Page 1

Nieuwsbrief nr 1

2013

Nieuwsbrief nr. 1 mei 2013

Spe ciale uitga ve

Een TRIMPARCOURS met FITNESSTOESTELLEN in de wijk?

Deze typen zijn o.a. ook mogelijk

Zou het niet mooi zijn om een trimparcours met fitnesstoestellen beschikbaar te hebben in de wijk? In een veilige en ’s avonds goed verlichte omgeving? Relatief dicht in de buurt van woningen? In een omgeving waar een betrekkelijk hoog gehalte aan sociale controle mag worden verwacht en waar je snel hulp kan vinden wanneer dat echt nodig is? Zou het niet mooi zijn als je vanuit je huis gewoon even een parcours met fitnesstoestellen kan “opduiken” om lekker een “uurtje” te gaan sporten. Zonder direct de (hoge) kosten van een sportschool te hoeven ervaren? Is het niet plezierig om als oudere al wandelend langs zo’n parcours ook eens lekker aan de soepelheid, balans en kracht van het lichaam te kunnen werken? Een laagdrempelige manier om gezond buitenshuis te gaan bewegen. En dat allemaal “lekker naast de deur”. Hebben we u al een beetje nieuwsgierig kunnen maken? In het kader van meer en gezonder bewegen, waarbij de drempel zeer laag ligt, zijn we als wijkvereniging druk bezig om een trimparcours in de wijk gerealiseerd te krijgen. U heeft hierover al het één en ander kunnen lezen in de eerste editie 2013 van ons wijkblad De Hoorschelp. Het gaat echter allemaal niet vanzelf en zeker niet van een leien dakje. Er zijn vele zaken waar we rekening mee moeten houden! Bovendien moeten natuurlijk de financiële middelen aanwezig zijn om een dergelijk parcours te kunnen realiseren. We zijn de afgelopen maanden flink in overleg gegaan met de gemeente en organisaties die bereid zijn gevonden om deel te nemen in dit project. Alle participanten zijn zeer enthousiast en steunen ons idee van harte. De aanvraag voor de subsidie is inmiddels de deur uit. Nu is het, voor wat betreft de financiële kant van de zaak, vooral afwachten.

Onze Nieuwsbrief wordt normaal alleen in digitale vorm verspreid. Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer er weer een nieuwe (digitale) Nieuwsbrief uit is? Meldt ons dat via: info@wijkverenigingdrielanden.nl

Lees verder op blz 2 In deze uitgave: Blz 1. Een trimparcours met fitnesstoestellen in de wijk Blz 3. Kleedjesmarkt Drielanden 2013 Blz 4. Wijkschouw Drielanden

1


2013; uitgave 1 Zelf zijn we uiteraard al aan de slag gegaan met het verkennen van de mogelijkheden voor een trimparcours in onze wijk. Een parcours dat makkelijk te vinden is en waar al heel veel wordt (hard) gelopen en gewandeld. De route voor het parcours hebben we binnen de wijk gevonden! Al onze wensen en voorwaarden voor een dergelijk parcours kunnen hierin worden meegenomen. Langs bestaande wandel- en fietspaden met ruim voldoende verlichting; ligging binnen de bebouwde kom en relatief dichtbij woningen (veiligheid, zonder dat er overlast wordt veroorzaakt). Een parcours dat lang genoeg is (circa 3,5km) om een flink stuk langs te kunnen wandelen of hardlopen en een parcours dat voor vrijwel alle wijkbewoners op acceptabele loopafstand ligt. De fitnesstoestellen worden allen verspreid over het parcours en op zodanige afstand van woningen geplaatst dat er geen sprake zal zijn van overlast. Hierbij moet u zich voorstellen dat de fitnesstoestellen vlak langs de fiets- en wandelpaden komen, allen in het openbare groen en op ruime afstand van de woningen. Exacte locaties moeten nog worden bepaald; op de overzichtskaart is te zien dat hier voldoende mogelijkheden voor zijn. Zodra de locaties bepaald zijn, informeren wij U en kunt u reageren.

In samenwerking met gemeente en ZorgDat wordt gekeken naar de mogelijkheid om begeleid gebruik door ouderen mogelijk te maken (1 of meerdere uren per week); ook wordt gekeken naar mogelijke instructie-uren waarbij de oudere gebruiker (maar ook jongeren kunnen deelnemen) een aantal keer wordt begeleid in het gebruik van de toestellen om vervolgens op individuele basis van het parcours met de fitnesstoestellen gebruik te maken.

Een gezond lijf bereik je niet alleen maar door gezond eten, daar hoort ook voldoende beweging bij. Met een trimparcours in onze wijk wordt sporten op individuele basis of in groepsverband niet alleen leuk, maar ook nog eens voor iedereen haalbaar. Op deze manier wordt het sportief bezig zijn voor ieder van ons heel makkelijk gemaakt. Wij, het bestuur van de wijkvereniging, zijn zeer enthousiast en hopen dat u dit ook bent! Een eerste concept van het parcours:

De fitnesstoestellen zullen dusdanig langs het parcours worden gepositioneerd zodat er geen enkele, of zo min mogelijke vorm van overlast te verwachten is. Er zullen een 6 tot 8-tal toestellen langs het parcours worden geplaatst met een onderlinge afstand van circa 400-500m De lengte van het parcours bedraagt zo’n 3500m (volgens GOOGLE MAPS) Het parcours is zodanig gekozen dat er niet langs straten hoeft te worden gelopen, maar alleen op fiets-/wandelpaden en zoveel als mogelijk door- en langs groenstroken en een enkele oversteek.

Heeft u opmerkingen of aanvullende ideeĂŤn omtrent dit Trimparcours met fitnesstoestellen, schroom niet deze met ons te delen. Mail naar voorzitter@wijkverenigingdrielanden.nl

2


2013; uitgave 1

KLEEDJESMARKT 2013 Zaterdag 7 september 2013 is het weer zover; dan is het weer tijd voor de jaarlijkse KLEEDJESMARKT rondom het Triasplein en Triasgracht in het centrum van onze wijk! Noteert u deze datum maar alvast in de agenda! Dè rommelmarkt voor met name de jongsten onder de wijkbewoners van Drielanden. Een ideale gelegenheid om van je “oude” spulletjes af te komen en er ook nog een leuk zakcentje aan over te houden. Wilt u samen met uw kinderen op de rommelmarkt staan? Ook prima! Hoewel de kleedjesmarkt dit jaar niet zo groots van opzet zal zijn als vorig jaar tijdens het Triasfeest, zal het zeker niet minder gezellig worden. Ook dit jaar zullen er weer diverse attracties worden geplaatst om de kinderen uit de wijk te vermaken. Let dus op de volgende editie van ons wijkblad De Hoorschelp. Daarnaast zal ook onze website www.wijkverenigingdrielanden.nl worden gebruikt om u van informatie te voorzien.

TRIASRUN 2013 Tijdens de Kleedjesmarkt zal er weer een hardloopwedstrijd worden georganiseerd in samenwerking met atletiekvereniging ATHLOS. De “Triasrun 2013” omvat z.g. Kidsrun (circa 1200m) en verder een 5km en een 10km loop. De Triasrun zal geheel in de wijk Drielanden worden gelopen, waarbij de lopers 2 tot 5 maal, afhankelijk van de te lopen afstand, door het centrum van de wijk (Triasgracht / Triasplein) zullen komen. Leuk voor de lopers èn toeschouwers! Inschrijven en aanmelden zal via internet gebeuren; dit zal tijdig op onze website bekend worden gemaakt. www.wijkverenigingdrielanden.nl

Vrijwilligers

gezocht!

De organisatie van een dergelijke hardloopwedstrijd vergt de nodige maatregelen onder andere ten opzichte van de veiligheid van de deelnemers. Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die op 7 september gedurende 2 ½ uur mee willen werken aan de veiligheid van de lopers tijdens de Triasrun 2013. Geschat tijdsblok ligt tussen 11:30 en 14:00 uur. Wij zoeken vrijwilligers die willen optreden als: -

Parcourspost (geen specifieke vereisten) Verkeersregelaar (gecertificeerd)

Bent u enthousiast en heeft u tijd en zin, meldt u dan aan via mail: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl

3


2013; uitgave 1

WIJKSCHOUW DRIELANDEN 27 mei 2013 Op maandag 27 mei 2013 zal er door de wijkvereniging samen met de wijkagent, ZorgDat en de gemeente een wijkschouw worden gehouden in de wijk Drielanden. Wij zullen lopend of per fiets door de wijk gaan. Daarbij zullen we de klachten en wensen van bewoners noteren. We bekijken waar zaken voor verbetering vatbaar zijn. De door u aangedragen zaken en wat er geconstateerd is tijdens de wijkschouw, zal in een verslag worden vastgelegd. De gemeente en de andere deelnemers aan de wijkschouw zullen in een schriftelijk antwoord hierop terugkomen. Graag nodigen wij u uit om aan deze wijkschouw deel te nemen

Hoe gaan we te werk?

Op maandag 27 mei starten de deelnemers om 13:30 uur binnen bij Grand Café Alleman, Triasplein nr. 1 in Drielanden. Om 13:15 zaal open Na een kort welkom en inleiding, vertrekken om 14:00 uur en lopen of fietsen dan tussen 14:00 en ongeveer 16:00 uur door de wijk. U als wijkbewoner kunt hier uw steentje aan bijdragen: als u een klacht of een vraag heeft, kunt u deze kenbaar maken tijdens de wijkschouw. Heeft u iets te melden, let dan op een groepje mensen te voet of op de fiets in uw straat en geef uw wens of klacht direct door. Onze wijk is te groot om daadwerkelijk alle straten aan te doen. Heeft u iets te melden, laat het ons dan tijdig weten zodat we ter plaatse een kijkje kunnen gaan nemen. Na afloop van de wijkschouw komt het gezelschap om ongeveer 16:00 uur bijeen bij Grand Café Alleman voor een korte evaluatie (voor zover nodig) en worden wijkbewoners nogmaals in de gelegenheid gesteld om eventuele opmerkingen, klachten of andere zaken die op de wijk betrekking hebben, te komen melden. Om ongeveer 16:45 uur zal de wijkschouw in Grand Café Alleman worden afgesloten. Wanneer u op 27 mei 2013 in de gelegenheid bent om mee te lopen, kunt u zich telefonisch of via mail aanmelden: Tel. Nr. : 0624793246 (secretaris) E-Mail : info@wijkverenigingdrielanden.nl Mocht u er op deze dag niet bij kunnen zijn, dan kunt u toch uw klacht of opmerking naar ons mailen: info@wijkverenigingdrielanden.nl Voor dringende zaken hoeft u uiteraard niet te wachten op deze periodieke wijkschouw. Die kunt u namelijk altijd melden bij Snel Herstel, tel 411333 Met vriendelijke groet, Wijkvereniging Drielanden

Handige telefoonnummers: Wijkagent ZorgDat Uwoon Omnia

0900 – 8844 0341 434656 0341 416894 0341-417218

4

Nieuwsbrief 2013-1  

Nieuwsbrief Wijkvereniging Drielanden

Nieuwsbrief 2013-1  

Nieuwsbrief Wijkvereniging Drielanden

Advertisement