Page 7

DE GROENE VENEN

12 april 2019

7

Inheemse bloemenweide moet kleur brengen en insecten lokken Cor Mastwijk uit Vinkeveen wil het braakliggend stuk land aan de Ringdijk in Vinkeveen omtoveren tot een inheemse bloemenweide. Zo wil hij “kleur geven aan de omgeving en iets goeds doen voor de insecten’’. Deze week werden de bloemzaden gezaaid. Nu is het een kwestie van geduld tot alles gaat groeien… tekst rosanne kok

De Vinkevener heeft een groot hart voor de natuur en steekt graag zijn handen uit de mouwen bij projecten om de natuur te helpen. ‘‘Het gaat niet goed met de insecten’’, vertelt Cor. ‘‘Het aanleggen van bloemenweides met inheemse bloemen kan de insectenpopulatie weer vergroten.’’ Tijdens zijn dagelijkse wandelingen over het Bellopad en de Ringdijk stuitte hij steeds op het grote stuk braakliggend land, ter hoogte van Klijne Meer. ‘‘Dat land zou meer dan geschikt zijn als bloemenweide. Dat maakt de oude spoorbaan aantrekkelijker voor wandelaars en bovendien zijn de insecten daarmee enorm geholpen.’’ Sponsoren of fondsen gezocht Na gesprekken met Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond, en gemeente De Ronde Venen kreeg Cor toestemming voor zijn plannen.

De Goede Week in de St. Antoniuskerk in De Hoef Zaterdag 13 april 13.30 tot 15.30 uur. Palmpasenstokmaken in de pastorie. Zondag 14 april om 10 uur. Palmpasenviering met het kwetternest en kinderen symboliseren de ‘intocht’ met de zelfgemaakte palmpasenstokken. Voorganger: Zr. Monica

Donderdag 18 april om 13 uur. Schoolviering

Donderdag 18 april 19.30 uur. Oecumenische dienst met OPK koor. Het thema van deze Witte Donderdagviering is: ‘Breken en delen’. Voorgangers: Eric Versloot en Lida Wilms

Vrijdag 19 april om 15 uur. Kruisweg.

Vrijdag 19 april om 19.30 uur. Goede Vrijdag-viering met het koor Between. Het thema van deze viering is: ‘wie zijn wij’. Voorgangers: Fons Stolwijk/Lida Wilms

Zaterdag 20 april om 20 uur. Stille Zaterdag-viering met medewerking van diverse muzikanten en samenzang. Het thema van deze viering is: ‘sta op’. Voorganger: Lida Wilms

- foto peter bakker ‘‘De gemeente heeft de grond laten frezen. Dat was een goede voorbereiding. Daarna heb ik het een aantal keer goed door geharkt, het onkruid verwijderd en uiteindelijk konden de zaden worden ingezaaid.’’ Die zaden betaalde hij uit eigen zak. “Dit stuk is een hectare groot’’, zegt hij. “Ik heb drie kilo bloemzaad aangeschaft. Bij elkaar kostte dat zo’n tweehonderd euro. Ik zoek nog naar sponsoren of fondsen die dit voor hun rekening willen nemen. Het is teveel om uit eigen zak te betalen…’’

Met borden hoop ik de baasjes van honden erop te wijzen hun hond even aan te lijnen ter hoogte van de bloemenweide. Zo houden we het met elkaar mooi.’’

Honden De Ringdijk en het Bellopad zijn populaire hondenuitlaatplekken in de omgeving van de toekomstige bloemenweide. ‘‘Staatsbosbeheer adviseerde me al om het terrein af te zetten met een hek’’, stelt Cor. ‘‘Dat heeft niet mijn voorkeur. Heel Nederland staat al vol met hekken.

Experiment Cor ziet zijn bloemenweide als experiment voor andere projecten. ‘‘Ik heb zelf nog nooit zoiets gedaan, dus ik weet niet precies wat er allemaal bij komt kijken. Dat gaan we nu uitvinden. Als dit project een succes is, kunnen we nog veel meer braakliggende landjes omtoveren tot

Baambrugge helpt de bijen We horen het steeds vaker. Het gaat niet goed met de bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders, en andere insecten. Kranten en tijdschriften, radio en tv schenken er aandacht aan. Natuurmonumenten maakt zich ernstig zorgen, met name over de bijen. Ze bestuiven immers onze groenten en en fruit. We zijn dus afhankelijk van ze. In het laatste nummer van Puur natuur luidt Natuurmonumenten de noodklok. Maar gelukkig zien ze tal van initiatiefnemers die hun zorgen hebben omgezet door zich in te zetten voor de biodiversiteit. Sommigen werken samen aan de wegbermen en anderen zetten alles in het werk om te beantwoorden aan de hoogste nood; voedsel voor de bijen. Deborah Post heeft er vorig jaar met ‘Honey Highway’ voor gezorgd dat er 40 kilometer snelwegberm werd ingezaaid met biologisch bloemenmengsel voor bijen. Dat werd zo’n groot succes dat er dit jaar 400 kilometer zal worden ingezaaid. Natuurmonumenten wil Nederland in bloei gaan zetten en moedigt iedereen met hart voor de natuur aan om mee te helpen door in eigen tuin of balkon een stukje in te zaaien met een biologisch bloemenmengsel. Be-

langrijk is dat er biologische zaden worden gebruikt om te voorkomen dat er gif in de bijen terechtkomt. In het dorp Baambrugge heeft de Groencommissie o.a. het initiatief genomen door de tijdelijk braakliggende stukjes grond in het dorp om te toveren tot wilde bloemenveldjes. De gemeente De Ronde Venen juicht die plannen toe en helpt. Op

twee plaatsen wordt een insectenhotel geplaatst als nestgelegenheid voor de bijen. Om dit proces te volgen wordt er een klein bijenkastje aan toegevoegd met transparante buisjes. Door een luikje op te lichten kan je in de bijenkast kijken en zien wat er daarbinnen allemaal gebeurt.

bloemenweides. Ik ken nog genoeg plekken waar dat mogelijk zou zijn. Bovendien ben ik met de gemeente in gesprek over de aanleg van een Tiny Forest, een bos in de buurt van een school waar kinderen en jongeren meer over de natuur kunnen leren. Maar dat komt later, eerst de bloemenweide…’’ Vrijwilligers die het leuk vinden om Cor Mastwijk te assisteren in de aanleg van de bloemenweides kunnen zich melden via: mastwijktkd@ yahoo.com

Beide hotels zijn door vrijwilligers gemaakt van hergebruikt hout. Ter plekke worden de hotels ingericht en kunnen de kinderen hiermee helpen. Op vrijdag 19 april a.s. (Goede Vrijdag) gaat men op de Rijksstraatweg en de Kleiweg inzaaien met biologische inheemse bloemenmengsels. De perken zullen worden afgezet, zodat er geen auto’s meer kunnen worden geparkeerd en er moet dan ook niet meer op worden gelopen. U kunt helpen met afzetten en inzaaien, harken en licht aandrukken. Er is koffie en voor de kinderen een kleine verrassing. Op deze dag zal ook het insectenhotel worden geplaatst en kunt u voor een euro zelf een zakje biologisch zaad kopen om uit te zaaien in uw tuin. Het is namelijk belangrijk dat de bijen een lint kunnen vormen. Ze vliegen niet verder dan 100 meter, dus hoe dichter de ingezaaide tuinen bij elkaar liggen, hoe groter de kans op succes zal zijn. Met dat doel wordt op een plattegrond aangetekend waar er wordt ingezaaid. Bij het bankje bij de molen wordt ook een stukje wegberm ingezaaid, net als in de waterberging achter het gemaal Coupure. Iedereen is welkom op Goede Vrijdag om 10 uur bij de hoek Kleiweg / Pr. Margrietstraat.

Zondag 21 april om 10 uur. Eerste Paasdag- viering met het kwetternest. Het thema van deze viering is: ‘Pasen is niet gewoon’. Voorganger: Zr. Monica foto leon bok

Cursus Klein Vaarbewijs 2 Het varen van grote of snelle schepen iets voor u? Met het Klein Vaarbewijs 2 bent u bevoegd om op schepen te varen die langer zijn dan 15 meter en/of sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus Klein vaar-

bewijs 2 is speciaal voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Rijn, de Lek en de Eemsmonding. Tijdens de cursus van vier avonden neemt de enthousiaste, CWOerkende docent u mee door de examenstof. Deelnemen aan de cursus verhoogt uw

slagingskans aanzienlijk. Bovendien is iets nieuws leren altijd leuk en zijn de cursusavonden bij Zeilschool Vinkeveen erg gezellig. De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Cursusdata: 17 en 24 april - 6 en 8 mei. Tijd: van 19:30 tot 22 uur. Kosten: 175 euro.

Meer info en aanmelden:

www.zeilschoolvinkeveen.nl

Insecten doden: niet meer toegestaan! In 30 jaar tijd is tweederde van de insecten verdwenen, dat is toch even schrikken. Het is gebeurd en ik had het niet in de gaten. Maar nu ik het weet, zal ik iets moeten doen. Spinnen, torren, vliegen, bijen, in huis, worden nu eerst gevangen en buiten gezet. Mieren; geen lokdoosjes meer, maar voorzorgsmaatregelen zodat ze buiten blijven. Luizen; geen probleem als je maar genoeg lieveheersbeestjes in je tuin hebt, dan worden het er nooit teveel. Alleen die slakken (overigens geen insect), dat is wel een dingetje. Gelukkig heb ik daar ook een oplossing voor. Leg een komkommer in je tuin, zijn ze gek op, doe ze in een doos en breng ze naar een plek waar Japanse Duizendknoop groeit. De Japanse Duizendknoop is een exotische plant die hele bermen kan overwoekeren en waar slakken dol op zijn. Het zijn natuurlijk allemaal druppels op de gloeiende plaat. Wetenschappers zoeken de oplossing meer in bloemrijke bermen en een meer extensieve landbouw. Het grootste probleem is dat er onvoldoende voedsel (te weinig bloeiende plantensoorten) is voor de insecten. Gelukkig hebben we in De Ronde Venen nog een paar bloemrijke reservaten met wilde planten. Die reservaten worden beheerd door Stichting De Bovenlanden. Meer dan 23 hectare extensieve beheerde landschapselementen. Het beheer zoals hooien, knotten en inventariseren gebeurt extensief met inzet van vele vrijwilligers. Financieel wordt de Stichting gesteund door donateurs en adoptanten. In deze reservaten vindt u nog wilde planten zoals zonnedauw orchideeën, ratelaar, blauwe zegge. Ook deze wildeplantenreservaten zijn niet voldoende om de achteruitgang van de insecten tegen te gaan, maar ze zijn misschien wel het begin. Hier zijn nog zaden aanwezig van bijzondere planten die nog gemakkelijk kunnen uitzaaien naar nieuwe gebieden. Het beheer kost echter veel tijd en geld. Zo zijn er in het Gagelgebied 18 eilanden in beheer, een aantal eilanden zal moeten worden voorzien van een nieuwe natuurlijke beschoeiing. Een grote kostenpost. We zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe adoptanten en donateurs. Wilt u ook iets”doen” tegen de schrikbarende achteruitgang van de insecten, steun ons dan, zelfs een klein bedrag is al welkom. Kijk eens op www.debovenlanden.nl of stuur een mailtje naar stichtingdebovenlanden@gmail.com

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 12-04-2019  

De Groene Venen 12-04-2019

De Groene Venen 12-04-2019  

De Groene Venen 12-04-2019

Advertisement