Page 1

Nieuwsbrief nr 1

2015 (april)

April & Mei activiteiten

WIJKSCHOUW 21 april 2015 Op dinsdag 21 april 2015 zal er door de wijkvereniging samen met de wijkagent, vertegenwoordigers van ZorgDat, de gemeente, UWoon en Omnia een wijkschouw worden gehouden in de wijk Drielanden. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zullen we lopend of per fiets door de wijk gaan. Daarbij zullen we eventuele klachten, opmerkingen en wensen van bewoners noteren. We bekijken waar zaken voor verbetering vatbaar zijn. De door u aangedragen zaken en hetgeen geconstateerd tijdens de wijkschouw, zal in een verslag worden vastgelegd. De gemeente en de andere deelnemers aan de wijkschouw zullen in een schriftelijk antwoord hierop bij ons terugkomen. Graag nodigen wij u uit om aan deze wijkschouw deel te nemen.

Hoe gaan we te werk?

Op dinsdag 21 april om 13:30 uur starten de deelnemers bij Grand Café Alleman (in de tuinzaal), Triasplein nr. 1 in Drielanden, die vanaf 13.15 uur geopend zal zijn. Na een kort welkom en korte inleiding, vertrekken om 14.00 uur en lopen of fietsen dan tussen 14.00 en ongeveer 16.00 uur door de wijk. U als wijkbewoner kunt hier uw steentje aan bijdragen. Als u een klacht of een vraag heeft, kunt u deze kenbaar maken tijdens de wijkschouw. Heeft u iets te melden, let dan op een groepje mensen te voet of op de fiets in uw straat en geef uw wens of klacht direct door. Onze wijk is echter te groot om daadwerkelijk alle straten aan te doen. Heeft u iets te melden? Laat het ons dan tijdig weten zodat we ter plaatse een kijkje kunnen gaan nemen. Op bladzijde 2 wordt aangegeven hoe u zaken van algemeen belang bij ons kunt melden wanneer u zelf niet in staat bent om aan de wijkschouw deel te nemen. Na afloop van de wijkschouw komt het gezelschap om ongeveer 16:00 uur bijeen bij Grand Café Alleman voor een korte evaluatie (voor zover nodig) en worden wijkbewoners nogmaals in de gelegenheid gesteld om eventuele opmerkingen, klachten of andere zaken die op de wijk betrekking hebben, te komen melden. Om ongeveer 16:45 uur zal de wijkschouw in Grand Café Alleman worden afgesloten. In deze uitgave: Blz. 1 Wijkschouw 21 april 2015 Blz. 2 Wijkschouw (vervolg) Blz. 3 SOUL FUNK and R&B; Party bij Bowling Harderwijk Blz. 4 Uitstapje Taman Indonesia

1

@wijk3landen

1


2015; uitgave 1

WIJKSCHOUW 21 april 2015 (vervolg) Wanneer u op 21 april 2015 in de gelegenheid bent om mee te lopen, kunt u zich telefonisch of via mail aanmelden en zien wij u op de aangegeven tijd bij Grand CafÊ Alleman: Tel. Nr.: 0624793246 (secretaris) E-Mail : info@wijkverenigingdrielanden.nl Mocht u er op deze dag niet bij kunnen zijn, dan kunt u toch uw klacht of opmerking naar ons mailen: info@wijkverenigingdrielanden.nl Voor dringende zaken hoeft u uiteraard niet te wachten op deze periodieke wijkschouw. Die kunt u namelijk altijd melden bij Snel Herstel, tel 411333 Met vriendelijke groet, Wijkvereniging Drielanden Handige telefoonnummers: Wijkagent 0900 – 8844 ZorgDat 0341 434656 Uwoon 0341 416894 Omnia 0341-417218

Graag benadrukken we dat het bij de wijkschouw vooral om zaken met een algemeen (wijk) belang gaat.

https://www.facebook.com/wijk3landen

2 2


2015; uitgave 1

SOUL FUNK AND R&B Live @ Bowling Harderwijk 30 mei 2015 hebben we weer een hele gezellige feest/dansavond met “live music” door de band GROOVE GENERAL. De bandleden hebben in het verleden allemaal gespeeld met bekende en iets minder bekende artiesten en groepen zoals Total Touch, Trijntje Oosterhuis, Brace, Berget Lewis, Sandra van Nieuwland, Ali B , Brownie Dutch en Jan Akkerman. Het repertoire van de band bestaat vooral uit SOUL, FUNK AND R&B en het belooft dan ook een super avond te worden! Datum: Plaats: Entree:

30 mei 2015 Bowling Harderwijk Kolbaanweg 1 3845 LJ Harderwijk € 5,00 p/p

Tijden 21.00 uur 20.30 uur 01.00 uur

Aanvang Zaal open Einde

Consumptiemunten verkrijgbaar aan de zaal. Leden van wijkvereniging Drielanden ontvangen bij binnenkomst 2 gratis consumptiemunten Toegangskaarten zijn à contant verkrijgbaar aan de zaal of te bestellen via: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl

3 3


2015; uitgave 1

UITSTAPJE naar (klein) dierenpark Taman Indonesia (ww w. tam an -i nd one sia .nl ) Het eerste uitstapje van dit jaar, op zaterdag 9 mei 2015, gaat naar een relatief klein dierenpark met vooral bijzondere dieren uit Indonesië zoals de Binturong, de Loewaks en Maleise bosuilen. Je kunt er genieten van Indische hapjes en drankjes en een kijkje nemen in een Mentawai paalwoning of rondsnuffelen op de Pasar Mini (Indische marktje). Voor de kinderen is er een verkleedhoek met Indonesische klederdracht, een wayang poppentheater en een speeltuin. Het dierenpark is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De dag wordt afgesloten met een Indisch Nasi Rames Speciaal buffet in het eethuis van Taman Indonesia. Ook deze keer zal de reis worden uitgevoerd met een bus van Smit Reizen. Maximum aantal deelnemers is 50 personen. Vol = vol Kosten: Leden van wijkvereniging Drielanden: Niet leden: Inclusief Nasi Rames Speciaal buffet

€ 15,00 € 25,00

Datum en tijdschema Datum: 12.30 uur

12.45 uur 14.00 uur 14.30 uur 16.00 uur 17.00 uur 18.00 uur

zaterdag 9 mei 2015 Verzamelen Parkeerplaats bij de ALDI (in het midden) Ter hoogte van Tonselsedreef 325 Vertrek Aankomst Ontvangst met koffie/thee en spekkoek, ranja voor de kinderen Rondgang door het park Kinderen ontvangen een tropische dierenkenner examen Voedering in het park met de dierenverzorger Nasi Rames Speciaal buffet in het eethuis Einde bezoek en vertrek naar Harderwijk Drielanden

DEELNAME en wijze van BETALING Opgeven via activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl of tel. 0619059660 onder vermelding van aantal personen, namen en adres contactpersoon. Na opgave dient het verschuldigde totaalbedrag te worden overgemaakt naar: Rekeningnummer NL87 INGB 0655 7923 68 T.n.v. Wijkvereniging Drielanden O.v.v. Taman Indonesia ,Uw naam en aantal personen Deelname is pas definitief na ontvangst van betaling. Betaling dient vóór 1 mei op de rekening van Wijkvereniging Drielanden te zijn bijgeschreven i.v.m. tijdige opgave bij het dierenpark.

Heeft u zich aangemeld en betaald, bewaar bovenstaande informatie dan goed. Deze wordt niet meer toegezonden en kunt u verder alleen nog maar terugvinden op onze website www.wijkverenigingdrielanden.nl

4 4

Nieuwsbrief nr 2015 1  

NIEUWSBRIEF 2015-1

Nieuwsbrief nr 2015 1  

NIEUWSBRIEF 2015-1

Advertisement