Page 12

12

3 mei 2019

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Leraar in oorlogstijd Mart Benders Johan Benders, leraar Nederlands en geschiedenis aan het Amsterdams Lyceum, wordt op 5 april 1943 door de Duitsers opgepakt en opgesloten, verdacht van hulp aan Joden, en betrokkenheid bij een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Bang om onder druk van de martelingen door te slaan, springt hij van de derde ring naar beneden. Hij overleeft het niet. Mart Benders wordt enkele maanden na de dood van haar vader geboren. Lange tijd heeft zij geen weet van haar vaders rol in de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt ze zelf leerling aan het Amsterdams Lyceum.

1.

Het land van heimwee Patty Harpenau Een Joodse man wordt tijdens de razzia’s met zijn vrouw en kind uit huis gehaald. In 1945 keert alleen hij terug uit Auschwitz. Hij belt ontredderd aan bij het huis dat hij ooit moest verlaten. Een jonge vrouw opent de deur. Ze aarzelt, maar laat hem binnen. Een paar jaar later wordt hun dochter Rachel geboren: een product van twee tot elkaar veroordeelde mensen. Rachel groeit op in een door oorlog aangetast gezin dat geen eenheid vormt, met het Joodse intellect van haar vader en de Jordanese eenvoud van haar moeder. En dan moet haar eigen leven nog beginnen.

2.

DE GROENE VENEN

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht elke week vijf boeken die je beslist moet lezen.

Het schooltje van Auschwitz Mario Escobar Berlijn, 1943. Als haar Roma-man en -kinderen worden weggevoerd, weigert de Duitse Helene Hannemann hen in de steek te laten en wordt ze samen met de rest van het gezin gedeporteerd naar Auschwitz. In het zigeunerkamp werkt ze als verpleegster onder de leiding van kamparts Josef Mengele, die haar opdraagt een schooltje te starten. Hoewel het niets meer is dan nazi-propaganda en een dekmantel voor Mengeles gruwelijke medische experimenten, is Helene met haar schooltje een lichtpuntje in een verder inktzwarte wereld.

3.

Computeren in de Bibliotheek Abcoude

De jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde Jeremy Dronfield In 1939 werden Gustav Kleinmann, een Weense stoffeerder, en zijn zoon Fritz samen met honderden andere Joodse mannen gearresteerd en naar concentratiekamp Buchenwald gestuurd waar ze werden gedwongen om te helpen bij de bouw. Ze deden loodzwaar werk in de steengroeve van het kamp waaraan veel dwangarbeiders stierven. Als de oudere Gustav met vierhonderd andere Joden wordt geselecteerd voor overplaatsing naar kamp Auschwitz, verdraagt Fritz het niet om gescheiden te worden van zijn vader en biedt zich aan voor het transport.

4.

de Bibliotheek Agenda mei

Datum

Tijd

Activiteit

Bibliotheek

6 mei 14 mei 16 mei 17 mei 20 mei 20 mei 20 mei 21 mei 23 mei 25-26 mei 28 mei

10.00 14.00 19.00 13.00 9.30 10.00 14.30 19.00 20.00 14.00

Voorlichtingsbijeenkomst Dementie Breicafé Mama Vita PlusBus rijdt naar de Bibliotheek Repair Café Netwerkbijeenkomst werkzoekenden Voorlichtingsbijeenkomst Dementie Voorlichtingsbijeenkomst Dementie Leren omgaan emoties - Ouders Lokaal Kunstroute De Ronde Venen Breicafé

Abcoude Wilnis Vinkeveen Mijdrecht Vinkeveen Mijdrecht Vinkeveen Mijdrecht Mijdrecht Vinkeveen Wilnis

30 mei

14.00

Breicafé

Mijdrecht

Elke week ma. & wo. 14.00

Inloopmiddag PC-hulp - SeniorWeb DRV

Mijdrecht

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

14.00 10.00 19.00 10.00

Digitaal vragenuur - OBV / SeniorWeb Mama Lokaal Taalkamer - oefenen met Nederlands Mama Lokaal

Abcoude Abcoude Mijdrecht Mijdrecht

zaterdag

11.00

Voorleespret voor peuters en kleuters

Mijdrecht

5.

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

De OBV Abcoude-Baambrugge organiseert samen met SeniorWeb De Ronde Venen en de Bibliotheek computerhulp in de Bibliotheek Abcoude. Heeft u een vraag over het gebruik van uw computer, tablet, e-reader of telefoon: bezoek dan het inloopuur in de Bibliotheek. In mei is op elke dinsdag van 14 tot 15 uur een deskundige vrijwilliger van SeniorWeb aanwezig. U hoeft zich niet aan te melden, en u hoeft ook geen lid te zijn van de Bibliotheek. Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Bibliotheek zie www.bibliotheekavv.nl

Het weeskind Pam Jenoff De 16-jarige Noa is zwanger van een nazi-soldaat en wordt gedwongen haar kind af te staan. Ze moet haar ouderlijk huis verlaten en komt terecht in een kamer boven een klein station. Op een dag ontdekt ze een goederenwagen met tientallen Joodse baby’s die op weg zijn naar een concentratiekamp. In een opwelling pakt ze een van de baby’s en vlucht. Ze vindt onderdak bij een Duits circus, maar om niet op te vallen moet ze zich bekwamen in trapezewerk. Tussen Noa en haar aanvankelijk vijandige collega-trapezewerker Astrid ontwikkelt zich al gauw een hechte band. Maar is hun vriendschap sterk genoeg om elkaar voor gevaar te behoeden als de façade van het circus wankelt...?

De natuur, wat is dat? De Botshol, een prachtig natuurgebied. Een mozaïek van plassen, moerasbossen rietvelden en bloemrijke weilanden. Door die afwisseling van biotopen is de Botshol een gebied met een grote biodiversiteit. Watervogels, rietvogels en bosvogels kunnen we er vinden. Qua planten zijn vooral de bloemrijke natte weilanden rijk aan soorten. In de voorzomer geel van de ratelaar, langs de randen rietorchissen en hier en daar de welriekende nachtorchis. Toch kan je je afvragen, wat zou er gebeuren als we de natuur hier zijn gang zouden laten gaan. Het antwoord is duidelijk, het wordt één groot moerasbos met een veel minder aantal biotopen en dus een veel kleinere biodiversiteit. Eeuwenlang is in de Botshol sprake van een samengaan van mens en natuur. De Botshol is een oud verveningsgebied dat door de mens in gebruik is genomen voor het oogsten van riet en het gebruik als hooi- en weiland. De natuur speelde hierop in, vogels en planten vonden hun plaats in dit gebruik door de mens. Veranderde de mens het gebruik dan paste de natuur zich aan. Die veranderingen waren echter altijd klein en verliepen langzaam. De natuur kon deze veranderingen makkelijk volgen. De Botshol is dus een cultuurlandschap met een prachtig evenwicht tussen menselijk gebruik en natuurlijke aanpassingen. Natuurmonumenten doet nu zijn best dit evenwicht te handha-

ven. Als we het goed beschouwen is alle natuur in Nederland gelegen in een cultuurlandschap, ontstaan door een evenwicht van menselijk gebruik en natuurlijke aanpassingen. Het heeft geleid tot een grote variatie in landschapstypen en daarmee tot een grote biodiversiteit. De heidevelden ontstonden door het houden van schaapskuddes en het zo nu en dan afplaggen van delen van de heidevelden. Onze veenweiden zijn eeuwenlang beheerd als agrarisch gebied. Ze werden bemest met de ruige stalmest van de boerderij, dat betekende dat er zich een rijk bodemleven kon ontwikkelen. De veenweiden waren in het voorjaar en in de zomer rijk aan bloemen, geel van de paardenbloemen en boterbloemen, paars van de koekoeksbloem. Weidevogels als grutto, kievit en tureluur kwamen af op het rijke bodemleven. Is dit natuur? Ja ook hier heerste weer een gezond evenwicht tussen menselijk gebruik en de zich aanpassende natuur. Het ontstaan van nieuwe evenwichten heeft tijd nodig, zo is het eeuwen gegaan. De veranderingen in het beheer van de agrarische gronden die in de loop van de vorige eeuw een aanvang hebben genomen zijn echter desastreus. Het bermenbeheer de luchtverontreiniging, het gebruik van kunstmest en het vroege maaien hebben van het liefelijke veenweidegebied een cultuursteppe gemaakt. Nu maken we ons zorgen over een snel afnemende biodiversiteit. Is er een weg terug? Waarschijnlijk wel, het beleid zal moeten veranderen maar dan nog vraagt de natuur tijd en er zal een grote inspanning nodig zijn waarbij alle beheerders van ons landschap een bijdrage zullen moeten leveren.

Beter Nederlands leren spreken, lezen, schrijven? Oefenen met de computer? Kom langs bij de Bibliotheek voor informatie of aanmelden.

Meer informatie: www.bibliotheekavv.nl facebook.com/BibliotheekAVV

www.degroenevenen.eu

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 03-05-2019  

De Groene Venen 03-05-2019

De Groene Venen 03-05-2019  

De Groene Venen 03-05-2019

Advertisement