Page 13

DE GROENE VENEN

5 juli 2019

13

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Plus Koot in Abcoude is een dementievriendelijke supermarkt

"Het is soms meer dan vergeetachtigheid' De supermarkt van de familie Koot is een begrip in Abcoude. In 1967 openden Jan en Rie Koot hun kruidenierszaak in de Hoogstraat. In 1983 namen Ernst en Ans Koot de zaak over en sinds 2014 is met zoon Sander de derde generatie actief in het bedrijf. streeft ernaar om een dementievriendelijke gemeente te worden. Tympaan-De Baat speelt daarbij een rol om die ambitie te verwezenlijken. “Zij hebben me uitgelegd wat de bedoeling is en vervolgens hebben we de handschoen opgepakt. Ik ben samen met een medewerker naar een klassikale training gegaan. Daar leer je hoe je signalen van dementie kunt herkennen. We zijn ons vaak niet Aandacht is er ook voor de mensen bewust van het probleem. Vooral die tekenen van dementie vertonen. bij beginnende dementie is er vaak Die wat verloren en onrustig rond- sprake van ontkenning. Men schuift lopen en de indruk geven dat ze ei- het af op de leeftijd of op vergeetgenlijk niet weten waar ze zijn of achtigheid, waar we allemaal wel wat ze komen doen. Of mensen die eens last van hebben. In de beginfase van de ziekte meerdere keren Bij supermarkt Plus Koot in worden heldere per dag of per Abcoude zijn de medewerkers perioden afweek dezelfde gewisseld met producten kogetraind om de signalen van momenten van men kopen. Het dementie bij hun klanten te onzekerheid. kan een signaal herkennen en hen zo goed De trainingen zijn van demenmogelijk te helpen. zijn er op getie. richt om de sigBij supermarkt Plus Koot in Abcoude zijn de me- nalen te herkennen en in te schatten. dewerkers getraind om de signalen Vaak is het inderdaad een kwestie van dementie bij hun klanten te her- van vergeetachtigheid, maar soms is kennen en hen zo goed mogelijk te er meer aan de hand. Wanneer we helpen. Vorige week ontving de su- denken dat er meer aan de hand is, permarkt het certificaat 'Dementie- dan is het zaak om daar heel zorgvuldig en tactvol mee om te gaan. vriendelijke Supermarkt'. Gelukkig kennen we veel van onze vaste klanten. Daardoor zie je soms Niet vreemd Sociale betrokkenheid is de familie wat makkelijker dat er zich een verKoot niet vreemd. Het bedrijf was al anderingsproces voordoet. De relabezig met verantwoord maatschap- tie met onze klanten betekent ook pelijk ondernemen toen het begrip dat we vaak weten of er iemand in nog moest worden uitgevonden. Het de familie of in de omgeving is die is dan ook niet verwonderlijk dat we erbij kunnen betrekken. Onze rol Sander Koot al snel geïnteresseerd is het herkennen van mogelijke tewas toen Tympaan-De Baat con- kenen van dementie en er voor zortact met hem opnam. De gemeente gen dat de betrokken klant op een In de loop der jaren was de supermarkt het pand aan de Hoogstraat ontgroeid en in 2016 betrokken ze een nieuw pand aan de Amsterdamsestraatweg. Een ruim ingerichte moderne supermarkt met de sfeer van de dorpswinkel, die voor veel mensen een sociale ontmoetingsplek is. Een winkel waar men elkaar kent en waar aandacht voor de klant vanzelfsprekend is.

Sander Koot: “Onze medewerkers weten hoe ze de signalen van dementie kunnen herkennen en hoe ze ermee om moeten gaan.” foto patrick hesse

adequate manier geholpen wordt bij het winkelen. Indien er meer zorg nodig is, dan roepen we deskundige hulp in.” Online trainingen Naast de trainingen in klassikaal verband worden er ook online trainingen gegeven. Ook zijn er specifieke branche-trainingen. De gang van zaken in een winkel is nu eenmaal anders dan bijvoorbeeld op een kantoor. Sander: “Het merendeel van onze medewerkers heeft inmiddels de trainingen gevolgd. Bij nieuwe medewerkers hebben we deze trainingen ingebouwd in de opleiding. Dat betekent dat onze medewerkers, en dat zijn er tussen de 130 en de 140, weten hoe ze de signalen kunnen herkennen en hoe ze ermee om moeten gaan. Wanneer iemand om

een of andere reden onrustig is, kunnen we die persoon geruststellen. Wanneer ze iets vergeten zijn, kunnen we door het stellen van vragen vaak behulpzaam zijn. Of met hen rustig de winkel doorlopen en bij de verschillende vakken kijken of er tekenen van herkenning zijn. Er zijn dus verschillende soorten signalen en verschillende manieren van aanpak. Zo nodig kunnen we de mensen van Tympaan-De Baat inschakelen. We zijn blij met de officiële erkenning als dementievriendelijke supermarkt, zodat klanten - en wellicht ook hun omgeving - weten dat we ook op dit vlak aandacht voor hen hebben.”

pelijke verantwoordelijkheid gaat. Zo wordt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak een kans geboden in het bedrijf. “Daarbij proberen we hen op weg te helpen. En het is dan heel erg prettig wanneer iemand, die bij ons als vakkenvuller begonnen is, haar talenten zo heeft ontwikkeld dat ze nu een mooie vaste en verantwoordelijke baan heeft gevonden. Momenteel hebben wij een tweetal medewerksters die oorspronkelijk uit Syrië komen. Voor hen is het werk bij ons een goed hulpmiddel om de taalbarrière te slechten. Op die manier proberen we een bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

Sociale verantwoordelijkheid De familie Koot heeft een naam op te houden in Abcoude als het om sociale betrokkenheid en maatschap-

Plus Koot supermarkt is gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 38 in Abcoude. Tel. 0294-224007. Voor meer informatie: www.pluskoot.nl.

Winkelier van de MAAND!

Modehuis Van Yperen 1. Hans, wij hebben gehoord dat je niet alleen maar dit beroep hebt uitgeoefend, vertel! Ik heb de kweekschool in Amsterdam doorlopen, en werd onderwijzer! Vervolgens heb ik 2 jaar gewerkt op de Driehuisschool en nog 2 jaar op de school die we nu kennen van de Luizenmoeder en Juf Ank, de Twistvliedschool. Een hele leuke, leerzame en gezellige periode. 2. Hoe ben je in de mode terechtgekomen? Mijn ouders kwamen in de winter van ‘62/’63 naar Mijdrecht en zij konden de winkel van de Firma Van Yperen overnemen. Van een echte winkel van Sinkel met een grote stoffeerderij hebben zij de winkel omgebouwd tot een mooie dames- en herenmodezaak. Als tiener ga je “zeker niet thuis werken”. Echter, na een aantal jaren voor de klas besef je, dat het thuis zo beroerd nog niet was... 3. Hoe bevalt de nieuwe winkel indeling? Dat hadden we veel eerder moeten doen! Alleen kon het toen nog niet. De mode is onderhevig aan veranderingen en onze herenetage kreeg het steeds moeilijker om aantrekkelijk te blijven voor de consument. Door alles nu beneden te presenteren is het aantrek-

Werelds winkelen zo dichtbij

kelijker, gezelliger en overzichtelijker geworden. We zijn klaar voor de volgende 10 jaar! 4. Waarin zie jij een vrouw het liefst? Casual of chique? Dat maakt mij uiteraard niet uit! Geheel afhankelijk van de gelegenheid waar de dame in kwestie naar toe gaat. Zolang er maar aandacht aan besteed en over nagedacht is. 5. Je fietst graag, welke route kan je fietsliefhebbers aanraden? Zelfs na 55 jaar ontdek je locaties waar je met de auto echt niet mag of kan komen. Ga maar eens over de fietsbrug in De Hoef, linksaf richting Noorden, Nieuwkoop en de Meije en dan over Woerdense Verlaat en Wilnis weer naar huis. Of ga via Vreeland, Nigtevecht en de fietsbrug over het kanaal naar Abcoude om over Baambrugge en Vinkeveen thuis te komen. Geen idee hoeveel molens er staan!! Modehuis Van Yperen Dorpsstraat 11 Mijdrecht Tel: 0297 - 281 313 www.vanyperenmode.nl

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 05-07-2019  

De Groene Venen 05-07-2019

De Groene Venen 05-07-2019  

De Groene Venen 05-07-2019

Advertisement