Page 6

6

12 april 2019

DE GROENE VENEN

Kort nieuws De week voor Pasen Aanstaande zondag is het Palmzondag. Dan begint de Stille Week, waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Daarvoor komt de laatste jaren steeds meer belangstelling, denk maar aan “The Passion” dat jaarlijks op Witte Donderdag op tv wordt uitgezonden. Ook de Protestantse kerk van Mijdrecht besteedt veel aandacht aan deze bijzondere week. Om 9 uur is er een Palmpaasontbijt met biologische en fair trade producten in Irene (naast de Janskerk). Entree vanaf 8.30 uur en toegang gratis. Na het ontbijt bent u om 10 uur welkom in de kerkdienst in de Janskerk. Voorganger is ds. Erick Versloot. Wim de Penning op orgel en piano en Nienke Zaal, panfluit, verlenen hun muzikale medewerking. ’s Middags om 16 uur is er een kinderkerkfeest in De Rank waarin het verhaal van Palmpasen wordt verteld. We zingen ervan, we gaan het spelen, maar eerst gaan we alles wat daarvoor nodig is zelf maken! Alle kinderen tot ongeveer 12 jaar, hun ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Woensdagmorgen is in Irene de maandelijkse Kontakt Morgen voor senioren. Ineke Bams vertelt verhalen in Paassfeer. Aanvang: 10 uur, einde ongeveer 12 uur. Bel met dhr. Van der Beek: 0297 283448 als u geen eigen vervoer hebt. Dan wordt u opgehaald en weer teruggebracht. Elke avond is er in De Rank om 19:30 uur een viering waarin stilgestaan wordt bij het lijden en sterven van Jezus: Maandag 15 april: muziekvesper m.m.v. Chr. Gemengd koor Excelsior o.l.v. Wim de Penning Dinsdag 16 april: muziekvesper m.m.v. projectkoor Passionen o.l.v. Wim Brands Woensdag 17 april: muziekvesper waarin het thema 'Redden vs gered worden' centraal staat. Mirjam Vos, Moniek van Dam, Anja Kooistra en Anita Vos verzorgen deze viering. Donderdag 18 april (Witte Donderdag): viering van het Avondmaal, in navolging van Jezus die dit op de vooravond van Goede Vrijdag met zijn leerlingen heeft gevierd. Voorganger is ds. Elise Jansen met organist Wim Warnaar. Vrijdag 19 april: viering van Goede Vrijdag m.m.v. jongerenkoor Inspire o.l.v. Wim de Penning. Zondag 21 april is het Pasen, het belangrijkste feest van de kerk, waarin de opstanding van Jezus wordt gevierd! Over de vieringen op de vooravond (Paaswake, zaterdag 20 april om 21:30 uur) en Pasen wordt u volgende week geïnformeerd!

KINDER KERK FEEST zonda g 14 april 16.00 uur DE RANK MIJDR ECHT PRINS BER NHARDLAAN 2

palmpasen

we luisteren naar het verhaal, we gaan het spele n, maar maken eerst zelf alles wat er voor nodig is Alle kinder en tot cA. 12 jaar zijn me hun ouders, t grootouders en andere belangstell enden van ha rte welkom

JUBILEUM ACTIE ! Nú een zonnebril op sterkte cadeau* bij aankoop van uw bril!

*

D e ze a c t i e i s n i e t ge l d i g i n co m b i n a t i e m e t a n d e re a c t i e s of ko r t i n ge n . Vr a a g n a a r d e vo o r wa a rd e n i n d e w i n ke l . A c t i e ge l d i g va n 1 m a a r t 2 0 1 9 t /m 3 0 a p r i l 2 0 1 9 .

BELEEF HIER HET SUMMUM ONDER DE OOGTESTEN Een hoogst spectaculaire beleving. De nauwkeurigste resultaten. Een op-en-top deskundig advies.

3D OOGTEST

35 jaar

oogmerk van der Zwaard optiek Raadhuisplein 2, Mijdrecht, tel: 0297 - 285953

Een belangrijke periode in het kerkelijk jaar

De Goede Week De Goede Week is voor Christenen een bijzondere periode in het kerkelijk jaar, ook voor de Oudkatholieke Kerk. Wist u eigenlijk dat Pasen een veel ouder en belangrijker feest is dan kerstmis? Met Pasen vieren we dat leven sterker is dan de dood. Niet om lijden en dood te ontkennen - ze zijn maar al te reëel. Maar door wat er met Jezus gebeurde, mogen wij horen dat God ons leven kan vernieuwen, ook als wij denken dat het is doodgelopen. Een mooie symboliek dat Pasen en de lente samenvallen. Beide symbool voor een nieuw begin, nieuwe kracht, nieuwe energie, steeds opnieuw. Elke keer weer het vertrouwen in een nieuw begin.

Palmzaterdag De Goede Week begint met Palmzondag. We herdenken dat Jezus als ‘een koning’ Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen stonden juichend met palmen in de hand langs de kant van de weg. Tijdens de viering worden palmtakjes gewijd die mensen mee naar huis nemen. De groene palmtakken staan voor het geloof in nieuw leven. Witte donderdag Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal van Jezus herdacht. Jezus ging met zijn leerlingen aan tafel. Na de maaltijd verlaten allen de bovenzaal waar ze gegeten hebben en gaan bidden in een tuin. Daar in de tuin wordt Jezus gevangengenomen door Romeinse soldaten. De viering van Witte Donderdag, die eerst heel feestelijk verloopt, eindigt in het leeg maken van het priesterkoor. In stilte wordt alle versiering, kleur, kaarsen

en bloemen van het priesterkoor afgedragen. Daarna verlaten de kerkgangers in stilte de kerk. Goede vrijdag Om op Goede Vrijdag in stilte de kerk weer binnen te lopen. Volgens de traditie stierf Jezus om 15.00 uur. Vandaar dat we in de kerken middag op de dag samenkomen om met elkaar de kruisweg te lopen. Lopend door de kerk, langs beelden die het lijden van Jezus uitdrukken, wordt het verhaal verteld en verbonden met het lijden in onze tijd. Ook in de avondviering staat het lijden en de dood van Jezus centraal. Er worden bloemen gelegd bij het kruis of een lichtje aangestoken. Er weer verlaten we in stilte de kerk. Stille zaterdag en Pasen Zaterdag overdag is het stil in de kerk, Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. Na zonsondergang gaan we in stilte naar de kerk. In de Paaswake ’s

avonds gaan we van het donker naar het licht. Oude verhalen worden gelezen. We horen de verhalen en zingen feestliederen want Jezus is opgestaan uit de dood. Het hoogtepunt uit het christelijk geloof: de dood heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Steeds opnieuw is er vertrouwen in een nieuwe toekomst. Weet u welkom U bent van harte welkom om één of meerdere vieringen tijdens de goede week bij te wonen in onze parochie, de H. Elia. Wij vieren op de volgende data in de Veenhartkerk aan de Grutto 2 te Mijdrecht. - Palmzondag wordt gevierd op zaterdagavond 13 april om 19.00 uur - Witte donderdag viering op donderdag 18 april om 19.00 uur - Goede vrijdag viering op vrijdag 19 april om 16.00 uur - Paaswake op zaterdag 20 april om 19.00 uur

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 12-04-2019  

De Groene Venen 12-04-2019

De Groene Venen 12-04-2019  

De Groene Venen 12-04-2019

Advertisement