Page 3

DE GROENE VENEN

Tekst Maarten Divendal

“Ik heb gehoord dat u als procesbegeleider bezig bent om de collegevorming in de gemeente Oudewater vooruit te helpen. Hoe werkt dat en hoe komen ze bij u? En waarom doet u het?” Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn alle gemeenten aan de slag gegaan met het vormen van al dan niet nieuwe coalities. Dat wil zeggen een meerderheid vanuit de raad die het eens is over een programma voor de komende vier jaar en die wethouders voordragen die kunnen rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. In de ene gemeente gaat dat sneller dan de in de andere. Steeds vaker worden er van buiten de gemeente mensen bijgehaald die als zogenoemde informateurs, formateurs of, in dit geval, als procesbegeleider een rol kunnen spelen. Wanneer er in eerste instantie wordt gekeken of partijen elkaar kunnen vinden en dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn, dan ben je voor je het weet al een flink aantal weken (of maanden) verder. In De Ronde Venen is het deze keer snel gegaan, met begeleiding door iemand van buiten de gemeente. Reeds op 26 april werden de wethouders gekozen en kon het nieuwe college van start gaan. In Oudewa-

8 juni 2018

3

BESTE BURGEMEESTER

ter kwam men er na een tijd achter dat de in eerste instantie beoogde coalitie niet haalbaar was. Om ervoor te zorgen dat de mensen die in Oudewater zelf politiek actief zijn, niet tegelijkertijd over de inhoud zouden moeten overleggen én het proces zouden moeten leiden, wilden ze in de tweede ronde iemand van buiten erbij hebben. Ze zijn bij mij gekomen omdat ik géén belangen heb in Oudewater en als (pragmatische) burgemeester gewend ben ‘boven de partijen te staan’. De partij waar ik zelf nog steeds lid van ben doet in Oudewater overigens niet mee. Persoonlijk vind ik het leuk en zeker ook nuttig om dit te doen. Mijn ervaring is dat het positief is om eens in de keuken van een ander te kijken. Daar hoort ook het spreken met raadsleden en wethouders uit andere gemeenten bij. Je herkent zaken, kan reflecteren over hoe het in De Ronde Venen gaat en neemt altijd weer opgedane kennis mee naar onze eigen gemeente.

“Na mij een lange tijd verbaasd te hebben over de witte Derde Brug, wil ik graag onder uw aandacht brengen dat er in Abcoude alleen maar prachtige donkergroene bruggen zijn. Als we nu nog lang wachten wordt de witte Derde Brug vanzelf groen. Zoals het

er nu uitziet is het een schande voor Abcoude. Ons voorstel is…verf de brug mooi donkergroen; dan hebben we er geen omkijken meer naar en valt hij wat meer weg in het geheel.” Een vergelijkbare vraag speelde vorig jaar bij de brug in Mijdrecht, vanaf de rotonde naar het burgemeester Haitsmaplein. Net als toen is nu de opdracht gegeven om dan nu de brug in Abcoude een goede voorjaarsschoonmaak te geven en de brug binnen drie weken te reinigen. In het verleden is veel bezuinigd op dit soort werk, gelukkig ligt deze tijd weer voor een deel achter ons. Reinigen van bruggen zal onderdeel gaan uit maken van het beheerplan, dat naar verwachting dit jaar wordt opgesteld, zodat losse opdrachten en ad-hoc acties niet meer nodig zijn. Bruggen een geheel nieuwe kleur gaan geven is niet de bedoeling. Ik krijg nog steeds wat verschillende reacties naar aanleiding van een eerder bericht over het groen in onze gemeente. Variërend van: “Het groen staat bij mij onder mijn oksels hoe kun je daar met de hond spelen en met een balletje gooien? Als je thuiskomt zitten hij en ik daarbij gelijk onder de teken. En mijn benen onder de brandnetels!” tot: “Je

merkt dat het maaien nu wel steeds met aandacht gebeurt, bij ons aan het Zand- en Jaagpad is het deze keer keurig gebeurd”. Vergelijkbare vragen en reacties komen over de bomen en de mate waarin ze worden bijgehouden. Ik wil graag nogmaals aangeven dat er natuurlijk heel veel te verbeteren valt, maar dat er door de medewerkers met veel aandacht voor het groen geprobeerd wordt van onze openbare ruimte een mooi geheel te maken. Variërend van de woonwijken, de randen van de woonwijken en de buitengebieden. Ook de nieuwe wethouder op dit terrein heeft ambities om samen met inwoners en de medewerkers de kwaliteit en de diversiteit te verbeteren. Heeft u van de week nog de uitzending gezien op RTV Utrecht over boerderij Veelust in Wilnis? Dat is één van de vijf genomineerde boerderijen voor de wedstrijd de mooiste Utrechtse boerderij. U kunt hier nog naar kijken, én u kunt stemmen op deze boerderij:

www.utrechtseboerderijen.nl. Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Onderzoek politie wijst uit:

Niemand reed te hard bij ongeluk Anselmusstraat Eén auto op z’n kop, de ander in de kreukels en drie gewonden: dat staat er op de balans na een ongeluk op de Anselmusstraat in Mijdrecht afgelopen maandagmiddag. Een auto met twee inzittenden kwam uit de Gosewijn van Aemstelstraat. De bestuurder van een auto die over de Anselmusstraat reed, zag de auto die voor hem van rechts kwam over het hoofd. Hij werd in de flank geraakt door de andere auto en sloeg over de kop. De bestuurder, een 68-jarige man uit De Kwakel, kon zelfstandig uit de auto komen. Hij is naar de huisartsenpost gebracht voor onderzoek. De inzittenden van de andere auto, een 25-jarige man uit Mijdrecht en een 23-jarige man uit Utrecht, zijn met nek- en rugklachten overgebracht naar het ziekenhuis. Omwonenden waren niet verrast: men vindt het een levensgevaarlijke straat. “De hele situatie in de Anselmusstraat is gewoon gevaarlijk,” schrijft Meikel Dijkhorst. “Er zijn straten met éénrichtingsverkeer waar wel fietsers uitschieten die dan weer van rechts komen. Laat ze dit nu eens goed aanpakken. Al het groen wat er staat gewoon snoeien, zodat je auto’s en fietsers ook ziet en niet op het laatste moment.” Meikel staat niet alleen in zijn betoog. “Hier viel op te wachten, mensen rijden daar knoerthard,” zegt Angelique. Edith vult aan: “Ik wacht met de fiets altijd of ik voorrang krijg. Negen van de tien keer niet. Ik had al heel wat keren in de kreukels gelegen als ik mijn voorrang had

genomen.” Veel mensen vinden ook het vele groen op de hoeken voor onoverzichtelijke situaties volgen. Verkeersveiligheid ligt bij deelnemers De gemeente trekt zich het commentaar deels aan. “Het is zeer te betreuren dat dit ongeval heeft plaatsgevonden en dat daarbij gewonden zijn gevallen,” reageert gemeentewoordvoerder Robbert Wortel desgevraagd. Maar te gevaarlijk vindt hij de straat niet. “Feit is dat de Anselmusstraat (al jaren) een straat is waarin 30 kilometer per uur mag worden gereden. Dit is aangegeven met borden en de straat is daar ook op ingericht. Op de kruisin-

foto richard van der spoel

gen zijn plateaus gelegd en heeft het verkeer van rechts voorrang. Alles met als doel de snelheid van het verkeer laag te houden. Verkeersveiligheid staat of valt echter altijd met verkeersdeelnemers die zich aan de regels houden.” Doordat een auto op z\'n kop terecht kwam rijst het vermoeden dat er te hard is gereden. Een speciaal team van de politie deed direct onderzoek

en sluit dat uit als oorzaak. Een woordvoerder zei tegen De Groene Venen: “Er was geen sprake van alcohol. Het onderzoek heeft geen indicatie opgeleverd dat er te hard zou zijn gereden.” Om het zicht op het betreffende kruispunt te verbeteren neemt de gemeente contact op met woningcorporatie GroenWest, de eigenaar van groen op de betreffende hoek.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Big Brother Ik stam nog uit de tijd dat je graag wilde laten zien dat je op een bepaald adres woonde. Of het nu een flat, huurhuis of koopwoning was, een van de eerste dingen die je aanschafte was een naambordje. Ziezo, ons domein. Hier wonen etc. etc. Trots was je op je telefoonaansluiting. Je stond nu in het grote boek en iedereen die je wilde vinden vond je ook. Toen begon al wel aarzelend het begrip ‘geheim nummer’ opgeld te doen. Ik had altijd het idee dat deze mensen belangrijker waren dan de gewone sterveling. Waarom zou je anders niet gewoon met een bekend nummer in de gids staan? Ook nam het begrip ‘nummerherkenning’ meer en meer toe. Zo kon je gewoon de oproep van een nummer dat je niet zinde negeren, of zelfs geheel blokkeren. Tegelijkertijd verwijderden een flink aantal mensen de naambordjes van de deuren. Zonder in detail te treden, maar ik kan u zeggen dat er hele wijken zijn waar vrijwel alle naambordjes zijn verdwenen. Ik beschik nog over een vaste telefoonaansluiting, maar ik denk dat we een uitstervend ras zijn. Mobiel moet je zijn. Wat zou nou toch de reden zijn van al deze geheimzinnigheid? Is het de angst aangesproken te worden op je privébesognes? Is het de angst dat ergens een providertje bijhoudt met wie je belt en waar je naar toe gaat? Maak je geen zorgen, waar je ook met je auto rijdt, je wordt geregistreerd. In parkeergarages bijvoorbeeld. Mij zal het een zorg zijn. Ga ik bij mijn tante Aal op bezoek, dan mag men dat weten. Ik heb geen kerfstok, laat staan dat er wat op staat. Wat velen zich niet realiseren is dat ‘Big Brother’ een meer dan klein toezicht op je houdt. Bel eens met een instantie, dan vraagt men veelal naar je postcode of geboortedatum. Het mag verbazend worden genoemd over welke gegevens de telefonische tegenspeler dan beschikt. Laatst belde ik met de gemeente om een klacht door te geven en ja hoor, mijn hele belgeschiedenis kwam in beeld. Voor mij geen punt. Wen er maar aan dat er steeds meer gegevens worden gebruikt om gerichte reclame aan mensen te koppelen. Is dat erg? Soms, maar dat komt omdat je dingen niet uit kan zetten, ook al heb je je aankoop al gedaan. De inmiddels ingegane wet 'privacy' kan daar niets aan veranderen. Die wet veroorzaakt wel heel veel onnodig werk. Ik ben blij dat ik in het ziekenhuis met het simpel aangeven van mijn geboortedatum heel veel vragen niet hoef te beantwoorden. Luistervink

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 08-06-2018  

De Groene Venen 08-06-2018

De Groene Venen 08-06-2018  

De Groene Venen 08-06-2018

Advertisement