{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

14

Mogelijkheden voor kleinschalige zonnevelden Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal te zijn. Over 20 jaar hebben de inwoners in de gemeente naar verwachting behoefte aan 1250 terajoule (TJ) aan elektriciteit uit zon en wind. Hiervoor zijn én zonnepanelen op daken nodig én grootschalige zonnevelden en windmolens én kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik. Het college heeft dinsdag 4 februari besloten het beleidsvoorstel ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik 2020’ voor te leggen aan de raad. Dit beleid maakt duidelijkheid onder welke voorwaarden particulieren en/of bedrijven zonnepanelen op eigen erf of in eigen tuin kunnen plaatsen. "Veel inwoners willen zonnepanelen op hun dak, om zo op een duurzame manier energie op te wekken voor eigen gebruik", zegt wethouder Duurzaamheid Kiki Hagen. "Maar het dak ligt soms in de schaduw, is niet sterk genoeg of het dakoppervlak is niet altijd voldoende. Dan biedt het plaatsen van zonnepanelen in tuin of erf soms uitkomst. Alleen is hiervoor niets geregeld in het bestemmingsplan en ontbreekt een toetsingskader. Hierdoor is het plaatsen van deze panelen een kostbaar en tijdrovend proces. Daar wilde we als gemeente iets aan doen. Met dit beleid voor kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik, nemen we belemmerende regelgeving weg en gelden voor iedereen dezelfde regels. Kortom: bieden we duidelijkheid voor initiatiefnemers." In het beleid maakt de gemeente onderscheid in 3 categorieën: • Initiatieven tot 50 m2 — Hiervoor is de regeling zo overzichtelijk mogelijk gemaakt. Omdat het in veel gevallen om panelen in de tuin gaat, zijn de eisen aan landschappelijke inpassing beperkt. • Initiatieven van 50 tot 500 m2 — Omdat de impact hiervan groter is op het landschap stelt de gemeente meer eisen aan de landschappelijke inpassing. • Overige kleinschalige zonne-energie initiatieven voor eigen gebruik — Denk aan kunstobjecten of zonnepanelen op palen. Beoordeling van deze initiatieven is maatwerk. De raad behandelt de beleidsnota ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik’ naar verwachting in maart.

MOEDER ZIEK KIND DE ZORG

Iets meer geluk in de regio

14 FEBRUARI 2020

Fanatieke wedstrijden trefbal

Kort nieuws Amstelhoek

Baambrugge

Klaverjasmarathon Prijsklaverjassen in De Vijf Bogen Op zaterdag 21 maart organiseert de Buurtvereniging van Amstelhoek weer een klaverjasmarathon van 10 tot 22 uur in het Buurthuis, Engellaan 3a, Amstelhoek. Zaal open om 9.15 uur.. Deelnamekosten 8 euro. In verband met de organisatie is vóóraf aanmelden noodzakelijk. Dit is mogelijk tot 14 maart bij Leny Jansen, tel. 06-50282282, e-mail: of jansenleny@hotmail.com.

DE GROENE VENEN

Vrijdag 7 februari werden de schooltrefbal wedstrijden voor de jongens van de groepen 7 en 8 gespeeld. Vanaf het eerste fluitsignaal werd er heel fanatiek gespeeld in de Kees Bonzaal. Aangevoerd door de klasgenoten, sommige

voorzien van knuffels in schoolkleding, werd er gestreden voor de eerste plaats. Deze mooie plek werd gewonnen door de OBS Piet Mondriaan. Ook nu werden de bekers uitgedeeld door Joke Broers. foto fem van duuren

Op vrijdag 21 februari a.s. is er prijsklaverjassen in dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10, Baambrugge. Voor de winnaars zijn mooie prijzen te verdienen. Ook is er een grote tombola. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.

Waterpolowedstrijd De Amstel DG1 Woerden DG1

Zaalkampioenschap MA2 HVM De meiden van de A2 van Hockey Vereniging Mijdrecht zijn zaterdag na twee laatste spannende wedstrijden zaalkampioen geworden. Een bijzonder mooi resultaat, want de dames begonnen niet als favoriet, na eerdere verliezen tijdens de veldcompetitie. Maar dat is dan ook het leuke van zaalhockey, het is echt een ander spelletje dan veldhockey. Met slim, technisch spel en honderd procent inzet van alle speelsters werden de favoriete teams verslagen. Ook trainer Johan droeg bij aan het succes door drie weken geleden de grootste concurrent te helpen ver-

Deze week stond er een belangrijke wedstrijd op het programma van de jongens en meiden van het waterpoloteam <13 van De Amstel. Ze stonden op de derde plek in de competitie en kregen Woerden op bezoek. Dit team bleek dit seizoen met een gelijkspel en een nipte overwinning al een lastige tegenstander te zijn. Om kans te blijven maken op een tweede plek moest er gewonnen worden. Dat gebeurde gelukkig ook: met een mooie

eindstand van 12-8. Denk je dat waterpolo ook iets voor jou is of wil je ons een keer komen aanmoedigen? Dat kan op zondag 15 en 22 maart om 15.30 uur in het Veenweidebad in Mijdrecht. Voor meer informatie over onze vereniging: www.zpv-de-amstel.nl Op de foto v.l.n.r.: Indra, Elske, Brit, Noah, Julius, Maxime, Pascal, Daan, coach Sander, Olaf en Max en Oscar.

slaan met een verrassende speelwijze. Dat hij daarbij ook gelijk de weddenschap met Charlotte verloor omdat ze haar tiende doelpunt maakte was mooi meegenomen. Afgelopen zaterdag stonden de laatste wedstrijden op het programma en de zenuwen zaten er goed in. Dat was te zien in en buiten het veld. Maar voor de vele aanwezige supporters werd er gelukkig toch gewonnen en was het kampioenschap een feit! Die zijn trots op de meiden en op het feit dat ze op zo’n uiterst sportieve en gezellige manier kampioen zijn geworden.

Met oog voor omwonenden, agrariërs, natuur, landschap en opbrengsten voor gemeenschap

Voorstel extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens naar raad Sinds het voorjaar van 2018 onderzoekt de gemeente onder welke voorwaarden het plaatsen van zonnepanelen en windmolens in onze gemeente acceptabel is. Via gesprekken, bijeenkomsten en en enquêtes heeft de gemeente mogelijke voorwaarden getoetst bij inwoners en verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op onder andere gebied van landbouw, natuur en cultuurhistorie. Het college heeft dinsdag 4 februari 2020 besloten de randvoorwaarden ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Kiki Hagen, wethouder Duurzaamheid: "Zonnevelden en windmolens zijn nodig voor onze ambitie De Ronde Venen klimaatneutraal in 2040. Met alleen zonnepanelen op daken redt de gemeente de duurzaamheidsambitie niet. Ik besef terdege de impact hiervan op ons landschap, onze natuur, onze landbouwgrond

en de cultuurhistorische kwaliteiten. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners en andere belanghebbenden over de eisen en voorwaarden die gesteld moeten worden aan de komst van windmolens en zonnevelden. Hoe sparen we de natuur? Wat levert het op voor de omwonenden? Hoe zorgen we dat landbouwgrond blijft bestaan? Deze vragen hebben geleid tot voorwaarden voor onder meer inpassing in het landschap, behoud van bodemkwaliteit, financiële participatie en compensatie van natuurschade. Deze voorwaarden komen in onze gemeente bovenop de wettelijke eisen voor zonnevelden en windmolens." De raad behandelt het voorstel voorwaarden zonnevelden en windmolens naar verwachting in maart. De stukken voor behandeling door de raad zijn te vinden op https://derondevenen. raadsinformatie.nl/dashboard.

illustratie: de ronde venen klimaatneutraal in 2040

Na het besluit van de gemeenteraad over randvoorwaarden gaat de gemeente met inwoners kijken welke gebieden kansrijk zijn voor plaatsing van windmolens en velden met zonnepanelen. Ontwikkelaars benaderen regelmatig de gemeente. Totdat de voorwaarden én zoekgebieden

zijn vastgesteld, neemt de gemeente geen aanvragen in behandeling. Meer informatie over duurzaamheid in De Ronde Venen vindt u op de website www.duurzaamderondevenen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u van ontwikkelingen op de hoogte blijft.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 14-02-2020  

De Groene Venen 14-02-2020

De Groene Venen 14-02-2020  

De Groene Venen 14-02-2020

Advertisement