Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink Oudgediend Menig krasse knar die de maandelijkse storting van de aow plus een zwaarbevochten pensioen mag beleven herkent zich in het volgende. Half zeven 's ochtends buurman van de overkant gaat naar zijn werk. Hij is niet de eerste de vertrekt. Anderen gingen hem voor. Allen hebben hetzelfde doel voor ogen: een goed salaris en hard werken. Dat goede salaris heb je nodig, de woonlasten zijn vaak hoog, dus hard werken is een logisch noodzakelijk kwaad. Inclusief het woon-werkverkeer zijn ze vaak meer dan tien uur in de weer. Moeders hebben veelal weer een andere taak. Het kroost moet uit het bed worden gehaald. Bij de een gaat dat soepel, de ander levert daarentegen weer heel wat problemen op. Onze jongste presteerde het de vijf jaar dat hij het VeenLanden College bezocht slechts zelden op tijd te zijn. De straf, pleinvegen, deed hem niets. Tijdens deze dagelijkse strijd om het nodige lijfsbehoud lig ik lekker in mijn mandje, koppie thee plus een eitje. Als vader na zessen weer op het nest neerstrijkt heb ik mij, samen met m’n andere oudgedienden, tegoed kunnen doen aan een drankje en soms zijn we ons te buiten gegaan aan het leggen van een biljartje. Hoe leuk dat allemaal ook mag zijn, je mist wat. De taal der Krasse Knarren is tamelijk eenzijdig en beperkt zich tot het mekkeren over de hoge zorgpremie, het gebrek aan gratis hulp in de huishouden en nog heel veel meer 65-plus leed. Ik vond dat ik dit patroon moest doorbreken en nam een voor de hand liggend besluit. Sinds een tijdje heb ik mijn oude metier weer opgepakt. Ik sta vroeger op, niet eerst een koppie thee met een eitje, maar een hesje aan en getooid met een heus stopbord op de barricaden. Het zebrapad mag je best zo noemen. Hoewel de regels meer dan duidelijk zijn rost menigeen zonder scrupules over de zebra. Of er nou wel of geen kinderen staan doet er kennelijk niet toe. Ik stuur dat een beetje naar rustig vaarwater. Met priemende blik en kordaat opgestoken stopbord. Mijn klanten zijn meer dan aardig. Dat meisje met de oogpleister, twee moppies van jongens die vaak roepen "dag, oversteekmeneer". Dat ene droppie dat me vraagt of ik op mijn vingers kan fluiten. De twee grietjes die al kwetterend over steken. Leuk, leuk leuk. Ik heb nu vakantie maar het volgende schoolseizoen sta ik er weer. Bij leven en welzijn. Luistervink

7 juli 2017

3

BESTE BURGEMEESTER “De kruising Westerlandweg/Hoofdweg is denk ik de kruising in De Ronde Venen waar helaas de meeste ongelukken gebeuren. Onlangs weer twee auto’s te water. Op petershotnews.nl is dat elke keer te lezen. Omwonenden klagen steen en been. Deze keer werd de politie aangesproken door een voorbijganger. Hij was boos over het feit dat de gemeente niets wil doen op die kruising omdat het gewoon echt onoverzichtelijk is door o.a. een grote boom en een huis. Er zijn volgens hem dan ook maatregelen te bedenken dat men daar niet 80 km/u rijdt. Ik begrijp dat de automobilisten zelf moeten uitkijken, ieder kent de regels, maar kan de gemeente nu echt niets eraan doen?” Bij de gemeente is bekend dat er met name in het verleden ongevallen hebben plaatsgevonden. Opvallend is dat er nu in de eerste helft van 2017 ook drie ongevallen plaatsvonden. Er is geen éénduidige verklaring voor, er lijkt wel een toename van het verkeer te zijn, vooral als de A2 volloopt. Mensen hebben haast, er wordt te snel gereden. Automobilisten denken voldoende zicht te hebben, maar dat is kennelijk niet zo. We zijn bezig de situatie daar te verbeteren. De boom van een particulier op de kruising is inmiddels gesnoeid. Ook de belijning van de weg wordt aangepakt en gerenoveerd. Daarnaast komen er ook fysieke maatregelen om de snelheid uit het verkeer te halen. Waarschijnlijk drempels, maar er wordt nog gekeken

of eventueel andere obstakels mogelijk of wenselijk zijn. Overigens heeft in 2010 een ongeluk plaatsgevonden waarbij met behulp van omstanders de bestuurder uit de auto is gered die op zijn kop lag. Deze omstanders hebben voor hun actie de bronzen legpenning gekregen van het Carnegie Heldenfonds. Het ging om een inwoner van De Hoef, een uit Mijdrecht en twee Uithoornaars.

“Hoe kom ik meer te weten over de campagne over de gemeentevlag, u schreef daar in deze rubriek over?” Het is vooral een social media campagne. Via de gemeentelijke facebook-pagina kunnen inwoners foto's van een wapperende gemeentelijke vlag liken of een foto van hun gemeentelijke vlag delen. Onder de mensen die dit doen worden in juli én in augustus vijf gemeentevlaggen verdeeld plus een diner voor twee in De Ronde Venen. Dus: Laat de gemeentevlag maar wapperen! Sinds begin dit jaar hebben we een gemeentevlag. Die is tijdens de nieuwjaarsreceptie samen met de nieuwe ambtsketen en het gemeentewapen gepresenteerd. Op de nieuwe gemeentevlag zijn de symbolen uit ons gemeentewapen te zien. Hij is ontworpen door Marco van Daalen van de Mijdrechtse Vlaggenclub. De vlag is in verschillende maten te bestellen via www.vlaggenclub.nl. Tik in zoekveld rechtsboven De Ronde Venen.

Tekst Maarten Divendal

“Waarom is er tijdens de raadsvergadering vorige week niet gestemd over het inwonersinitiatief voor een sportgebouw met zwembad in Abcoude?” Het onderwerp is vooraf en tijdens de raadsvergadering uitgebreid besproken. Tijdens de bespreking in de raad kwam aan de orde – en nu ga ik een hele lange genuanceerde discussie té kort samenvatten – dat iedereen het in meer of mindere mate een mooi, goed uitgewerkt voorstel vindt, maar dat de opvattingen over de financiële wenselijkheid en/of haalbaarheid erg uit elkaar lopen. De vraag hierbij is of je er de geplande jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente voor over hebt en of je als gemeente het gevraagde risico voor de borgstelling aanvaardbaar vindt. In de loop van de discussie werd duidelijk, dat áls er gestemd zou worden het voorstel, dit zou worden afgewezen. Deze inschatting was voor de voorstanders aanleiding om te kijken of er door de initiatiefnemers nieuwe (vooral financiële) oplossingen zouden kunnen worden bedacht, waardoor op een later moment misschien (sommige) tegenstanders alsnog overtuigd zouden kunnen worden om voor te gaan stemmen. De wethouder zal op verzoek van de raad ondertussen ook de voorbereidingen starten voor een eventuele accommodatie zónder zwembad, zodat dit geen vertraging oploopt. Er lopen dus even twee zaken tegelijk. Dit onderwerp komt ná de zomervakantie terug.

“Er waren heel veel evenementen het afgelopen weekend. Bent u er nog geweest?” Niet bij allemaal. Daar waar ik ben geweest, heb ik gezien hoe enthousiast zowel de organisatie als de bezoekers waren. Het weer bleek uiteindelijk ook een zonnige meevaller te zijn. Binnen het college hebben we met trots teruggeblikt op onder meer Vogelvrij (3.500 jongeren hebben een topdag gehad), Rap en Ruig (een traditie die gelukkig toch ook dit jaar weer is gerealiseerd), het Mondriaan Zomerfestival in Abcoude (bijzonder hoe een van oorsprong eenvoudige voorjaarsbraderie is omgetoverd tot een groots cultureel en culinair festival voor alle leeftijdsgroepen), De Hoef Sportief (sportieve variatie met als nieuwe attractie het vlettentrekken). En dan hebben we het nog niet over alle activiteiten van scholen en sportverenigingen bij het einde van het seizoen. Trots op dat dit allemaal in onze gemeente plaatsvindt en vooral trots op alle vrijwilligers die hier al hun energie in hebben gestoken. Tot slot wens ik u allen een fijne vakantie: in onze prachtige gemeente en daar waar u verder naar toe gaat. Eén tip: zolang u de Tour de France volgt, let u dan ook op onze plaatsgenoot Dylan Groenewegen!

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Waarborg toekomstig beheer Vinkeveense Plassen

Aansluiting bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden Als gevolg van de uittreding van de gemeente Amsterdam uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Vinkeveense Plassen blijven de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer van de plassen. Voor beide partijen zou dit een zware last betekenen. Het beheer en onderhoud zijn kostbare zaken en de uitvoering van het 'Toekomstplan Vinkeveense Plassen' wordt een omvangrijk project. Daarom is gezocht naar een partner, zodat er een betere waarborg komt voor het toekomstige beheer van de Vinkeveense Plassen. Die partner heeft men gevonden in Recreatieschap Stichtse Groenlanden. tekst piet van buul

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert en onderhoudt een gevarieerd aantal recreatievoorzieningen in de uitgestrekte veenweide-

gebieden in het westelijk deel van de provincie. De deelnemers in het recreatieschap zijn de gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de provincie Utrecht. Zij

hebben met elkaar een gemeenschappelijke regeling afgesloten. Het is de bedoeling dat gemeente De Ronde Venen zich hierbij gaat aansluiten. In de afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden over de toetreding. Dat heeft geleid tot overeenstemming tussen betrokken partijen. De toetreding zal officieel per 1 januari 2018 plaatsvinden. Wanneer Recreatieschap Stichtse Groenlanden de rechtsopvolger wordt van Recreatieschap Vinkeveense Plassen is daarmee het beheer en onderhoud van het gebied gewaarborgd en kan

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2017 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

het 'Toekomstplan Vinkeveense Plassen' verder worden uitgevoerd. Het college stelt in het raadsvoorstel dat het behoud van het recreatielandschap van plassen, legakkers en zandeilanden als uitgangspunt geldt. Recreatie en natuur Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni bleek ruime steun voor dit voorstel. Men vond het een logische stap en Stichtse Groenlanden de meest aangewezen partner.

Lees verder op pagina 10.

De Groene Venen gaat op vakantie! Volgende week verschijnt de voorlopig laatste editie van deze krant. Vanaf 15 juli genieten onze redactieleden en bezorgers van een welverdiende vakantie. Ons kantoor blijft in deze periode gewoon geopend en wij blijven telefonisch bereikbaar. Persberichten, foto's en andere bijdragen voor de eerste nazomerse editie van vrijdag 18 augustus kunt u tot uiterlijk dinsdag 15 augustus inzenden op info@degroenevenen.nl.

De Groene Venen 07-07-2017  
De Groene Venen 07-07-2017  

De Groene Venen 07-07-2017

Advertisement