Page 1

P R O J E C T ” D E R I E T M E E N ” N I E U W S B R I E F 2 0 1 3 - O K T / N O V

Wijziging gebruik gemeentewerf RIETMEEN: Van gemeentewerf …via droom …naar … werkelijkheid?

Gemeente Harderwijk ontruimt de gemeentewerf aan de Rietmeen

Bewoners Stadsweiden en Drielanden werken samen bij het realiseren van deze nieuwe werkelijkheid Help je straks mee om deze plek om te bouwen van gemeentewerf naar een droomplek op de grens van Stadsweiden en Drielanden? Een plek waar thema’s als GROEN, DUURZAAMHEID, TALENTONTWIKKELING en BURGERSCHAP de ”rode draad” zijn. Een plek ook van vooral gezellig samen zijn en elkaar helpen.

Spreekt dit je aan? Lees dan vooral verder!

De gemeente zal op niet al te lange termijn overgaan tot ontruiming van de gemeentewerf aan de Rietmeen te Stadsweiden (op de grens met Drielanden). De ontruiming zal nauw samenhangen met het gereedkomen van de nieuwe gemeentewerf aan de Gelreweg


Project RIETMEEN” THE ”De LOREM IPSUMS

Projectteam: Fabian, Joanne, Frieda, Michiel, Bram, Olga, Johan, Carolien, Roy, Harald

NieuwsbriefHERFST 2013/okt-nov 2016

We willen een groene plek tussen de wijken Stadsweiden en Drielanden, waar mensen van alle leeftijden en met diverse achtergronden elkaar ontmoeten, samen actief zijn, elkaar helpen en kennis overdragen. Voorjaar 2013 maakte de gemeente bekend het terrein van Gemeentewerken aan de Rietmeen te gaan ontruimen. Via het platform Stadsweiden en de wijkvereniging Drielanden werd bewoners van beide wijken gevraagd ideeën in te dienen voor een nieuwe invulling van het terrein. Sindsdien hebben enkele enthousiaste bewoners het initiatief genomen om de binnengekomen voorstellen uit te werken tot een veelomvattend project. Met als leidraad de 4 thema’s: • GROEN • DUURZAAMHEID • TALENTONTWIKKELING • BURGERSCHAP

2


Project ”De RIETMEEN” THE LOREM IPSUMS

Projectteam: Fabian, Joanne, Frieda, Michiel, Bram, Olga, Johan, Carolien, Roy, Harald

NieuwsbriefHERFST 2013/okt-nov 2016

Hoe denken we nu de verandering naar deze droomplek te verwezenlijken… Een eerste ontwerptekening is gemaakt Volgens onze plannen gaat het terrein ruimte bieden voor (moes)tuinieren, tuinieren op niveau (verhoogde borders voor mindervaliden), picknickplekken, bouw- en speelhoek, maken van graffiti, enz. Tussen al het groen is een verkeerstraject getekend waar kinderen verkeerslessen kunnen krijgen en ouderen kunnen oefenen met een scootmobiel.

3


Project ”De RIETMEEN” THE LOREM IPSUMS

Projectteam: Fabian, Joanne, Frieda, Michiel, Bram, Olga, Johan, Carolien, Roy, Harald

NieuwsbriefHERFST 2013/okt-nov 2016

De ontwikkelingen (Her)gebruik bestaande gebouw op het terrein De eerste ontwerpen zijn reeds gemaakt om er een multifunctionele en duurzame ruimte van te maken. Er zal ruimte zijn voor een koffiecorner, winkeltje, workshops, (jonge) ondernemers, e.d. Voor de toekomst is rekening gehouden met de aanbouw van een kas.

Contacten met de gemeente

Hoe nu verder

We moeten eerlijk zijn, de gemeente heeft nog geen uitspraak gedaan over haar plannen met het terrein Rietmeen. Niet anders dan dat de gemeentewerf zelf wordt verplaatst naar de Gelreweg. Ons plan wordt van harte ondersteund en begeleid door het Wijkplatform Stadsweiden, de wijkvereniging Drielanden en de Stichting ZorgDat. Inmiddels is het plan met veel enthousiasme voorgelegd aan de Commissie Ruimte van de Harderwijkse gemeenteraad, waar positief op is gereageerd. Momenteel wordt nader overleg gepland met de fracties van de Harderwijkse politieke partijen.

We zijn ons ervan bewust dat het plan nog in een zeer vroeg stadium verkeert, maar we hopen dat deze Nieuwsbrief een voldoende duidelijk beeld schetst van wat we voor ogen hebben. We zijn nu op het punt gekomen waarop we ook heel graag medebewoners bij het project willen betrekken. Als er voldoende draagvlak is zullen er werkgroepen worden opgericht voor o.a. de groeninrichting, de inrichting van het gebouw, communicatie, (fonds)werving, financiën etc. Het zal duidelijk zijn dat er behoefte is aan een grote schare aan vrijwilligers die zich willen inzetten om dit project te kunnen laten slagen. Over niet al te lange tijd zullen we een bijeenkomst organiseren op de locatie Rietmeen, waar we met zoveel mogelijk enthousiaste wijkbewoners willen brainstormen over opzet en inrichting van onze “Droomplek” ; ons “Park”! Spreekt een dergelijke groene oase in de buurt je aan en wil je meewerken het terrein “om te toveren” tot een droomplek? Meld je dan aan via het volgende mailadres: projectrietmeen.algemeen@gmail.com Liever niet direct vrijwilliger, maar wel een mening? Wij zijn ook erg nieuwsgierig naar uw reacties over dit plan. Ook die kunt u mailen naar bovengenoemd mailadres. Voor iedere vrijwilliger is er plek …. voor iedereen is wel wat te doen. Heb je specifieke kennis op een bepaald gebied en denk je die te kunnen inzetten voor dit project? Meld het ons.

Wij willen graag verder. Kom je erbij? 4

Nieuwsbrief Okt / Nov 2013  

Project Rietmeen

Advertisement