Page 1

Nieuwsbrief nr. 2

2015

december 2015

Spe ciale uitga ve

De laatste loodjes in 2015 Nog een paar weken te gaan en dan sluiten we het jaar 2015 alweer af. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, doen we dat ook dit jaar weer op passende wijze; sportief en bij een gemoedelijke en gezellige (soms wat fanatieke) sfeer. Op 19 december a.s. hebben we namelijk ons laatste evenement van dit jaar. Het Drielanden Mixed Volleybal (kerst)toernooi dat ook dit jaar weer in het teken staat van de aankomende kerstdagen. Hoewel het fanatisme bij dit inmiddels jaarlijks terugkerende toernooi groeiende is, gaat het toch vooral om de gezelligheid en gemoedelijke sfeer op deze avond. Gewoon een sportieve en gezellige afsluiting van het verenigingsjaar! De deelnemende teams zorgen voor de sportieve prestaties en de gezelligheid; de wijkvereniging zorgt voor de organisatie èn de bij deze periode van het jaar passende oliebollen! Opgeven kan nog via: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl

We “knallen” het jaar uit! In deze uitgave: Blz. 1 De laatste loodjes 2015 Blz. 2 Een update van plannen in de wijk Blz. 3 Kerstgroet namens de wijkvereniging & Vrijwilligers gezocht t.b.v. Halve Marathon Harderwijk Blz. 4 Poster Mixed Volleybaltoernooi Drielanden

1


2015; uitgave 2

Een update over enkele plannen in Uw wijk In het achterliggende jaar is de wijkvereniging met bewoners aan de slag geweest voor uw wijk. Verbeteringen, veiligheid, sport- en buiten speel mogelijkheden, aanpassingen en verfraaiing zijn het afgelopen jaar zo’n beetje de steekwoorden voor een aantal onderwerpen waar we ons mee hebben beziggehouden. Inmiddels zijn een aantal zaken gerealiseerd en is met een enkele reeds gestart. Voor andere liggen er plannen Realisaties Zo zijn het opheffen en verplaatsen van de z.g. gedoog-parkeerplaats grote voertuigen langs de Drielandenweg; het reinigen, verbeteren en vervangen van een aantal speeltoestellen op een aantal speelplaatsen; het behoudt en de aanleg van een (schelpen) voetpad langs het spoor, in goed overleg met de gemeente gerealiseerd. Dit laatste staat overigens weer ter discussie i.v.m. de verkeersveiligheid, omdat het schelpenpad (=voetpad) veelvuldig door fietsers wordt gebruikt die dan in de omgeving van de nieuwe rotonde plots de Westermeenweg gebruiken (=verboden voor langzaam verkeer!). Zie ook de laatste alinea op deze bladzijde. Gestart project Met de aanleg van het nieuw kunstgrasveld (Omniveld) naast De Regenboogkerk is men inmiddels begonnen. Het wordt een mooi kunstgrasveld in een mooi formaat, waarbij zelfs rekening wordt gehouden met meerdere activiteiten op hetzelfde veld. Ook aan de hockey- en basketbal fanaten is gedacht. Het wordt een absolute aanwinst voor onze wijk. Buiten spelen in de wijk Drielanden wordt steeds aantrekkelijker en leuker! Een plek ook waar de aanliggende scholen ook mooi gebruik van kunnen maken en zo de jeugd weer “warm” kunnen maken en kunnen enthousiasmeren om meer buiten te gaan spelen. Plannen Wensen blijven er altijd… en soms worden deze wensen omgezet in concrete plannen die met wat geduld ook daadwerkelijk worden uitgevoerd (zie de gerealiseerde- en in aanleg zijnde projecten hierboven). Ook nu zijn er met de gemeente weer ideeën besproken die zullen worden omgezet in plannen. Als eerste een trapveldje met natuurlijke doeltjes (zoals in het Sprengpark) en mogelijk ook een minicrossbaantje voor kinderen met crossfietsjes in parkachtige structuur op het terrein waar de voormalige nood C1000 heeft gestaan. Hierbij wordt gedacht aan het “terugbrengen” van bloeiende bomen nabij de nieuwe rotonde, zodat de “poort” van onze wijk weer een mooi en aantrekkelijk aangezicht krijgt. Over het trapveldje zijn reeds afspraken gemaakt met omliggende bewoners en ook over het mini-crossbaantje zal overleg volgen. Het geheel moet een samensmelting worden van sport en recreatie (wandelen, picknick etc.). Misschien een beetje vergelijkbaar met het Hortuspark, maar dan gecombineerd met sport en spel. Vervolgens is er, op verzoek van wijkbewoners, gezocht naar mogelijkheden en middelen om buiten te kunnen volleyballen. Ook daar liggen reeds concrete plannen voor het speelgebied in de z.g. Blauwe Long van onze wijk, gelegen tussen de scholen, kerk en Oldenallerhout. De toestemming is er en ook de financiële middelen zijn beschikbaar. Een beheerder voor het net heeft zich ook al gemeld. Voorjaar 2016 komen we hierop terug. Dan hebben we nog de kwestie 30km zone, waar heel veel over te doen is. Ook hier wordt momenteel, in samenwerking met Veilig verkeer Nederland, naar gekeken. Meer begrip, betrokkenheid maar vooral ook meer aandacht voor de verkeersveiligheid creëren bij vooral de eigen wijkbewoners. Er bereiken ons heel veel klachten over nog steeds veel te hard rijden binnen onze wijk (die overigens geheel als 30km zone geldt). Vooral op de Tonselsedreef wordt nog steeds te hard gereden. Diverse metingen vanuit gemeente en politie tonen aan dat op bepaalde pieken (ochtend- en avondspits, aanvang- en einde schooltijd) op de Tonselsedreef (30km zone) gemiddelde snelheden van 40 tot 42 km/u wordt gemeten. Betekent dus ook dat er ook veel hogere snelheden worden gemeten. De overtredingen tijdens genoemde pieken geeft vooral aan dat onze eigen wijkbewoners zich hieraan schuldig maken. Veel te hoge snelheden dus, op plaatsen waar normaal maximaal 30km/u mag worden gereden! Er zijn inmiddels ook plannen om het eerder genoemde schelpenpad, met het oog op de verkeersveiligheid, alsnog op te heffen. Het pad wordt echter ook veelvuldig gebruikt door hondenbezitters. We zijn dan ook met de gemeente in overleg om ter hoogte van de/het bestaande hondenren / hondentoilet aan het einde van het Waterplaspad (tegen het spoor) een klein gebied te creëren waar honden (mogelijk niet aangelijnd) kunnen worden uitgelaten.

2


2015; uitgave 2

Tot slot melden we dat er plannen liggen om een skate(board)baan te realiseren in- c.q. aan de rand de wijk. Meerdere skate(board)-toestellen bij elkaar gegroepeerd (zoals ook aan de Deventerweg nabij voetbalvereniging Zwart-Wit en hockeyvereniging De Mezen). Een geschikte locatie hebben we op het oog, maar is verder nog niet (tot in detail) besproken. E.e.a. communiceren we uiteraard met eventueel direct omwonenden. ------------------------------------------------

Vrijwilligers

gezocht!

Op 12 maart 2016 wordt weer de jaarlijkse Halve Marathon van Harderwijk georganiseerd. De organisatie van een dergelijke hardloopwedstrijd vergt de nodige maatregelen; onder andere ten aanzien van de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers die op 12 maart 2016 gedurende circa 4 uurtjes willen meewerken aan de veiligheid van de lopers tijdens de Halve Marathon van Harderwijk. Geschat tijdsblok ligt tussen 11:30 en 15.30 uur, maar nadere informatie volgt t.z.t. De wijkvereniging “runt” het drinkpunt op het Triasplein en levert een aantal parcoursposten en verkeersregelaars in de wijk Drielanden. Wij zoeken vrijwilligers die willen optreden als: -

Parcourspost (geen specifieke vereisten) Verkeersregelaar (gecertificeerd door politie en gemeente, waarbij t.z.t. een officiële “online” cursus voor wordt aangeboden)

En we zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het drinkpunt op het Triasplein. Bent u enthousiast en heeft u tijd en zin, meldt u dan aan via mail: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl Bent u bereidt om ook elders op het parcours te ondersteunen, dan kunt u zich ook opgeven via / bij Atletiekvereniging Athlos

Bestuur en v rijwilligers van Wijkv ereniging Drielanden wensen u Fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2016

Met dan k voor he t in o ns gest elde vert rou wen

3


2015; uitgave 2

Heeft u nog ideeĂŤn over bovengenoemde, neem dan gerust contact op met de wijkvereniging via info@wijkverenigingdrielanden.nl Bent u na het lezen overtuigd van het nut van onze wijkvereniging, maar nog geen lid? Dan wordt het nu misschien toch tijd om lid te worden. Dat kan via hetzelfde mailadres of via de website: http://www.wijkverenigingdrielanden.nl/lid%20worden.php Samen staan we sterker! Zeker wanneer het om de diverse belangen van de wijk gaat!

4

Nieuwsbrief nr 2015 2  
Nieuwsbrief nr 2015 2  
Advertisement