. Zij kunnen na het eten spelletjes doen. De volgende data zijn: 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni 2019. Deze activiteit wordt georganiseerd door het missionair team van de Chr. Ger. kerk De Wegwijzer.

Mijdrecht

Songs of Praise

DE GROENE VENEN

Nieuwjaarsbridgedrive voor het goede doel Ook dit jaar organiseerde Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen een bridgedrive ten bate van een maatschappelijk goed doel. Gekozen was voor ‘Het Vergeten Kind’, een organisatie die zich tot doel stelt kinderen in een instabiele thuissituatie de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving, door middel van plaatsing in een gezinshuis. In het Dorpshuis van De Kwakel was er op 11 januari een druk bezochte bridgewedstrijd waar een kleine honderd deelnemers met elkaar de

strijd aangingen. De wedstrijd werd afgesloten met een verloting, waarvoor de prijzen beschikbaar waren gesteld door een groot aantal bedrijven en winkeliers uit Mijdrecht, Uithoorn en omgeving. De totale opbrengst bedroeg 1.650 euro, een voortreffelijk resultaat! De Soroptimistclub is een groep actieve vrouwen die zich vooral inzetten voor goede doelen die de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes lokaal, regionaal en internationaal nastreven.

Repair Café Vinkeveen op maandagochtend 21 januari

Speld voor 25 jaar inzet harmoniemuziek Zondag 6 januari was de Nieuwjaarsreceptie van de Abcouder Harmonie, voorzitter Paul Huygen blikte even terug naar het jaar 2018 en de mooie evenementen met de harmonie en de drumband. Ook voor dit jaar staan er bijzondere evenementen naast de traditionele concerten in de planning. Cor Burggraaf werd in het zonnetje gezet voor 55 jaar lidmaatschap en voor zijn inzet voor de vereniging. Ook werden er drie jubilarissen gehuldigd, Willy Berendsen, Joske Amorij

en Kees Bon, die zich al 25 jaar inzetten voor harmoniemuziek en zich daarnaast ook verdienstelijk maken voor de vereniging. Helaas kon deze dag alleen aan Willy de speld overhandigd worden, de anderen waren helaas verhinderd. Daarom werd het uitreiken van de speldjes op de eerste repetitieavond van het jaar nog even over gedaan. Ook werd deze avond Ella Fluit in de bloemetjes gezet voor het behalen van haar Bdiploma fluit.

Ook in 2019 is het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van TympaanDeBaat) elke derde maandagochtend in de maand weer geopend van 09.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die voor u de gratis reparaties doen van de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl u wacht is er een (gratis) kopje koffie en thee. Het Re-

pair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen, de koffie/thee staat voor u klaar! Bij het Repair Café kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd zou willen hebben. U bent dus op 21 januari a.s. van harte welkom van 09.30 tot 13.30 uur met uw kapotte spulletjes in de Broedplaats aan de Herenweg 63 te Vinkeveen (ingang bibliotheek).

foto feM van duuren

Zonnebloem bestaat 70 jaar Op 17 januari bestaat de Zonnebloem 70 jaar. Een jubileum dat ze bij de Zonnebloem vooral met elkaar willen vieren. Dit vormt een mooi voorproefje voor het 75-jarig bestaan in 2024. Dit jubileumjaar gaat van start met de Week van het Bezoekwerk. De afdelingen Abcoude-Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen-Waverveen en Wilnis-De Hoef organiseren tussen 17 en 25 januari extra veel huisbezoeken af bij mensen met een lichamelijke beperking. Bij een feest horen natuurlijk cadeaus. De vrijwilligers die op huisbezoek gaan nemen een zakje met chocolaatjes mee en een speciale kaart met een persoonlijke boodschap. Mensen die het leuk lijkt om regelmatig bij iemand met een lichamelijke beperking op bezoek te gaan,

kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden van de genoemde afdelingen. Ook Rondeveners met een lichamelijke beperking die graag bezoek van een vrijwilliger willen ontvangen, kunnen hier terecht. Kijk voor de contactgegevens op www.zonnebloem.nl.

Fietsenstalling langs Rondweg wordt uitgebreid De fietsenstalling bij de bushalte Mijdrecht-Centrum wordt uitgebreid. Ook wordt de trap van de Rondweg naar de Stationsstraat vernieuwd en de oversteek naar het langparkeerterrein verbeterd. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. Tijdens deze periode kan de fietsenstalling niet worden gebruikt. Sinds maandag 14 januari is op het langparkeerterrein langs de Rondweg een tijdelijke stalling aangelegd. De huidige fietsenstalling bij de bushalte telt op dit moment 140 plekken. Daar komen nu 100 plekken bij. Ook

de verbinding tussen de bushalte en het langparkeerterrein tegenover het Mijdrechtse centrum wordt verbeterd. De trap tussen de Rondweg en de Stationsweg wordt vervangen en verbeterd. Tijdens de werkzaamheden kan de trap niet worden gebruikt en worden voetgangers via de rotonde en de Stationsweg geleid. De oversteek van de Stationsstraat naar de Rondweg wordt doorgetrokken tot naar het parkeerterrein door de aanleg van een trap. De gemeente vraagt begrip voor de overlast van de werkzaamheden.

Winterwandelen van berg naar wildernis Iedere derde zondag van de maand is er in de Janskerk Songs of Praise, de Mijdrechtse variant van het bekende televisieprogramma Nederland Zingt. De eerstvolgende is aanstaande zondag 20 januari om 19 uur. Zoals steeds worden er liederen uit allerlei liedbundels gezongen, aangevraagd door de bezoekers van deze vieringen. De toelichtingen en de muziek worden ditmaal verzorgd door Anita en Mirjam Vos.

Zaterdag 19 januari organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. In deze streek konden mensen zich al vroeg vestigen: de voorlaatste ijstijd had een ‘berg’ achtergelaten waar de eerste ontginners konden wonen, misschien wel vanaf de 9e eeuw. Het pad langs hun weilanden is nu 1000 jaar oud. En dan volgt de Vecht, schoonheid en herinneringen, om te eindigen in één van de laatste restanten van een veenwildernis. Tijdens de IVN-Winterwandelingen

lopen we wel door, we willen immers op temperatuur blijven, maar af en toe staan we stil bij de bijzonderheden van de omgeving. Verzamelpunt: om 9:30 uur op de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis. De wandeling is ongeveer 9 km lang en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Draag stevige waterdichte schoenen of kaplaarzen en warme kleding. Neem een (warme) drank mee. Meer informatie bij Hans Tuinenburg, tel. 06 18082328. www.

ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 18-01-2019  

De Groene Venen 18-01-2019

De Groene Venen 18-01-2019  

De Groene Venen 18-01-2019

Advertisement