De Groene Venen 17 11 2017

Page 9

DE GROENE VENEN

17 november 2017

9

DR. BEEKER

Mijn patiënt Harry In juli 2015 kwam Harry nieuw bij mij in de praktijk en maakten we voor het eerst kennis. Bij zo’n gesprek heb je altijd even tijd voor wat algemeenheden, maar ook ben ik dan benieuwd waarom men ervoor kiest om in Mijdrecht te komen wonen en wat hij of zij verwacht van ons. Dat levert wel eens aardige inzichten op. Laatst meldde zich nog iemand die mij van vroeger kende, omdat ik blijkbaar wel eens wat in de winkel kocht waar ze toen werkte. Nou ja, blijkbaar geef ik als consument een betrouwbare weerspiegeling van mijn handelen als arts. Of was het niet zo simpel? Bij Harry en zijn vrouw was het verhaal wat minder bloemrijk. Harry had zijn nering verloren door ziekte en een daaropvolgende depressie. Toen zijn eigen bedrijf daardoor op de klippen liep, bleek wonen in de grote stad gewoonweg te duur geworden en konden ze in Mijdrecht wat goedkopers vinden. Harry had dus al het een en ander doorgemaakt, maar niets wat onoverkomelijk leek. Een pilletje hier en een therapietje daar, dat moest geen probleem zijn. Maar hij moest vanwege zijn chronische aandoeningen toch weer eens naar het laboratorium, dus konden we meteen ook even de vitamines en wat andere dingen controleren. Want, zo vertelde hij, er was wel sprake van wisselende krampen in de handen en armen. Dat werd waarschijnlijk door de spanning van de verhuizing veroorzaakt, maar toch. Spierafbraak Na een week was de bloeduitslag binnen en bleek dat er sprake was van een verhoogd CK-gehalte in Harry's bloed. CK is een afkorting voor 'Creatininefosfokinase'. Als ik ooit nog eens die letters heb, leg ik dat woord met Scrabble... Maar goed, het stofje zelf komt uit spierweefsel en een verhoging in het bloed duidt op spierafbraak. Hmm, dat is wel wat vreemd. Want daarvoor moet je of serieus sporten of je moet statines gebruiken. Deze cholesterol-medicijnen zijn berucht om hun afbraak van spierweefsel. Op dat moment hadden we het dos-

sier van Harry nog niet ontvangen, zijn vorige huisarts was waarschijnlijk op vakantie of zo. Pas na een maand kregen we het dossier, waaruit bleek dat van serieus sporten of het gebruik van statines geen sprake was. Wat zou dan het verhoogde CK veroorzaken? Een paar weken later kwam Harry weer op het spreekuur. Niet alleen waren er trekkingen in de armen, er speelden nu ook schokjes in de benen en verder leek de kracht wat verminderd. Dit maakte, met het feit dat we geen logische verklaring konden verzinnen voor de progressie van de klachten, dat we onze patiënt doorverwezen naar de neuroloog. Ik vergeet nog te zeggen dat Harry net zo oud is als ik. En hoewel hij ergens anders is opgegroeid en we elkaar zeker niet eerder in een winkel zijn tegengekomen, maakt dat wel dat je dit soort dingen gemakkelijker op jezelf betrekt. Ik heb dan al snel zoiets van 'ik voel hier ook een trekkinkje'. Tja, en natuurlijk heb ik ook wel eens wat, zoals vorig weekend nog een forse buikgriep. Maar dat staat niet in verhouding tot wat hij heeft, want Harry heeft ALS. Het kostte de geconsulteerde neuroloog maar een paar dagen om dat uit te vinden. Herinnert u zich nog de 'Icebucket Challenge'? Ik heb toen al eens geschreven over het ziektebeeld van ALS. Hoe het begint met spierzwakte en kleine spiertrekkingen in de benen en armen en hoe dat langzaam meer naar de romp toe trekt. Daardoor kun je uiteindelijk niet meer slikken of ademhalen en stik je. ALS is een dodelijke ziekte, die mensen tussen de 40 en 60 jaar treft. Het zijn er in ons land ongeveer duizend per jaar en na het stellen van de diagnose leven deze mensen gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Nieuwe studies naar ALS Het lijkt logisch dat Harry en zijn vrouw er alles voor overhebben om iets te kunnen doen aan dat vooruitzicht. Helaas was er, tot voor kort, geen enkel zicht op het vinden van een oorzaak voor ALS of zelfs maar op enig herstel. Dat maakt alles nog extra triest.

Heeft u diabetes zonder dat u het weet? Op dit moment zijn er 250.000 mensen in Nederland die diabetes hebben zonder dat ze dit weten. Om deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te brengen, organiseren de Nederlandse apotheken de Diabetesweek in de apotheek. Kom tussen 27 november en 1 december langs bij uw apotheek voor een risicotest en informatie. Tijdens deze week kunnen mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 gratis bloedsuiker laten testen. De risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ bepaalt of mensen een verhoogd risico hebben. Deze test kunt u doen in de

apotheek of op www.kijkopdiabetes.nl. Heeft u een verhoogd risico, dan kunt u door middel van een klein vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten testen. In slechts vijf seconden weet u waar u aan toe bent. U hoeft geen afspraak te maken voor het testen van uw bloedsuikerwaarde. Het is ook niet noodzakelijk dat u nuchter bent voor de test. Voor de gratis bloedsuikertest kunt u terecht bij: Apotheek De Ronde Venen, Hoofdweg 6a in Mijdrecht. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.30 uur.

Tekst Jaco Beeker

Ik zeg 'tot voor kort', want aan alle kanten wordt hard gewerkt. Zo lopen er onderzoeken naar stamceltherapie, hyperbare zuurstoftherapie en immuuntherapie. Een aantal middelen is al in de fase van proeven bij mensen gekomen. Helaas niet in Nederland, maar in de Verenigde Staten. Dit voorjaar is er een kleine studie gepubliceerd, waaruit zou blijken dat ALS-patiënten mogelijk zouden kunnen opknappen na een aantal behandelingen met Penicilline G en Hydrocortison. En dat is interessant, want Penicilline G schrijf ik ook wel eens voor. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor chronische wondroos. En Hydrocortison zit in zo’n beetje elk eczeemzalfje en wordt bovendien ook wel gegeven aan mensen met een astmatische aanval. Zo kwam de vraag of ik niet zou kunnen meewerken aan het voorschrijven van deze twee medicijnen. Nou, ik zeg geen nee. Want zo is de staat van de wetenschap, er zijn veel meer bijwerkingen van medicijnen bij toeval ontdekt. Je geeft een bloeddrukmedicijn en mensen krijgen last van haargroei of een enorme erectie. Om bijvoorbeeld maar even Viagra te noemen. In de praktijk komt zogenoemd 'offlabel' voorschrijven veel vaker voor. Ik schrijf zelf regelmatig een bloeddrukmedicijn voor bij blauwe vingers of krampen van de slokdarm. Het

Vrolijk en vitaal door de overgang Vrouwen krijgen wanneer ze een jaar of 45 zijn vaak te maken met allerlei vage klachten, zoals gewichtstoename, slapeloosheid, een slecht humeur, opvliegers, vermoeidheid, gewrichtspijn of urineverlies. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door hormonale onbalans. Het kan zijn dat je je afvraagt: wat is er met mij aan de hand?

middel is er niet voor geregistreerd, maar we weten dat het wel werkt. Bij Penicilline G en Hydrocortison zouden we dat toch ook kunnen? Nou, ja, de beroepsgroep is daar wat lastig over. Maar kort samengevat zeggen ze zoiets van 'bezint eer ge begint'. Na een gesprek met Harry en zijn vrouw kwam ik tot de conclusie dat deze therapie in ieder geval voldoet aan de meeste criteria van de beroepsgroep. En dan met name dat de arts een gedegen afweging maakt tussen de mogelijke schade ten gevolge van de behandeling en die ten gevolge van de ziekte. Nou, bij een terminale ziekte is die afweging ogenschijnlijk snel gemaakt. Informatie die we hebben opgevraagd bij onder anderen het ALS-centrum leverde meer documentatie op over de te volgen stappen. Het bleek nog niet zo simpel, want de vloeistoffen moeten per infuus worden gegeven en daarvoor is een speciale lijn nodig. Het is niet zomaar een infuusje en wij kunnen het niet aanleggen. Na overleg met een bevriende specialist werd die horde genomen. In een lokaal ziekenhuis zou de diepe lijn worden geplaatst, het infuus kon worden gegeven door de plaatselijke wijkverpleging. Nu nog de medicijnen... Schip gestrand Daar ontstond een probleem, want

Met die vraag, en nog meer vragen, kun je terecht bij hormoonspecialiste Adri Rijkmans. Zij is aangesloten bij 'Care for Women' en organiseert regelmatig informatie-avonden rond de overgang. De eerstvolgende avond is donderdag 23 november bij Finesse Bodyline Clinic, Pompmolenlaan 19a in Woerden. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. Vanwege het 10-jarig jubileum van de kliniek is er ditmaal een uitgebreid programma. Adri Rijk-

het voorschrift is off-label en de apotheek kan het in deze sterktes niet leveren. Een gespecialiseerde apotheek kan dat wel, maar die vragen wel betaling per ommegaande. Offlabel medicatie wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Waar het bij een paar bloeddrukmedicijntjes waarschijnlijk niemand opvalt, lopen deze kosten in de 6000 euro per behandeling. De gespecialiseerde apotheek wil wel zeker zijn dat die kosten worden terugbetaald en verhaalt ze in eerste instantie op de patiënt. Die kan dan vervolgens proberen het op de zorgverzekeraar te verhalen. Daar is het schip voorlopig gestrand, Zilveren Kruis weigert een off-label behandeling te vergoeden. De kosten van ongeveer 6 behandelingen keer 6000 euro, 36.000 euro dus, kunnen niet declarabel worden gemaakt. Had ik het hele spul ergens op gesmeerd, dan was het wel vergoed (= niet off-label), maar Harry kan het schudden. Heeft iemand een idee of er nog ergens een potje met geld is voor Harry? Dat is nu eigenlijk de vraag, want de ziekte woekert door en de tijd ontglipt hem langzaam. Ik sta open voor suggesties.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl mans geeft een presentatie over hoe je op een prettige manier met de overgang kunt omgaan, Cor Kok vertelt hoe je ongewenste vetopslag te lijf kunt gaan en als afsluiting zijn er een stand met lekkere hapjes en een Tupperware-demonstratie. Toegang gratis, maa wel aanmelden bij Adri Rijkmans via tel. 06-53663951 of a.rijkmans@ careforwomen.nl. Zie ook:

www.hormoonspecialistewoerden.nl.

Verhalen uit de buurt: ‘Tussen viaduct en Gemeenlandsbrug’ Na het succes van de vorige keer is Elza Vis van ‘Binnenste-Buiten' aanstaande donderdag 23 november van 14 tot circa 16 uur terug in het Buurtcafé in de Broedplaats in Vinkeveen om samen met u verhalen (van vroeger) te vertellen. Het thema van deze middag is ‘Tussen viaduct en Gemeenlandsbrug’. Hoe zag het er vroeger uit in Vinkeveen? Wat is er veranderd sinds die tijd? En welke verhalen kunt u vertellen over dit deel van het dorp? Er wordt geluisterd naar elkaars verha-

len, ook uw verhaal. Foto’s en attributen zijn meer dan welkom. Het wordt een gezellige middag, waarop leuke herinneringen worden opgehaald.

Het Buurtcafé in de Broedplaats is te vinden aan de Herenweg 63c in Vinkeveen. Kosten: 6 euro per persoon, inclusief koffie en thee.

Achterbos 1912: Hier ziet u de Gemeenlandsbrug, met geheel links de boerderij van Hendrik Hoogendoorn en rechts Bram de Ree. Het Achterbos werd als laatste belangrijke deel bij de gemeente gevoegd in 1881. Voorheen behoorde het Achterbos bij de gemeente Abcoude. foto nostalGisch vinkeveen en Waverveen

Verjaardag ● Jubileum ● Bruiloft

Iets te vieren? en wil je er TOP uitzien? dat kan door onze nieuwe

Party Treatment

Neoderma Bio Lifting + Visagie 24/7 online boeken op www.youfirst.company Wellness schoonheidssalon Vinkeveen