Page 3

DE GROENE VENEN

1 NOVEMBER 2019

3

D66 en PvdA/GroenLinkes dienen motie in

Wereldwinkel Abcoude moet behouden blijven LUISTERVINK

Máxima Als dorpeling ben ik steeds weer onder de indruk van het grote gewoel in de grote stad. Zo ook toen we na een busreis in de VU belandden om met junior het behalen van zijn Master of Science te beleven. Iedereen die kinderen heeft zal het kunnen beamen, je hebt altijd het gevoel van ‘Komt hij of zij wel goed terecht?’. Onze junior wist al heel snel wat hij wilde: de wijde wereld in. Zo lang hij nog niet op een brommer mag rijden denk je: ‘Het zal wel loslopen.’ Op het moment dat hij zijn diploma haalt en aangeeft dat de tijd is gekomen, wordt dat anders. Hij startte met tien maanden Zweden. Natuurlijk bezocht hij daar een school voor voortgezet onderwijs, maar nog steeds denk ik dat het vak biologie hem het meest boeide. Toch stond ook iedereen versteld dat hij binnen afzienbare tijd het Zweeds behoorlijk onder de knie had. Er volgde een vier maanden durende horecareis naar de Dordogne. Maar liefst vijfendertig jaar later dan ons bezoek aan dit oord kreeg hij een baan in het dorpje Belves. Toeval bestaat niet, Jan Willem Koekebier en Tineke Kremer uit Abcoude tilden daar destijds een geweldige camping van de grond. Toch maar naar de Hoge School Amsterdam. Werd niets, ik begreep dat wel. De VU trok hem meer aan. Gaandeweg het eerste studiejaar werd hij ziek. En flink ook nog. Chemo’s en operaties weerhielden hem niet naar Santiago de Compostella te lopen. Ook pakte hij de fiets om met een studiemaatje een fietstocht door Zuid-Amerika te maken om geld in te zamelen voor het KWF. Het startpunt was Mexico en uiteindelijk belandden ze in Panama, waar de tocht eindigde. Maar goed dat je als ouder niet weet dat ze ’s nachts gewoon in de bush tussen de cactussen sliepen, en een waar gevecht met wilde honden leverden, brrrr.... Hij besloot een academische studie te volgen op de VU. Daar had hij twee jaar voor. Onderdeel daarvan was een half jaartje Cambodja, waar hij in een scholengemeenschap werkte en les gaf in het Engels. Ook kwam hij er achter dat de Aziatische benadering van zaken in het algemeen hem niet aanstond. Vanmiddag waren we aanwezig in het VU waar de diploma’s werden uitgereikt aan de geslaagden. Een waar feest voor succesvolle jongeren en hun aanhang. Ook juniors vriendinnetje was erbij aanwezig. Ik heb haar inmiddels de naam Juniors Máxima gegeven. Ze komt immers uit Argentinië. De volgende reisbestemming? Luistervink

COLOFON De Groene Venen wordt uitgegeven door A-side Publishing B.V., Genieweg 14, 3641 RH Mijdrecht. Tel: 0297-38 52 57. E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Oplage: 19.000 ex.; Lezersbereik: 45.000 ex. De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57.

Gemeente De Ronde Venen wil het pand waar de Wereldwinkel Abcoude in is gehuisvest verkopen. De fracties van D66 en PvdA/GroenLinks dienen donderdag 31 oktober een motie in in de gemeenteraad van De Ronde Venen om de Wereldwinkel te behouden. Pieter Kroon (PvdA/GL) en Eelco Doorn (D66): “De Ronde Venen is een Fairtrade Gemeente, zo valt bij verschillende ingangen van de dorpen te lezen. Dan kan het niet zo zijn dat de laatste fair trade winkel in De Ronde Venen door toedoen van de gemeente moet sluiten. We hopen dan ook dat een meerderheid van de gemeenteraad zich achter onze motie schaart en de Wereldwinkel in Abcoude kan blijven bestaan.” “In de Wereldwinkel in Abcoude werken zo’n 35 vrijwilligers, daarnaast draagt de winkel bij aan een aantrekkelijk winkel- en dorpscentrum en wordt het fair trade gedachtegoed op een fysieke plek uitgedragen. Na het verdwijnen van Abcoude Proof zou dit het volgende verlies voor het dorpscentrum betekenen,” aldus de beide raadsleden. In hun motie vragen zij het college om met het bestuur van de Wereldwinkel tot een oplossing te komen om de Wereldwinkel te behouden. Bijvoorbeeld door het pand niet te verkopen, of door in een ander ge-

schikt onderkomen te voorzien. Dit zou ook in lijn zijn met de in 2017 gedane toezegging van het college dat bij verkoop van maatschappelijk vast-

▲ Pieter Kroon (links) en Eelco Doorn. goed er altijd gekeken wordt hoe de maatschappelijke functie kan worden behouden.

Woon-zorgcomplex brengt ouderen én jongeren samen

Nieuwe bestemming voor Gerardus Majella Het voormalig woon-zorgcomplex Gerardus Majella wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe naam: S-e-T Residentie. De nieuwe huurder van het complex is Steun en Toeverlaat. Bij de verbouwing worden zorgappartementen van 30m2 en enkele grotere appartementen voor tweepersoonshuishoudens gecreëerd. De grote appartementen zijn bedoeld voor echtparen waarvan één of beide partners zorg nodig hebben. Zo kunnen echtparen bij elkaar blijven wonen als één van beide partners intensieve zorg nodig heeft. De kleine appartementen worden verhuurd aan alleenstaanden met een zorgbehoefte. De appartementen zijn bedoeld voor mensen met een langdurige zorgindicatie en mensen die zorg vergoed krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet en/of Wet maatschappelijke ondersteuning. Steun en Toeverlaat wil tevens drie van de 35 appartementen verhuren aan studenten/starters. Op elke verdieping komt tussen de ouderen één student/starter te wonen. Steun en Toeverlaat zal de studenten/starters selecteren op basis van hun affiniteit met ouderen. De studenten/starters zullen vier tot acht uur in de week activiteiten ondernemen met de ouderen die in het complex wonen. Bijvoorbeeld: samen een spelletje doen, samen eten, samen koffie drinken of een activiteit organiseren voor een groep bewoners. In ruil daarvoor betalen de studenten/starters geen servicekosten en krijgen ze korting op de huur. Na een jaar zal het project worden geëvalueerd en besloten worden of de studenten/starters blijven. Ouderen en jongeren samen Het woon-zorgcomplex S-e-T Residentie brengt ouderen en jongeren samen. Dit initiatief van Steun en Toeverlaat speelt in op de groeiende vraag naar zowel betaalbare woningen voor jongeren als woningen voor oudere echtparen en alleenstaanden met een zorgbehoefte. Het initiatief van Steun en Toeverlaat geeft invulling aan de groeiende behoefte naar woningen voor alleenstaanden en echtparen vanaf 75 jaar. Het woon-zorgcomplex heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en heeft de functieaanduiding ‘zorgwoning’. Een zorgwoning is gedefinieerd als

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Fem van Duuren, Patrick Hesse, Rosanne Kok, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

een woning bedoeld voor mensen met een functionele beperking en waarbij gebruik gemaakt kan worden van zorgvoorzieningen. De aanwezigheid van jongeren kan een positief effect hebben op het welzijn van ouderen, zo is de verwachting. Magix mix Verschillende corporaties en gemeenten experimenteren met zogeheten ‘magic mix’ projecten. Dit zijn wooncomplexen waar verschillende doelgroepen bij elkaar wonen. De aanwezigheid van jongeren zal een positief effect hebben op het welzijn van ouderen. Ouderen blijven door de aanwezigheid van jongeren meer deel uitmaken van het gewone maatschappelijke verkeer. De gemeente wil ervoor zorgen dat ouderen fijn en veilig kunnen wonen. Tegelijkertijd wil de gemeente ‘ontgroening’ tegengaan en kansen bieden aan jongeren om betaalbaar te blijven wonen. Dit initiatief biedt kansen voor beide doelstellingen in de vorm van een magic mix waarbij deze twee doelgroepen el-

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Advertentieverkoop: Peter Bakker, Arthur van der Kooij

kaar steunen: eenzaamheid tegengaan en betaalbaar wonen voor jongeren. Bestemmingplan Doordat drie appartementen worden bewoond door studenten/starters zijn minder woningen beschikbaar voor ouderen. Eigenlijk kunnen studenten/starters volgens het bestemmingsplan niet worden toegestaan, omdat de woningen bestemd zijn als ‘zorgwoning’. Maar het college heeft de bevoegdheid om voor kleine gevallen van het bestemmingsplan af te wijken. Dit is zo’n geval. Door middel van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, is het voor drie studenten/ starters mogelijk om tijdelijk in het wooncomplex te wonen. Wanneer de omgevingsvergunning afloopt, geldt het gebruik weer volgens het huidige bestemmingsplan. Op deze manier blijft de zorgwoning geborgd. De gemeente gaat de ontwikkeling van deze ‘magic mix’ volgen en heeft het voornemen medewerking te verlenen door een tijdelijke vergunning te verstrekken om zodoende het project na één jaar te kunnen evalueren.

Zie www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen © 2019 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 01-11-2019  

De Groene Venen 01-11-2019

De Groene Venen 01-11-2019  

De Groene Venen 01-11-2019

Advertisement