Page 1

Triasfeest Update & Personele en MateriĂŤle indeling


OPTREDENS, DEMONSTRATIES , DIENSTEN, LOTERIJ  Hulpverleningsdiensten (thema eiland)  Delta Berging  EHBO (ingehuurd)  Demonstratieteams (6X)  Swinging Squable (tegen kleine vergoeding à € 80,=)  Crescendo  DJ peer  Live Band “The Red Strats”


OPTREDENS, DEMONSTRATIES , DIENSTEN, LOTERIJ  Loterij  Loten (nummer binnen, loten zijn gedrukt)  Prijzen  Reglement  Trekking te verrichten door wethouder Laurens de Kleine  (Voor) verkoop plan–Lex/Aggo (besluit datum actie!)  Uitvoering door:  Trias run (zie slide Trias run)  Ballonvaart (coord Lex Schuijl)


TRIASRUN  Organisatie (geheel door ATHLOS)  Parkoers (1, 2 en 5 km) ZIE VOLGENDE SLIDE  Startnummers (zijn gedrukt en in bezit v ATHLOS)  Verkeersbegeleiders / verkeersregelaars / Parkoersposten  Wijkvereniging heeft 5x gecertificeerde verkeersleiders  Wijkvereniging heeft 1 extra vrijwilliger (Alex v Zoeren)  Vierdaagse org levert 3 vrijwilligers  Athlos levert overige 2


TRIASRUN Start

Finish Kleine ronde Kleine Groteronde ronde

Parkoers TRIASRUN 1 september 2012


TRIASRUN  Start / Finishdoek (van ATHLOS)  Startlocatie / Finishlocatie=onder de Bogen  Ereschavot (komt van ATHLOS)  Ruimte wedstrijdsecretariaat  Flyers ; Sitevermelding; Inschrijving  Starter = Weth. Laurens de Kleine  Prijzen en herinneringsvaantjes (Marjolein)


Sponsoren, Winkeliersvereniging, Horeca  Sponsoren (materiaal, prijzen, financieel)  Winkeliersvereniging  Attracties groot (2x); draaimolen, paardenrodeo  Attractie klein (1x); gratis popcorn  € 500,00 bijdrage live band  Electra bij HEMA en Kapper  Alleman sponsort in vorm van o.a. kleedruimte band, consumptiebonnen, briefingruimte etc  MFC levert mobiele geluidinstallatie voor Triasrun en Politie demo


INFRASTRUCTUUR (in gebruik door ons)

 Wijkhuis (verkoop en uitgifte kleedjesplaatsen, indien nodig)  Triaszaal (Co centrum; wedstrijdscer;EHBO)  Kleedruimte bij Alleman voor band (avond)  Kleedruimte demoteams etc in Sporthal  Briefingruimte (Alleman za-ochtend)  Zie verder plattegronden indeling Triasplein, Triasgracht en Muziekpark


PERSONEEL / VRIJWILLIGERS  Bestuur (7x)  Vrijwilligers wijkvereniging (lijst Marjolein)  Extra vrijwilligers (“geronseld”)  Alex van Zoeren (assisteert bij podium en parkoerspost)  Nigel Abels (Marktkramen, parkoerspost)  Maaike Abels (podium manager / floormanager)  Shirly Martens (begeleiding bij Springkussen - Aldi)  John Lonink (coördineert en plaatst dranghekken)  Gerjan Lonink (assisteert bij dranghekken en podium)  .. Wie zoekt nog meer naar extra steun??  ..


PERSONEEL / VRIJWILLIGERS  Springkussen U-woon  Opbouw/afbouw en inrichting - Douwe Hoeven(*)  Begeleider 1 - Shirly Martens  Begeleider 2 (van lijst van Marjolein)  Begeleider 3 (van lijst van Marjolein)  Podium opbouw/- afbouw  Alex van Zoeren  ?? – Hier is dringend een extra persoon nodig!!!  Ingehuurde monteur Dekker Verhuur (opbouw)?? * = U-Woon brengt springkussen op vrijdag of zaterdag (locatie afleveren nog af te spreken met Bert Smits van Uwoon – nadere info volgt

( )


PERSONEEL / VRIJWILLIGERS  Marktkramen  Nigel Abels  ? (regelt Nigel zelf)  Dranghekken  John Lonink en Gerjan Lonink  ????? en ????  Kidspoint / Schmink  Barbara Strubbe  ..  Auto verven  ..  ..


Materiaal - huur  Podium (Dekker Verhuur)  Tent tbv slecht weer (Dekker Verhuur)  Markt kramen (Skippyrent – Roy: Offerte is aangevraagd)  ..?  ..?


Materiaal - Gemeente  Dranghekken (conform aanvraag)  Incl. verboden in te rijden borden  Borden Fietsenstalling (2x)  10 Mini vuilcontainers (worden ook weer vol opgehaald)  Papier/rommelpakkers (grijpers)  Vuilniszakken  AFLEVERING op donderdag-middag op aangegeven locaties (zie volgende slide)  GEMEENTE komt met veegwagen op maandag 3-92012


Materiaal - huur Drop locaties voor dranghekken:

2

Droplocaties afvalbakken:

4

Toelichting :

27 stuks bij de "Hoorschelpen" 25 stuks bij de T-splitsing Bazuindreef/Piccolodreef 20 stuks op P1 omgeving bruggetje naar OBS De Bogen 18 stuks op P-2 in de hoek bij de kruising Waterplassteeg / Zwarte Pad

27

Voor de plaatsing zie uit te reiken instructie voor Dranghekken (tbv John Lonink)

25 2

2

4 2 18

20


Promotiecampagne  Flyers (A5, A3) scholen, verenigingen, campings etc.  Website wijkvereniging  Website Athlos  Hoorschelp  Nieuwsbrief (Roy)  Twitter wijkvereniging  Twitter Athlos  Facebook Athlos  Extra Kliklijsten ophangen  1x A3 bij Apotheek  1x A3 bij ??  1x A2 bij ??

twitter: @wijk3landen Web: www.wijkverenigingdrielanden.nl Mail: info@wijkverenigingdrielanden.nl

TRIASFEEST

01 september 2012 (11:00-22:00 uur) Locatie: Harderwijk, DRIELANDEN (TRIASPLEIN, TRIASGRACHT en MUZIEKPARK)

Het thema dit jaar:

”Respect voor de hulpdiensten” DEMONSTRATIES van o.a:

e: ie zi en.nl nd rmat

fo iela r in ngdr mee renigi Voor .wijkve w ww

• • • •

Politie (honden ”pakwerk”) Brandweer Ambulance Rode Kruis

KLEEDJESMARKT TRIASRUN over 1, 2 en 5 km in samenwerking met atletiekver. ATHLOS

Diverse optredens en demonstraties: DJ Peer Sportcentrum Iedema Sportschool van den Hoofdakker TOP Judo Harderwijk Crecendo (Drum & Fanfare band) Swinging Squabble Ultimate Dance Experience (UDX) Anouks Dance Experience (ADE) • Funky Fit (Zumba) • • • • • • • •

Verder is er een LOTERIJ (Hoofdprijs: Weekend 6 pers bungalow in Drenthe najaar 2012 en vele andere mooie prijzen (voor meer informatie zie onze website).

Diverse attracties voor de jongsten onder ons (draaimolen; springkussen etc.)

Van circa 18:00 – 22:00 uur gezellige live muziek bij de terrasjes rond de Triasvijver.

PROGRAMMA TRIASFEEST 2012 1.

2.

3.

P odium P rogram m a a. 11:00 Opening Triasfeest (wrnd burgemeester Harderwijk) b. 11:05 – 11:35 DJ Pe er (diverse muziek) c. 11:20 – 11:50 Optreden UDX d. 11:50 – 12:00 Opm aa t na a r START TRIASRUN (ATHLOS) i. 12:00 uur S tart Kidsrun (Wethouder de Kleine) ii. 12:15 uur Finish Kidsrun iii. 12:30 uur S tart 2 en 5 km (Wethouder de Kleine) iv. 12:50 – 13:15 uur Finish 2 en 5 km e. 13:15 uur DJ Pe er (diverse muziek) f. 13:30 uur P rijsuitreiking TRIASRUN (Wethouder de Kleine) g. 13:45 – 14:15 uur Optreden S w inging S quabble h. 14:15 – 14:45 uur Optreden S portce ntrum I edem a i. 14:45 – 15:15 uur Optreden ADE j. 15:15 – 15:45 uur Optreden Funky Fit k. 15:45 – 16:15 uur Optreden TOP J udo Ha rderw ijk l. 16:15 – 16:45 uur Optreden S portschool v d Hoo fdakke r m. 16:45 – 17:15 uur Trekking Loterij (Wethouder Teeninga) n. circa 17:15 uur Afsluiting dagprogramma Ove rige optrede ns / De monstraties a. 12:05 – 12:15 Optreden Cre sce ndo (Trap Triasvijver) b. 12:35 – 12:50 Optreden Cre sce ndo (Trap Triasvijver) c. 13:05 – 13:25 Optreden Cre sce ndo (Trap Triasvijver) d. Crescendo treedt op tussen de loopmomenten door wanneer de TRIASRUN microfonist geen verslag doet van de loopwedstrijd. e. 14:30 – 15:00 uur Demonstratie Honden pakw e rk ( P a rk) f. 11:00 – 16:00 uur De m o B randw eer o p “ Them a- e iland” g. 11:00 – 16:00 uur De m o Am bulance op “ Them a - e iland” h. 11:00 – 16:00 uur De m o R ode Kruis op “ Them a - eiland” i. 17:30 (circa) Opstijging Hete luchtballon (na de prijsuitr. Loterij) AVOND- P ROGR AMMA a. 18:30 – 22:00 Live band The Red Strats (www.theredstrats.nl) met een repertoire van Cliff Richard en The Shadows. b. Reguliere terrassen aan het Triasplein zijn open.


Gemeente Harderwijk

 Aanvraag Vergunning (Politieadvies=positief) App rove  Subsidie Triasfeest € 3.600,00 d  Aanvraag uitbreiding subsidie akkoord met € 1.650,00)

€ 5.250,00


Diversen  Lunchbonnen vrijwilligers en bestuur - Lex  Consumptiebonnen demoteams / zang- muziekgroepen Lex  Lunchpakketjes vrijwilligers Athlos (17 stuks) – René  Gebruik lichtreclame Kroon – Lex  Informatie naar Media – Lex  Ducktape voor afplakken electrakabels  VIP programma – Roy (opvang burgemeester en wethouders)  Kleine Maaltijd en Consumptiebonnen voor Bandleden  Verf + kwasten en Grondzeil aanschaffen voor “CARPAINTING”.  Instructies opbouw/afbouw


Tot slot het OPRUIMEN WAT en WANNEER:  Zaterdag na afloop Kleedjesmarkt  Springkussen UNIVÉ  Dranghekken wegzetten op initiële verzamel locaties  Marktkramen  Triaszaal  Zaterdag avond 22:00 – 23:30u (of later)  Tent op podium (indien geplaatst)  Podium  Zondag morgen 10:00 – 12:00 uur  Rommel en afval + Controle terrein


Tot slot het OPRUIMEN UITVOERING deel 1 (Zaterdag!)  Springkussen UNIVÉ (aanvang opruimen 16:00 u)  Ronald/Douwe/Lex  Triaszaal (aansluitend aan Loterijtrekking)  Marjolein en René  Dranghekken (aansluitend aan loterijtrekking)  John Lonink / Gerjan Lonink / ??? / ???  Marktkramen (vanaf circa 16:00u)  Nigel Abels  Tent en Podium (zaterdag-avond):  Roy Abels, Ronald van der Wal, John Lonink, Nigel Abels, Gerjan Lonink, Alex van Zoeren?


Tot slot het OPRUIMEN UITVOERING (deel 2: Zondag)

 Rommel en Afval (zondag-ochtend):  Lex Schuijl, Douwe Hoeven, Aggo in ‘t Veld, Marjolein Willemsen, René van Herwaarden  Materiaal:  Rommelpakkers v Gemeente  Vuilniszakken v Gemeente  Nalopen terrein op vergeten dranghekken etc.  Ronald van der Wal  Roy Abels


Tot slot het OPRUIMEN UITVOERING (deel 3: Maandag)

 Inleveren gehuurd materiaal Dekker:  Ronald en Roy  Schoonvegen terrein  Gemeente Snelherstel d.z.v. Jeroen van Assen (wijkbeheerder). Welke vrijwilligers zijn bij het opruimen in te zetten??? – Actie: Marjolein


Financiële afwikkeling

Aggo in ‘t Veld Alle rekeningen Triasfeest verzamelen Oplijnen en verwerken in Excel ter verantwoording subsidie Financieel verslag opmaken


What Whatelse else……?? ?? ?? ?? ?? ??

presentatie-Update-Triasfeest  

Powerpointpresentatie triasfeest update en personele indeling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you