De Groene Venen 13 mei 2016

Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink Eerlijk en oprecht Ik hoop niet dat u denkt dat het vak “Luistervink” eenvoudig is. Je oor te luister leggen kan slechts als je regelmatig je vleugels spreidt en op pad gaat. Het komt niet zelden voor dat de gespreksstof ineens op is als je een ruimte betreedt. “Pas op, de Luistervink” is dan ook veel gehoorde kreet. Daar zit ook vaak een komische noot achter. Na vijfentwintig jaar weet men wel zo’n beetje dat niet alles “Vinkwaardig” is. Het komt ook voor dat we verhaaltjes krijgen aangeboden waarin de een de ander eens lekker een hakje wil zetten. Of er komt een maatschappelijk probleem boven drijven dat best eens onder aandacht gebracht mag worden. Gebeurt er zoiets, dan gaan we wikken en wegen. Dienen we een maatschappelijk belang? Is hetgeen dat aan de orde komt echt waar? Als aan beide voorwaarden niet voldaan wordt, gaat het item gewoon van tafel. In geval van twijfel is er nog onze hoofdredacteur die z'n pennenstreken inmiddels ruimschoots verdiend heeft. Het fungeert als laatste slot op de deur. Dat doet hij met verve. Ik zelf ben ruim twintig jaar geleden nauw betrokken geweest bij het herschrijven van een welzijnsplan. Dat was nodig want de mensen met de grootste waffel kregen de meeste subsidie. Toen heette “De Baat” nog “Worv”. Er was bonje in de Hoef over “de Springbok”. Als je al die jaren meeloopt en betrokken blijft, zie je situaties ontstaan en weet je ook waarom dit gebeurt. Wat ons vorige week ter ore kwam over het museum, behoefde geen lang nadenk- of speurwerk. Het maatschappelijk belang is in het geding. Daar ik ook nog inzicht heb in bijdragen die regelmatig worden aangevraagd, maakt het verhaal alleen maar duidelijker. Het lastige is dat je dit soort informatie nooit en te nimmer mag gebruiken bij het schrijven van je Vink. Dat zou een doodzonde zijn. Het aanvankelijke verhaal is ontdaan van een persoonlijke angel. Daar lenen mijn pennenstreken zich niet niet voor. Toen ik Rendez Vous verliet, waar ik me tegoed had gedaan aan Asperges met beenham, vooraf gegaan door een Ketel een, twee en drie, kwam ik de gemeentelijke baas afdeling subsidiewerpen tegen. We spraken over de angel die was verwijderd. Gezien de vele reacties op de Vink denk ik dat we ook zonder die angel een bijdrage hebben geleverd aan een eerlijker samenleving. Luistervink

13 mei 2016

3

BESTE BURGEMEESTER “Na het voormalige station Vinkeveen krijgt nu ook het oude station Abcoude een nieuwe bestemming. Gaat dit ook gebeuren met het voormalige station in Mijdrecht?” Dat is zeker de bedoeling. Voor de hele stationslocatie Mijdrecht geldt dat er is gezocht naar een nieuwe bestemming. De eerdere zoektocht heeft niet geleid tot concrete resultaten. Nu wordt de mogelijkheid voor woningen onderzocht. Het gaat dan om zowel woningen voor reguliere woningzoekenden als voor zogenoemde vergunninghouders (vluchtelingen die de status hebben verkregen dat ze in Nederland mogen blijven). De nieuwe meerderheid in de gemeenteraad heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor permanente woningen. Dit voornemen wordt nu uitgewerkt. Daarnaast ontstaat dan de mogelijkheid voor het stationsgebouw zelf weer een goede bestemming te vinden. Het Spoorhuis te Vinkeveen en De Witte Dame te Abcoude zijn fraaie, geslaagde voorbeelden.

“Heeft u de 6.000e deelnemer aan Burgernet al binnen?” Deze vraag kwam van iemand die graag de 6.000e wil zijn; natuurlijk om via Burgernet mee te werken aan een veilige omgeving, maar misschien ook wel een beetje om de beloofde ‘verrassing’ van de politie en gemeente. Die 6.000e is er op dit moment van schrijven nét wel of nét niet. Op 29 april bleek weer eens dat Burgernet goed werkt. Na een oproep werd een vermiste oudere verwarde man door een burgernetdeelnemer gevonden. En een paar dagen later zijn dankzij een tip van een deelnemer aan Waaks (hondenbezitters die zijn gevraagd tijdens het uitlaten opmerkzaam te zijn) vijf potentiële inbrekers - ze hadden hun gereedschap bij zich - aangehouden.

“Klopt het dat er een toename is van auto-inbraken?” Helaas wel, vooral in Mijdrecht en ook in Abcoude. Het zijn overigens zeer specifieke inbraken: auto’s van Duits fabricaat en dan gaat het in het bijzonder om de navigatieapparatuur

Tekst Maarten Divendal

en de airbags. Als u iets verdachts ziet, graag 112 bellen. Vroeger had je de leus ‘bel 112, daar red je levens mee’. Tegenwoordig is echt het verzoek ook 112 te bellen in geval van verdachte situaties met inbraken. Op de site van de gemeente staan tips om autoinbraken te voorkomen.

“Gaat u ook stemmen?” Er zijn geen verkiezingen op komst, toch wordt deze vraag mij regelmatig gesteld. Het gaat dan om nominatie voor de beste van dit of dat, of om verkiezingen waarmee een bepaalde vereniging iets kan winnen. Als ik het weet, of ergens oppik, doe ik natuurlijk mee. Gisteren heb ik nog gestemd voor de ‘Boerderij van het Jaar’, een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht en van Landschap Erfgoed Utrecht. De prachtige boerderij ‘Land Houdt Stand’, met Jugendstil elementen, gelegen aan het Gein buiten Abcoude, is één van de laatste vier boerderijen die kans maakt op deze titel. Tot en met 20 mei kunt u stemmen via

www.utrechtseboerderijen.nl.

Vertrouwen in museumbestuur én huur opgezegd

Museum De Ronde Venen op 1 juni dicht De familie Borger, eigenaar van het terrein van Museum De Ronde Venen, heeft het museumbestuur laten weten dat de huuropzegging, reeds in maart vorig jaar gedaan, nu definitief is en dat het pand uiterlijk 31 mei a.s. leeg moet worden opgeleverd. Het grootste deel van de museumcollectie is eigendom van een tweetal stichtingen van de familie Borger en in bruikleen gegeven aan het museum. Door de opzegging moet het museumbestuur dus niet alleen pand leeg opleveren, maar ook dat deel van de collectie dat eigendom is van de twee stichtingen teruggeven. Dat betekent sluiting van het museum per 1 juni a.s. Er zal geen verlenging of uitstel meer worden verleend, zo blijkt uit een brief aan het museumbestuur, die in het bezit is van de redactie. tekst rob isaacs en piet van buul

Jos Borger, eigenaar van de jachthaven en het terrein waarop het museum is gevestigd, is er altijd vanuit gegaan dat herontwikkeling van het museum op zijn eigen terrein zou plaatsvinden. “Dit is de plek waar het historisch gezien ook thuishoort. Mijn vader heeft een groot deel van de collectie bij elkaar gebracht en ook de veensteekmachine in handen gekregen. Toen de collectie groeide, is hij met medewerking van veel oude Vinkeveners het Veenmuseum begonnen,” vertelde hij in september jl. aan deze krant. Maar nog steeds zijn eigenaar en museumbestuur het niet eens kunnen worden over de plannen voor

de toekomst en de familie heeft nu de knoop doorgehakt. Aanleiding voor het gestand doen van de huuropzegging is volgens de familie Borger de houding van het museumbestuur. Men heeft vanaf het begin af aan aangestuurd op het ontwikkelen van plannen bij de Zwarte Schuur ondanks dat het college duidelijk had gemaakt dat er alleen sprake zou kunnen zijn van ontwikkeling op de huidige locatie. De familie verwijt het bestuur zich te hebben vastgebeten in de Zwarte Schuur, zij het nu dan onder de titel ‘dependance’. “Zeker nu de wethouders, ondanks een eerder standpunt dat Na-

tuurmonumenten zelf (financieel) verantwoordelijk is voor een ontwikkeling van de Zwarte Schuur, alsnog 350.000 euro subsidie hebben toegezegd, zal het museumbestuur zich volledig toeleggen op ontwikkeling in Botshol en zal men weinig tot geen tijd en energie steken in de huidige locatie,” zo is de verwachting van de familie. Tijdens de wekelijkse persconferentie op het gemeentehuis, afgelopen woensdag, gaven wethouders Moolenburgh en Goldhoorn aan verrast te zijn over deze nieuwe wending in het al jaren voortslepende dossier over de (her)huisvestiging van het museum. Beide wethouders gaven aan dat door het museumbestuur weliswaar de intentie is uitgesproken dat men mee wil werken aan herhuisvesting op de Borgerlocatie, maar dat er tot nu toe geen enkele concretisering is gekomen. “Wij hebben als gemeente duidelijk aangegeven dat wij de Zwarte Schuur geen optie vinden. Die is eigendom van Natuurmonumenten en wanneer men daar een herontwikkeling wil starten dat zij daar het voortouw in moeten nemen. Wij hebben voor de herontwik-

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling, Peter Schavemaker, en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Uit de inventarisatie die is gemaakt blijkt dat dat nu niet meer het geval is. Er was in Wilnis in 1943 een neergestorte Vickers Wellington met drie Canadese bemanningsleden aan boord. Eén van hen kreeg na het neerstorten van het vliegtuig een begrafenis met militaire eer. Na de berging van het vliegtuig in 2002, waarvoor met name Jan van Loo en Jan Rouwenhorst zich hebben ingespannen, kregen ook de andere vliegeniers een begrafenis met militaire eer. In de gemeente zijn op vier plaatsen tijdens dodenherdenking de slachtoffers indrukwekkend herdacht. Iedere plek heeft zo zijn eigen geschiedenis.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl keling van het museum een duidelijke voorkeur voor de huidige locatie. Er zal nu een dialoog tot stand moeten komen tussen Borger en het Museumbestuur die zal moeten leiden tot een concrete business-case. Daar is op dit moment nog totaal geen sprake van. Wij zijn daarin geen partij. Wij stellen wel de randvoorwaarden. Wanneer onze hulp nuttig kan zijn, dan horen we dat graag.” De beide wethouders stellen met nadruk dat door hen niet is gesproken over een mogelijke subsidie van 350.000 euro. “Zolang er geen business-plan is kan er ook geen sprake zijn van enige vorm van subsidie,” aldus wethouder Moolenburgh. Nu de familie Borger de samenwerking met het museumbestuur heeft opgezegd, de huur is opgezegd en de collectie is teruggevorderd, betekent dat voor de gemeente dat dit het einde is van het museum. Per 1 juni zal dan ook de exploitatiesubsidie worden opgeschort.

Agenda Kort Zaterdag 14 mei • Nationale Molendag, o.a. Wilnis • Rondleidingen bij Fort Abcoude, Abcoude • Zeilwedstrijden historische platbodems, toegang via Vinkeveen Haven • Lenteproeverij, Country Wines, Vinkeveen • Vinkefest: Darten en Rock the Party, Kermisterrein Demmerik, Vinkeveen

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Zondag 15 mei Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

“Onlangs was in het nieuws dat er in Nederland nog steeds neergestorte vliegtuigen uit de oorlog met omgekomen bemanningsleden niet geruimd zijn. Is dat ook in onze gemeente het geval?”

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

• Zeilwedstrijden historische platbodems, toegang via Vinkeveen Haven • Vinkefest: Prutmasters en Sunday Night Fever, Kermisterrein Demmerik, Vinkeveen

Maandag 16 mei • Fietspuzzeltocht Wilnis, starten bij gebouw De Roeping, Wilnis • Vinkefest: Familiedag, Kermisterrein Demmerik, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!