De Groene Venen 17 11 2017

Page 12

12

17 november 2017

DE GROENE VENEN

KURVE kunstuitleen De Ronde Venen

Kunstwerken om gezien te worden De gemeente De Ronde Venen is eigenaar van een groot aantal kunstwerken, die zijn opgeslagen en wachten om gezien te worden. De collectie stamt uit de tijd van de BKR, de Beeldende Kunstenaars Regeling, toen veel beeldende kunstenaars hun werk aan de gemeente verkochten en daarmee een (veelal bescheiden) inkomen verwierven. Toen in 1987 de regeling werd beëindigd, had de gemeente een flinke hoeveelheid schilderijen in depot, waar nauwelijks naar werd omgekeken. Zo ook in de voormalige gemeente Abcoude, waar de werken op de zolder van het gemeentehuis waren opgeslagen. In verband met de gemeentelijke herindeling moest het gemeentehuis worden ontruimd. Een deel van de daar opgeslagen schilderijen was in de jaren negentig al eens door Wiet van der Velden verkocht. Willibrord Huijben en Gay Jannette Walen hebben op verzoek de resterende collectie op zolder uitgezocht en een kerncollectie samengesteld. De stichting KURVE heeft het beheer van deze collectie op zich genomen en stelt iedereen in de gelegenheid om hieruit een keuze te maken van een werk dat men voor bepaalde tijd in bruikleen kan krijgen. tekst piet van buul

In eerste instantie wist men niet goed wat er met de collectie moest gebeuren. Met name Willibrord Huijben heeft zich toen erg ingespannen om er toch een goede bestemming aan te geven. Toen de schilderijen na de gemeentelijke herindeling ook niet in Mijdrecht konden worden opgeslagen, zocht men in Abcoude naar een oplossing. Besloten werd een kunstuitleen op te richten, waarvan Marijke Carasso, Gay Jannette Walen en Wouter Goedkoop het bestuur vormden. De geselecteerde kerncollectie vormde de basis van de uit te lenen werken. Later werd de collectie nog uitgebreid met werk dat bij de Kunstuitleen Utrecht terecht was gekomen. Het overgrote deel van de collectie van Kunstuitleen KURVE bestaat uit werken afkomstig uit de BKRregeling. Kunstuitleen “Toen we met dit project begonnen, was onze eerste zorg de opslag van het werk,” zegt Gay. “We hebben

Willibrord Huijben en Gay Jannette Walen: “Door middel van een kunstuitleen is de collectie voor iedereen toegankelijk.”

– foto paterick hesse

gelukkig een vochtvrije ruimte kunnen vinden. De temperatuur is daar ook gelijkmatig, zodat de conditie van de werken niet wordt aangetast. We hebben ook speciale rekken laten maken. Maar kunst is natuurlijk niet gemaakt om netjes opgeborgen te worden. Vandaar dat we besloten hebben om door middel van een kunstuitleen de collectie voor iedereen toegankelijk te maken.” Daarvoor is de stichting KURVE opgericht. “We hebben geen geld om de collectie in een publieke ruimte op te slaan, zodat men er zo kan binnenlopen om de collectie te bekijken en een keuze te maken”, vertellen Wouter en Gay. “Daarom hebben we een website gemaakt waarop elk object is afgebeeld. Klikt men op die afbeelding, dan krijgt men alle informatie over het betreffende kunstwerk. Zoals de naam van de maker, de naam van het object, de gebruikte techniek en de afmeting. Vervolgens kan men langs dezelfde weg aangeven dat men het werk wil lenen. Dat kan voor drie, zes, negen

of twaalf maanden. Het kost slechts vijf euro per maand. Wanneer men via de site heeft laten weten een bepaald werk te willen lenen, nemen wij contact op met betrokkene en maken we een afspraak om het te komen ophalen.” Kerncollectie De kerncollectie Abcoude/Baambrugge, die is overgebleven uit de BKR-regeling, bestaat uit honderdveertig werken. Intussen is de collectie uitgebreid met het werk van de inmiddels overleden kunstenaar Simon Sint uit Wilnis. “Er is dus een ruime keuze”, stellen Wouter en Gay vast. “En de collectie is heel gevarieerd. Er zit voor iedereen wel iets bij dat men mooi vindt en waarvoor men een goed plekje in huis of op kantoor beschikbaar heeft. Je hoeft dus geen grote investering te doen om toch mooie kunst in huis te halen. En je kunt regelmatig wisselen, zodat je telkens weer iets anders aan de muur hebt. Het leuke is dat het vrijwel allemaal gemaakt is

De oudere kinderen (9 tot en met 12 jaar) schaatsen continu op de grote baan. Binnen één lesuur krijgen zij een half uur oefeningen op een afgezet stukje 400 meter baan en een half uur mogen zij vrij rondjes schaatsen. Ook hierbij krijgen zij aanwijzingen van hun eigen schaatsleiders . Het schaatsseizoen bij IJsclub Nooit Gedacht duurt tot half maart. Elke zaterdagmiddag wordt er van 17 tot 18 uur geschaatst op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Wil je ook schaatsen, dan kan dat. Er is nog voldoende plek om in te

Opstapteams Veenshuttle: 1x verlies, 1x winst Twee teams van badmintonvereniging Veenshuttle kwamen zondag 12 november tijdens de tweede wedstrijd voor de opstapcompetitie

in actie tegen Badmintonvereniging Amsterdam (BVA). Het 1e opstapteam, bestaande uit Jasmijn, Stella, Ivar en Daan, had het lastig. Ze

De gemeente en de kunst Ook in de 'oude' gemeente De Ronde Venen is er een voorraad kunstwerken uit de BKR-regeling. Gay: “Deze collectie is al wel geïnventariseerd, maar nog niet toegankelijk omdat nog niet besloten is wat ermee moet gaan gebeuren.” Naast de kunstobjecten die door middel van de BKR-regeling in bezit van de gemeente zijn gekomen, staat er in de verschillende kernen een groot aantal beelden en objecten op pleinen en in parken en plantsoenen. Gay en Wouter vinden het jammer dat er de laatste jaren steeds minder aandacht is voor kunst in de openbare ruimte. De kunstwerken uit de oude De Ronde Venen zijn heel mooi in beeld gebracht door fotograaf Henk Butink uit Wilnis. Hij heeft een eigen website geopend met zijn foto’s en beschrijvingen, zodat ieder-

een in ieder geval kennis kan nemen van de bestaande buitenkunst. Een dergelijke inventarisatie is er ook van de kunstwerken uit Abcoude en Baambrugge. Van deze buitenkunst zijn afbeeldingen en beschrijvingen op de website van KURVE geplaatst. Daar wordt ook verwezen naar de publicatie in de Angstelkroniek. Er komt de laatste jaren weinig buitenkunst meer bij. De aanbeveling van de overheid om bij nieuwbouw één procent van de bouwkosten te besteden aan kunst is langzaam maar zeker verwaterd. “Wij pleiten ervoor dat dit gebruik in ere wordt hersteld. Er worden op dit moment in de gemeente een paar mooie nieuwe wijken gebouwd. Waarom zouden we daar niet een passend kunstwerk voor kunnen laten maken?” vragen de beide kunstliefhebbers zich af. Stichting KURVE en de uitleencollectie zijn te bereiken via

www.kurve-kunstuitleen.nl.

Hardlopen als teamsport

Jeugdschaatsers Nooit Gedacht maken vorderingen Het schaatsseizoen bij IJsclub Nooit Gedacht is nog maar één maand oud en nu al zijn de vorderingen van de jeugdschaatsers goed zichtbaar. Moesten de kinderen aanvankelijk nog wennen aan het gladde ijs en de dunne ijzers, na vijf lessen zijn ze al behoorlijk vertrouwd met het schaatsen. De jongste groepen met kinderen van 6 tot en met 8 jaar schaatsen het grootste deel van de les op de krabbelbaan, waar ze continue oefeningen krijgen en spelletjes doen. Ook is er al voorzichtig een begin gemaakt met het schaatsen op de grote baan.

door plaatselijke kunstenaars.” Gay wijst er wel op dat de werken eigendom van de gemeente zijn en blijven. “Ze zijn dus niet te koop.”

stromen. Neem daarvoor contact op met de jeugdcoördinator via jeugdcoördinator@ijsclubnooitgedacht.nl of neem een kijkje op

www.ijsclubnooitgedacht.nl. speelden tegen wat meer ervaren spelers, maar lieten zich niet kennen. Van de zes wedstrijden waren er drie die in drie sets beslist moesten worden, waarvan er eentje zelfs eindigde in 26-24. Uiteindelijk won BVA met 5-1. Het 2e opstapteam, bestaande uit Aiden, Daan, Lorenzo en Rianne, had een team tegenover zich met een paar nieuwe spelers die voor het eerst een wedstrijd speelden. Extra spannend dus.Ook hier waren mooie partijen te zien, beide teams gingen echt voor de winst. Ook hier waren twee wedstrijden die met een derde set beslist moesten worden. Ditmaal was de overwinning met 6-2 voor Veenshuttle.

Dat hardlopen ook een teamsport kan zijn, hebben de businessteams en scholierenteams laten zien tijdens de 27e Zilveren Turfloop. Maar liefst 24 businessteams uit De Ronde Venen en omgeving hebben gestreden op de 5 km, 10 km en 16,1 km. Deze laatste afstand was voor de eerste keer toegevoegd aan de businessloop. Inmiddels is de beker voor het snelste team op de 5 km overhandigd aan Multifill BV uit Mijdrecht, dat met twee teams meedeed. Door een stroomstoring heeft de juiste uitslag even op zich laten wachten, maar

team Multifill 1 is de winnaar geworden van de beker. Ook de scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs uit De Ronde Venen waren in teamverband actief tijdens de Zilveren Turfloop. Zij streden om de wisselbeker van de Scholierenchallenge. Twee teams van de Windroos uit Mijdrecht, één team van OBS de Pijlstaart uit Vinkeveen en 4 teams van het VeenLanden College hebben de 5 km gelopen. Uiteindelijk heeft team 4 van het VLC gewonnen, de beker zal een plaatsje krijgen in de prijzenkast van het VeenLanden College.