Page 1

Nieuwsbrief nr 3

2013 (dec em ber)

Eindejaar Special

Brug tussen Tonselsedreef en Tonnenbergerhout in gebruik genomen Op 27 november was het dan eindelijk zover. De lang verwachtte brug die de Tonnenbergerhout verbindt met de Tonselsedreef kon in gebruik worden genomen. Tijdens een feestelijk en spectaculair openingsfestijn werd door wethouder R. Daamen niet alleen de nieuwe brug in gebruik genomen, maar werd ook het Sprengpark officieel geopend. Ten overstaan van kinderen uit de groepen 3 en 3 /4 van de basisscholen OBS De Bogen en CBS Het Startblok, genodigden woonachtig in de directe omgeving van de brug en vele overige belangstellenden werd dit evenement op spectaculaire wijze opgeluisterd door een heuse valkenier met een paar prachtige roofvogels. Na de opening van het Sprengpark, kwam een grote zeearend aanvliegen met een perkamentrol waarop de naam van de nieuwe brug was vermeld. De wijkvereniging Drielanden had, in overleg met de gemeente, een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van de mooiste en meest toepasselijke naam voor deze brug. Met het brengen van de perkamentrol door de zeearend werd dan ook niet alleen de naam voor de brug aangeleverd, maar werd ook de winnaar bekend van de door de wijkvereniging uitgeschreven prijsvraag. Uit 49 aangeboden namen werd door een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van wijkvereniging, gemeente, bouwbedrijf en architectenbureau, de mooiste en meest toepasselijke naam voor de brug gekozen: De BRONLIBEL. De gelukkige winnaars van de prijsvraag waren mevrouw en meneer IJsendijk, woonachtig aan de Tonnenbergerhout. Zij kregen ter plaatse de prijs uitgereikt uit handen van de voorzitter van de wijkvereniging, dhr. R. Abels. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het winnen van dinerbonnen ter waarde van â‚Ź 100,00.

De digitale versie van onze NIEUWSBRIEF kunt u inzien via www.wijkverenigingdrielanden.nl

https://www.facebook.com/wijk3landen

In deze uitgave: Blz 1. Opening Sprengpark en ingebruikname nieuwe brug Blz 2. Flyer Kleedjesmarkt & Inschrijfformulier / Triasrun 2013 gaat niet door Blz 3/4. Trimparcours

1


2013; uitgave 3

Met de blik op 2014 Wenst het bestuur van de Wijkvereniging Drielanden u allen

Mede dankzij onze vrijwilligers, onze leden, de adverteerders / sponsoren, MFC De Bogen, De Bredeschool Drielanden en de Gemeente Harderwijk is het ons gelukt om er ook in 2013 een mooi verenigingsjaar van te maken met mooie- en leuke evenementen en het behalen van een aantal succesjes in het belang van de wijk en haar wijkbewoners. Denkt u aan evenementen als bijvoorbeeld het zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 5 van de basisscholen, de Bingo Special, de geslaagde Wijkschouw, de succesvolle Kleedjesmarkt, de intocht van Sinterklaas, 80’s/90’s Party en het Mixed Volleybaltoernooi. Wat dacht u verder van een aantal maatregelen die door de gemeente zijn genomen in het kader van de verkeersveiligheid, met name voor de voetgangers en fietsers. Ook het te hardrijdende verkeer op de Tonselsedreef wordt aangepakt; meer verkeersremmende maatregelen en mogelijk zelfs toch een afwaardering van de maximumsnelheid naar 30km/u. Wanneer dit laatste werkelijkheid wordt, is eindelijk de gehele wijk Drielanden een 30km zone m.u.v. Drielandendreef en Groenezoomweg. Tot slot zijn we er ook in geslaagd om in nauwe samenwerking met de gemeente, een trimparcours met fitnesstoestellen te laten aanleggen. Méér aandacht voor buiten bewegen in een veilige omgeving (binnen de wijk langs verlichte fiets- en voetpaden) laagdrempelig en geschikt voor jong(eren) en oud(eren). @wijk3landen

2


2013; uitgave 3

Niet vergeten in te schrijven!!

20

3


2013; uitgave 3

Trimparcours & Locatie Fitnesstoestellen

4

Nieuwsbrief nr 2013 3  

Nieuwsbrief 2013-3 Wijkvereniging Drielanden

Nieuwsbrief nr 2013 3  

Nieuwsbrief 2013-3 Wijkvereniging Drielanden

Advertisement