Page 19

DE GROENE VENEN

14 september 2018

19

DE WEEK IN BEELD

Geslaagde open d

ag bij brandweer

in Vinkeve

en Zaterdag 8 septem ber stonden de de uren van de brandw Vinkeveen wagenw eerkazerne in ijd open. De jaarli jkse open dag van korpsen uit De Ro de brandweernde Venen vond pl aats. Tientallen br konden worden be andweerwagens keken, maar ook de andere hulpdienst tegenwoordigd. Zo en waren vermocht iedereen ee n kijkje nemen in litieboot en de am de nieuwe pobulance en reden de brandweerwag kinderen de dag va en s af en aan om n hun leven te bezo rgen. foto's ricH ard vd spoel

Veel belangstelling vo en fietsen op Monumenor wandelen, varen tendag Afgelopen zondag hebb en een kleine 300 deeln emers een bezoek gebracht aan He t Spoorhuis in Vinkeve en, dat ter gelegenheid van Open Mo numentendag was op engesteld. Samen met Waterschap Amste l Gooi en Vecht was ee n aantal wandelen vaartochten van ee n uur georganiseerd tus sen Het Spoorhuis en het prachtige Gemaal de Ruiter bij de Demmerikse Sluis. De vaartochten trokken zo'n 140 belan gstellenden, die genoten van de histor ische verhalen van sc hipper Klaas Pater. Voor fietsliefhebbers was er een prachtige route van 55 km uitgezet, die voerde langs Vinkeveen, Abco ude, Amsterdam Zuid-Oost en Muiden en waarbij zes industri ĂŤle monumenten konden worden bezoch t. foto's aGv en rob isaacs

nu officieel geopend ol ho sc os rb de in Vl n Groene schoolplei huurs het wethouder Alberta Sc

g 7 september kwam enen. Dat deed ze uitgekeken, maar vrijda ar na er ze en dd s in Wilnis officieel op ha bo g er nd Vli l Heel lan oo ch iss as deren de linten door lein van Jenaplanb t project betrokken kin he bij de nieuwe groene schoolp en d an Br ra nnel. De opening van roeplid en ouder La e heuvel met verstop-tu en gro e door samen met werkg uw nie de or wordt ingehesen. Ook de weg vrijkwam vo meter hoge klimboom 8 n ee als te knippen, waardoor lg, rvo ve n n liggende boomstam in november nog ee nel van 3 meter en ee tun n ee i, het schoolplein krijgt tip n ee n, groene schoolplein. tjes van wilgentene noten van het nieuwe ge lop vo komen er nog twee hu al ant ren de kin s en moniQue kW nu werd er door de foto's rob isaac om op te zitten. Maar

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 14-09-2018  

De Groene Venen 14-09-2018

De Groene Venen 14-09-2018  

De Groene Venen 14-09-2018

Advertisement