__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

DE GROENE VENEN

IN VOL BEDRIJF tekst piet van buul

13 MAART 2020

13

NF Budgetcoaching

Goede financiële administratie voorkomt problemen

Op donderdag 5 maart stelde de gemeenteraad van De Ronde Venen het Beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023 vast. Daarin wordt vastgesteld dat armoede vaak leidt tot schulden. De gemeente wil een beleid ontwikkelen waarbij armoedebestrijding en schuldsanering hand in hand gaan. Wanneer je er op tijd bij bent kun je vaak voorkomen dat er schulden ontstaan. Zo denkt Nikita Fierli er ook over. Zij is zelfstandig budgetcoach en helpt mensen bij het goed organiseren van hun financiële administratie. “Wanneer je de administratie goed op orde hebt, kun je ook beter zien waar je geld heen gaat. Je weet dan wat de financiële ruimte is. En je ziet op tijd wanneer het mis dreigt te gaan.” Nikita heeft iets met cijfers. Als kind vond ze het al leuk om rekensommetjes te maken en was ze ook altijd met geld bezig. Een baan in de financiële sector zou dan ook niet vreemd geweest zijn. Maar het liep anders en ze vond een leuke baan bij de Nederlandse Spoorwegen. “Om iets met financiën te gaan doen is puur een persoonlijke ambitie. Je hoort steeds vaker dat mensen, door allerlei omstandigheden in problemen zijn gekomen en een flinke schuldenlast hebben opgebouwd. Mijn idee is dan ook om mensen te coachen bij de aanpak van hun financiële zaken om daarmee te voorkomen dat er schulden gaan ontstaan. Ik heb daarvoor een viertal trajecten ontwikkeld, die afhankelijk van de situatie die ik aantref, kunnen worden ingezet. Mijn uitgangspunt is daarbij dat we moeten voorkomen dat er schulden ontstaan waardoor men in een ingewikkeld en zwaar schuldsaneringstraject terecht komt.” Administratiepakket Het begint allemaal bij het opzetten van een goede financiële administratie. “Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn en je hebt er ook geen moeilijk boekhoudprogramma voor nodig. Het gaat er om dat er inzicht is in wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Ik help met het opzetten van een inzichtelijk systeem en leer mijn klanten hoe ze er voor kunnen zorgen dat de zaken op orde blijven. Daarbij besteden we ook aandacht aan het elektronisch bankieren, want dat blijkt voor veel mensen nog best lastig.”

DOM

RE

T CH

RON

Spaarplanpakket Voor sommige mensen is het al mooi wanneer men op het einde van de maand alle rekeningen betaald heeft. “Dan heb je wel voorkomen dat er betalingsachterstanden zijn ontstaan,” zegt Ni-

Alle beperkingen Een paar jaar terug schreef ik een blog, dat ik het niet erg zou vinden om een aantal dagen in alle beperkingen te zitten. Dat betekent dat een verdachte van een strafbaar feit geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, alleen met zijn advocaat. Ik schreef dat met een goed boek en goede wifi ik die dagen wel zou doorkomen. Lekker rustig en even helemaal niets aan mijn hoofd. Deze kwestie is nu echter enorm actueel door het coronavirus en de inspanningen van de GGD en de overheid om verspreiding van de ziekte te vermijden. Op last van de GGD kan

kita, “maar je blijft heel kwetsbaar. Vandaar dat ik aan klanten die dat willen een spaarplanpakket kan aanbieden. Daarbij geef ik adviezen hoe men het beste kan sparen. Want juist met een krap inkomen is het belangrijk dat je tegenvallers als een kapotte wasmachine of stofzuiger op kunt vangen. En zelfs met een kleine beurs is het mogelijk om enige reserve op te bouwen. Met preventief sparen kan men voorkomen dat men moet gaan lenen.” Schuldenpakket Schulden bouwen zich meestal geleidelijk op. Nikita: “Het begint vaak met achterstanden in de betaling van de huur of de premie van de zorgverzekering. Of er is een schuld bij de belastingen. Wanneer je daar niks aan doet, lopen die schulden steeds verder op, dan komen er allerlei bijkomende kosten, boetes en soms proceskosten bovenop en voor je het weet is de ellende niet meer te overzien. Uiteindelijk kom je dan in de schuldsanering terecht. Dat probeer ik te voorkomen. Wanneer de betalingsachterstanden nog te overzien zijn, help ik mensen om de trein op de rails te houden voordat hij ontspoort. We maken dan een plan om de achterstanden in te lopen. Daarvoor is meestal overleg met de schuldeiser nodig. Mijn ervaring is dat er in goed overleg vaak veel mogelijk is. Ook de schuldeiser heeft er namelijk belang bij dat hij zijn geld ontvangt zonder dat hij daarvoor ellenlange procedures moet volgen. Wanneer men bijvoorbeeld met de belastingdienst gaat praten over een oplossing, kan ik helpen bij de voorbereiding van zo’n gesprek.” Wanneer het echt uit de hand is gelopen kan Nikita haar klant verwijzen naar de betrokken instanties voor schuldhulp. “Mijn werk richt zich vooral op de preventie. Voorkomen dat men in de schuldsanering terecht komt.”

een persoon, waarvan de ziekte is vastgesteld ter isolatie in een ziekenhuis worden opgenomen. De persoon is immers een gevaar voor de volksgezondheid omdat hij verspreiding van de infectieziekte kan veroorzaken. De GGD mag dit alleen opleggen als dit gevaar niet op een andere wijze kan worden afgewend. Als iemand nog niet besmet is, maar redenen zijn om aan te nemen dat die persoon recentelijk contact heeft gehad met iemand die aan de infectieziekte leidt, kan de GGD de zogenaamde ‘maatregel van quarantaine’ opleggen. Dat betekent kort gezegd dat iemand in zijn huis moet blijven gedurende – in dit geval – 14 dagen. Wat is eigenlijk de wettelijke basis van deze regels en kan je je hieraan onttrekken als je dat niet uitkomt, of als je na een paar dagen helemaal genoeg hebt van het thuis zitten? Zoals voor alles in onze overgeorganiseerde samenleving, is er ook voor dit soort zaken een wet, te weten de Wet Publieke Gezondheid. Daarin is bepaald dat de GGD dergelijke maat-

Nikita Fierli: “Het is voor de klant al een hele stap om de hulp van een vreemde in te moeten roepen. Daarom probeer ik ze op hun gemak te stellen.” foto patrick hesse Het lange traject gemak te stellen. Ik heb een geheimhoudingsplicht, In de meeste gevallen kan de coaching door Nikita dus men kan er van op aan dat hun problemen zich beperken tot één of enkele gesprekken. “Ik doe binnenskamers blijven. Als coach ben ik er om de eerst een intake om inzicht te krijgen in het probleem klant te helpen. Ik neem de zaken niet over. Men van de klant. Op basis daarvan maken we afspra- zal het zelf moeten doen. Maar als men voldoende ken over de aanpak. Het is niet de bedoeling dat ik gemotiveerd is, kan ik handvatten bieden om te de administratie ga overvoorkomen dat er seri“Het begint vaak met achterstanden nemen. Uiteindelijk zullen euze schulden ontstaan. in de betaling van de huur ze het zelf moeten doen. Want dat is uiteindelijk het of de premie van de zorgverzekering. Ik laat ze zien hoe dat zou doel.” De boodschap van kunnen. Door daar helder Nikita is duidelijk. WanWanneer je daar niks aan doet, in te zijn, hoeven dat dan neer mensen hulp zoeken lopen die schulden steeds verder op.” ook geen langdurige sesbij hun financiële adminissies te worden. Maar in sommige gevallen kom ik tratie moeten ze niet schromen contact met haar mensen tegen die de zaken helemaal niet op orde op te nemen. Zij biedt ondersteuning bij financiële hebben. Maar ook in deze gevallen kan ik voor de vraagstukken en ze kan ook helpen bij de belasondersteuning bij het opzetten van een plan volstaan tingaangifte. met maximaal vier gesprekken.” NF budgetcoaching is gevestigd in NieuwCoaching veen. Telefonisch bereikbaar via 06Om haar werk als coach goed te kunnen doen is 83981882. Mailen kan ook naar n.fierli@ wederzijds vertrouwen nodig. Nikita: “Het is voor de nfbudgetcoaching.nl. Meer informatie is klant al een hele stap om de hulp van een vreemde te vinden op www.nfbudgetfinanciering.nl in te moeten roepen. Daarom probeer ik ze op hun of op facebook NF budgetcoaching.

regelen kan afkondigen en zelfs de burgemeester kan afdwingen dat iemand daadwerkelijk in quarantaine of isolatie wordt geplaatst, als die niet bereid is hieraan mee te werken.

meer in de publiciteit gebracht, wellicht om de mensen ervan te weerhouden in contact te treden met mensen die mogelijk besmet zijn of zich op te houden in publieke plekken.

Als iemand zich onttrekt aan een dergelijke opdracht, door bijvoorbeeld het huis te verlaten om naar het werk te gaan of boodschappen te doen, dan kan hij of zij een gevangenisstraf krijgen van maximaal 4 jaar, of een boete van maar liefst 100.000 euro. Zo vrijblijvend zijn deze maatregelen dus absoluut niet.

Bij ons dus niet, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de overheid gerede angst heeft dat mensen met klachten zich anders niet melden. Voor diegenen die in quarantaine zitten of mochten komen te zitten; leg je neer bij de situatie, zorg voor een goede wifi, een gevulde ijskast en paar goede boeken, maar riskeer geen gevangenisstraf. Ik wens u allen veel gezondheid...

Opmerkelijk genoeg worden deze sancties niet in de publicaties van de RIVM en de overheid genoemd. In andere landen wordt dat veel Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

De Groene Venen 13-03-2020  

De Groene Venen 13-03-2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded