{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

DE GROENE VENEN

14 FEBRUARI 2020

11

Geïnspireerd op de contactadvertenties uit vervlogen tijden, die enkele weken geleden in deze krant werden besproken, bedacht de redactie van De Groene Venen een ludieke actie. Lezers konden hun eigen liefdesberichtjes insturen. Het heeft velen geïnspireerd om hun diepere gevoelens aan het papier toe te vertrouwen, al dan niet anoniem. Hieronder volgt een bloemlezing van de leukste en de liefste inzendingen. Dank voor uw deelname en een fijne Valentijnsdag gewenst!

jou. u van . Ik ho d gaan. r e v Lie r voor e e den; w r te strij we e r n o e o t v a L niet l om ijn en z en vee r b a b a e h We ét elk t nu m or elkaar. laat da eer vo g te en och w t e w iezen zin. keer k ons ge r o o Iedere v ard. elkaar, het wa d. Het is aar n het w Wij zij S. Liefs,

Aan de

Lieve dans eressen, d ansers, ou en dansdo ders, verzo centen van rgers Dansstudio jullie beda Sietske, ik nken voor wil jullie liefde , gezelligh tijd die wij e id m e en t elkaar do Jullie zijn s orbrengen tuk voor stu . k fantastis samen zijn che mense we één gro n en te dansfam ik jullie he ilie. Hierbij el veel gelu w ens k en liefde toe. Niet a voor vanda lleen ag, maar vo or altijd. Liefs Siets ke van Peu rsem

. eimpje in geh le k ? n e is e t Ik heb wat he , weten iet zie n je il n e W v e s m is. jou so l erg m Als ik an hee d je K. dat ik Kusje

Lieve F., al 11 jaa r samen heel wa en onda t tegens nks la gen blee geloven f je in on . Ik hou s v an je en men te k hoop sa unnen b li jven voo van ons r de rest verdere leven. L iefs G.

V: andaa g Valenti jnsdag A: nders dan giste ren L: euker en geze lliger E: n bijz onder va ndaag N: iet te geloven T: ijd ga at snel v oorbij IJ: s win ter en zo N: ooit g mer edacht,ik blijf van S: chat v jou drom andaag en Is de da op Valen g dat ik tijnsdag m ij n v erjaarda D: atum g vieren 14 Febru mag ari verge A: ltijd fi et jij nie jn om ‘ik t h o u van jou’ G: eluk e te horen n gezon dheid ge boden.

vrouw die tijd ens he vissen t kussen w o u, ik ben op jou.

at jij mij ik blij d n r. e b t a e zome ,o, w eld vorig O,o,o,o g ? n n e e h g e neng gesla e haak hebt bin d n je a p a ol o ik jou dat ik d Of heb k; weet o jou. o n n a a v alles Hoe d n a v u o h tjes :-) ben! Ik manier je l a f Inclusie , kusje! mmer je, kusje wonende te nu , s rs u de K ou e ev Li schrijven eg wil ik jullie 79, via deze w dden rs nere oude ha dat wij geen fij n. kunnen wense dochters. e lli ju n va fs Heel veel lie tjes, Hartelijke groe etjes. toedeloedelo

Lieve Edw in, Al zo lang samen en n o g steeds e blij met jou rg wil je heel g raag laten weten dat ik heel vee l van je ho ud Dikke knu ffel Monique

G. , Lieve op jou ijn dol z i, ik K . ira en dertje . Wij, M enmoe z e eestje f o p n lief n ee e n v e n le ij t d e gor ns is h n. e in je le w e Voor o n o e t r je s hang e t v s f o e s li k en dje Het one ba ewe ron h n c e s n n n ll of re oer, ee ons bo kker v i over a a . n ig Met le e k e luk en dan dan ge zo nu meer ij lij b w t n r wa tje zij n maa ij jij. z ls ij a W asje a b ’n met zo

Al 32 jaar samen en nog steeds gelukkig bij jou. Hoop nog heel veel mooie jaren met jou samen!

Lieve Weet dat ik M.V. u it W., je een Altijd b ij zonde a t t e nt, lie waanz f, zorg r mooi men innig s vind zaam heen. groot . en me Dan w hart v t een oor de eer zo je sch rgen v mens oonm en om oor je oeder lucht kinde je , en o houde r n e d n e , dan n rond rtusse Ik vind v oor o n m a lle ball je bed het pe en in d rijven tje, pe jntje, ti b n e le r a e e t ic n V je n htje e de stic sse af. En Lief en pra trein tu hting. ik vind e d in c s h tige m dit ge teed heime anier trecht. Zag je s om je zegge len en U e . k d u e e r o d g B n a g . t a H d te e el vee n kte mijn l liefs Heb ee r. e Je maa e u m it V. ooit et zie je n ten bij h tergela Maar ik h c a t . r rpen skaa voorwe Valentijn onden v e g t e lok

Wist je n en v uurt iet dat k je st oke amperen v e rbod n in mij Nu s n ha e taat rt het i n was? n vu ur en vlam ...

hele ben de we heb , art en te p fs a e t Allerli . Eers d is e r e keren. over g talloze wereld g o n n me el veel later sa nog he u jo t e ag m aarde! Wil gra om de rondjes ijn, e ook z Waar w elkaar altijd bij we zijn jn! is het fi en daar

tekst yannis elafi

Op de kaart van de Vinkeveense Plassen zul je tevergeefs zoeken naar Zandeiland 13. Er zijn er namelijk maar 12. Zandeiland 13 bestaat wel, maar ligt hier enkele vlieguren vandaan. En precies daar hebben we een nieuwe correspondent gevonden, die regelmatig bericht over de verschillen en de overeenkomsten met die andere 12 Zandeilanden...

Vluchteling Je ontkomt er niet aan. Als je zegt: ik ga naar Lesbos is de eerste reactie: Vluchtelingen!!! En in een ander geval gaat de reactie over Lesbische vrouwen, want daar schijnt de oorsprong van de benaming vandaan te komen. Maar in alle twee gevallen is niets minder waar. Ten eerste wordt het eiland zeker niet uitsluitend bevolkt door vluchtelingen uit de meest gruwelijke oorlogsgebieden en ten tweede: ja, een keer per jaar vindt hier een vrouwenfestival plaats, een soort gezellig hippiegebeuren, meestal voor vrouwen die de sixties hoog in hun vaandel hebben staan. Vijf jaar geleden zijn we hier romantisch op het strand getrouwd en in die tijd kwam de vluchtelingenstroom op gang. Toen hebben we die ellende van nabij meegemaakt en gedaan wat we konden: water en muffins uitdelen, meer was niet toegestaan. De pest is dat toeristen na die tijd wegbleven, angst voor vluchtelingen, en die angst is volslagen onterecht. Er zijn wel vluchtelingen, maar niet meer dan in de haven van Rotterdam. Je komt ze als toerist niet tegen… Vorig jaar hebben we een zwerfhondje van Lesbos meegenomen naar Vinkeveen en we noemden haar Beatle, omdat ik zoveel van de Rolling Stones hou. In onze straat in Vinkeveen, met de ruime woningen, kwam een vluchtelingengezin uit Syrie wonen met acht kinderen. Een van die kinderen, Mohamet of Mootje, jaar of acht, was stapel op Beatle. En Beatle op hem. Mootje had in Syrie ook een hondje als Beatle en was daar gek op, maar moest dat hondje achterlaten toen hij met zijn familie moest vluchten uit de oorlog, zo vertelde hij. Mootje kwam elke dag vragen of hij Beatle mocht uitlaten en hij liep trots naast me met Beatle aan de lijn als hij een ‘rondje blok’ mocht maken. Mootje en ik deelden wel een heel groot geheim: hoewel hij niet geloofde in Sinterklaas, geloofde hij toch een zeker beetje wel. Maar toen hij er achter kwam dat ikzelf Sinterklaas op de Pijlstaart speelde, bezwoer hij mij, dat elk kind dat twijfelde over Sinterklaas, door hem over de streep zou worden getrokken. Toen ik hem vertelde dat Beatle terug ging naar Lesbos vond hij dat niet leuk en zei dat hij Beatle zou gaan missen, net zoals zijn hondje in Syrie. En ik heb moeite om hem te vertellen dat Beatle er niet meer is. Er zijn idioten die katten vergiftigen, er zijn idioten die honden vergiftigen, In Vinkeveen, in Wilnis, in Griekenland.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 14-02-2020  

De Groene Venen 14-02-2020

De Groene Venen 14-02-2020  

De Groene Venen 14-02-2020

Advertisement