Page 8

Familieberichten

8

14 september 2018

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Priester gewijd op 25 juli 1948

U itvaartverzorg ing

Wie in Mij gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven is.

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een ` ` persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Johannes 11 vers 26

In dankbare herinnering voor hetgeen hij voor ons betekend heeft delen wij u mede dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan onze emeritus pastoor, broer en oom

Antonius Aloysius Kemperman * Steenderen, 6 februari 1922

†Mijdrecht, 11 september 2018

Kapelaan te Ulft, Apeldoorn, Vinkeveen, Doetinchem en Arnhem Bouwpastoor van Velp-Zuid Pastoor van Mijdrecht/Wilnis, De Hoef, Steenderen en Vierakker

Bernard en Trees Kemperman Lenie Familie Kemperman Familie Sessink

Correspondentieadres Zwaan 1 3641 WD Mijdrecht De avondwake wordt gehouden op dinsdag 18 september om 19.00 uur in de H. Hartkerk, Kerklaan 2 te Vinkeveen. De H. Eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 19 september om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Na afloop bent u uitgenodigd in De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen voor de condoleance.

Nog plaats in gespreksgroep 'Omgaan met rouw' in Wilnis Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep 'Omgaan met rouw' biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken, bijvoorbeeld omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die willen praten over een overleden

persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor, maar ook graag willen horen hoe anderen in een soortgelijke situatie met verlies omgaan. De groep wordt op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in de Buurtkamer Wilnis, te bereiken via de achteringang van de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Men komt bij elkaar op 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november. Aanmelden kan bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat in Mijdrecht, dagelijks tussen 10 en 12 uur via tel. 0297-760260. U wordt dan teruggebeld voor een kennismakingsgesprek. Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

Tympaan-De Baat verzorgt dialoogbijeenkomst over laatste levensfase Praten over de laatste fase van je leven, dat is nog niet zo makkelijk. Maar nuttig is het wel: het kan nu rust geven en later de ruimte om de laatste levensfase echt te beleven. Daarom sluit Tympaan-De Baat aan bij de initiatieven

van de nationale 'Coalitie van Betekenis tot het Einde' (gesteund door het ministerie van VWS) en biedt ze een dialoogbijeenkomst aan. In een dialoogbijeenkomst komen mensen samen in een aangenaam kleine kring (5-8

deelnemers) om gedachten en ervaringen uit te wisselen. Dit doen zij aan de hand van vier vragen, onder begeleiding van Henk Hagen, dialoogbegeleider van de nationale 'Coalitie van Betekenis tot het Einde'. In een sfeer van vertrouwen, openheid en respect, komen deelnemers allicht makkelijker tot een (verdere) voorbereiding van de laatste levensfase. Bijvoorbeeld in een gesprek daarover met

naasten. Deelname is gratis. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 september om 19.30 uur in De Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, in verband met het maximum aantal deelnemers per bijeenkomst. Aanmelden kan bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat tussen 10 en 12 uur via tel. 0297-760260 of m.white@stdb.nl.

Gezocht: vrijwilligers met groene vingers

te schakelen voor de klus. Heb je nog wat uurtjes over en vind je het leuk om te tuinieren (tegen een kleine vergoeding) bij mensen die hiertoe zelf niet meer in staat zijn? Meld je als vrijwilliger aan via klussendienst@stdb.nl of tel. 0297230280.

De tuin- en klussenhulp van Tympaan-De Baat is op zoek naar tuinmannen, woonachtig in De Ronde Venen. Het gaat hierbij om klein onderhoud van de tuin, zoals het knippen van een heg, onkruid wieden en licht snoeiwerk in voornamelijk Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Als vrijwilliger bij de tuin- en klussenhulp help je zelfstandig wonende ouderen in De Ronde Venen, die door hoge leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij het verrichten van een (tuin)klus. TympaanDe Baat gaat er hierbij vanuit dat het financieel niet mogelijk is om hier iemand (of een instantie) voor in te huren en dat er geen sociaal netwerk is (buurman, familie, vrienden etc.) om in

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 14-09-2018  

De Groene Venen 14-09-2018

De Groene Venen 14-09-2018  

De Groene Venen 14-09-2018

Advertisement