Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink Heel Nederland smult... Het is weer vakantietijd. Ineens duiken weer verhalen op van gestrande reizigers die bot vangen in hun pogingen tot overeenstemming te komen met hun reisverzekeraar. Vaak wordt de schade die men meent te hebben geleden niet vergoed. De media presenteren dit leed met veel plezier. Maar ook via de Social Media stromen klachten en rampspoed ons tegemoet. Ik moet dan altijd aan m’n baas denken, die 40 jaar geleden een fors salaris verdiende, maar toch jaarlijks tijdens de vakantie een dure Ray-Ban claimde. Het is dat de baas-knecht-verhouding het verhinderde, maar wat had ik hem graag eens flink de oren gewassen. Wat denkt u overigens van een scheur in je broek als gevolg van een stuk in je kraag. Men verzint wat... Maar het kan ook anders. Toen onze zoon het risicovolle plan had opgevat om samen met een vriend per fiets door midden Amerika te koersen, hadden we daar als ouders best problemen mee. Het doel was heilig: geld inzamelen voor het KWF. De risico’s waren niet gering vonden we. Vanwege zijn medische achtergrond besloten we eens met onze lokale verzekeraar Bert van Zijl om tafel te gaan om te kijken wat er zoals mogelijk was. Het plan was om tenminste tien maanden weg te blijven. Met het fietsje en overnachten in een tentje tussen de cactussen in de wildernis. Het verhaal dat ze door een meute wilde honden werden belaagd vond ik niet om te smullen. Dat ze in ieder dorp werden nageschreeuwd met de kreet “gringo” vond ik ook maar niks. De leuke contacten die ze opdeden maakten veel goed.

7 juni 2019

3

BESTE BURGEMEESTER “Hoe is de opkomst?” “Gaat het goed met de organisatie?” “Kunnen de posters niet van tevoren op de borden worden geplakt, dan is het minder rommelig.” “Zijn er voldoende leden voor de stembureaus?” “Wat vindt u van de uitslag?” Verkiezingen leveren altijd veel vragen op. Die kunnen heel verschillend zijn. Het ‘fenomeen’ verkiezingen heeft al iets bijzonders vanwege de organisatie ervan. Maar natuurlijk ook vanwege de impact die er is (of juist niet). Organisatorisch is het allemaal goed gegaan, vooral dankzij de inzet van de mensen van het ‘bureau verkiezingen’ van de afdeling Burgerzaken en de 126 mensen die de 21 stembureaus hebben bezet. Het is met deze verkiezingen weer gelukt om, gecombineerd met een aantal andere afspraken, alle stembureaus per fiets te bezoeken (mijn eindstand was 75 kilometer). Op de verkiezingsbureaus valt meteen het verschil aan drukte op. Dat komt natuurlijk op de eerste plaats door het verschil aan aantal mensen voor wie dit het meest logische stembureau is om naar toe te gaan. De Springbok in De Hoef heeft met 707 het minste aantal opgeroepen kiezers, voor vier bureaus zijn dat in potentie meer dan 2.000 kiezers. Het verschil in opkomst heeft hier ook invloed op.

Dan valt vooral op dat het binnen onze gemeente enorm uiteenloopt: met opkomstpercentages van maar net boven de 35% in stembureaus op de rand van Mijdrecht/Wilnis, tot bureaus in Baambrugge en Abcoude van 61 tot 69%. De VVD heeft in 18 stembureaus de meeste stemmen behaald (totaal in de gemeente 20,9% van de stemmen). Daarna hebben achtereenvolgens de PvdA, het CDA en Forum voor Democratie de meeste stemmen behaald, zij zijn elk in één stembureau ‘het grootst’ geworden, respectievelijk in Abcoude, Wilnis en Vinkeveen. Als burgemeester die boven de partijen staat heb ik natuurlijk geen opvatting over de uitslag, hoewel ik het even natuurlijk wel mooi vind dat de partij waar ik zelf lid van ben weer eens een goed resultaat heeft behaald.

“Waar zijn de sociale huurwoningen of doorstroomflatjes waar onze kinderen kunnen starten? Kinderen staan 8 jaar ingeschreven en krijgen geen woning.” Dit is een vraag uit een mail van een inwoner die ook verwijten uit richting de gemeente over het gebrek aan betaalbare woningen voor jongeren die in de gemeente willen blijven wonen. De kritiek en onmacht is natuurlijk bekend bij de gemeente. Het is een groot probleem

Tekst Maarten Divendal

in onze gemeente en eigenlijk in de hele Randstad. Dit probleem kent vele oorzaken. Daarbij geldt specifiek voor onze gemeente, dat de gemeente nagenoeg geen eigen grond heeft. In het verleden (toen de bouwmarkt instortte) zijn er verliezen geleden op de paar bouwlocaties die er waren. Bovendien mag er in de gemeente op basis van regels van de provincie omtrent de zogenoemde 'rode contour' maar op beperkte schaal gebouwd worden. Dat betekent dat er de komende periode met de woningbouwcorporatie GroenWest en particuliere ontwikkelaars heel veel creativiteit nodig is om her en der goedkopere woningen te bouwen voor jonge starters en senioren die daardoor een andere woning vrijmaken. Op dit moment worden de resultaten verwerkt van een groot woonwensenonderzoek. Na de zomer bespreekt het college met de raad wat er kan worden gedaan om, ondanks de beperkte mogelijkheden, een mogelijke versnelling te realiseren.

“Hoe belangrijk is de Kadernota?” De gemeenteraad heeft vorige week, ná een intensieve bespreking in commissies en de raad, de Kadernota 2019 vastgesteld. Dat is niet zomaar. De Kadernota geeft de in-

Bewoners in actie tegen fietspad op voormalige spoordijk Gemeente De Ronde Venen wil een fietspad realiseren op de voormalige spoordijk tussen de N212 in Mijdrecht. Een groep inwoners uit Wilnis is het daar niet mee eens en startte een petitie, die al bijna zevenhonderd keer is ondertekend. Op dinsdag 11 juni vindt een inwonersavond plaats. De actiegroep roept zoveel mogelijk inwoners op hun mening die avond kenbaar te maken. tekst rosanne kok

Na een aantal maanden peddelen sloeg het noodlot toe. Een oude operatiewond vond dat reizen helemaal niets en zorgde er voor dat Junior noodgedwongen een deel van de reis per bus vervolgde, maar de situatie werd niet beter. Op een zaterdagmiddag belde ik het alarmnummer van de verzekeraar en legde uit wat er loos was. Dat kostte mij een kwartier en de dame in kwestie noteerde en noteerde. Meteen zei ze dat Junior toestemming moest geven voor inzage in zijn medische dossiers. Dat lukte op maandag, waarna ze na krap een uurtje terugbelde en zei: “Maakt u zich geen zorgen, we halen uw zoon gewoon op.” Die zaterdagmiddag stopte er een busje voor de deur met zoon en fiets.

Het schetsontwerp voor het fietspad wordt pas tijdens de informatieavond naar buiten gebracht. De gemeente geeft aan bij het voorstel voor de herinrichting van het oude spoor langs het bedrijventerrein en langs de Maricken rekening met de belangen van wandelaars, hondenbezitters en fietsers te houden. In het ontwerp blijft het grootste

De moraal van het verhaal? Ga niet voor een duppie op de eerste rij zitten, maar informeer je vooraf, liefst lokaal. Het scheelt je een hoop ellende. Luistervink

gedeelte van het onverharde kiezelpad zoals het is. Daarnaast komt een verharde fietsstrook. Deze krijgt een zandkleurige toplaag, die qua kleur overeenkomt met die van het wandelpad. Tussen het wandelgedeelte en de fietsstrook wordt over een breedte van een meter brem geplant. Deze wordt dicht op elkaar geplant en wordt zo hoog, dat honden er niet overheen kunnen springen. Over de gehele lengte kan veilig naast elkaar gewandeld en gefietst worden. Aan weerszijden van de spoorbaan komen insectenvriendelijke bermen. Het streven is om een ‘bijen-snelweg’ te realiseren. Op het gedeelte tussen de bebouwing van Wilnis en De Maricken wordt een boomstructuur geplant, met aan beide kanten van de spoorbaan een bomenrij. Voor dit gedeelte van de spoorbaan

betekent dit het accentueren van het karakter van de Oude spoorbaan en een groener uitzicht, zowel vanuit woningen in de Maricken als vanaf de Wethouder Van Damlaan. Bij het bedrijventerrein worden aan de noordzijde pluksgewijs meerstammige bomen geplant. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding en worden de bedrijfspanden enigszins aan het zicht onttrokken. De openheid richting ‘de driehoek’ blijft gehandhaafd. Kanttekeningen De initiatiefnemers van de petitie, Lydia Post, Marriët van der Veen en Patricia Antonioli, plaatsen hun kanttekeningen bij de plannen, vooral op het gebied van de natuur. ‘‘Het oude spoor is nu een laan van wilde bloemen en een rijkdom aan biodiversiteit’’, stelt Marriët van der Veen. ‘‘Wij begrijpen deze keuze van de gemeente niet. Zij stimuleert al-

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling & Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

houdelijke en financiële kaders aan op basis waarvan het college komt met een voorstel voor de begroting voor het jaar 2020. Bovendien geeft de Kadernota aan wat het financiële perspectief voor de gemeente is in de komende jaren. Heel belangrijk dus. Toch zit er ook wel iets lastigs aan, waardoor de Kadernota misschien in de praktijk niet zo belangrijk is als die eigenlijk zou moeten en kunnen zijn. Dat komt omdat er nog heel veel onzekerheden zijn die van invloed zijn op de financiële kaders. De belangrijkste onzekerheid is ‘het Rijk’. Een groot deel van de inkomsten van de gemeente komt van het Rijk via het zogenoemde Gemeentefonds. Het bedrag hangt onder andere af van de uitgaven die het Rijk zelf maakt. Ook is het vaak onduidelijk wat de gevolgen zijn van besluiten van het Rijk, waarbij de gemeente aan zet is als het gaat om de uitvoering. Kadernota en begroten zijn heel belangrijk, maar goed financieel beheer gedurende de uitvoering is minstens net zo belangrijk.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl lerlei initiatieven om natuur te bevorderen. Tegels eruit, groen erin is het motto. Hoe kun je dan met zo’n plan komen waarbij je al het groen van de oude spoordijk moet verwijderen om een fietspad aan te leggen?’’ Naast de zorg over de natuur, missen de wandelliefhebbers ook alternatieve locaties voor een wandeling in hun dorp. ‘‘Het oude spoor is in Wilnis feitelijk de enige weg waar je ongestoord kunt wandelen’’, licht Lydia Post toe. ‘‘Ik maak er bijna elke dag wel gebruik van als ik ga wandelen met de hond. Ik vind dat heerlijk, zo struinen door de polder.’’ De petitie is bijna zevenhonderd keer ondertekend. De initiatiefnemers roepen op om massaal naar de informatiebijeenkomst in de Willisstee te komen om hun ideeën te uiten. Daar zullen de dames zelf ook aanwezig zijn. ‘‘Meer dan dat kunnen we niet doen’’, stelt Van der Veer. ‘‘We gaan er niet voor liggen of spijkermatten neerleggen. Daar bereik je niets mee. Wij willen gewoon in goede harmonie onze mening geven en daarmee een tegengeluid aan alle plannen laten horen.’’ Eerder was sprake dat de volledige spoordijk tussen Mijdrecht en Oukoop fietspad zou worden. Daarvoor werd stevig actie gevoerd, waarna werd toegezegd dat het deel tussen de N212 en Oudkoop ongemoeid zou blijven. Het schetsontwerp voor het fietspad over het oude spoor tussen de N212 in Mijdrecht wordt gepresenteerd op dinsdag 11 juni tijdens een informatiebijeenkomst van 19.30 tot 21 uur in De Willisstee in Wilnis.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 07-06-2019  

De Groene Venen 07-06-2019

De Groene Venen 07-06-2019  

De Groene Venen 07-06-2019

Advertisement