Page 1

De Hoorschelp nr. 3, 8e jaargang

2013 2012

U kunt ons ook volgen op TWITTER: @wijk3landen


Wij geven kleur aan al uw drukwerk

Hoge Eng Oost 24, Putten www.copy.nl

0341 35 77 77

info@copy.nl


Inhoud Inhoud & colofon

3

Van uw voorzitter

4

Redactioneel

6

Buurtzorg

Colofon Jaargang 8, nr. 3

Oplage 3.500 exemplaren Verschijning 3 keer per jaar Vormgeving en druk Accent Graficenter

8

Gemeentelijk overleg

11

Burgemeester bij CBS Het Startblok

12

Volleybal-Kersttoernooi

15

OBS De Bogen en de ‘Plusklas’

16

Wijkspreekuur

18

3Landen Sport & Fysio

19

Trimparcours Drielanden

20

Lady Style

23

Veteraneninloophuis

24

Activiteiten 1e kwartaal 2014

25

Sponsoren steunen Bingo

28

Treinen als hobby

31

Aanbesteding fietsbrug

32

Burgemeester bij CBS Het Startblok

35

Kerst en Regenboog

37

Kleedjesmarkt en Triasfeest 2014

38

Secretariaat Redactie Contributie E-mail Website Adverteren K.v.K. nr.

Drielandendreef 242 3845 CH Harderwijk 06 - 247 93 246 redactie@wijkverenigingdrielanden.nl € 12,– per huishouden p/j op rekeningnummer 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden info@wijkverenigingdrielanden.nl www.wijkverenigingdrielanden.nl y.v.lex-5@zonnet.nl 40095027 Hoorschelp 3, 2013

3


Voorwoord Het achterliggende jaar is weer snel voorbij gegaan en velen zijn alweer bezig met de afspraken, voorbereidingen en planning voor aankomende feestdagen en jaarwisseling. Het bestuur van de wijkvereniging is natuurlijk alweer volop aan het plannen voor het komende jaar. Een korte terugblik is op zijn plaats. Evenementen van afgelopen jaar In het afgelopen jaar stonden er een flink aantal kleine en grote evenementen op ons programma. Sommige (zeer) geslaagd en andere minder succesvol. Hoewel het uitstapje Bronbeek en het Lentefeest begin dit jaar wat minder animo trokken en er een tweetal jeugdevenementen zijn geschrapt i.v.m. te weinig belangstelling, kijken we als bestuur tevreden terug op het jaar 2013. Immers, voor de andere evenementen uit ons jaarprogramma was belangstelling genoeg. Hoogtepunt was de Kleedjesmarkt, met een bezoekersaantal van zo’n 600 tot 700 personen was het weer een succes. Er was veel belangstelling voor de beschikbare “kleedjesplaatsen”, maar ook heel veel belangstelling van bezoekers, uit de wijk, maar ook de rest van Harderwijk en daarbuiten! We gaan ook dit jaar weer op een sportieve en gezellige manier afsluiten. Op 21 december organiseren we het Drielanden (mixed) Volleybaltoernooi, een heel gezellig toernooi voor buurt-, straat-, vriendenen familieteams uit onze wijk. Let u

4

Hoorschelp 3, 2013

dus vooral op onze aankondiging op de site, via Facebook, Twitter en natuurlijk onze posters die hangen in de passage van het winkelcentrum, bij de apotheek, bij het wijkhuis en bij de HEMA. Terugblik op onze wijkbelangen Naast het organiseren van diverse evenementen in het lopende jaar, hebben we ons weer ingezet voor een aantal wijkbelangen. Zoals de wijkschouw, een rondgang door de wijk met gemeentevertegenwoordigers en enkele fractieleden van politieke partijen van Harderwijk. Vooral verkeersveiligheid, hangplekken en overlast zijn daarbij aan de orde geweest. Diverse fiets- en voetgangersoversteekplaatsen zijn aangepakt of zijn inmiddels in het uitvoeringsplan van de gemeente opgenomen. Ook het probleem van defecte straatverlichting rondom de parkeerplaatsen P1 (voor C1000) en P2 (bij de ALDI) is opgepakt. Kortom, een succesvolle wijkschouw waaruit diverse klachten en opmerkingen waar mogelijk direct door de gemeente zijn opgepakt. Het onderwerp “hangplek(ken) is er echter één waar niet direct een adequate oplossing voor is gevonden. Een onderwerp overigens die niet van de laatste jaren is, maar iets wat menigeen van ons ook uit haar of zijn jeugd herkent. Gemeente, ZorgDat, wijkagent, jongerengroepen en de z.g. straathoekwerker(s) van ZorgDat zijn nog steeds zoekende naar een goede oplossing.


30km-zone Op 17 oktober jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen gemeente, wijkvereniging en een achttal bewoners van de Tonselsedreef over de gewenste 30km-zone aan de Tonselsedreef. De aanwezige bewoners hebben hun bezorgdheid t.a.v. de verkeersveiligheid kunnen aangeven. Na het gezamenlijk overleg werd de conclusie getrokken dat “het veiliger moet en de snelheid van weggebruikers moet omlaag om het vooral voor overstekende voetgangers veiliger te maken”. Dit werd door allen gesteund. We gaan nog steeds voor een 30kmzone op de Tonselsedreef, maar realiseren ons dat alleen het plaatsen van borden geen of weinig zin heeft. Alle benodigde maatregelen treffen om er een 30km zone van te maken wordt financieel moeilijk haalbaar, zo is de inschatting van de gemeente. Bewoners en wijkvereniging hebben daar begrip voor.

Hoe nu verder? De gemeente heeft toegezegd een tweetal plannen te zullen voorleggen aan de verantwoordelijke wethouder, Rob Daamen, en ons daarvan op de hoogte te houden. In de eerste plaats gaat onze voorkeur uit naar de realisatie van een 30km-zone met alle bijbehorende maatregelen. Dit kost echter veel geld en tijd. Vervolgens ligt er een voorstel voor een korte termijnplan met reële en haalbare oplossing op tafel. In dit plan kunnen zo’n vier tot zes (door de bewoners aangemerkte) knelpunten ter verbetering worden opgenomen. Een plan dat daadwerkelijk bijdraagt aan de verlaging van de snelheid op deze locaties (denk aan steilere drempels, kunstmatige wegversmalling enz). Indien snelheden ook daadwerkelijk (dwingend) worden verlaagd, kan ook nog eens worden bezien of kan worden overgegaan tot het gelijktijdig plaatsen van 30km-zoneborden. En er was meer Verder hadden we ook nog het in vorige edities van de Hoorschelp en nieuwsbrieven besproken trimparcours met buitenbeweegtoestellen. We hebben hierover overeenstemming bereikt met de gemeente en een leverancier. Het trimparcours gaat er komen! Als bestuur zijn wij blij en enthousiast met dit resultaat. Meer hierover leest u in het betreffende artikel op de middenpagina’s van deze derde en laatste uitgave (voor 2013) van de Hoorschelp. Roy Abels voorzitter Hoorschelp 3, 2013

5


Overzicht Voorzitter Vicevoorzitter, PR en Redactie Secretaris Penningmeester Webmaster/Verkeerszaken Coördinatie activiteiten Activiteiten ondersteuning

Roy Abels Lex Schuijl Ronald van der Wal Aggo in ’t Veld Douwe Hoeven Martin Timmermans Samantha van Lien Erwin Bruijn Marjolein Willemsen

Redactieondersteuning

Ingrid van Ramselaar

Vrijwilligers: Esther Opstal, Corry Zondag, Angelique Elands, Emmy van der Gaag, Baudin Mollema, Astrid Sterk, René van Herwaarden, Barend van den Brink en Emil van Efferink. Onmisbaar zijn ook de bezorgers van De Hoorschelp.

Redactie Lex Schuijl

Dit is de laatste Hoorschelp van dit jaar. We nemen met dit nummer ook afscheid van onze vormgever en drukker. Dit besluit hebben we genomen om zelf de vormgeving te kunnen verzorgen. De Hoorschelp verschijnt volgend jaar gewoon weer, maar dan in een nieuw jasje. Het boekje wordt iets groter (17x24 cm), wederom in ‘glossy’ uitvoering en behoudt zijn grootte van veertig pagina’s. We danken onze uitgever voor de goede samenwerking.

6

Hoorschelp 3, 2013

Auto Drielanden Met de invallende winter wordt het ook tijd voor winterbanden. Heeft u die nog niet? Een belletje naar onze sponsor Auto Drielanden garandeert binnen een paar uur de vervanging. Uw zomerbanden kunnen daar in opslag worden genomen. Voordelen? Prima service, kwaliteit en voordelig. Zie de advertentie op pagina 39.


BEAUTY SEASONS SCHOONHEIDSSALON HUIDVERBETERING

Wilt u ook een mooie stralende huid ? Ontdek dan de behandelingen van

Torenbergerhout 18 3845HC Harderwijk-Drielanden T 0341-267566 M 06-50445275 www.beautyseasons.nl

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR • HOOFDPIJN/ MIGRAINE/ NEKPIJN/ SCHOUDERKLACHTEN; • TENNISELLEBOOG/ RSI/ MUISARM; • KEELPIJN/ HEESHEID/ HOESTEN/ STEMPROBLEMEN/ PIJN OP DE BORST/ VERKOUDHEID/ WEERSTAND; • BUIKPIJN/ MAAGKLACHTEN/ OBSTIPATIE/ KOLIEKEN/ SPASTISCHE DARMEN/ ZIEKTE VAN CROHN; • MENSTRUATIE-KLACHTEN/ MENOPAUZE/ ONVRUCHTBAARHEID/ ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN/ STEMMINGSWISSELINGEN/ DUIZELIGHEID/ MISSELIJKHEID; • HOOIKOORTSKLACHTEN/ HUIDALLERGIEËN/ EXZEEM/ ACNE; • STOPPEN MET ROKEN/ ASTMA/ HYPERVENTILATIE/ DEPRESSIES; • EETSTOORNISSEN/ AFVALLEN/ VOEDSELINTOLERANTIES; • HARTRITMESTOORNISSEN/ MANIES/ DOORBLOEDINGSSTOORNISSEN/ HART- + VAATZIEKTES; • ADHD/ PDD-NOS/ AUTISME/ FAALANGST / BEDPLASSEN + WOEDE-AANVALLEN BIJ KINDEREN; • SLAAPSTOORNISSEN/ ONRUST/ CHRONISCHE VERMOEIDHEID; • NIERSTENEN/ LAGE RUGPIJN/ HERNIA/ BLAASONTSTEKING; • KNIEKLACHTEN; ENKEL- + KRUIS-BANDLETSELS, MENISCUS, SLIJTAGE KRAAKBEEN; • ONDERSTEUNING SPORTBLESSURES TRAININGEN + SPORTPRESTATIES/ HERSTEL NA OPERATIES; • PARKINSON/ HERSENBLOEDINGEN/ VERLAMMINGEN/ MULTIPLE SCLEROSE; STAAT UW KLACHT HIER NIET BIJ, KUNT U VOOR INFORMATIE ALTIJD VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN; PER MAIL [via de website] OF TELEFONISCH.

ACUPUNCTUUR IS GÉÉN THERAPIE MAAR IS EEN GENEESKUNDE; DIT BETEKENT DAT VEEL KLACHTEN VAN ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE AARD [pijn + bewegingsbeperking] MAAR OOK VAN INTERNE AARD [bloedsomloop, hersenen, zenuwstelsel] ALS VAN EXTERNE AARD [gewrichten, botten + pezen] BEHANDELD KUNNEN WORDEN.

• Praktijktarief: € 60,- / behandeling • Beurstarief: € 15,- / proefbehandeling Acupunctuur wordt vergoed vanuit alle aanvullende verzekeringen en valt niet onder het verplicht eigen risico.

• Info: www.acupunctuurenzo.nl • Telefoon: 0341-881501 | 06-41046535 • Mail: info@fysio-n-zo.nl

Hoorschelp 3, 2013

7


BUURTZORG

In Harderwijk, Zeewolde en omgeving is sinds vorig jaar Buurtzorg werkzaam. Thuiszorg zoals het vroeger was: kleinschalig, korte lijnen, persoonlijk en met aandacht voor de cliënt. Hoe werkt Buurtzorg? Buurtzorg heeft een beperkt aantal medewerkers. Het team HarderwijkZeewolde heeft zes vaste verpleegkundigen en verzorgenden in dienst. Zij werken al vele jaren in de zorg en hebben daardoor veel ervaring opgebouwd. De verpleegkundigen zijn bevoegd tot het uitvoeren van alle technische en verpleegkundige vaardigheden. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Er zijn geen wachtlijsten, binnen een paar uur kan het contact gelegd worden en de zorg worden gestart. Onze cliënten weten wie er komt en wanneer. Het team is inmiddels bekend bij huisartsen, GGZ, de transferverpleegkundigen in de ziekenhuizen en andere organisaties. Buurtzorg krijgt ook aanvragen om thuiszorg te bieden aan cliënten met dementie. Juist voor deze mensen is het fijn dat je met een klein team de zorg verleent, zodat er

weinig verschillende mensen over de vloer komen. Vaak weten mensen niet dat ze zelf een thuiszorgorganisatie kunnen uitkiezen. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden wanneer ze (tijdelijk) zorg nodig hebben. De aanvraag wordt door het team verzorgd. Over Buurtzorg Buurtzorg Nederland werd in 2006 opgericht door Jos de Blok, die ondervond dat door bureaucratie en logheid thuiszorg niet meer was zoals het moest zijn. Hij bedacht hoe het anders kon en richtte Buurtzorg op. Dit is uitgegroeid tot een thuiszorgorganisatie met honderden zelfstandig werkende teams door heel Nederland. Elk team is zelfsturend wat inhoudt dat ze alles zelf uitvoeren: zorgverlening, personeelsbeleid, administratie enz. De kosten worden door doelmatig beleid tot een minimum beperkt.

Informatie telefoonnummer 06-51423877 e-mail harderwijkzeewolde@buurtzorgnederland.com

8

Hoorschelp 3, 2013


Karen Peterson Sophisticated Music Muziekles PIANO/ ZANG/ GITAAR/ SAXOFOON in DRIELANDEN

Karen Peterson is professioneel zangeres en multiinstrumentalist. Ook is zij dirigent/ zangcoach van het bekende Pop & Rock Koor en het Black Gospel & Soul Choir The People United. Meer informatie:  karenpeterson.nl  poprockkoor.nl  thepeopleunited.nl Trombonedreef 5 • 3845 CL Harderwijk • 0341-432 002 Informatie-aanvraag lessen s.v.p. via email: info@karenpeterson.nl

OMDAT PIJNLOOS LOPEN NIET VANZELFSPREKEND IS! ook voor voetverzorging bij reuma en diabetes mellitus Vera Beekman, Rock and Rolldreef 5, Harderwijk

Voor afspraken tel.: 0341-433794 (ook ’s avonds en op zaterdag)

Lid van branchevereniging Provoet

Hoorschelp 3, 2013

9


Gunt u uw kind een betere motoriek? Herkent u het onderstaande ook? ‘Mijn zoon blijft zo achter met de gymles.’ ‘Haar handschrift is zo slordig.’ ‘Mijn dochter kan niet goed fietsen.’

Motorische problemen kunnen tot uiting komen in achterblijvende leerprestaties. Instituut Jacob Cats is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en werkt met u aan een oplossing!

Meer weten? Kijk op: www.instituutjacobcats.nl of bel: 0341-49 31 98

Kinder Oefen

Therapie


Uit het Op 18 juni en 10 september jl. is er overleg geweest met de Gemeente. In het kort de belangrijkste onderwerpen:

• De wijkschouw van 27 mei is doorgenomen. • M.b.t. overlast van hondenpoep is er weEen flink aantal onderwerpen is inmiddels in behandeling of is reeds uitgevoerd. Enkele onderwerpen blijven liggen i.v.m. het feit dat deze of op de planning staan later dit jaar of om budgettaire redenen zijn doorgeschoven naar 2014.

• Het overleg omtrent een 30km-zone aan

de Tonselsedreef is nieuw leven in geblazen. Na overleg met wethouder R. Daamen wordt een nieuw overleg gepland (red. inmiddels uitgevoerd op 17 oktober - zie voorwoord), waarbij alsnog wordt besloten om verkeersmaatregelen toe te passen dan wel een 30km-zone in te stellen. De Gemeente heeft dit weer in behandeling genomen.

• De Gemeente heeft meegedeeld dat er een

aantal bijenkasten zijn geplaatst naast de gedoog-parkeerplaats voor vrachtwagens.

• Er is een projectgroep aan het werk m.b.t.

herbestemming en hergebruik van het op termijn vrijkomende terrein van Wijkpost Rietmeen. Omdat het terrein op de grens ligt tussen Drielanden en Stadsweiden is de projectgroep van mening dat het terrein ten goede moet komen aan gebruik door zowel bewoners van Stadsweiden als Drielanden (overige Harderwijkers worden hierbij niet buitengesloten). In week 45 is een nieuwsbrief van de projectgroep bezorgd bij alle bewoners van Drielanden en Stadsweiden (uitgezonderd huizen met NEE/NEE sticker op de brievenbus).

derom een campagne gestart door de Gemeente. Inmiddels hebben hondenbezitters weer een schrijven gehad omtrent de regels in Harderwijk, waarbij tevens een gadget is verstrekt (een sleutelhanger met plastic zakjes die aan de hondenriem bevestigd kan worden).

• Eind juni is er een uitnodiging verzonden

voor een bijeenkomst met de jongeren die rondom MFC de Bogen hangen. Helaas is op de bewuste avond in het wijkhuis slechts één meisje afgekomen. De Gemeente wilde een mogelijke locatie aan de orde stellen die volgens verschillende partijen het meest geschikt is: het basketbalveldje aan de Drielandendreef, in de bocht dichtbij de A28. Gecombineerd met free WIFI om de jongeren te binden op die plek, zou deze locatie volgens de Gemeente en ZorgDat een goed uitgangspunt zijn. De CAI zou haar medewerking willen verlenen. Om de plannen te laten slagen is het belangrijk om de mening van de jongeren te horen. Kortom, het is belangrijk te zoeken naar draagvlak bij jongeren voor deze locatie! (Zie ook het artikel ‘wijkspreekuur’ op pag 18).

• Op de plek waar de afgebrande boerderij

heeft gestaan, (Bakenbergerhout / Dassenbergerhout) zullen eengezinswoningen gebouwd worden. Voorlichting aan buurtbewoners heeft reeds plaatsgevonden.

Hoorschelp 3, 2013

11


Tekst en foto: Lex Schuijl

12

Een mooi staaltje van eigen initiatief. Wouter Stoffelsen, leerling in groep 8a van CBS Het Startblok heeft in oktober burgemeester Harm-Jan van Schaik uitgenodigd voor een bezoek aan zijn school. Tot zijn blijde verrassing kreeg hij van secretaresse Judith Overeem te horen dat de burgemeester bereid was om zijn verzoek te honoreren!

Afgelopen week waren er al verschillende prominente gasten op het Startblok bezoek geweest: de aanvoerder van PEC Zwolle, sportverslaggever Evert ten Napel en nu de burgemeester. De kinderen vinden het reuze stoer deze gasten te mogen ontvangen.

Op de bewuste dag was de gehele klas in gespannen afwachting van de komst van de burgervader. Direct na de ontvangst begeleidden Wouter en een klasgenoot de burgemeester naar het klaslokaal. Hier begon burgemeester Van Schaik met een praatje over het nut van lezen en las vervolgens een verhaal voor uit zijn meegenomen boek. Daarna beantwoordde hij een hele reeks van slimme en soms

ook listig gestelde vragen. Aanvankelijk waren de leerlingen wat verlegen, maar gaandeweg werden zij steeds enthousiaster. Na een uur werden er onderling cadeaus uitgedeeld. De uitnodiging van de burgemeester om met de gehele groep eens op het gemeentehuis langs te komen, werd met veel gejuich ontvangen. Later volgt hierover ook een verslag.

Hoorschelp 3, 2013


Hoorschelp 3, 2013

13


ERVARING

IN

DYNAMIEK

Lekker in je lijf… Elk mens heeft slechts één lijf. Maar soms doet je lichaam het niet zoals je wilt. Je hebt pijn of kunt minder goed bewegen. Dan kan FysioTotaal de oplossing zijn. En met ‘fysiototaal’ bedoelen we… heel de mens. Maak een afspraak met ons en bespreek uw klachten. Dan komt het goed.

FYSIOTOTAAL Achterste wei 2 • 3844 HV Harderwijk t 0341 460493 • i www.fysiototaal.info

14

Hoorschelp 3, 2013


twitter: @wijk3landen Web: www.wijkverenigingdrielanden.nl Mail: info@wijkverenigingdrielanden.nl

VOLLEYBAL (mixed) DRIELANDEN-KERSTTOERNOOI DATUM:

Zaterdag 21 DECEMBER 2013

PLAATS:

SPORTHAL De BOGEN Harderwijk, Triasplein Drielanden AANVANG: 18:00 uur (teams uiterlijk 17:45 uur melden) EINDE: Ca. 22:30 uur KOSTEN: € 10,00 p/team Gemiddelde leeftijd van het team niet lager dan 16 MOGELIJKE TEAM SAMENSTELLING: • • • •

e zie: rmati nden.nl o f n i la meer nigingdrie Voor ere .wijkv www

Buren Familie Vrienden What more …?

Contactpersoon en tevens teamlid dient woonachtig te zijn in Drielanden!

AANMELDEN:

Vóór: 14 december 2013 VIA MAIL: info@wijkverenigingdrielanden.nl Bij aanmelden vermelden: • • •

DEELNAME KERSTTOERNOOI DRIELANDEN NAAM Contactpersoon, ADRES (in Drielanden), MAILADRES en TELNR TEAMNAAM Deelname formulier en spelregels worden na opgave per mail toegestuurd, inbegrepen betalingsgegevens. Deelname is definitief na ontvangst van de betaling.

Hoorschelp 3, 2013

15


Wijkspreekuur

A LT I J D > 4 0 0 O CC A S I O N S O P VO O R R A A D

Op de eerste en derde dinsdag van de maand wordt er een wijkspreekuur gehouden. Normaal gesproken in het Wijkhuis aan het Triasplein, maar in verband met het faillissement van de SWO tot nader bericht in het kantoor aan de Salentijnerhout 1. Wijkbewoners kunnen daar op een eenvoudige en persoonlijke manier in contact komen met wijkprofessionals en hen een vraag voorleggen. Een melding over overlast bijvoorbeeld, mondde uit in een gesprek tussen een bewoonster, de wijkbeheerder en de opbouwwerker. Opbouwwerker Carolien Jansson: “Samen zal worden gezocht naar een oplossing. Volwassenen willen graag rust, jongeren zoeken elkaar op en willen vertier, dat geeft soms een spanningsveld. Samen zoeken naar oplossingen geeft lucht en bevordert de mogelijkheid tot onderlinge contacten.� Heeft u een vraag, een goed idee voor de wijk of een klacht? U bent welkom, de koffie staat klaar! Deelnemers aan het wijkspreekuur zijn: opbouwwerker van ZorgDat, wijkbeheerder van de gemeente, buurtbeheerder van Uwoon, complexbeheerder van Omnia Wonen en de wijkagent. Het wijkspreekuur vindt plaats op dinsdag van 15.30-16.30 uur.

16

Hoorschelp 3, 2013

seldenrijk. 0341 - 661756

DOORNSPIJK

> 7 5 O CC A S I O N S o p vo o r ra a d

seldenrijk. 0341 - 436000

HARDERWIJK

> 3 2 5 O CC A S I O N S o p vo o r ra a d

www.seldenrijk.nl


SCHILDERWERKEN, TOTA A LO N D E R H O U D, WA N DA F W E R K I N G , R E N OVAT I E E N B E G L A Z I N G . Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk T 06 250 38 032 • E info@vandenbrinkschilders.nl

W W W. V A N D E N B R I N K S C H I L D E R S . N L

Hoorschelp 3, 2013

17


Op basisschool de Bogen in Drielanden zijn ouders, leerlingen en teamleden razend enthousiast over de vorming van een ‘Plusklas’. De Bogen is een van de scholen van Stichting Proo Noord Veluwe, die zich steeds meer inzetten voor kindgericht excellent onderwijs. Op De Bogen doen ze dit met een Plusklas. Naast de extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met de aangeboden leerstof, is er voor de plusleerlingen nu de Plusklas waar zij worden uitgedaagd om te leren en te ontdekken op hun eigen niveau. Vorig schooljaar is de school met de voorbereiding gestart met het vaststellen van doelen, de organisatie, werkvormen en normen. Een goed doordacht plan is volgens Marijke Houtman van essentieel belang. Na de herfstvakantie is er echt met de Plusklas, bestaande uit leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8, begonnen en komen de kinderen iedere vrij-

dag 2 uur bijeen om thematisch te leren en ontdekken. Onderwerpen waar de kinderen graag meer over wilden weten zijn onder andere: het menselijk lichaam, het heelal, de opslag van CO2, hoe werkt een laser? Aan de hand van zelf bedachte onderzoeksvragen gaan de kinderen aan de slag. Als het thema is afgerond, is er een terugkoppeling (presentatie) in hun eigen groep om hun klasgenoten ook te laten zien waar zij aan hebben gewerkt. Marijke Houtman, intern begeleider bovenbouw en leerkracht van groep 7/8, begeleidt de kinderen van de Plusklas en ziet het als een prachtige uitdaging. “Het is de bedoeling om gedurende het schooljaar te evalueren zodat aan het einde van het schooljaar een weloverwogen besluit genomen kan worden of de Plusklas een waardevolle werkwijze is om deze kinderen te begeleiden en of het dan naar meer groepen kan worden uitgebreid”

Harderwijk

Auto Palace Harderwijk

Uw Fiat & Peugeot dealer voor Harderwijk en omgeving. >

Zuiderbreedte 6 (bedrijventerrein Tonsel) 3845 MC Harderwijk. Telefoon: 088-0035615.

@autopalacegroep AUTO PALACE Groep Tel: 088-0035615 | info@autopalacegroep.nl | www.autopalacegroep.nl

18

Hoorschelp 3, 2013


3Landen

Tekst en foto: Lex Schuijl v.l.n.r. Gerwin Kranenburg, Jerry Schipper en Leo Koren Sinds kort is er in onze wijk een nieuw sportcentrum gevestigd aan de Drielandendreef op nummer 34, naast de fietstunnel richting Stadsweiden. Men kan hier aan drie disciplines deelnemen, waarbij men kan rekenen op een uitstekende begeleiding met als extra pluspunt: de fysiotherapeut is nooit ver weg. De drie disciplines bestaan uit: Fit4All, Safety Training Center en Revolution Studio.

Safety Training Center

Fit4All  (Leo Koren) Bij Fit4All kunt u terecht voor fysiotherapiebehandelingen en voor sport en bewegen: (cardio) fitness, conditietraining, spierversterking, core stability trainen, revalideren na een lichamelijke klacht en/of operatie onder begeleiding van een fysiotherapeut, afvallen onder begeleiding van een diëtiste. Lekker op eigen houtje of met z’n tweeën, uw schema afwerken zoals wij dat samen hebben opgezet. Of u nu 16 of 93 jaar bent, mèt of zonder klachten, iedereen is welkom!

Revolution Studio  (Jerry Schipper) Jerry Schipper is gestart met Revolution Studio, een trainingsstudio voor wielrenners, mountainbikers en voor mensen en kinderen die aan hun gezondheid en vitaliteit willen werken. Specifieke trainingsfaciliteiten voor wielrenners waaronder indoorcycling, Tacx virtuele trainingswand, Tacx klimtrainer, groepstrainingen op Tacx rollertrainers, spiergroeptrainingen specifiek voor wielrenners, inspanningstesten, VO Max testen en sportvoedingsadvies.

(Gerwin Kranenburg) Gerwin leidt een karateschool waar hij naast karate ook andere disciplines aanbiedt zoals krav maga, km-X, fightclasses en bokszaklessen. Gerwin geeft ook bedrijfstrainingen op het gebied van agressieregulatie. Hij heeft de nodige ervaring opgedaan en bezit een 5e dan shotokan karate, een 2e dan kyokushin karate en een 2e dan krav maga.

Meer informatie, kijk op www.3Landen.com Hoorschelp 3, 2013

19


Tekst: Roy Abels

Het trimparcours met beweeg (fitness) toestellen zoals ieerder in de Hoorschelp en de nieuwsbrieven van dit jaar is besproken gaat er komen. De gemeente heeft ingestemd met onze plannen en gaat akkoord met de gekozen locaties. De acht toestellen zijn besteld en zullen over vier tot zes weken worden geplaatst.

Met het oog op het stimuleren van meer buiten bewegen en meer sporten voor een gezond lichaam, zonder kosten en ook nog eens dicht bij huis, zijn wij als bestuur blij met het behaalde resultaat. Een uniek project voor Harderwijk, maar vooral ook uniek vanwege het feit dat dit binnen een wijk wordt gerealiseerd. Een locatie waar een relatief hoge mate van sociale controle aanwezig is en waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Een uniek project voor Harderwijk, maar vooral vanwege het feit dat dit binnen een wijk is gerealiseerd. Een locatie waar een relatief hoge mate van sociale controle aanwezig is en waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Het parcours is uitgezet langs verlichte fietsen voetpaden die met regelmaat worden benut. Er is dus altijd wel ‘oog’ op het parcours en omdat het parcours in een woonwijk ligt, is eventueel noodzakelijke hulp snel ter plaatse. “Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel wat”, is een uitdrukking die hier zeker opgaat. Vanaf april zijn we, in nauwe samenwerking met de gemeente, bezig geweest om de financiële kant van de zaak rond te krijgen. Ook het bepalen van de juiste locaties heeft ons hoofdbrekens gekost: hoewel wij het project uitermate zinvol vinden, mag er geen sprake zijn van overlast bij het gebruik van de toestellen.

20

Hoorschelp 3, 2013

Ook de “trapsgewijze” communicatie via ons wijkblad, een tweetal Nieuwsbrieven en tot slot een brief aan de bewoners van woningen in de nabije omgeving van de geplande locaties, heeft de nodige tijd gekost en heeft zijn nut en noodzaak zeker bewezen. Na het bestuderen van de nodige offertes hebben we in samenspraak met wijkmanager Marcel van den Ende, wijkbeheerder Jeroen Assen en Ben de Zwaan (beheer openbare ruimte) een besluit genomen. Naast nuttige toestellen zochten we naar toestellen met uitstraling en vormgeving die anders is dan gebruikelijk. De toestellen die aan onze wensen voldoen hebben we gevonden bij de firma Yalp: moderne apparatuur met een eigenzinnige uitstraling. De toestellen ziet u op de pagina tezamen met een kleine plattegrond van het parcours. De locaties zijn een globale indicatie, maar zijn dusdanig gekozen dat van overlast geen sprake zal zijn. Voor de exacte locaties is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente. Een mooi, uitdagend en vooral laagdrempelig parcours, dicht bij huis en in een veilige omgeving. We hopen op een intensief gebruik en wensen iedereen veel plezier bij het gebruik van dit parcours met fitnesstoestellen.


twitter: @wijk3landen Web: www.wijkverenigingdrielanden.nl Mail: info@wijkverenigingdrielanden.nl

TRIMPARCOURS DRIELANDEN Met buiten-beweegtoestellen (fitness)

MEER BUITEN BEWEGEN Het beoogde parcours met de locaties v.d geplande toestellen.

de toestellen:

Het parcours, de locaties en de toestellen


ondersteuning voor particulieren en ZZP-ers

C O B

computer

cursussen voor beginners en gevorderden voor particulieren - ZZP-ers - werknemers - werkgevers hobby - bijscholing - verbetering arbeidspositie

ondersteuning

aanvragen en controle toeslagen budgetanalyse en adviezen begeleiding startende ZZP-ers

belastingen

belastingaangifte particulieren en ZZP-ers boekhouding en btw-aangifte controle van de vooraf door belastingdienst ingevulde aangifte

belangstelling?

wij ontvangen uw informatie-aanvraag bij voorkeur via e-mail

0341-266906

cobgld@kpnmail.nl

www.cobgld.nl

0341 –  492  890    ǀ    info@shiatsu-­‐harderwijk.nl    ǀ    www.shiatsu-­‐harderwijk.nl  

Shiatsu Prak,jk  Cen,no  viert  1e  lustrum!   Het  Japanse  woord  “Shiatsu”  betekent  vingerdruk.  Door  druk  uit  te  oefenen  op   specifieke  drukpunten,  wordt  het  zelfgenezende  vermogen  van  uw  lichaam   geac,veerd.  Shiatsu  beïnvloedt  op  sub,ele  wijze  de  energiebanen  in  uw  lichaam.  Zo   worden  blokkades  opgeheven  en  een  diepe,  weldadige  ontspanning  tot  stand   gebracht  waardoor  u  zich  in  korte  ,jd  weer  helemaal  verfrist  en  fit  voelt.    Het   bevordert  de  bloedsomloop  en  brengt  uw  lichaam  weer  in  natuurlijke  balans.  De   behandeling  heeI  bovendien  een  zeer  ontspannende  werking,  werkt  preven,ef  en   is  geschikt  voor  jong  en  oud.     Wilt  u  meer  weten?  Bel,  mail  of  kijk  op  de  website.  

22

Hoorschelp 3, 2013


Tekst en foto Lex Schuijl

Lady Style, de damesmodezaak van Sander en Alie Pelstra, werd in maart 2009 in de Hondegatstraat te Harderwijk geopend. In eerste instantie begon Sander met een mix van nieuwe en tweedehands kleding voor dames en heren. Nu brengt hij alleen nog nieuwe en actuele damesmode. Budget Waar Lady Style om bekend is, daar willen Sander en Alie naar blijven streven: hun mooie budgetprijzen handhaven. Het grote verschil met de grote modewinkelketens is dat er niet massaal wordt ingekocht, zodat de klant weinig risico loopt dat haar zojuist aangeschafte outfit ook door een vriendin gedragen wordt. Voor de winkelende dames is het heel aantrekkelijk dat hier geen tientallen artikelen van hetzelfde merk en uitvoering in de rek-

ken hangen. Ook is er gekozen voor een bescheiden aanbod per artikel. “Elke veertien dagen bezoeken wij de beurs in Amsterdam om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en deze in te kopen. Hierdoor kunnen wij een wisselende en modieuze collectie aanbieden.” Advies Sander en Alie geven hun klanten graag advies, al dan niet onder het genot van een kopje koffie of glaasje wijn. “Wij adviseren onze klanten in hun keuze en raden hen zeker iets af wanneer het hen niet staat.” In de winkel is ook een plekje ingeruimd voor accessoires zoals ceintuurs, sieraden en sjaals. Op deze manier kan de nieuwe outfit compleet gemaakt worden. Jaarlijks worden een aantal spectaculaire modeshows georganiseerd, deze worden altijd druk bezocht.

Meer informatie: www.ladystyleharderwijk.nl of mail naar info@ladystyleharderwijk.nl, tel. nr. 0341-415079. Hoorschelp 3, 2013

23


Voor de veteranen uit Drielanden is er goed nieuws. ECHOS Home ‘De Schakel’ (het voormalig Protestants Tehuis) is tot ‘Veteraneninloop’ bestempeld. Hier, aan de Leuvenumseweg op vijf minuten afstand van de Generaal Spoorkazerne in Ermelo, kunnen zij iedere woensdag terecht om eens gezellig met elkaar van gedachten te wisselen. Tekst en foto Lex Schuijl

Aanvulling op Veteranencafé Veteraan John Pronk heeft samen met zijn vrouw Vera het initiatief genomen om een ‘thuisgevoel’ voor veteranen te creëren. In september is het idee geboren om iedere woensdag van 15.00 uur tot 21.30 uur de veteranen bijeen te laten komen bij ECHOS Home. John over zijn doelstelling: “Het idee is voortgekomen uit het Veteranenthuisfront in Havelte die deze veteraneninloop in alle ECHOS Homes willen realiseren. In ‘De Schakel’ ben ik met dat idee aan de slag gegaan. Onze doelstelling is om niet alleen aandacht te besteden aan de veteranen, maar ook aan hun thuisfront. We willen hen een warm welkom heten en een thuisgevoel aanbieden. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten, zoals een darttoernooi. Het is een misverstand dat we concurreren met de veteranencafés. Integendeel, het is een aanvulling op datgene wat zij voor de veteranen doen. Hier kan men wekelijks contacten uitdiepen, nieuwe contacten opdoen en informatie krijgen over vele vormen van dienst- en zorgverlening voor veteranen. We gaan er juist voor om de onderlinge contacten en banden nauwer aan te halen.”

24

Hoorschelp 3, 2013

Verbinden Vestigingsmanager Marieke Potappel van ECHOS Home ‘De Schakel’ in Ermelo staat volkomen achter initiatiefnemer John Pronk. “Heel leuk vind ik het om John en zijn vrouw Vera te helpen met hun mooie initiatief. Het past ook bij onze doelstelling om als ontmoetingscentrum te dienen voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Hier hebben we alle ruimte om hen bij elkaar te laten komen.” Wanneer men behoefte heeft om even apart te zitten dan kan dat van maandag tot en met vrijdag. Er is een lunchgedeelte voor een eenvoudige of uitgebreide maaltijd. Ook is er een ontspanningsruimte om te biljarten, darten, tafelvoetballen en te surfen op internet. We verbinden hier daadwerkelijk burgers, militairen en veteranen. Voor de veteranen is het fijn dat zij, onder het genot van een gratis kopje thee of koffie, in gesprek kunnen met actief dienende militairen die hier regelmatig komen. Dat gevoel is overigens wederzijds, de jonge veteranen zijn hier zeker mee gebaat.


Hoorschelp 3, 2013

25


GROTE

MERKEN G N A L N E K E EN W T C U D O R P P 300 O O K D E O G EXTRA

Wekelijks onze beste aanbiedingen en acties als eerste in uw mailbox! Meld u nu aan op www.c1000.nl/actiemail C1000 Drielanden

Triasplein 83 3845 GD HARDERWIJK

26

Hoorschelp 3, 2013

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 Donderdag t/m zaterdag 08.00 - 21.00 Zondag Gesloten


Hoorschelp 3, 2013

27


Tekst: Marjolein Willemsen

Wijkvereniging Drielanden en Grand CafĂŠ Alleman bedanken de volgende sponsoren voor hun steun aan de bingo voor mensen met een verstandelijke handicap! Boekhandel de Plantage Bij Juut Coach DA drogisterij/parfumerie Dijkstra De Tuinen Drogisterij Etos Dumpstijl Pelicanway Foto Peter Free Record Shop Goodies Handyman Henk Drielanden

ICI Paris Intertoys Karwei Miss Julia Op=Op voordeelshop Primera Drielanden Primera Luttekepoortstraat Rituals Cosmetics Rozemarijn drogisterij Scheer & Foppen Textiel en zo Tutzi

Dankzij de geschonken prijzen beleefden de deelnemers een leuke en gezellige avond in het altijd gezellige Grand CafĂŠ Alleman. Uitbater Klaas van den Brink voorzag alle aanwezigen van een hapje en een drankje. Wij danken hem hartelijk voor zijn medewerking. Ook de vrijwilligers Emmy van de Gaag, Jac en Magda Raaijmakers, Baudien Mollema, Jeanet en Emil Kuipers hebben er mede voor gezorgd dat het een geslaagde avond werd.

28

Hoorschelp 3, 2013


WIM ISING MASSAGEPRAKTIJK Sport- en Ontspanningsmassage Shiatsu Hoofdpijn- en Fibromassage Holistic Pulsing Lymfedrainage Stoelmassage Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderwijk Tel: 06 27170517

www.wimisingmassagepraktijk.nl wwww

Hoorschelp 3, 2013

29


De hobby van Tekst en foto: Rogier Bennebroek

Van kinds af aan ben ik geĂŻnteresseerd in alles wat te maken heeft met treinen. Ik ben begonnen bij een modelbouw-vereniging, maar na een aantal jaar (ik was toen 15) kwam het smalspoor op mijn pad. Smalspoortreinen zijn eigenlijk alle treinen die op smaller spoor dan de NS treinen rijden. Dit materieel werd vroeger veel gebruikt op steenfabrieken, tuinderijen, turfbedrijven en ook in de aannemerij voor de aanvoer van zand, klei of kolen. Inmiddels is het smalspoor al lang ingehaald door moderne transportmiddelen zoals de vrachtwagen, maar er zijn diverse mensen actief om dit industriĂŤle erfgoed te bewaren. Ik ben vrijwilliger bij de Gelderse Smalspoor Stichting (GSS) te Heteren, waarbij de oude locomotieven en lorries worden onderhouden en opgeknapt. Dit wordt met name

30

Hoorschelp 3, 2013

gedaan om mensen te kunnen vertellen over deze onbekende toepassing. De GSS heeft een museum opgericht op de locatie van een oude steenfabriek, zodat je goed kan zien hoe het materieel vroeger werd gebruikt. Het waren echt werktuigen, waarbij uiterlijke staat niet uitmaakte, het moest functioneel zijn. Het leuke van mijn hobby vind ik de combinatie van het zelf kunnen doen (sleutelen, rails aanleggen, klussen) in combinatie met treinen. Ook kan ik tijdens mijn hobby lekker fysiek ontspannen door inspanning. De GSS organiseert jaarlijks enkele open dagen, zodat ik ook bezoekers kan vertellen over deze bijzondere tak van industrieel erfgoed. Voor meer informatie zie: www.smalspoor.nl en/of www.spoorijzer.nl


autoruitschade? • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak • gratis vervangend vervoer • gratis mobiele dienst • gratis haal- en brengservice • levenslange garantie • kijk op autotaalglas.nl voor meer informatie

Autotaalglas Harderwijk Zuiderbreedte 27a 0341-455510

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828


A28 Het heeft een tijd geduurd maar uiteindelijk is de fietsbrug over rijksweg A28, die de wijken Stadsweiden en Drielanden met elkaar gaat verbinden, aanbesteed. In de afgelopen jaren stuitte deze fietsbrug op fikse weerstand van buurtcomité Houd Stadsweiden Groen, dat tegen de locatie en de uitvoering hiervan was, terwijl onze wijkvereniging hier al die jaren vurig voor had gepleit. Na verschillende overleg-ronden werd het buurtcomité uiteindelijk over de streep getrokken om de aanleg van een fietsverbinding tussen deze wijken en de daarbij behorende verbreding van het Zeepad te realiseren. Het project ‘Fietsbrug A28 en bijkomende werken’ Design & Construct’ is aanbesteed en de offerte van Heijmans Civiel uit Rosmalen is als beste beoordeeld. De fietsbrug over de A28 zal volledig van hout zijn en zal gedragen worden door twee pylonen. Ook de fietsbrug over de Weibeek zal van hout zijn en past daardoor prima in de

aanwezige groene omgeving. De bestaande brug over de Weibeek wordt vervangen en de fietspaden aan de zijde van Stadsweiden worden op de nieuwe fietsroute aangepast. Aan de zijde van de wijk Drielanden sluit de fietsbrug via een nieuw aan te leggen fietspad aan op de Tonselsedreef. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. Naar verwachting zal in maart 2014 worden begonnen met het samenvoegen van de onderdelen van de bruggen. Deze worden in de tussentijd op een andere locatie gemaakt. Alle werkzaamheden zullen uiterlijk eind 2014 gereed zijn, mogelijk zelfs nog twee maanden eerder. De bewoners van Stadsweiden en Drielanden worden d.m.v. een wijkbrief geïnformeerd en er zal een inloopavond georganiseerd worden (waarschijnlijk op 3 februari 2014).

Voor vragen kunt u terecht bij de Gemeente Harderwijk op telefoonnummer 0341 411415 of a.verweij@harderwijk.nl.

32

Hoorschelp 3, 2013


Hoorschelp 3, 2013

33


3-gangen keuzemenu

â‚Ź17,50

Triasplein 1 3845 GC Harderwijk

Onze openingstijden: Ma t/m do: 09.30 - 21.00 uur Vrijdag: 09.30 - 22.00 uur Zaterdag: 14.00 - 22.00 uur

T 0341 428 440 E info@grandcafealleman.nl I www.grandcafealleman.nl Bijzonder genieten

34

Hoorschelp 3, 2013


Hoorschelp 3, 2013

35


s r e d u o t s a G n e d o b e g aan Ben je op zoek naar een gastouder bij jou in de buurt? Dan ben je bij ViaViela Harderwijk aan het juiste adres. In de regio Harderwijk hebben we voldoende gastouders beschikbaar die graag de opvang van uw kind(eren) willen verzorgen.

Begeleiding ruim 70.000 kinderen ViaViela Harderwijk maakt deel uit van het landelijk opererende ViaViela. Sinds de oprichting in 2005 hebben we de opvang van ruim 70.000 kinderen begeleid. Daarmee zijn we het grootste gastouderbureau van Nederland. Wil je kennismaken met een van onze gastouders of ben je op zoek naar meer informatie? Bel of mail ons gerust even of kijk op: www.viaviela.nl.

ViaViela Harderwijk | Kinderopvang goed geregeld JosĂŠ Boor T: 06 - 47 04 95 85 E: harderwijk@viaviela.nl

Voor een geslaagde rijopleiding:

Autorijschool Hoeven Straussdreef 29 3845AT Harderwijk

36

Hoorschelp 3, 2013

www.autorijschoolhoeven.nl autorijschoolhoeven@caiway.nl

M 06-12609571 T 0341-414307


Kerst en de Vanuit kerkelijk centrum De Regenboog hebben de beide kerkgemeenten in Drielanden de volgende kerstactiviteiten op de agenda staan:

• Zaterdag 7 december kunt u van • Vrijdagavond 20 december zijn

10.00-13.00 uur op de parkeerplaats bij CBS De Triangel terecht voor een mooie kerstboom. Wilt u van te voren uw boom bestellen? Dat kan via: kerstboomdrielanden@gmail.com.

de gezamenlijke kerken in Winkelcentrum Drielanden aanwezig van 17.00-20.00 uur. Naast alle kerstboodschappen willen zij hun eigen kerstboodschap brengen. U treft hen voor de ingang van het winkelcentrum, met warme choco en een levende kerststal. Het koor Inspiration zingt die avond mooie kerstliederen.

• Zaterdag 14 december is er van

10.00-16.00 uur weer een kerstmarkt in kerkelijk centrum De Regenboog. U kunt er terecht voor koffie met wat lekkers, soep om mee te nemen voor thuis, wijn en diverse kerstaccessoires. De kerstmarkt is inmiddels ook befaamd om de kerstschikkingen en bloemstukken die te koop worden aangeboden. De opbrengst hiervan is bestemd voor het in stand houden van het kerkelijk centrum.

• Op

kerstavond 24 december zijn er twee kerstvieringen. Om 19.00 is er een kinderkerstviering door de Hervormde Wijkgemeente. Voorganger is ds. Frans van Velzen. Om 22.00 uur is er een kersnachtdienst door de Protestantse Wijkgemeente. Het koor Inspiration verleent medewerking en voorganger is ds. Lyonne Verschoor-Schuijer.

• Dinsdag 17 december 20.00 uur

zal het Harderwijks Mannenkoor o.l.v. Jaap Jan de Ruijter een kerstconcert verzorgen met prachtige liederen en samenzang. De toegang is gratis. De collecte is bestemd voor het gebouw.

• Op

kerstmorgen 25 december wordt u uitgenodigd voor twee feestelijke kerstvieringen: -0  9.00 uur ds. Frans van Velzen -1  0.45 uur ds. Lyonne Verschoor-Schuijer.

Hoorschelp 3, 2013

37


Veel animo Begin september organiseerde Wijkvereniging Drielanden weer de jaarlijkse Kleedjesmarkt. Op en rond het Triasplein hadden meer dan honderdvijftig kinderen hun kleedje gespreid. Ondanks het ontbreken van een zonnetje was er een grote aanloop van kooplustigen en nieuwsgierigen en er werd goed verkocht. De kleintjes vermaakten zich prima met de rodeostier, draaimolen en springkussen, terwijl visboer Van de Mheen hele goede zaken deed. Een signaal naar de gemeente om de komst van een visboer naar deze wijk nog eens te heroverwegen. DJ Peer vermaakte de bezoekers met zijn swingende muziek.

38

Hoorschelp 3, 2013

Conclusie De Kleedjesmarkt was wederom een groot succes voor de wijkvereniging en haar vrijwilligers. Triasfeest 2014 Op 6 september 2014 wordt er weer een groot Triasfeest georganiseerd met uiteraard de Kleedjesmarkt als basis. Verder komen er verschillende attracties voor jong en oud, verrassende en spetterende optredens en demo’s, veel live-muziek en niet te vergeten onze eigen DJ. En het winkelcentrum viert dan zijn lustrum. Houdt u onze website, nieuwsbrieven, Facebook en Twitterberichten in de gaten!


Hoorschelp 3, 2013

39


Professionals in Woningmakelaardij

Alles onder één dak Droomhuis, hypotheek en verzekering www.MNM.nl

HOORSCHELP 2013-3  

Wijkblad De Hoorschelp editie 3, 2013 van de wijkvereniging Drielanden te Harderwijk

HOORSCHELP 2013-3  

Wijkblad De Hoorschelp editie 3, 2013 van de wijkvereniging Drielanden te Harderwijk

Advertisement