Page 16

16

8 maart 2019

DE GROENE VENEN

Kris Dienaar uit Abcoude is ’Voorleeskampioen 2019’ Woensdagmiddag jl. streden elf kandidaten van basisscholen uit de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht om de titel ‘Voorleeskampioen 2019 van de regio Angstel, Vecht en Venen’. Na een zeer spannende middag kon de jury de winnaar bekend maken: Kris Dienaar mag zich voorleeskampioen 2019 van de Bibliotheek AVV noemen en zal de Bibliotheek vertegenwoordigen tijdens de provinciale ronde op donderdag 11 april in Theater ‘de Kom’ in Nieuwegein. Volgens het oordeel van de jury las Kris “meeslepend, van begin tot eind. Ze wist de zaal muisstil te krijgen. Haar tegenstanders in de volgende ronde kunnen hun borst nat maken!” De andere kandidaten eindigden op de tweede plaats. De Bibliotheek feliciteert iedereen met dit mooie resultaat. De jury werd gevormd door Kiki Hagen, wethouder gemeente De Ronde Venen, Charlotte Doornhein, kinderboekenschrijfster uit Nigtevecht en Theo van Breugel van Bibliotheek AVV. De presentatie was in handen van de 14-jarige Jip Ubbels.

Lekker ijsjes eten met de hele school bij IJssalon Mijdrecht Afgelopen dinsdag mocht de hele school van OBS De Eendracht uit Mijdrecht gratis ijs komen proeven, wat een feestje zeg. Wat zag dat er prima uit, al die bakken ijs met verschillende smaakjes. Het was nog best lastig kiezen voor de leerlingen. Zorgvuldig werden alle ijshoorntjes door de kinderen samengesteld. Daarna wandelden ze terug naar school met hun zelf uitgekozen ijsje. Onder begeleiding van de oudere leerlingen kwamen alle kinderen weer veilig terug op school, dat ging top! Een mooie en vooral ‘ijskoud de beste middag’ dankzij een originele en attente actie van alle medewerkers van dé ijssalon.

Jong bedrijf is op zoek naar medewerkers

ReVe bestrating en tuinaanleg bestaat 10 jaar Het bekende Mijdrechtse bedrijf ReVe Bestrating en Tuinaanleg viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. John Reurings en Vincent Versteeg, de beide eigenaren, kijken met plezier terug op de afgelopen jaren, maar hebben ook mooie plannen voor de toekomst. “We willen de komende jaren op een geleidelijke wijze doorgroeien door te investeren in onze mensen en materiaal”, aldus Reurings. “Iedereen weet dat de markt op dit moment oververhit is en dat merken wij natuurlijk ook. We blijven echter wel inzetten op kwaliteit en een daarbij behorende prijsstelling, we doen niet mee aan de gekte”. “Onze aanpak en omgang met onze medewerkers in het bedrijf is de belangrijkste reden dat de medewerkers, elf man sterk, het fijn vinden om voor ons te werken”, aldus Versteeg. “We zijn zelf ook jongens van de koude grond, geen poespas en recht voor zijn raap. Dat waarderen de mensen in ons team”.

ReVe voert een paar aansprekende projecten in de regio uit. Reurings: “We hebben bijvoorbeeld zojuist een opdracht in Medemblik afgesloten. Dat ging om het gebied rondom het historische station. Maar ook zijn we druk bezig in het gebied rond de Eikenlaan in Loosdrecht. Vorig jaar hebben wij werkzaamheden uitgevoerd bij het project ‘Land van Winkel’ in Abcoude. Particulieren tuinaanleg zien wij als een verfijning van onze werkzaamheden waar wij dan altijd trots zijn, wanneer de klant is tevreden is over het resultaat. Het zijn allemaal projecten waar we onze vakkennis en ervaring goed in kwijt kunnen”. Het 10-jarig bestaan is vorig jaar gestart met een viering in Amsterdam met medewerkers en klanten. Nu is het bedrijf toe aan een volgende stap, op naar de volgende tien jaar.

Herinrichting van het Landje van Herman Vincent Versteeg (links) en John Reurings

U vindt ReVe Bestrating en Tuinaanleg aan de Provinciale weg 9 in Mijdrecht. Telefoon: 06-11535095, email info@revebestrating.nl www.revebestrating.nl

Innovatieve vispassage geopend Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft vrijdag jl. een nieuwe vispassage in gebruik genomen. De vispassage ligt aan de Aquamarijn in de Mijdrechtse wijk Hofland. Veel soorten vissen trekken van het ene leefgebied naar het andere. Tijdens deze vissentrek komen ze hindernissen tegen. Zoals stuwen, gemalen of sluizen. Dan kunnen ze niet verder zwemmen en dat is

slecht voor de vissoort. Het waterschap wil hindernissen wegnemen, zodat vissen verder kunnen zwemmen. Dat kan bijvoorbeeld met een vispassage. De vispassage in Mijdrecht is het winnende ontwerp van een wedstrijd (‘Innovation Challenge') die eind 2017 door het waterschap werd uitgeschreven. Deze wedstrijd was er op gericht om een nieuwe, eenvoudige manier te vinden waarop vissen langs stuwen in

poldergebieden kunnen zwemmen. Slim watergebruik Minder watergebruik is één van de belangrijkste uitdagingen bij het aanleggen van vispassages in de polder. Om vis door te laten, stroomt er altijd water door de vispassage. In polders kan dit al snel van invloed zijn op het waterpeil. De stuw staat er immers vooral om water vast te houden, terwijl een vispassage water doorlaat. De nieuwe vispassage gaat alleen open als er voldoende

Stichting de Bovenlanden bezit sinds 1989 een natuurgebiedje langs de Wilnisse Zuwe in Wilnis. Dit gebiedje wordt het Landje van Herman genoemd, naar ons oud-bestuurslid Herman van Soest. Het gebiedje bestaat uit een geriefhoutbosje en een stukje grasland, dat beheerd wordt als nat schraalland en is goed zichtbaar vanaf de Zuwe. Na de verwerving in 1989 is het grasland afgeplagd door er een laag grond af te halen, waardoor het gebied veel natter werd. Daarna is het niet meer bemest, alleen werd het 2 maal per jaar gemaaid. Al snel groeiden er o.a. rietorchissen, zonnedauw, waterbies en verschillende russen- en zeggensoorten. Na enkele waterpeilverlagingen echter begon de soortenrijkdom sterk af te nemen. Plantensoorten, die zich thuis voelen op natte schraallanden, namen in aantal af en verdwenen uiteindelijk. Een aantal soorten, die op verruiging en verdroging wijzen, namen toe.

wateraanvoer is. Als het peil onder een ingesteld minimum zakt, gaat de afsluiter automatisch dicht. Daarnaast was bij de wedstrijd belangrijk dat de vispassage betrouwbaar werkt, de bediening en het onderhoud niet arbeidsintensief is en dat de vispassage in aanleg en onderhoud goedkoop is.

Omdat er in de nabije toekomst nog een waterpeilverlaging in het gebied zal worden gerealiseerd, heeft onze stichting besloten maatregelen te nemen om de achteruitgang van het gebied te stoppen. Na overleg met enkele deskundigen is besloten om het gebied nogmaals af te plaggen. Met financiële steun van gemeente De Ronde Venen is dit in de laatste week van februari gebeurd. We hopen nu dat binnen enkele jaren de soorten van de natte schraallanden, zoals orchissen en zonnedauw weer zullen terugkeren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Stichting de Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen van het veenweidelandschap, zoals schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers, te beschermen. Zij doet dit door karakteristieke landschapselementen aan te kopen of via pacht in beheer te krijgen en deze landschapselementen zo goed mogelijk te beheren.

Onderzoek Na het openen van de vispassage gaat het waterschap onderzoeken of vissen daadwerkelijk gebruik maken van de vispassage. Lees meer over de trek van vissen op

www.waternet.nl/werkzaamheden/ verbetering-trek-van-vissen/

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 08-03-2019  

De Groene Venen 08-03-2019

De Groene Venen 08-03-2019  

De Groene Venen 08-03-2019

Advertisement