Page 1

Nieuwsbrief nr 2

2013 (augustus)

Kleedjesmarkt Special

KLEEDJESMARKT 2013 7 september 2013,

dan is het weer zover! Dan organiseren wij weer een kleedjesmarkt in het centrumgebied van de wijk Drielanden. Rondom het Triasplein, de Triasgracht en een deel van de Operettedreef (bij de gracht) wordt het weer een bonte verzameling van vooral hele jonge “ondernemers” die van hun overtollige spulletjes af willen en deze tegen zeer aantrekkelijke prijsjes aan de man proberen te brengen.

De onderhandelingen m.b.t het Trimparcours zijn nog steeds gaande:

Wanneer er belangstelling is om deel te nemen, dan zal er tijdig enige actie moeten worden ondernomen. De beschikbare ruimte is beperkt en VOL is echt VOL. De inschrijving voor deelname is al open sinds 14 juli 2013. Inschrijven is makkelijk: Invullen en inleveren van het formulier in deze Nieuwsbrief. Nog makkelijker en sneller doet u het via onze website (www.wijkverenigingdrielanden.nl). Het inschrijven via de website verdient overigens de voorkeur. Voor leden van de wijkvereniging is deelname kosteloos. Niet-leden betalen € 5,00 per plaats(bewijs). Deelnemers kunnen de definitieve plaatsbewijzen/deelnamebewijzen op 7 september (vanaf 10.00 uur) in ontvangst nemen (en eventueel betalen) bij de stand van de wijkvereniging op het Triasplein tegenover het Wijkhuis (op het fietspad tegen de Triasvijver). Ook de eventuele huurders van kramen kunnen daar hun kraamnummer in ontvangst nemen. Ook dit jaar zullen de winkeliers en horeca van het winkelcentrum Drielanden en Woningcorporatie U-Woon hun steentje bijdragen aan deze altijd succesvolle Kleedjesmarkt. Er zullen, net als voorgaande jaren, weer een aantal leuke attracties aanwezig zijn voor de kinderen van jong tot wat ouder. Ook het Wijkhuis zal dit jaar weer haar deuren openzetten en bezoekers hartelijk verwelkomen met koffie (en misschien ook een koekje?). Hierbij natuurlijk veel aandacht voor de mogelijkheden van de onlangs geopende dependance van de bibliotheek. Verder zal ook het pas geopende sportcentrum “3Landen Sport & Fysio” nadrukkelijk aanwezig zijn met een stand en een leuke promotiedemonstratie.

De digitale versie van onze NIEUWSBRIEF kunt u inzien via www.wijkverenigingdrielanden.nl Wilt u een melding ontvangen dat deze weer uit is? Meldt u dan aan via: info@wijkverenigingdrielanden.nl

Op bladzijde 3 & 4 recente informatie omtrent het geplande trimparcours. In deze uitgave: Blz 1. Kleedjesmarkt 2013 Blz 2. Flyer Kleedjesmarkt & Inschrijfformulier / Triasrun 2013 gaat niet door Blz 3/4. Trimparcours

1


2013; uitgave 1

KLEEDJESMARKT 2013 twitter: @wijk3landen Web:www.wijkverenigingdrielanden.nl Mail: info@wijkverenigingdrielanden.nl

Weer alom gezelligheid en ”ondernemersgeest” tijdens de Kleedjesmarkt 2013

KLEEDJESMARKT 7 september 2013 Locatie: Harderwijk, DRIELANDEN (TRIASPLEIN, TRIASGRACHT) Gezellige Rommelmarkt voor de kinderen (begeleiding uiteraard toegestaan)

Organisatie: Wijkvereniging Drielanden zie: n.nl tie rma rielande o f n ngd er i me enigi

r r Voo .wijkve ww

w

Kosten per plaats: Leden wijkvereniging: Gratis Niet leden: € 5,- (betalen bij aanvang ) DEELNAME / OPGEVEN:

De geplande TRIASRUN 2013 gaat niet door!

Mail: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl of Site: www.wijkverenigingdrielanden.nl

Belangrijke wijziging in ons programma voor deze dag, is dat de Triasrun 2013 dit jaar niet zal plaatsvinden Als bestuur hebben wij besloten om de diverse sportieve activiteiten rondom de opening van het zwembad en sporthal De Sypel, waaronder een hardloopwedstrijd, niet “in de wielen” te willen rijden. Volgend jaar wèl weer een TriasRun.

Plaatsbewijzen ophalen en betalen op 7 september vanaf 10.00 uur bij de stand v/d Wijkvereniging op het TRIASPLEIN

Diverse attracties voor de jongsten onder ons (draaimolen; springkussen etc.)

Commerciële verkoop NIET TOEGESTAAN

Kosten: Leden gratis Niet leden €5,00 te betalen bij aanvang!

Wanneer? Van 11.00 tot 16.00. Plaatsbewijzen ophalen vanaf 10:00 uur Kosten: Leden gratis! Niet leden € 5,00 te betalen bij aanvang! Alle deelnemers krijgen een nummer toegewezen. Op 7 september dienen de deelnemers zich eerst te melden bij de kraam van de wijkvereniging voor het Wijkhuis Drielanden! De deelnemers dienen de overgebleven spullen en rommel na afloop van de kleedjesmarkt weer mee naar huis te nemen!

Verkoop van etenswaren en commerciële verkoop niet toegestaan

Om een plaatsje op het Triasplein te bemachtigen dienen de deelnemers zich vóór 31 augustus aan te melden via activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl Of d.m.v. het invullen van onderstaand strook. Alle plaatsjes worden voorzien van een nummer. Op 7 september kunnen de kinderen zich vanaf 10.00 melden aan de kraam van de wijkvereniging voor het Wijkhuis Drielanden om hun plaatsnummer op te halen alvorens hun plaatsje op het plein in te richten. Vol=Vol Verkoop van etenswaren en commerciële verkoop niet toegestaan!!

Hierbij geef ik mij op voor een plaatsje op het Triasplein voor de Kleedjesmarkt op 7 september. Lid/ geen lid Naam:………………………………………………………………………

Vol=vol

Aanmelden vóór 31 augustus bij voorkeur per e-mail activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl of door middel van het inschrijfstrookje in de Nieuwsbrief onder vermelding van lid/geen lid, naam, leeftijd, jongen/meisje, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Strookje inleveren: Chopindreef 10 Zie ook de inschrijfmogelijkheden via onze website www.wijkverenigingdrielanden.nl (Z.O.Z)

Leeftijd:………………Jongen/meisje: (doorhalen n.v.t.) Adres:……………………………………………………………………… Woonplaats:……………………………………………………………. Telnr:………………………………………………………………………. Dit strookje dient vóór 31 augustus ingeleverd te zijn bij: Chopindreef 10 3845 BD Harderwijk

2


2013; uitgave 1

Ook dit jaar weer veel gezelligheid, een viskraam en diverse attracties voor de kids

Belangrijk Overig Nieuws:

Het Geplande (wijk) Trimparcours Inmiddels hebben we antwoord gekregen op onze subsidieaanvraag bij ZonMW (Gelderse Sportservice) en het Stimuleringsfonds van de RABO-Bank. Helaas hebben wij van beiden een negatief besluit ontvangen en zijn daarmee volledig afhankelijk geworden van de reeds toegezegde gemeentelijke subsidie uit de “pot” wijkgericht(e) werken / aanpak. Hoewel de gemeente ons heeft toegezegd er samen met de wijkvereniging voor zorg te zullen dragen dat het parcours er kan komen, is het totaal aan beschikbare financiële middelen beduidend lager dan in geval van toewijzing van de aangevraagde subsidie bij ZonMW en de RABO bank. Ondanks een veel lager budget, kunnen we gelukkig wel doorgaan met de planning en verdere uitvoering. Zoals aangegeven in eerdere berichten zou de vervolgstap gaan om het vinden van, naar ons idee, geschikte locaties voor de diverse outdoor fitnesstoestellen. Welnu, op de laatste pagina van deze Nieuwsbrief treft u een plattegrond aan van (een deel van) onze wijk met de route van het parcours en de geplande (globale) locaties voor de diverse outdoor fitnesstoestellen. Wij nodige u graag uit te reageren op dit plan (geplande locaties als rode bolletjes op de kaart). Hierbij in acht nemende dat de toestellen: -

worden uitgezocht op geluidsproductie bij gebruik, waarbij deze dan geen of nagenoeg geen overlast mogen veroorzaken; qua onderlinge afstand op ongeveer- of nagenoeg gelijke afstand van elkaar langs het parcours zullen worden verspreid; op locaties zijn gepland waarbij geen overlast te verwachten is voor omwonenden; qua type/soort, aantal en kwaliteit t.z.t zullen worden afgestemd op het beschikbare budget langs het parcours zijn verspreid om (hang) overlast te voorkomen; qua veiligheid en duurzaamheid voldoen aan de vigerende eisen.

Uw reacties kunt u indienen via mail naar: voorzitter@wijkverenigingdrielanden.nl Of per post: Wijkvereniging Drielanden (t.a.v Voorzitter), Drielandendreef 242; 3845 CH Harderwijk Uw reacties zien wij graag vóór 5 oktober 2013 tegemoet. OPROEP VOOR SPONSORING of FINANCIËLE ONDERSTEUNING Mochten er ondernemers zijn die financieel willen bijdragen aan dit prachtige project of dit project mede willen sponsoren, neemt u dan s.v.p. contact op met onze voorzitter (Roy Abels): voorzitter@wijkverenigingdrielanden.nl

3


2013; uitgave 1

BEOOGDE ROUTE TRIMPARCOURS & GEPLANDE LOCATIES FITNESSTOESTELLEN

Heeft u  opmerkingen  of  aanvullende  ideeën   omtrent  dit  Trimparcours  met  fitnesstoestellen,   schroom  niet  deze  met  ons  te  delen.   Mail  naar   voorzitter@wijkverenigingdrielanden.nl  

4

Nieuwsbrief 2013 2  

Nieuwsbrief 2013-2 KLEEDJESMARKT SPECIAL

Nieuwsbrief 2013 2  

Nieuwsbrief 2013-2 KLEEDJESMARKT SPECIAL

Advertisement