Page 3

DE GROENE VENEN

4 OKTOBER 2019

3

Interpellatiedebat in de gemeenteraad

Raad bespreekt vertrek Seniorenpartij uit de coalitie LUISTERVINK

Genderneutraal Laatst zaten we lekker te eten bij een restaurant in de bocht van de N201. De kleinzonen wisten het al: “Je krijgt hier, als je keurig je bord leeg eet, een badeendje.” De serveerster kwam dan ook na afloop keurig met twee eendjes aan en overhandigde die aan de beide boys. Aan de jongste van zes was dit niet besteed. “Ik wil geen meisjeseend”. Helder en klaar toch? Ik kon het niet nalaten om te vragen waarom dit een meisjeseend was. Het eendje had weliswaar een blote billenbekkie, maar ik zag geen meisje in het dier. Maar wat er ook gezegd of gedaan werd, de eend bleef in de zaak. De serveerster, niet voor een eendje vervaard, ging vervolgens naar de bar en pakte een fijnschrijver. Met uiterste precisie tekende ze een snorretje op het bleke bekkie en ging weer naar de kleine toe om hem te laten zien wat het resultaat was. Er verscheen een brede lach op de snuit van het ventje. Slim van de serveerster. Al eerder was ons gebleken dat hij als antimeisjes staat ingesteld. Zo weigerde hij pertinent een luier te dragen die naar een afbeelding van een televisiemeisje verwees. Zijn broer is verzot op Bob de Bouwer. Toen ik met zijn vader de kersttafel in elkaar zette, zei hij spontaan: “Twee grote Bob de Bouwers.” Toen de straat langs hun huis werd herbestraat, zaten ze uren door het slaapkamerraam naar de buldozers en graafmachines te turen. Daar ontstond ook de voorkeur voor een bepaald merk. Zie ik ze beiden in de weer met technisch Lego, valt m’n broodmolen open. Aan de ene zijde een setje bouwstenen, aan de ander een tablet met bouwtekeningen. De oudste had overigens een voorkeur voor roze ijs. Iets dat vanzelf overging. Deze herinneringen schoten door mij heen toen ik de aankondiging van een D66-minister van emancipatie hoorde. Genderneutraal speelgoed. De vraag of de aankoop voor een meisje of jongen is, is straks eveneens uit den boze. Je zou denken dat het al 1 april is. Niets is minder waar. Het lijkt er op dat er een ware gekte aan het losbarsten is. Zou ze door Pieter Puntschoen (fractieleider) ingefluisterd zijn dat het tijd wordt te ontgenderen? Ik zou het mij voor kunnen stellen, hij komt er immers frank en vrij voor uit de mannenliefde te aanbidden. In plaats van zaken te behandelen die er echt toe doen, gaat men naar mijn mening over tal van onzinnnige zaken. Luistervink

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

De berichten rond het plotselinge vertrek van de Seniorenpartij uit de coalitie en het daarmee gepaard gaande vertrek van wethouder Marja Becker bereikten de leden van de gemeenteraad voornamelijk via de plaatselijke pers. Zonder enig overleg met de andere partijen besloten de drie overgebleven coalitiepartijen het vertrek van de Seniorenpartijen als een gegeven te accepteren en samen verder te gaan. De wethouderstaken werden herverdeeld. Bij de ChristenUnie/SGP vond men het vreemd dat deze ingreep in het lokale bestuur uitsluitend via persberichten gecommuniceerd zou worden en zonder debat in de raad zou passeren. “Ook naar de inwoners toe, zou het een bijzondere figuur zijn, als de raad geen enkel debat hieraan zou wijden, terwijl het wel de voorpagina's van lokale kranten heeft gehaald,” stelde men daar vast. Daarom vroeg de fractie een interpellatiedebat aan, teneinde de raad in de gelegenheid te stellen meer duidelijkheid te verkrijgen. tekst piet van buul

Reglementair is bepaald dat bij een verzoek tot interpellatie ook moet worden aangegeven welke vragen men wil stellen. De ChristenUnieSGP had er wel een paar. Zo vroeg de fractie zich af welke motivatie/onderbouwing de Seniorenpartij kon geven van de beschuldiging aan enkele andere partijen over het gebrek aan samenwerking. Verder vroeg de fractie zich af welke acties andere coalitiepartijen hebben ondernomen om dit vertrek uit de coalitie te voorkomen. In hoeverre hadden de coalitiegenoten feitelijk de Seniorenpartij al de wacht aangezegd, gezien de uitspraken van VVD-raadslid Van Olden in de commissie van woensdag 11 september over het gebrek aan leiderschap van wethouder Becker. En wat heeft de huidige coalitiepartijen bewogen geen overleg met an-

der fracties te voeren over de ontstane situatie, dan wel geen andere fractie te benaderen over eventuele deelname aan de coalitie. En tot slot wilde men weten welke motivatie het college dan wel de coalitie heeft achter de herverdeling van de portefeuilles. Vragen Ook andere fracties hadden nog wel een paar vragen. Maarten v.d. Greft (RVB) vroeg zich af of het coalitieprogramma nog wordt uitgevoerd. De beschuldiging van achterkamertjespolitiek aan het adres van zijn partij wilde hij wel rechtgezet hebben. Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) vroeg zich waarom men de raad genegeerd heeft. Hij toonde zich verbaasd over het feit dat 1,5 jaar geleden vier wethouders noodzakelijk werden geacht en dat het nu opeens met drie kan. Verweer In een openhartig betoog deed Fons Luijben, fractievoorzitter van de Seniorenpartij een poging om uit te leggen wat er was gebeurd. Hier en daar werden wat kolen en geiten gespaard. Maar Luijben maakte wel duidelijk dat zijn partij zich uiteindelijk in een hoek gedreven voelde, waar hen als vleugellamme partij een moeizaam bestaan als coalitiepartner wachtte. “Als nieuwkomer hadden we nogal wat startproblemen, maar wij hadden het gevoel dat het langzaam beter ging. De kritiek bleef echter voortgaan. Of het om onverenigbaarheid van karakters gaat of dat er toch sprake is van een generatiekloof weet ik niet,” aldus de fractievoorzitter. Hij hield vol dat ‘zijn’ wethouder steeds beter ging functioneren en dat de kritiek op haar meer over de presentatie ging dan over de inhoud van het beleid. De paniek sloeg toe in de week dat zowel het afvalplan als het kunst en cultuurbeleid werden afgekraakt. De opmerking van Van Olden (VVD), die de wethouder gebrek aan leiderschap verweet, was de bekende druppel.

Excuses Tijdens het weekend volgend op de desastreus verlopen vergaderweek, vond crisisberaad plaats in de top van de Seniorenpartij. Dat leidde tot het besluit om als partij terug te treden uit de coalitie. “De optie om een andere wethouder voor te dragen was niet realistisch. Waar zouden we die vandaan moeten halen?” Inmiddels was de paniek toegeslagen en ging er van alles fout. Talloze concepten van een persverklaring passeerden de revue. Uiteindelijk ging er een persbericht uit dat nooit verzonden had mogen worden. De emoties speelden teveel de boventoon. Verwijten aan D66 en aan RVB waren ten onrechte. Daarvoor bied ik deze partijen dan ook onze oprechte excuses aan,” aldus Luijben. Tot slot deelde hij mee dat de Seniorenpartij volledig achter het coalitieakkoord blijft staan. De nieuwe coalitie kan op de steun van de Seniorenpartij blijven rekenen. Collegialiteit Resteerden nog een paar gewetensvragen in de richting van de burgemeester, de collegawethouders en de drie coalitiegenoten. Het moet hen toch niet ontgaan zijn dat de wethouder voortdurend onder vuur lag. Wat hebben haar collega’s gedaan om haar te steunen en wat hebben de coalitiepartijen gedaan om na te gaan of deze actie van de Seniorenpartij voorkomen had kunnen worden? Niks dus, zo bleek uit de beantwoording. Burgemeester Maarten Divendal stelde aarzelend vast dat hij wellicht zelf wel iets actiever had kunnen handelen. “Maar we hebben het als college steeds beschouwd als een persoonlijke afweging van Marja Beckers en haar partij.” Fractievoorzitter Jan Rouwenhorst (CDA) bleef volharden in zijn ‘er-was-niks-aan-de-hand’ verhaal. “De samenwerking verliep prettig en constructief. We waren dan ook volledig verrast door het persbericht van de Seniorenpartij. Die hadden daarmee de deur dicht gegooid.”

Inspiratiebijeenkomst “Duurzaam ondernemen, wat levert het op?” Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Veel ondernemers gaan er echter vanuit dat duurzaam ondernemen meer geld kost dan normaal ondernemen. Terwijl er juist op een heleboel kosten bespaard wordt. Denk aan een forse besparing op uw energierekening, omdat u efficiënter met uw energie omgaat. En het is ook nog eens goed voor het imago van uw bedrijf. Tijdens de bijeenkomst “Duurzaam ondernemen, wat levert het op?” op donderdag 17 oktober ontvangen ondernemers handige tips om te verduurzamen.

meente te discussiëren over kansen en moeilijkheden. Programma De Duurzaamheidspartners van De Ronde Venen hebben een interessant programma voor de ondernemers samengesteld. Hoogleraar Anke van Hal van de Nyenrode Business Universiteit vertelt waarom  duurzaam ondernemen  leuk is. Vervolgens worden er verschillende workshops gegeven over afvalrecycling, energiebesparing, energiemonitoring, inzet van warmtepompen, circulaire financiering en verduurzaming van uw pand.

Een inspirerende bijeenkomst met ‘duurzame’ handvatten De bijeenkomst “Duurzaam ondernemen, wat levert het op?” is voor bedrijven die willen starten met duurzaam ondernemen, maar nog niet weten wat er mogelijk is en hoe ze moeten starten. Maar ook voor duurzame bedrijven is het waardevol om een volgende stap te zetten en met andere bedrijven en de ge-

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

Meld u aan voor de bijeenkomst op donderdag 17 oktober in Abcoude Op donderdagmiddag 17 oktober organiseren de Duurzaamheidspartners de bijeenkomst in De Hanebalken van café restaurant de Eendracht, Hoogstraat 37 in Abcoude. Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.00. Aanmelden kan eenvoudig via www.derondevenen.nl/duurzaamondernemen. Duurzaamheidspartners De Duurzaamheidpartners vormen een netwerk van bedrijven en organisaties uit de gemeente De Ronde Venen die duurzaamheid omarmen in hun visie en kernactiviteiten en die - vanuit hun kernactiviteit en hun binding met de gemeente - een bijdrage willen leveren aan een toekomstbestendig De Ronde Venen. Daarnaast creëren, stimuleren en activeren zij ook bewustwording bij jong en oud door het organiseren van verschillende activiteiten. Denk aan het opzetten van een recycleplein “Afval heeft Toekomst” tijdens de Techniek 3 Daagse op 5, 6 en 7 november 2019.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 04-10-2019  

De Groene Venen 04-10-2019

De Groene Venen 04-10-2019  

De Groene Venen 04-10-2019