Page 17

DE GROENE VENEN

14 september 2018

17

Gemeentelijk draagvlakproject 'Zon en Wind' gaat van start

De lange mars naar een klimaatneutrale gemeente

tekst piet van buul

Op excursie Donderdag 6 september ging wethouder Kiki Hagen met haar ambtelijke staf, een handvol gemeenteraadsleden en enkele belangstellenden op excursie naar Nederhorst den Berg.

Abcoude

Ook kleine maten op najaarsbeurs 'Voor Elkaar'

De Ronde Venen wil een klimaatneutrale gemeente worden. Het idee is om deze ambitie uiterlijk in 2040 gerealiseerd te hebben. Dat lijkt nog een hele tijd, maar er is ook nog heel veel te doen. De CO2-uitstoot moet bijvoorbeeld drastisch naar beneden. De zoektocht naar alternatieve energiebronnen is al in volle gang. Om de ambitieuze doelstelling te bereiken, heeft de gemeente verschillende projecten in de steigers gezet. Deze projecten staan beschreven in het 'Spoorboekje naar een Klimaatneutrale gemeente in 2040'.

Met een aantal projecten is de gemeente inmiddels gestart. Omdat de omschakeling van gas naar andere energiebronnen een ingrijpend proces is, waarmee iedereen te maken krijgt, is het belangrijk dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd. Daarvoor gaat het project 'Zon en Wind' van start. In de keuzes voor de toekomstige voorzieningen spelen zon en wind een belangrijke rol. Zonnepanelen en windmolens als energieleveranciers. Naast zonnepanelen op de daken wordt ook onderzocht of zonnevelden een oplossing kunnen bieden. Om een idee te krijgen hoe zo’n zonneveld er in de praktijk uitziet en welk effect dat heeft op de omgeving, ging de gemeenteraad een kijkje nemen bij zo’n veld.

Kort nieuws

Zonneveld Horstermeer. Daar heeft Waternet op haar terrein Horstermeer een zonneveld aangelegd van 2 hectare. Allereerst werd gestopt bij de dichtstbij gelegen woningen, om een indruk te krijgen hoe de buurtbewoners tegen zo’n veld aankijken. Dat viel reuze mee. In de verte waren een paar rijen panelen te zien, die minder opvielen dan de vele kassen die we in onze gemeente kennen. Later vertelde de vertegenwoordiger van Waternet dat er indertijd ook geen enkel bezwaarschrift was binnengekomen. Eenmaal aangekomen bij het zonneveld kreeg men wel een ander beeld. Verdeeld over twee percelen van respectievelijk 14 en 7 rijen van een paar honderd meter lang waren daar over 2 hectare maar liefst 10.000 panelen neergelegd. Voldoende om 750 huishoudens van stroom te voorzien. Het zag er bijzonder indrukwekkend uit. Maar uit de toelichting van mensen

van Waternet bleek dat dit maar een fractie is van wat een gemeente nodig heeft om een echt wezenlijke bijdrage aan de omschakeling te leveren. Los van het feit dat er nog wel een paar praktische problemen zijn op te lossen. Bestemmingsplannen Het waterschap beschikt in Horstermeer over een aantal weilanden waar vroeger het vervuilde slib van de waterzuivering gedroogd werd. Nadat dit vanwege milieuregels niet langer mocht, bleef men zitten met een flink stuk vervuilde grond. Een ideale plek dus om zo’n zonneveld aan te leggen. Het paste ook in het bestemmingsplan, dus dat leverde geen problemen op. Voor onze gemeente liggen de kaarten wel wat ingewikkelder. “Wij hebben in De Ronde Venen nergens een plek waar binnen de bestaande bestemmingsplannen zo’n veld kan worden aangelegd”, aldus een van de ambtenaren. “Dus als we al geschikte plekken kunnen vinden, zal er altijd een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.” Maar het vinden van zulke plekken zal ook nog niet eenvoudig zijn. In Horstermeer ligt een veld van 2 ha. In De Ronde Venen is straks wel 40 ha nodig. En daarnaast wil men een flink aantal windmolens plaatsen. Liefst een stel die nog hoger zijn dan de molen bij Johnsson. Een rijtje molens langs het Amsterdam-Rijnkanaal lijkt een mogelijkheid. Verder gaat de

gemeente ook onderzoek doen naar andere vormen van energievoorziening, zoals het gebruik van biogas en aardwarmte. Draagvlak Uit de grote belangstelling voor de collectieve aankoop van zonnepanelen en deelname aan de coöperatie Zon in De Ronde Venen valt op te maken dat de belangstelling van de inwoners voor energiebesparing toeneemt. "Dat is een gunstige ontwikkeling”, zegt beleidsmedewerker Wim Haver, die speciaal voor dit project is aangetrokken. “Maar wat er in de komende jaren moet gebeuren, is heel omvangrijk en ingrijpend. Wij zullen daarbij moeten zorgen dat nieuwe voorzieningen, zoals zonnevelden en molens, op een verantwoorde manier in het landschap worden ingepast. Maar dat alles is alleen mogelijk met instemming van de inwoners. Vandaar dat we binnenkort met plannen komen om de inwoners bij het project te betrekken om het draagvlak voor de te nemen maatregelen te vergroten. Dat wordt nog een hele klus”, verzekert Wim. “Gelukkig hebben we nog de tijd tot 2040 ,maar er zal flink aangepakt moeten worden. En daar hebben we bij de gemeente meer mensen voor nodig dan dat er nu beschikbaar zijn,” zei hij met een schuin oog naar de wethouder. In november komt er een voorstel naar de gemeenteraad toe, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente denkt van het gas af te komen.

Nieuw bij de najaarsbeurs 'Voor Elkaar' in Abcoude is dat de kleinere maatjes ook een plekje krijgen. Er is geluisterd naar de feedback van de bezoekers en daarom kun je voortaan vanaf maatje 74 terecht op de beurs en loopt de maat op tot 176. Mooie kwalitatieve kinderkleding, voor herfst en winter, en een tweede ronde zeker waard! Steun het goede doel voor kinderen binnen uw gemeente en bezoek ook de gezellige beurs op 7 oktober van 12 tot 15 uur in 'Klein Binnenrust' Hoogstraat 23 in Abcoude, achter café-restaurant De Eendracht. Mail voor donaties of meedoen naar info@voorelkaar.org. Meer informatie staat op

www.voorelkaar.org

Mijdrecht

Ontmoet andere werkzoekenden Op 17 september houdt de Bibliotheek Mijdrecht 'Walk&Talk', een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Tijdens deze bijeenkomst is Michal Dantzig van Winwinwerkt aanwezig. Zij bespreekt met de deelnemers welke factoren je in je zoektocht naar werk zelf kunt beïnvloeden. Er zal tevens een loopbaancoach namens 'Sterkinjewerk' aanwezig zijn. Na het centrale deel is er veel gelegenheid tot netwerken. Motiveer en inspireer elkaar: je bent immers niet de enige die op zoek is naar een (andere) baan. De 'Walk & Talk' in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8, begint om 10 uur, om 9.45 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis. Je hoeft je niet aan te melden.

Beter fotograferen door anders leren kijken

Kinderen zijn de beste leerschool Een aantal jaren geleden heeft fotografe Nienke Meek deze lessen ontworpen voor kinderen op de lagere school. Kinderen zijn nieuwsgierig en proberen zonder enige belemmeringen van alles uit. Enthousiast vertelden ze hun fotografie experimenten aan hun ouders. Een paar ouders wilden zelf ook wel zo’n workshop. En zo is de stof aangepast en heb ik een vierdelige workshop gemaakt voor volwassenen, die meer diepgang in hun fotografie willen aanbrengen. In deze workshop leer je van alles op het gebied van beeldtaal.

Hoe maak je krachtige foto’s die niet vervelen? Hoe zorg je dat foto’s blijven verrassen? Waar liggen accenten? Hoe speel je met licht? Waar liggen de lijnen en de vormen? Wat doe je met kleurstellingen? Hoe zorg je voor een perfecte balans in je foto? Tijdens deze fotografie workshop leer je om te kijken naar verschillende stijlen op het gebied van portret- , landschap- en natuurfotografie. Daarbij ligt telkens de volgende vraag voor: “Welke sfeer roepen licht, kleuren, lijnen en vormen op en wat doet het met jou als persoon?”

Met tussentijdse foto-opdrachten (facultatief) leer je in een kleine groep (maximaal 8 personen) beter fotograferen. Enthousiast geworden? Op donderdag 20 septem-

ber 2018 begint de eerst les van 20.00- 22.00 uur in studio Meekpictures in Abcoude. Meer info www.meekspictures.nl onder fotografie workshop of 06-2157 2945.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 14-09-2018  

De Groene Venen 14-09-2018

De Groene Venen 14-09-2018  

De Groene Venen 14-09-2018

Advertisement