De Groene Venen 07-09-2018

Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink

Eigen schuld... Wie is er nou niet begaan met het lot van de twee Armeense tieners Howick en Lili? Protestacties moesten voorkomen dat ze alsnog zouden worden uitgewezen naar hun geboorteland. Het zijn niet de kinderen zelf of de op afstand levende moeder die deze acties in gang zetten. Nee, het is een goed georganiseerde groep mensen die zich onder meer als activisten voor de rechten van het kind opwerpen. Op zich lijkt dat heel nobel. Maar de waarheid kan zomaar heel anders zijn. In Nederland en in de ons omringende landen zijn goede afspraken gemaakt over het toelaten, maar ook over het weigeren van immigranten. Kom je uit Marokko of uit een Oostblokland, dan maak je vrijwel geen kans toegelaten te worden. De aanvragen van zoekers uit andere landen worden serieus bekeken. Is het antwoord 'ja', dan krijgt de aanvrager een status en wordt hij of zij met voorrang aan woonruimte geholpen. Dat laatste schuurt. Ook in Duitsland, waar binnen een jaar ineens een miljoen mensen asielaanvragen indienden. Dat gaat, hoe graag je het ook wilt, tot problemen leiden. Denk maar eens aan Keulen, waar jongemannen die doorgaans niet meer dan een streepje vrouw zien op hol sloegen. Heel wat borsten, konten en wellicht nog veel meer lichaamsdelen werden vrijelijk betast en beknepen. Het antwoord op de aanvraag van de moeder van onze beide Armeense vrienden was simpelweg 'nee'. Zonder op de details in te gaan, mag ik aannemen dat dit een juist besluit is geweest. Maar dan volgt toch een tien jaar durende rondgang langs alle instanties die zich met deze problematiek bezighouden. Maar het antwoord is en blijft 'nee'. Dat is echt niet voor niets. Het helpt dan ook geen zier als klasgenoten met spandoeken en borden de straat opgaan om te proberen de publieke opinie aan hun zijde te krijgen. Het schrijven van een brief aan de koning helpt ook niet. Dat laatste is, denk ik, 'not done'. Maar de fout ligt in ons systeem verankerd. Een procedure zou niet meer dan een jaar moeten duren. Bij 'nee' moet je dan ook echt weg en niet, zoals velen doen, in de illegaliteit wegduiken. Gewoon terug naar huis, desnoods maar op een bootje. Wat onze Armeense rakkers betreft, ik vind dat ze naar hun thuisland moeten vertrekken. Maar zolang er duizenden illegale uitgeprocedeerde asielzoekers langs de straten en pleinen lopen om ’s avonds in gekraakte kantoorpanden te gaan slapen, mag wat mij betreft alles worden gedaan om hier een einde aan te maken. Laat Howick en Lili dan maar lekker hier. In het kader van: overheid, eigen schuld dikke bult. De Luistervink

7 september 2018

3

Monumentendag Wilnis: Forten bekijken tijdens Open Monumentendagen Open Tentoonstelling kerststallen Natuurmonumenten opent in de gemeente De Ronde Venen de poorten van twee forten tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september. Een unieke kans om een kijkje te nemen in Fort bij Nigtevecht en Fort bij Abcoude: imposante bouwwerken die normaal gesproken niet altijd toegankelijk zijn voor bezoekers.

Fort bij Nigtevecht Tijdens de Open Monumentendagen zijn bezoekers op zaterdag 8 en zondag 9 september van 11 tot 16 uur welkom. Laat je op zaterdag rondleiden door een ervaren gids en ontdek de fascinerende geschiedenis van dit fort en de Stelling van Amsterdam. Dwaal door de bomvrije kazerne met slaaplokalen en de bijgebouwen voor de ingenieuze kanonnen. De oude genieloods en fortwachterswoning maken het beeld compleet. Je zult zien dat grote delen van Fort bij Nigtevecht nog intact zijn. Bijzonder zijn de twee gerestaureerde gebouwen waar de hefkoepels zich bevonden. Bezoek de fototentoonstelling ‘Verbinding en overbrugging in de natuur’ van Fotoclub Abcoude. Of kom kijken naar de textielkunst, gedenkmonumenten of de demonstratie vilt verven (alleen op zondag). Fort bij Abcoude Fort bij Abcoude is tijdens beide Open

Fort bij Nigtevecht rondleiding. Monumentendagen geopend van 10 tot 17 uur. De gidsen van Stichting Fort Abcoude nemen je mee voor een rondleiding door het binnenfort. Bekijk het hoofdgebouw met kruitmagazijn, de waterkelder en de slaapvertrekken van de soldaten van weleer. Of woon de demonstratie van de saluutbatterij bij waarin een kanon wordt afgevuurd. Spannend voor zowel kinderen als volwassenen. De demonstratie vindt meerdere keren per dag plaats. Nieuwe fietsroute gelanceerd In de Ronde Venen lijken de Open Monumentendagen in het teken van de verbinding te staan. Op 7 september zal de fietsbrug over het AmsterdamRijnkanaal officieel geopend worden. De brug koppelt de recreatieve fietsroutes langs de Hollandse Waterlinie

janko van beek

en langs de Stelling van Amsterdam. Een dag later wordt de nieuwe fietsroute ‘Langs Linie en Vecht’ gelanceerd: een prachtige tocht van Fort bij Nigtevecht naar Fort Nieuwersluis. Op zaterdag 8 september is het mogelijk om in beide forten een gratis rondleiding mee te pikken en op zaterdag én zondag kun je op het terras genieten van koffie/thee en zelfgemaakte taart. Op Fort Nieuwersluis kun je bovendien de kunstinstallatie ‘Dekmantel’ van kunstenaarscollectief Vlasunie ervaren. Dwaal door de installatie van vaandels aan kruizen en luister naar de gedichten. Op zowel Fort bij Nigtevecht als Fort Nieuwersluis kunnen bezoekers gratis een fietsroutekaart meenemen. De nieuwe fietsroute is ook te downloaden via www.route.nl: route 899990.

Veel te zien en beleven in De Ronde Venen tijdens de Open Monumentendagen Op zaterdag 8 en zondag 9 september vinden de landelijke Open Monumentendagen plaats. Ook De Ronde Venen biedt een uitgebreid programma. Wethouder Marja Becker maakt tijdens de Open Monumentendagen een ronde langs de vele monumenten en activiteiten. U kunt haar bijvoorbeeld tegenkomen in het zondagsschooltje Eben Haëzer aan 't Gein in Abcoude, waar werken van de Abcouder kunstschilder Jan van Kempen zijn tentoongesteld. Of in de voor deze gelegenheid opengestelde tuinen van de buitenplaats Valkenheining in Baambrugge. Ruim aanbod Gedurende het weekend van 8 en 9 september is er een ruim aanbod van activiteiten en bezienswaardigheden voor jong en oud. Bezoekers krijgen ruimschoots de gelegenheid om het

lokale erfgoed (beter) te leren kennen. Er zijn tal van rondleidingen, muzikale voorstellingen, exposities en presentaties in kerken, in en rond de forten en andere monumenten in de gemeente, zoals het gemaal in Vinkeveen en de Veenmolen in Wilnis. Door de recente opening van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is het mogelijk om een fietsroute af te leggen die van Fort Nigtevecht naar Fort Nieuwersluis leidt (en vice versa). In Wilnis is op zaterdag de Veenmolen open voor rondleidingen en u kunt er pannenkoeken en kniepertjes bakken en proeven. Op zondag vaart tussen gemaal De Ruiter en het Spoorhuis een boot. Onderweg vertelt Klaas Pater historische verhalen. Wel even aanmelden via info@hetspoorhuis.nl. Ook zijn in de gehele gemeente diverse kerken te bezichtigen. Kijk voor het volledige overzicht

van beide dagen op pagina 16 van deze editie en voor de fiets-, wandel- en vaarroute van Waterschap Amstel Gooi en Vecht van zondag 9 september op pagina 11. Zie ook www.openmonumentendag.nl en voor het volledige programma www.derondevenen.nl > Laatste nieuws. Deelnemers aan de Open Monumentendagen zijn op 8 en 9 september herkenbaar aan de speciale Open Monumentendag-vlag.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Op zaterdag 8 september wordt de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden en in Wilnis is o.a. de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat geopend van 10-16 uur. In de kerkzaal is een tentoonstelling te zien van kerststallen van Fons Stolwijk uit De Hoef. Hij verzamelt al jaren kerstgroepen van glas, hout, gips, bananenblad en nog veel meer. En hij kan er boeiend over vertellen, dus loop even binnen. In Wilnis begint de kerst in september! In gebouw De Schakel achter het kerkgebouw is de maquette van Wilnis in de jaren 1950 van Jan Bluemink te zien. Via Facebook kunt u alle ontwikkelingen van de Najaarsmarkt op de voet volgen: “Najaarsmarkt Wilnis”. Natuurlijk is ook de Wilnisse korenmolen geopend, waar zelfgemalen meel te koop is.

Coach4you dringend op zoek naar meer coaches Voor het zojuist gestarte schooljaar zijn bij het Gilde De Ronde Venen onverwacht veel leerlingen aangemeld met het verzoek om een coach. Voorts namen enkele van de vaste coaches afscheid. Er is daarom dringend grote behoefte aan nog enkele nieuwe coaches; de koppeling met de pupil moet binnen enkele weken afgerond zijn. Van een Coach4you coach wordt verwacht dat hij of zij z'n brugklasser elke (school)week gedurende één à anderhalf jaar een uurtje spreekt over de vorderingen op school. Huiswerkbegeleiding is niet het doel. Je bent mentor, bespreekt hoe het gaat op school, vult tot op zekere hoogte de eigen ouders aan en bent een soort van vertrouwenspersoon voor de leerling. Anderzijds werkt hij of zij er van het begin af aan naar toe om weer overbodig te worden. Het Gilde zoekt mensen met hboniveau. Maar het gaat zeker niet om een diploma. Wel om het inzicht, dat ook gebaseerd kan zijn op levenservaring. De coach krijgt een ééndaagse training aangeboden en neemt aan een zestal coachbijeenkomsten deel, waarbij door middel van intervisie problematiek wordt behandeld en uitgediept. Er wordt geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk kind en coach aan elkaar te koppelen. Heb je belangstelling om hier aan deel te nemen of wil je je nader oriënteren, neem dan even contact op met Bas de Vree via basdevree@gildedrv.nl of tel. 0618639239. Weet je iemand anders die belangstelling zou hebben, probeer die dan ook met Bas in contact te brengen. Voor meer informatie:

https://gildedrv.nl/coach4you.