Page 3

DE GROENE VENEN

6 SEPTEMBER 2019

De tijd vliegt als je plezier hebt LUISTERVINK

De Witte Woede... De minister gaat na de zomer een wet indienen waarin geregeld wordt dat als je je rijbewijs vóór 2012 hebt behaald, je niet meer op turbo-rotondes, snelwegen en in de grote steden mag rijden met de auto, tenzij je een (verkorte) aanvullende rijopleiding doet met een examen of een rijtest bij het CBR. Het maakt niet uit of je heel veel rijervaring hebt, slipcursussen, motorrijbewijs of andere aanvullende rijbewijzen hebt behaald. Het rijbewijs van voor 2012 is verouderd en niet meer geldig. Het verkeer is namelijk veel complexer geworden en ook de bediening van steeds meer nieuwe snufjes zoals cruise control, navigatie en park-assist-systemen zijn voor velen zo lastig dat men moet bewijzen daar wel mee om kunnen gaan. Nu zult u denken: belachelijk! Dit gaat de hele maatschappij ontwrichten! U heeft gelijk. Maar dit is wél precies wat er met de gezondheidszorg gaat gebeuren. Na de zomer dient de minister Wet BIG2 in bij de kamer. Verpleegkundigen met een opleiding MBO en HBO van vóór 2012 moeten - ondanks dat ze na het behalen van hun diploma jarenlang allerlei cursussen en opleidingen hebben gevolgd - nu gaan bewijzen dat ze het werk dat ze vaak al jaren doen wel aankunnen... en of ze wel op het goede niveau kunnen presteren. Anders moeten ze een opleiding (tot soms wel 3 jaar) volgen om uiteindelijk hetzelfde werk te mogen doen dat ze nu al doen... Nu zult u denken: belachelijk! Dit gaat de hele maatschappij ontwrichten! U heeft opnieuw gelijk. Maar het wordt nog erger: dit is nog maar een deel van alle problemen waar verpleegkundigen en de gezondheidszorg tegenaan gaan lopen. Wie gaat dit allemaal betalen? Hoeveel ervaren en deskundige verpleegkundigen gaan we verliezen met deze onzin? Ik denk persoonlijk ontzettend veel en dat in een tijd dat er al zoveel tekorten zijn en dat iedereen in de zorg keihard nodig is. Dit gaat heel de gezondheidszorg kapotmaken! Op dit moment zijn verpleegkundigen uit alle sectoren zich aan het verenigen, want dit gaan ze niet zomaar pikken. De Witte Woede komt eraan, heb ik horen vertellen. Luistervink

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

Deze woensdag was het tien jaar geleden dat we als nieuwbakken krantenuitgever de eerste editie van De Groene Venen uitbrachten. Spannend, want we hadden de hele zomer aan een complete make-over van de krant gewerkt. Die middag moest de eerste hernieuwde editie worden uitgereikt aan zo’n 400 genodigden in De Meijert. Hij zou echter pas om 16 uur van de pers rollen en moest dan dwars door de avondspits naar Mijdrecht worden gekoerierd. Welkom in het krantenvak met deadlines en logistieke uitdagingen. In mijn eerste speech noemde ik het een ‘jongensdroom’ en nu, tien jaar later, is het dat eigenlijk nog steeds. We gingen het helemaal anders doen, beloofden we destijds. Volledig in kleur en zonder kleurtoeslag voor adverteerders. Destijds ongehoord en inmiddels niet meer weg te denken. Ook het complexe kolommillimetersysteem van advertenties - waar we zelf niks van begrepen en adverteerders ook nooit zelf hun advertentietarief konden berekenen - ging overfoto arthur van der kooij boord en werd simpelweg vervangen door hele, halve, kwarten en achtste pagina’s. Ook de inhoud was anders dan iedereen gewend was. Door de verschijning op vrijdag concentreerden we ons meer op het nieuws van het komende weekend, in plaats van terugblikken herkauwen die iedereen elders al had kunnen lezen. En met veel aandacht voor human interest en lokale rubrieken werden we een echte weekendkrant. De tijd vliegt als je plezier hebt. Bijna zonder het te merken zijn de afgelopen 10 jaar voorbijgevlogen. Ons doel was een krant maken die we zelf zouden willen lezen. Luchtig, informatief en vooral enthousiast. Met een klein toegewijd redactieteam, aangevuld met correspondenten, columnisten en

fotografen hebben we de afgelopen 10 jaar wekelijks met heel veel enthousiasme een krant gemaakt. En - zo blijkt - onze lezers willen net zo'n krant als wij! Door de jaren heen hebben sommige rubrieken het einde van hun levensduur bereikt. Nieuwe hebben hun plek ingenomen. Zo hoort dat ook. En na 10 jaar werd het ook weleens tijd voor een nieuw en strakker jasje. Dit jubileum is een mooi moment om dat te introduceren. Tegelijkertijd introduceren we voor onze adverteerders twee nieuwe advertentieformaten, 1/16 pagina en een staande 1/8 pagina, ontstaan nadat we op de meeste pagina’s nu voor een vierkoloms-indeling hebben gekozen. Veel dank aan alle adverteerders door de jaren heen, aan iedereen die bij de samenstelling van de krant betrokken is (of was) én aan alle jongens en meiden van ons eigen bezorgteam, die wekelijks onder alle weersomstandigheden de krant bij u thuis brengen. Dat de volgende tien jaar met net zoveel plezier voorbij mogen vliegen!

3

Nieuwe fractievoorzitter RVB

Maarten van der Greft volgt René Bultena op

Maarten van der Greft is de nieuwe fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. Van der Greft is hiermee de opvolger van René Bultena, die mede door de verbeterde economische omstandigheden zijn zakelijke werkzaamheden ziet toenemen. Hierdoor heeft hij te weinig tijd voor het leiderschap van de partij in de gemeenteraad. Wel blijft hij Maarten van der Greft lid van de vierhoofdige raadsfractie van Ronde Venen Belang. Bultena: “Ik heb met veel plezier en inzet de fractie van Ronde Venen Belang geleid. Zakelijk gezien heb ik het steeds drukker en ik kan het fractievoorzitterschap hier niet meer mee combineren. Ik doe een stap terug, maar blijf mij uiteraard als raadslid inzetten voor onze gemeente.” Maarten van der Greft is sinds 2011 raadslid en één van de vier raadsleden van Ronde Venen Belang. Van der Greft is erg blij met het vertrouwen van de fractie en de partij. Van der Greft: “Ik kijk er naar uit om leiding te geven aan de grootste oppositiepartij van De Ronde Venen. Ik ben een ander mens dan Bultena, dus jullie zullen een ander type politicus zien. De koers wijzigt niet. Zo blijft bij Ronde Venen Belang het belang van onze inwoner en inwonerparticipatie voorop staan. Bij Ronde Venen Belang geldt: Jij mag het zeggen!” Tijdens de raadsvergadering van 26 september zal Van der Greft voor het eerst de rol van Bultena overnemen.

Peter Bakker en Rob Isaacs De Groene Venen René Bultena

De Ronde Venen blij verrast door gevolg stikstofbesluit Raad van State

Minister ziet af van verhoging maximumsnelheid A2 De minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, heeft deze week besloten om haar plannen met betrekking tot het verhogen van de maximumsnelheid op een aantal rijkswegen in te trekken. tekst piet van buul

Dat is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die het stikstofbeleid van de rijksoverheid heeft afgekeurd. Verhoging van de maximumsnelheid leidt tot een verhoging van de stikstofuitstoot. En dat is schadelijk voor de omgeving, zeker bij natuurgebieden. Het besluit van de minister betekent dat de voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen (voorlopig) niet doorgaat. Dit tot grote tevredenheid van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, die zich steeds tegen het plan van de minister verzet hebben. Wethouder Kiki Hagen toonde zich blij verrast, zo liet zij weten.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Tijdens de kabinetsformatie was afgesproken dat de regering een verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op een aantal rijkswegen zou toestaan. Ondanks protesten van tal van aanliggende gemeenten, van natuurorganisaties, verkeers- en klimaatdeskundigen besloot het kabinet deze plannen ten uitvoer te brengen. Bij de verbreding van de A2 naar tweemaal vijf banen, was oorspronkelijk met de aanliggende gemeenten afgesproken dat hier een maximumsnelheid van 100 km zou blijven gelden. Daar is enkele jaren terug al van afgeweken door een snelheid van 130 km toe te staan gedurende de avond en de nacht. De Raad van State steunde de minister destijds in dit besluit. Maar nu diezelfde Raad van State het stikstofbeleid van de overheid naar de prullenmand heeft verwezen, komt ook de snelheidsverhoging in een ander daglicht te staan. Tijd voor herbezinning Nu de minister besloten heeft de snelheidsverho-

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

gingen niet door te laten gaan, biedt dat de mogelijkheid voor een serieuze discussie over de vraag wat we in dit land belangrijk vinden. Is dat een paar minuten tijdwinst wanneer we met een snelheid van 130 km over een stukje weg van zo’n 20 km mogen ‘gassen’? Of is dat het klimaat? Deskundigen hebben onlangs gerapporteerd dat we met het terugbrengen van de maximumsnelheid in het hele land naar 100 km het probleem van de stikstofuitstoot voor een groot deel zouden hebben opgelost. Commissie Remkes Een adviescommissie onder leiding van Johan Remkes, ingesteld door minister Carola Schouten, onderzoekt de gevolgen van het stikstofbesluit van de Raad van State, wat overigens verder gaat dan de maximumsnelheid op snelwegen. Zij zullen aanbevelingen doen om het stikstofbeleid aan te passen. Daarna zal pas duidelijk worden of die 130 km echt van de baan is.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 06-09-2019  

De Groene Venen 06-09-2019

De Groene Venen 06-09-2019  

De Groene Venen 06-09-2019

Advertisement