Page 3

DE GROENE VENEN

LUISTERVINK

8 NOVEMBER 2019

BESTE BURGEMEESTER tekst maarten divendal

Bittere smart Eigenlijk begint het al in de maand oktober. De verschijnselen zijn o.a. slecht in slaap kunnen komen en ’s nachts badend in het zweet wakker worden. Nu ik de leeftijd heb bereikt waarop ik als oudgediend mag worden bestempeld kijk ik terug op ruim vijftig jaren van angst en kommer en kwel. Het begon toen oom Roel ons op ons falie gaf omdat het fietsenhok weer helemaal overhoop was gegooid en de bekende jutezak weg was. Neef Frits en ik kregen de schuld maar wij wisten beter. Het was die lamzak van een Zwarte Piet die het onheil over ons heen stortte. Nicht Jos, zelf al over de streep van de twijfelbak heengetrokken, deed op haar beurt ook een duit in het zakje. Wij beiden, respectievelijk 6 en 7 jaar jong, durfden bijkans de straat niet meer op. Alleen al de gedachte dat je risico’s liep in de zak te belanden en ook nog een pak op je kont met de roe. Wie verzon het liedje ”Maar o wee, wat bit’re smart, wie de koek krijgt wie de gard”. Het heeft er bij mij flink ingehakt. Ik zin dan ook op wraak. Ik denk dat ik niet de enige ben. Maar het is schaamte die menigeen belet zich uit te spreken over de impact die die Zwarte Reus op de ontwikkeling van de kleuterziel heeft gehad. Ik zou van harte willen pleiten voor een vorm van nazorg die de zwarte ellende bij velen kan doen vergeten. In de tegenaanval dus! De reden dat ik voorafgaande onzin aan het papier toevertrouw ligt aan de huidige angstcultuur bij winkels en bedrijven. De speelgoedboekjes rollen al weer binnen en een afbeelding van Sinterklaas is uitzondering. Zwarte Piet die de boekjes opfleurde is al helemaal uit den boze. En waarom? Omdat een kleine groep mensen, die over het algemeen overál tegen zijn, de grote meerderheid hun wil oplegt. Terwijl er niet voldoende rechters beschikbaar zijn wordt veel tijd en energie gestopt in het berechten van Blokkeerfriezen. Het schorremorrie dat de problemen veroorzaakt blijft buiten schot. Wat mij betreft is de lol van Sinterklaas vieren er helemaal af. Ik laat de bisschopswijn dit jaar maar eens achterwege. Op zich niet verkeerd, want je kunt er aardig aangeschoten van raken. Maar ik weiger ook het verschijnsel Kerstman te omarmen. Die dierenbeul die zijn rendieren door de lucht laat suizen. Vanaf zes december schallen de Amerikaanse kerstliedjes weer door de ether. Ik kijk er nu al naar uit. Luistervink

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

“Kan de agenda volgens welke de straten worden geveegd en/of van onkruid worden ontdaan, op de website van de gemeente worden geplaatst zodat bewoners bijtijds hun geparkeerde auto kunnen verplaatsen en aldus de effectiviteit van bedoelde reiniging vergroot wordt?” Hoewel ik de wens begrijp, blijkt dat je dit eigenlijk niet zo kunt organiseren. Het plannen van vegen en het borstelen van onkruid is nogal dynamisch. Dit gebeurt op basis van een zogenoemd beeldbestek en als het onkruid op een bepaalde hoogte of hoeveelheid is wordt het schoongemaakt. Een planning voor het vegen is niet van te voren aan te kondigen. Er zijn te veel factoren (weer, verkeer, hoeveelheid en dergelijke) die de planning in de war sturen, het lukt dus bijna niet om de beoogde planning zo concreet ook uit te voeren. Indien er veel overlast is van vuil, kunt u dit melden via ons klantencontactcentrum. “Is het mogelijk op het wegdek van de fietsstroken bijvoorbeeld in de Amsterdamsestraatweg te Abcoude enkele kalk-afbeeldingen van een fiets aan te brengen opdat het voor automobilisten (nog) duidelijker wordt dat de betreffende stroken fietsstroken zijn waarop zij dus niet moeten rijden, laat staan stilstaan bij een rood verkeerslicht?” Deze vraag beantwoord ik graag in deze rubriek omdat ook op andere plekken in onze gemeente deze vraag zich kan voordoen. Ik moest het antwoord even navragen, omdat – zo blijkt het – om specifieke officiële regels gaat over de

inrichting van wegen. Op diverse wegen is aan beide zijden van de weg een markering van een fietssuggestiestrook aangebracht, bijvoorbeeld door gekleurd asfalt. Verder is de verharding dan zwart. Op een fietssuggestiestrook mogen geen fietssymbolen staan omdat op deze suggestiestroken ook gemotoriseerd verkeer is toegestaan, bijvoorbeeld omdat de weg te smal is. Deze symbolen mogen wel staan op echte fietsstroken. Een fietsstrook mag namelijk niet worden bereden door gemotoriseerd verkeer. Het gaat dus om twee verschillende soorten stroken voor fietsers, ieder met zijn eigen regels. “Vergeet u ook wel eens iets?” Deze vraag werd me gesteld toen ik op bezoek was bij de oudste inwoner van De Ronde Venen, mevrouw werd 102 en woont in Vinkeveen. Natuurlijk moest ik deze vraag met “ja” beantwoorden. Mijn antwoord gaf aanleiding tot de opmerking dat het toch wel erg raar is, dat als zíj iets vergeet mensen gauw zeggen dat het wel zal komen door de leeftijd. En dat terwijl iedereen, hoe jong of oud ook, wel eens wat vergeet. Overigens leerde mevrouw mij nog iets anders, namelijk dat ze in feite haar leven twee keer leeft: “Als ik ’s avonds in mijn bed lig, denk ik altijd na over alle mooie herinneringen en belevenissen uit het verleden.” “Bent u geïnteresseerd in nieuwtjes over uw voorgangers?” Als ik wel eens bij ons Regionaal Historisch Centrum (RHC) ben in Breukelen, kom ik vaak

3

de heer Timmer tegen. Ons RHC werkt voor en is van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt en Weesp. Een bijzondere samenstelling, maar dat is – hoe passend voor een regionaal historisch centrum, zo historisch gegroeid. Meneer Timmer is een vaak geziene gast in de studiezaal, alwaar hij aan het werk is. Hij heeft heel veel geschreven in het tijdschrift De Angstelkroniek. Nu is hij vooral voor zichzelf bezig. Onlangs kreeg ik van hem een epistel van de burgemeester van Abcoude uit 1835. De burgemeester beschrijft nauwgezet een trieste gebeurtenis in een rapportage aan de Gouverneur (Commissaris van de Koning). Het verhaal gaat over een overleden mevrouw die ’s ochtends wordt gevonden in een hooiberg bij een boerderij met haar drie jonge zoontjes. Deze mevrouw had met haar kinderen een zwervend bestaan en kreeg onderdak aangeboden bij een boer. Ze was al grieperig, heeft met heftige koorts de nacht doorgebracht en is aan een natuurlijke dood gestorven. Hoe de zorgplicht van de gemeente voor de drie zoontjes is ingevuld vertelt het verhaal verder niet. Misschien de volgende keer een wat opgewekter bericht uit het verleden, ik houd me aanbevolen. “Ik zag een heel leuk filmpje van u en wethouder Kiki Hagen op Facebook waarin u op zoek bent naar Rondeveense Toppers. Kunnen kinderen nog steeds genomineerd worden?” Het was heel leuk om het filmpje te maken en dat plezier zie je terug in het filmpje. We hadden geen uitgebreid draaiboek, het filmen gebeurde heel spontaan en dat maakte het leuk. Ik hoop dat het leidt tot veel aanmeldingen voor de Rondeveense Topper. Die reiken we in januari voor het eerst uit aan kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Rondeveense Toppers aanmelden kan tot en met 15 november via www.derondevenen.nl Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Shopping Mijdrecht en gemeente werken verder aan verbetering winkelgebied Ondernemersvereniging Shopping Mijdrecht "Daar gaan we dus ook de komende jaren mee en gemeente De Ronde Venen zetten hun door. Als winkeliersvereniging werken we samen samenwerking voort om het winkelgebied met de gemeente als het gaat om camera's ten in het centrum van Mijdrecht te verbeteren. behoeve van de veiligheid en groenvoorziening. Wethouder Rein Kroon en voorzitter Daniëlle Er komt een totale renovatie van het Burgemeesvan Scheppingen hebben daartoe hun hand- ter Haitsmaplein. Dat zal het aanzien van het tekening gezet onder de overeenkomst Be- koopcentrum Mijdrecht aanzienlijk verbeteren. drijven Investeringszone (BIZ). Voor de derde Dat zijn zaken waarbij de gemeente de regie keer gaan ze de samenwerking aan voor een heeft. Als winkeliersvereniging doen wij er ook periode van vijf jaar. De gemeenteraad ging alles aan om het Mijdrechtse centrum aantrektijdens de raadsvergadering van 31 oktober unaniem akkoord met deze samenwerkingsovereenkomst. Een BIZ is een afgebakend gebied waar de ondernemers samenwerken en investeren in verbeteringen in het gebied. Binnen de BIZ betalen de individuele ondernemers een heffing aan de gemeente, die deze in de vorm van subsidie verstrekt aan Shopping Mijdrecht. "De BIZ heeft in het verleden zichtbare resultaten opgeleverd in winkelcentrum Mijdrecht," vertelt Judith Bult, Bestuur Shopping Mijdrecht, wethouder Rein Kroon en bestuurslid van de winkeliersvereniging. beleidsadviseur EZ Harry Buur (links).

kelijk te maken. Zo worden zijn de bloembakken inmiddels voorzien van winterbeplanting. Binnenkort wordt de decemberverlichting weer geïnstalleerd en we organiseren in de Sinterklaastijd leuke acties. Dat begint natuurlijk al met de intocht van de Sint. Ook in december kan het winkelend publiek allerlei leuke acties verwachten van de winkeliers in het centrum." Daniëlle van Scheppingen, voorzitter van het bestuur van de Ondernemersvereniging: “Wij willen ons inzetten voor een schoon, gastvrij, sfeervol en veilig winkelgebied. Op die manier creëren wij een toekomstbestendig winkelcentrum van Mijdrecht.” Wethouder Rein Kroon onderschrijft deze doelstelling: “Het centrum van Mijdrecht is de laatste jaren op een aantal plekken vergroot, ingrijpend vernieuwd en gemoderniseerd, mede dankzij gemeente en winkeliers. Samenwerking is essentieel voor een aantrekkelijk winkelgebied, Voortzetting van de BIZ betekent dat we de goede samenwerking voor langere tijd kunnen vervolgen.”

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 08-11-2019  

De Groene Venen 08-11-2019

De Groene Venen 08-11-2019  

De Groene Venen 08-11-2019

Advertisement