Page 9

DE GROENE VENEN

DR. BEEKER tekst jaco beeker

Mijn patiënte had wel de klachten van branden en ook wat pijn in de kaken, maar een relatie met voeding was er eigenlijk niet. In dat geval leer ik mijn studenten om te kijken naar de locatie en de daar aanwezige orgaansystemen. Want: als de klachten nou gerelateerd zijn aan het middenrif moet je je afvragen wat daar nog meer zit. Ik zou zeggen dat aan de onderkant de darmen, de lever en de milt tegen het middenrif aanhangen en dat de buikslagader er doorheen gaat. Aan de bovenkant hebben we de longen en het hart die er op hangen. Als de maag en de slokdarm niet de boosdoe-

9

Er sterven jaarlijks meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan aan kanker

Het vrouwenhart

Jaren geleden heb ik een stukje geschreven over hartklachten bij vrouwen. Ik heb het onlangs nog even opgezocht en afgaande op de foto moet het toch wel een jaar of vijf geleden zijn geweest. Aanleiding toen was het verschijnen van een vrouwelijke patiënt met keelpijn en een brandend gevoel in de borst. In eerste instantie zou ik zeggen dat dit soort klachten kunnen duiden op reflux, zuur dat terugloopt vanuit de maag naar de slokdarm. Op zich is dat namelijk een veel voorkomend probleem, waarbij het middenrif normaal gesproken de slokdarm dichtknijpt zodat zuur uit de maag niet ‘terug’ kan, maar bij overgewichtige dames en heren op die plek nog wel eens een breuk of zwakke plek kan ontstaan. Als je dan bukt of bijvoorbeeld gaat liggen, loopt zuur uit de maag de slokdarm in en die is daar niet voor gemaakt. Maagzuur heeft een zuurgraad van rond de één (het is gewoon zoutzuur) en het slokdarmslijmvlies kan daardoor behoorlijk geëtst worden. Met bijbehorende klachten. Vanuit de fysiologie zou je verwachten dat eten de klachten vermindert – want je neutraliseert het zuur – maar dat een grote maaltijd de zaak erger maakt, want een volle maag loopt gemakkelijker terug.

4 OKTOBER 2019

ners zijn, kan je vrij eenvoudig het lijstje afgaan en zo kwam ik bij deze dame op het hart. Geen duidelijke hartklachten, maar er bleef weinig anders over dus heb ik een Ecg gemaakt. Zo’n hartfilmpje maken we zelf in de praktijk, dus het is in een paar minuten gedaan. Tot mijn eigen verbazing (en die van mijn patiënte) bleek dat er sprake was van een onderwandinfarct, een hartinfarct aan de onderkant van het hart en dat is de kant waarmee het hart op het middenrif drukt. Nou ja, dat was dus gelijk een ambulance en met gezwinde spoed naar het ziekenhuis, ware het niet dat de ambulancebroeders de klachten ook niet specifiek genoeg vonden en pas de snelheid erin kregen toen ze zelf een Ecg hadden gemaakt. Dat was de aanleiding voor mijn toenmalige stukje over het “vrouwenhart” en het heeft nogal wat stof doen opwaaien, niet in de laatste plaats doordat ik een boze ambulancecoördinator aan de lijn kreeg omdat ambulancebroeders heus wel weten dat het vrouwenhart anders is dan dat van mannen. Ik laat die discussie voor wat het is en we zijn alweer jaren verder, maar nu lees ik in de krant dat er van het vrouwenhart zelfs een themadag is gemaakt (vorige week). Waar gaat het nu eigenlijk om? Bij een hartinfarct is er sprake van een bescha-

diging en deels afsterven van de hartspier. Dat op zich komt doordat de doorbloeding ter plekke opeens te slecht wordt. Die doorbloeding wordt door de kransslagaders geregeld maar die besteden dat op hun beurt weer uit aan kleinere slagadertjes die allemaal op bepaalde punten in de spier uitmonden. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat bij mannen met name de grote slagaders of kransslagaders dichtslibben en dat ontstaat natuurlijk door slagaderverkalking en dat op zijn beurt weer als gevolg van roken. Natuurlijk spelen meer factoren een rol, zoals cholesterol, aanleg, diabetes en bewegingspatroon, maar meer dan de helft van je probleem komt door roken. Het probleem met een kransslagader, of een willekeurige andere slagader, is dat de wet van Laplace hier een grote rol speelt en dat betekent dat ook bij een geringe vernauwing je bloed niet meer lekker doorstroomt maar op die plek gaat wervelen met verminderde doorstroming tot gevolg. Probeer maar eens door een rietje te ademen als je dat een klein beetje dicht drukt, ook al is het wel nog “open” je krijgt er geen lucht meer doorheen. Bij mannen dus de grote slagaders maar bij vrouwen zijn het de kleinere slagadertjes en die raken dan niet zozeer verstopt maar beginnen te verkrampen. Door die verkrampingen krijgt de hartspier heel lokaal af en toe minder bloed en dat geeft andere klachten. Vrouwen hebben vaker episodisch pijn tussen de schouderbladen (dus meer de achterkant van het hart), pijn in de kaken of zijn benauwd. Een infarct of een doorbloedingsprobleem van het hart wordt op die manier niet zo snel herkend.

Nu is het zo dat vrouwen deels beschermd worden tegen slagaderverkalking doordat ze oestrogeen produceren. Dat hormoon houdt de weefsels lekker soepel en dus ook de binnenkant van de vaten, maar helaas is daar na de overgang geen sprake meer van en aangezien ook vrouwen steeds meer zijn gaan roken, zijn ze nu met een behoorlijke inhaalslag bezig. Natuurlijk kennen we bij vrouwen ook de bekende risicofactoren (met name roken), maar we weten ook dat vrouwen die in de zwangerschap hoge bloeddruk hadden of diabetes een veel hoger risico lopen. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat vrouwen inmiddels vaker sterven aan hart- en vaatziekten dan aan kanker. Eén op de drie vrouwen sterft in Nederland aan een hartziekte en dagelijks sterven er tegenwoordig 57 vrouwen aan (mannen 53). We kennen de risicofactoren en we kennen de patiënten, maar we herkennen de patiënten op het cruciale moment niet en dat is ons probleem. Toch zou je liever eerder in de cascade zitten en daarom proberen we mensen actief te laten stoppen met roken en meten we de bloeddruk en maken we een Ecg (jaarlijks) bij onze risicopatiënten, zodat we hopelijk over een aantal jaren kunnen zeggen dat ook bij vrouwen de sterfte aan hart en vaatziekten aan het afnemen is. Jaco Beeker www.drbeeker.nl Info@drbeeker.nl

Gemeenteraad maakt zich zorgen

Zoektocht naar werk verloopt moeizaam Inmiddels is het vier jaar geleden dat de Participatiewet, als onderdeel van de decentralisaties Sociaal Domein, is ingevoerd. Het college is van mening dat de Participatiewet binnen de gemeente volledig geïmplementeerd is. Er is ervaring en kennis opgedaan met de nieuwe doelgroepen. De veranderingen op de arbeidsmarkt, veroorzaakt door een periode van hoogconjunctuur zijn aanleiding om de beleidskoers te verleggen. De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds omvangrijker. tekst piet van buul

Lancering 28e uitgave van De Venen INTO business Woensdagmiddag jl. is door uitgever Martijn van Dalen (rechts op de foto) de herfsteditie van het zakenmagazine De Venen INTO business gelanceerd. Het blad, gericht op ondernemers in De Ronde Venen en Nieuwkoop, is inmiddels aan de 28e uitgave toe, die het thema 'Welkom in de toekomst’ meekreeg. De Baambrugse ondernemers Patrick Andriessen (links) en zijn vader Léon sieren de cover. Hun bedrijf TEN (Test Equipment Nederland) is een van de grootste leveranciers in Europa op het gebied van roetmeetapparatuur voor dieselvoertuigen. Naar hun deeltjestellers om fijnstof te meten is zoveel vraag uit binnen- en buitenland dat de productie omhoog moet. Het bedrijf overweegt de inzet van robots om de productiemedewerkers te ondersteunen. Een mooi en inspirerend verhaal van een Rondeveense ondernemer, dat door de aanwezigen goed werd ontvangen. foto's arthur van der kooij

Het Participatiebeleid van De Ronde Venen richt zich op een actieve deelname aan de maatschappij door het bevorderen van kansen op (regulier) werk. De gemeente streeft ernaar dat elke inwoner participeert naar vermogen. Hiermee wordt zowel de economische als sociale zelfredzaamheid van de inwoners bevorderd. Hiermee wordt het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering teruggedrongen. De ambitie is en blijft om het bijstandsvolume De Ronde Venen zo klein mogelijk te houden. In de huidige periode van hoogconjunctuur neemt de vraag van werkgevers steeds meer toe terwijl de afstand tot de arbeidsmarkt van de in de bijstand resterende inwoners steeds groter wordt. Om dit hiaat te dichten moet de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep worden versterkt, zodat ook zij kansen krijgen op werk. Maar dat blijkt nog niet zo

eenvoudig. Het college wil mensen die een redelijke kans op een werkplek hebben vaker doorverwijzen naar uitzendbureaus. Vanuit het Werkcentrum zou de aandacht dan vooral gericht moeten worden op de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De raad bleek niet gelukkig met een grotere rol van uitzendbureaus. Tevens stelde men vast dat het aantal mensen in de bijstand steeds verder toeneemt en dat de uitstroom onverminderd hoog blijft. Enkele raadsleden stelden vast dat het Werkcentrum best wat meer aan de weg mag timmeren. “Veel ondernemers weten niet eens van het bestaan.” PvdA/GroenLinks en RVB dienden twee moties in. De ene was er op gericht om mensen niet naar uitzendbureaus door te verwijzen maar binnen de zorg van de gemeente te houden. De rol van de vroegere PAUW bedrijven is overgenomen door Kringkoop en Kensis. De tweede motie bepleit dat er voor deze twee bedrijven meer opdrachtgevers gezocht moeten worden. Beide moties werden afgewezen. De voorgestelde Participatiekoers 20192023 werd aangenomen met de stemmen van RVB tegen. Fractievoorzitter Seniorenpartij Fons Luijben was al plaatsvervangend fractievoorzitter van de Seniorenpartij. Hij verving de zieke E.J. de Valk. Nu deze te kennen heeft gegeven niet meer in de raad terug te zullen keren werd Luijben benoemd tot zijn opvolger en als zodanig beëdigd.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 04-10-2019  

De Groene Venen 04-10-2019

De Groene Venen 04-10-2019  

De Groene Venen 04-10-2019