Page 7

DE GROENE VENEN

2 november 2018

7

Opnieuw kerstpakketactie voor de Voedselbank, Doet u mee? In De Ronde Venen doen ruim 150 gezinnen een beroep op de Voedselbank. Evenals voorgaande jaren verzorgen Hans Kranenburg (Kranenburg Schadenet) en wethouder Rein Kroon voor deze gezinnen een kerstpakket. Hans en Rein doen ook dit jaar weer een beroep op lokale bedrijven om met elkaar 150 kerstpakketten te verzamelen. Wie geen kerstpakketten kan of wil doneren, kan ook kiezen om een geldbedrag beschikbaar te stellen, waarvoor boodschappen worden aangeschaft, of men kan zelf boodschappen doen en deze doneren. U kunt zich voor een bijdrage, in geld of in pakketten, opgeven door een mailtje te versturen via de website www.kerstpakketdrv.nl. Afgeven kan ook bij Hans Kranenburg, Constructieweg 25 in Mijdrecht.

Brugklassers krijgen diploma voor training Stevige Stap De afgelopen maanden kwamen negen jongens en meiden uit De Ronde Venen, die dit schooljaar begonnen in het voortgezet onderwijs, bij elkaar op basisschool Vlinderbos. Daar bouwden zij samen met de trainers van stichting ‘samen sterk voor kinderen' aan hun zelfvertrouwen. Zij volgden vijf lessen voor de zomervakantie en vijf lessen in de weken waarin zij de start maakten in de brugklas. Met elkaar hebben zij gesproken over onzekerheden daaromheen en de spanning die dat kan geven. In spel en toneel oefenden zij vaardigheden als het maken van nieuwe vrienden, omgaan met klasgenoten en het opkomen voor jezelf.

Het is oktober, Scandinavië, Siberië en het hele noordelijke gebied lopen leeg. Bijna alle vogels zoeken een plaats om te overwinteren, ergens in Afrika of Zuid-Europa. Het zijn miljoenen en miljoenen vogels. Een aantal daarvan zoekt een trekroute naar het zuidwesten en komt ook in Nederland terecht. Anderen steken over via Turkije.

Vinkeveen

Klaverjassen in De Boei

'Sint voor ieder kind' viert lustrum met Mega-Verlanglijst

Hans Kranenburg (links) en Rein Kroon zijn klaar voor de jaarlijkse inzameling. Natuurlijk was er ook aandacht voor omgaan met huiswerk, plannen en het maken van toetsen. De laatste les werd feestelijk afgesloten. Alle tieners namen iets lekkers mee en het laatste thema ‘de onlinewereld’ bood genoeg gespreksstof. Want hoe ga je om met sociale media en alle berichtjes terwijl je ook huiswerk moet maken? En wat kun je bijvoorbeeld doen tegen cyberpesten?

Voor de vijfde achtereenvolgende maal organiseert Daniëlle Jeanson van Optie1 in Mijdrecht de actie 'Sint voor ieder kind'. Destijds begon ze de actie spontaan en zelfstandig om kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank een leuke Sinterklaas te bezorgen. De actie kan elk jaar op meer naamsbekendheid rekenen en dat was zeker te merken aan het aantal mooie cadeaus dat vorig jaar werd ontvangen. Volgens Daniëlle begrijpen inwoners van De Ronde Venen steeds meer waar haar actie om draait: de blije gezichten van alle kinderen in de klas, de dag na pakjesavond. "Ook dit jaar is het uitgangspunt dat alle kinderen iets nieuws krijgen, net als de kinderen die niet afhankelijk zijn van de Voedselbank. Op dagen als deze mag er geen verschil zijn, tenslotte is de goedheiligman dol op alle kinderen." er wordt geen tweedehands speelgoed ingezameld.

Nieuw in dit lustrumjaar is de MegaVerlanglijst. Deze lijst hangt in de winkel van Optie 1, met daarop de cadeauwensen van alle kinderen die dit jaar meedoen. Het gaat om 90 kinderen uit 40 gezinnen. Iedereen die een steentje wil bijdragen, kan in de winkel een cadeau van de verlanglijst afstrepen, zo worden er dit jaar echte wensen vervuld. Daniëlle roept naast alle inwoners zeker ook bedrijven in De Ronde Venen op om een cadeau te sponsoren. “Als iedereen één cadeau geeft, zijn we binnen een paar dagen klaar en komen ook de verlanglijstjes van deze kinderen uit.” Daniëlle en haar hulppieten beginnen 19 november met inpakken, het verzoek is daarom om allemaal zo spoedig mogelijk in actie te komen! Voor meer informatie kunt u terecht bij Optie1 Mijdrecht in winkelcentrum De Lindeboom of via sinterklaasvb2018@ gmail.com.

De trainers kijken terug op een geslaagde periode. “Het is prachtig om te zien dat ze allemaal hun plek in de brugklas steeds meer beginnen te vinden. Het was fijn om tijdens lastige situaties een steuntje in de rug te mogen zijn.”

Van de vogels die via WestEuropa vliegen, zien we er maar weinig maar ze zijn er wel! Een deel vliegt heel hoog en een deel trekt ‘s nachts. Slechts een heel klein deel vliegt laag, bijvoorbeeld langs de duinrand, om te voorkomen dat ze de zee moeten oversteken. Sommigen zoeken overdag voedsel, maar doen dat op heel verscholen plekjes. Ook in Nederland zijn al vele soorten nu verdwenen. De gierzwaluwen vertrokken in augustus, de boerenzwaluw eind september en

Dinsdag 6 november houdt klaverjasclub Onder Ons weer een gezellige prijsklaverjasavond in dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. De aanvang is 20 uur. Er zijn weer leuke en lekkere prijzen te winnen.

De Hoef

Zesde 'De Rooij Dames Biljarttoernooi' Het jaarlijkse De Rooij Dames Biljarttoernooi, dat voor de zesde maal wordt gehouden, vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 november In dorpshuis De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. Vrijdagavond om 19.30 uur treden er 14 dames aan voor een onderling toernooi. Vanwege het aantal deelnemers wordt er in twee poules gespeeld, dus iedere dame zal minimaal zes keer aan moeten treden. De wedstrijden zijn verdeeld over beide speeldagen, zaterdag begint men weer om 10.30 uur. De kruisfinale wordt gespeeld tussen de winnaars van de poules en de nummers twee. Zij maken uit wie de opvolgster wordt van Caty Jansen, de winnares van 2017. Ook dit jaar worden de prijzen beschikbaar gesteld door zand- en grindhandel De Rooij.

Regio

Cheques voor deelnemers Rabo Clubkascampagne

Kijk voor meer informatie over weerbaarheidstrainingen en aanmelden op www.cjgderondevenen.nl of www.ssvk.nl.

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Een dood vogeltje

Kort nieuws

ook vele zangvogeltjes zijn nu al weg. Onze spreeuwen verhuisden naar Engeland, de spreeuwen die we nu zien komen uit het verre noorden. De najaarstrek is in zijn aantallen erg spectaculair. Dat is veel minder het geval met de terugtrek in het voorjaar, dat gaat geleidelijker, over een langere periode. Er zijn dan ook veel minder vogels, want velen kwamen om gedurende de trek of in het overwinteringsgebied. Ook de roofvogels trekken mee naar het zuiden en vangen onderweg andere trekvogels. En er zijn ook grote andere gevaren. De vogels kennen het gebied niet en vliegen tegen allerlei obstakels aan. Zoals dat kleine vogeltje, dat dood op een terras in Vinkeveen lag. Niet groter dan 10 tot 12 cm, maar met een prachtige tekening van bruine strepen op de rug en een heel fraaie koptekening. Waarschijnlijk tegen een ruit aangevlogen. Ook

onze eigen vogels gebeurt dat weleens, maar dit was heel bijzonder. Het was een bokje. Nee, geen klein geitje maar een vogel verwant aan de watersnip, alleen wat kleiner en met een kortere snavel. Uit het ei gekropen ergens in Siberië of Scandinavië en hier verongelukt. Weinig vogelliefhebbers hebben ooit een bokje gezien. Ze leven heel verscholen in moerassen en trekken ‘s nachts. Hoeveel er doortrekken, weten we helemaal niet. Het wijst ons er weer eens op dat vele moerasvogels ons land passeren en ons land nodig hebben om te rusten en te foerageren. We weten het van de Waddenzee, maar ook de moerassen om ons heen zijn van groot belang. Denk aan Waverhoek, ook daar rusten veel steltlopers uit en eten er wat. Op dit moment zijn er veel watersnippen te zien. Straks zal ook Marickenland deze functie krijgen, misschien zullen daar ook wel bokjes een korte tijd verblijven.

www.degroenevenen.eu

Zaterdag 3 november worden de cheques van de Clubkascampagne van Rabobank Amstel en Vecht uitgereikt aan vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen en stichtingen. Het te verdelen bedrag is 100.000 euro. Om 13 uur is Ugur Pekdemir, directievoorzitter van de bank, bij Hockeyvereniging HIC in Amstelveen om de cheques uit te reiken aan de 33 deelnemende verenigingen/stichtingen uit Amstelveen, Duivendrecht, Abcoude, Baambrugge en Ouderkerk aan de Amstel. Onder hen Viscentrum Gehandicapten Abcoude, Pandergroep Scouting Abcoude, De Slotruiters, Jeu de Boulesclub Abcoude, Cursusproject Abcoude en FC Abcoude. Dan wordt ook bekend hoeveel stemmen elke deelnemer heeft gekregen en wat voor een bedrag dat de club heeft opgeleverd.

De Hoef

Géén kaartavond op 3 november

Zaterdag 3 november is er GEEN kaartavond in de sportkantine van HSV'69 aan de Schatterkerkerweg in De Hoef. De volgende kaartavond is zaterdag 1 december. In 2019 wordt er gekaart op 5 januari, 2 februari, 2 maart en als afsluiting van het seizoen op 6 april.

Profile for De Groene Venen

De-Groen-Venen 2-11-2018  

De-Groen-Venen 2-11-2018

De-Groen-Venen 2-11-2018  

De-Groen-Venen 2-11-2018

Advertisement