De Groene Venen 2 september 2016

Page 8

Familieberichten

8

2 september 2016

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Charon

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon

Uitvaartbegeleiding

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Afscheid nemen met je hart

www.charonuitvaart-abcoude.nl Miranda van Gelderen: 06-23 36 79 97/ Brenda Stork: 06-15 44 20 46

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

See You. Gedenksieraden .. Omdat een gedenksieraad ook

mooi mag zijn..

Swaab juweliers | Dorpsstraat 6, 3641EC Mijdrecht | 0297-283366 | info@swaabjuweliers.nl | www.swaabjuweliers.nl

Open huis bij Johannes Hospitium in Wilnis Gespreksgroep Op zaterdag 3 september staat van 11 tot 13 uur de deur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis weer open voor belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het hospice aan de Vossestaart 2, geven medewerkers en vrijwilligers, onder het genot van een kopje koffie, graag informatie over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het vrijwilligerswerk.

In het huis zijn er altijd vrijwilligers nodig! Er is foldermateriaal aanwezig en indien gewenst is een rondleiding in het hospice mogelijk. Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen in het hospice, waarin het motto ‘Leven met aandacht’ voorop staat. Kijk ook eens op www.johanneshospitium.nl of vraag nadere inlichtingen via info@ johanneshospitium.nl.

Vrijwilligers gezocht voor tuin- en klussendienst Heeft u twee rechterhanden? Of groene vingers? En heeft u wat vrije tijd over? Dan zoekt Tympaan-De Baat u. Tympaan-De Baat zet zich onder meer in voor ouderen en zieken die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden of kleine klussen in huis niet meer kunnen verrichten. Vooral de tuinen vergen in deze periode

van het jaar wat meer aandacht en daarom doen zij een beroep op u. Heeft u nog wat uurtjes over en vind u het leuk om te tuinieren of klusjes in huis te verrichten tegen een kleine vergoeding bij mensen die hiertoe zelf niet meer in staat zijn? Meld u dan vandaag nog als vrijwilliger aan bij Tympaan-de Baat. Zij zijn bereikbaar op tel. 0297-230280 of via info@stdb.nl.

Test en advies bij Neurologisch Expertise Centrum In de septembersportmaand voor aangepast sporten is het mogelijk voor neurologische patiënten, met of zonder loopfunctie, om vrijblijvend een beweeg/sportadvies te krijgen bij MTC Mijdrecht. Dit gebeurt door middel van een aantal testen. U wordt getest op loopfunctie, balans, cognitie en conditie. Tevens worden uw bloeddruk en gewicht gemeten. Daarna wordt een advies gegeven. De metingen en adviezen worden gedaan door Maurilla van den Broek en Esther Verdam, beiden gespecialiseerd fysiotherapeut

in neurorevalidatie. Aan het advies zijn geen kosten verbonden. Tevens is het mogelijk om een keer mee te draaien in de bestaande neurogroep op donderdag om 12.30 uur. Aanmelden voor de test en de neurogroep kan via tel. 0297-286093 of info@mtcmijdrecht.nl. De testen worden op vrijdag 2 en 16 september afgenomen bij MTC Mijdrecht op de Stadhouderlaan 4a. Meer informatie over het Expertisecentrum is te vinden op

www.mtcmijdrecht.nl.

‘Omgaan met Rouw’ in Vinkeveen

Genealogie-inloopavonden in De Boei Leden van de werkgroep genealogie binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden heten belangstellen-

Heeft u enige tijd geleden een dierbare door de dood verloren? Het kan helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Omgaan met Rouw” biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken, bijvoorbeeld over: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen. De gespreksgroep is bedoel voor mensen die: - willen praten over een overleden persoon en de ervaringen in de roerige tijd rond het verlies - behoefte hebben aan een luisterend oor en graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan. De bijeenkomsten van de gespreksgroep vinden plaats in het Servicepunt Vinkeveen aan de Kerklaan 12 op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december. Aanmelden kan bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat, dagelijks tussen 10 en 12 op tel. 0297-760260. Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

den van harte welkom bij de start van het nieuwe seizoen 2016/2017 op maandagavond 5 september in De Boei in Vinkeveen. Misschien lukt het hen om u nieuwe mogelijkheden aan te reiken in de zoektocht naar uw verre voorouders. Twee weten meer dan een en bovendien steekt u er altijd wel wat van op... Aanmelden wordt op prijs gesteld, vooral vanwege de beschikbare werkgroepleden en computers, en kan bij Stef Veerhuis, tel. 06-81144150. De Oudheidkamer is open vanaf 19.15 uur en de toegang is gratis, ook voor niet-leden.

Gratis cursus 'Uitkomen met je inkomen' Recente cijfers laten zien dat een op de vijf huishoudens in Nederland flinke schulden heeft. Dit zorgt voor allerlei andere problemen, zoals meer stress, hoger ziekteverzuim of problemen binnen en buiten het gezin. Tympaan-De Baat herhaalt daarom het initiatief om huishoudens in De Ronde Venen weer grip te geven op hun eigen financiële situatie. Wil je niet meer wakker liggen van onverwachte uitgaven, wil je niet meer rood staan bij de bank en wil je weer zelf de touwtjes in handen hebben over je financiële situatie, dan is deze training geschikt voor je. Met de cursus 'Uitkomen met je inkomen' leer je in vier bijeenkomsten waarom er dure en minder dure maanden zijn, leer je hoe je overzicht kunt krijgen van alle verschillende uitgaven en weet je of je alle inkomstenbronnen (toeslagen en voorzieningen) hebt gebruikt. Na afloop van de vorige training werden de volgende reacties gegeven: “Het maken van een begroting had ik nog niet eerder gedaan, maar is

wel erg handig.” “Ik heb veel dingen geleerd die in de praktijk toegepast kunnen worden.” “De cursus moet je zeker doen, want het geeft op een eenvoudige manier inzicht en overzicht. Het is gewoon erg nuttig en bovendien leuk om te doen.” “De training is zeer duidelijk en je krijgt informatie waar je echt wat aan hebt.” Je kunt je voor de nieuwe cursus 'Uitkomen met je inkomen' telefonisch aanmelden bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat tussen 10 en 12 uur op tel. 0297-760260. De training wordt gratis aangeboden voor alle inwoners in De Ronde Venen. De cursusdata zijn 20 en 27 september, 11 en 25 oktober van 9.30 tot 11.30 uur bij Tympaan-De Baat, Kerkvaart 2 in Mijdrecht.