Page 6

6

1 maart 2019

DE GROENE VENEN

HET VERHAAL VAN

Tekst Anja Verbiest

Om Antoniuskerk voor de gemeenschap te behouden, blijven activiteiten in De Hoef nodig

“Laat dit niet de laatste winterstamppotavond zijn. Kom ons helpen!” Cor Verkleij (links) en Hen Kandelaar willen dat de Antoniuskerk in De Hoef als ontmoetingsplek voor alle inwoners behouden blijft. Daarvoor is de inzet van nieuwe vrijwilligers hard nodig. foto patrick hesse

Voor de veertiende keer wordt vrijdag 15 maart de winterstamppotavond in De Hoef gehouden. Elk jaar wordt deze drukbezochte avond georganiseerd door de sponsorcommissie van de Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef. Maar het zou ditmaal zomaar de laatste kunnen zijn… Voorzitter Cor Verkleij en penningmeester Hen Kandelaar van de vriendenstichting zijn er heel duidelijk over: de kerk van de H. Antonius van Padua, de voormalige pastorie en de begraafplaats moéten voor de gemeenschap in De Hoef behouden blijven. Er vinden in en rond de kerk immers heel veel sociale activiteiten plaats. Maar wanneer er zich geen nieuwe vrijwilligers voor de sponsorcommissie van de stichting melden, komt de financiering van dat alles toch echt in gevaar. Centrale plek De Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef werd opgericht in 2008, nadat enkele jaren daarvoor negen katholieke parochies tussen Maarssen en De Hoef waren samengegaan. De hoofdzetel van de parochie is

sindsdien de kerk Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis. “Onze kerk, net als het Wander Beekes-orgel een rijksmonument, is niet alleen beeldbepalend voor ons dorp. Samen met de pastorie, op haar beurt een gemeentelijk monument, is de kerk een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners van De Hoef. Geloof of afkomst maken daarbij niet uit. De buurtkamer en de schilderclub zijn er bijvoorbeeld thuis, er worden allerlei vergaderingen gehouden en maandelijks wordt er na de zondagdienst met heel veel mensen gezellig samen koffie gedronken.” Over en uit? Het bestuur van de vriendenstichting bestaat naast de heren Verkleij en Kandelaar momenteel uit Tiny Rö-

ling, Ria Blommestein en Jan Oudshoorn. In de sponsorcommissie hebben naast Hen Kandelaar ook Tiny Röling, Belinda Wahlen, To Kandelaar, Wilma Rademaker, Ton Verdonk en Ben Rademaker zitting. “Aanvankelijk waren we met z’n twaalven, maar inmiddels is het nog maar een zevental”, zegt Hen Kandelaar. “Nu enkelen daarvan er door uiteenlopende omstandigheden ook mee stoppen, is het voor degenen die overblijven straks niet meer te doen. De organisatie van alle gezellige activiteiten door het jaar heen gaat hen dan echt veel te veel tijd en energie kosten. Als zich geen nieuwe vrijwilligers melden, is het over en uit met al die mooie activiteiten. En dus ook met de extra inkomsten voor deze voor De Hoef zo belangrijke ontmoetingsplek.” Spaargeld De winterstamppotavond werd in 2005 voor de eerste maal gehouden om geld bijeen te brengen voor de restauratie van de kerk. “Het jaar daarna hielden we tevens een grote bazaar en sindsdien elk jaar in de winter de stamppotavond en op de voorlaatste zondag van augustus een grootse barbecue achter de kerk, met tegelijkertijd toernooitjes jeu de boules en sjoelen. Ook waren we jarenlang actief op de kerstmarkt, maar die werd het

afgelopen jaar helaas al niet meer gehouden.” Met het ‘spaargeld’ dat de afgelopen jaren werden vergaard, kocht de vriendenstichting onder meer twee tv’s voor in de pastorie. “Wanneer de kerk bijvoorbeeld bij een uitvaart overvol is, kan de dienst op deze manier ook daar gevolgd worden. Ook schaften we een grote partytent en meerdere statafels aan, die al vaak van pas zijn gekomen.” Voor de winterstamppotavond, opgeven kan nog tot 8 maart, kwamen bij eerdere edities telkens zo’n 140 liefhebbers naar De Hoef. Ditmaal is er hutspot met draadjesvlees en jus, boerenkoolstamp met worst en andijviestamppot met gehaktballetjes. Plus een welkomstdrankje en een toetje. Dit jaar hopen Cor Verkleij en Hen Kandelaar, mede door de organisatie van een darttoernooi, meer jongeren en gezinnen aan de tafels in De Springbok te mogen verwelkomen dan voorheen. “Dat darttoernooi is er voor het eerst, voor maximaal 24 deelne-

mers. Ook treedt shanty- en zeemanskoor De Turfschippers tweemaal op én er is een verloting met veel prijzen. Ja, het wordt ongetwijfeld weer een heel gezellige avond! Daar moet je gewoon bij zijn…” Echt nodig Cor Verkleij en Hen Kandelaar laten tot slot nogmaals hun hartenkreet horen: “Laat de winterstamppotavond op 15 maart niet onze laatste activiteit zijn. Meld je aan als vrijwilliger en kom ons alsjeblieft helpen met deze voor de leefbaarheid van De Hoef zulke belangrijke zaken. Het is echt nodig! Heb je ideeën voor andere activiteiten, die meer jongeren en/of gezinnen aanspreken - elke tijd heeft immers z’n eigenheid - dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.” Aanmelden als vrijwilliger, maar ook voor de winterstamppotavond, kan bij Hen Kandelaar via tel. 0297-593532 en Tiny Röling, tel. 0297-593292 of 06-54690330.

‘Volle bak’ tijdens de winterstamppotavond vorig jaar. foto stichtinG vrienden antoniuskerk de hoef

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 01-03-2019  

De Groene Venen 01-03-2019

De Groene Venen 01-03-2019  

De Groene Venen 01-03-2019

Advertisement