Page 1

Laatste Nieuwsbrief 2012

Nieuwsbrief nr. 4 november 2012

Begin november heeft u de laatste Hoorschelp 2012 in de brievenbus gehad en inmiddels zijn we ook alweer toe aan de laatste Nieuwsbrief van 2012. De tijd gaat snel en voor we het in de gaten hebben, zitten we alweer volop in de feestdagen rond kerstmis en de jaarwisseling. In deze Nieuwsbrief een aantal herinneringen, maar ook een aantal aardige wetenswaardigheden over wat u nog te wachten staat en wat er “beweegt” in de wijk. Onderwerpen als de snelheid van het verkeer in onze wijk, gaat het uitstapje “Bronbeek” nu wel of niet door enzovoorts. Verder treft u onze Activiteitenkalender 2013 in deze Nieuwsbrief aan.

Verkeersveiligheid in onze wijk Wist u dat de wijkvereniging nogal wat klachten en vragen binnen krijgt over de verkeersveiligheid in onze wijk? Met name over de snelheid in de wijk krijgen wij veel opmerkingen en vragen. Iets waar wij als wijkvereniging natuurlijk niet veel aan kunnen doen. Wij zijn er met zijn allen namelijk van overtuigd dat er niemand in onze wijk woont die harder rijdt dan de voorgeschreven maximum snelheid. We weten ook zeker dat iedereen zich bewust is van het feit dat te hard rijden ernstige consequenties kan hebben; dat het levensgevaarlijke situaties kan opleveren; dat het de veiligheid van de kinderen in onze wijk ernstig in gevaar brengt… Dat weet u toch ook?

Laten we dan nu maar eens stoppen met dromen! Kijk maar eens goed om u heen. Of u nou op de Operettedreef, Tafelbergerhout, Operadreef, Tonselsedreef of noem maar op waar in deze wijk woont, u heeft vast wel eens auto’s zien rijden die veel harder reden dan nodig, laat staan toegestaan! En het rare is… u (her)kent deze auto’s en automobilisten; u weet wie het zijn! Nog vreemder is, dat deze automobilisten weten dat het een zeer kinderrijke wijk is. Ze weten dat die paar kilometers harder rijden niks uitmaken en men daarmee de wijk niet veel sneller uit komt. En erger nog, vele van deze automobilisten zijn zelf ook nog vader of moeder van hele jonge kinderen! Misschien moeten we elkaar daar maar eens op aanspreken … Of beter nog, laten we automobilisten daar geen gelegenheid toe geven. Laten we ons nu allemaal eens gewoon houden aan die 30km/u binnen de wijk! Rijdt u nou eens gewoon op die 30km per uur! Van één ding ben ik zeker: we vinden het niet leuk om zo over ons eigen rijgedrag te lezen … toch? We voelen ons een beetje in ons hemd gezet… toch? Het is altijd naar om de spiegel voorgehouden te krijgen in plaats van er zelf voor te gaan staan. Toch maar eens gauw doen dan … zelf voor die spiegel gaan staan en eens goed bij jezelf te rade gaan! Echt, beste mensen, we doen het allemaal zelf. Er komen gedurende de dag echt geen horden auto’s deze wijk binnen zonder dat ze daar iets te zoeken te hebben. En die paar leveranciers of bezoekers die onze wijk binnenkomen... ach, die maken echt dat verschil niet! Het verkeersbewustzijn, maar vooral ook de verantwoordelijkheid, zit bij ons zelf als bestuurders, vaak zelfs ook nog eens als ouder of voogd. Het zal je maar een keer gebeuren … een kind van je buren of familie... en je kon niet meer tijdig stoppen. Het is niet fijn om te moeten zeggen: “sorry buurvrouw…zag ‘m te laat … reed te hard….” Rijden in onze wijk? Beste mensen, hou nou in de wijk gewoon 30km per uur aan. U bent echt niet minder snel op uw bestemming, of minder snel de wijk uit! Onze Nieuwsbrief wordt In deze uitgave: normaal alleen in digitale vorm verspreid. 1. Verkeersveiligheid in onze wijk Wilt u onze Nieuwsbrief ook 2. Winterfeest 2012; bezoek Sinterklaas; Oliebollentoernooi digitaal blijven ontvangen? Geef uw naam en e-mailadres op 3. Activiteitenkalender 2013 (bewaarpagina) bij onze secretaris: 4. Bezoek Bronbeek gaat door! info@wijkverenigingdrielanden.nl

5. Kerst- en Nieuwjaarsgroet


2012; uitgave 4

Winterfeest Drielanden: U komt toch ook? Heel Drielanden als 30km zone? Momenteel is alleen nog een kort stuk Tonselsedreef een 50km weg. Waarom niet heel Drielanden 30km zone m.u.v. de Drielandendreef; Westermeenweg en de Groene Zoomweg?

a t ie z ie : e r in fo r m .n l Voor me ie la n d e n n ig in g d r e r e v k ij w w w .w

WINTERFEEST ”IN OOSTERSE SFEREN”

UITNODIGING AAN BEWONERS DRIELANDEN

22 december 2012 Livemuziek)met)The)Entertainers) !Lokatie:)) Aula)MFC)De)Bogen)(ingang)binnenplein)) )Aanvang:) 20:30)(zaal)open)20:15)) )Toegang:) Gratis)(max)140)personen)en)VOL)is)VOL)) )Leden)ontvangen)3)consumptiebonnen)) )Vooraf)aanmelden)wordt)zeer)op)prijs)gesteld)) )

)Aanmelden:) )Mail:) )Tel:))

Overleg met de gemeente is reeds gestart.

Laat ons uw mening horen: info@wijkverenigingdrielanden.nl Verder nog:

Drielanden Oliebollentoernooi Mixed Volleybaltoernooi Datum: 29 december 2012 Tijd: 18:00 – 22:30 Plaats: Sporthal De Bogen Aanmelden: vóór 8 december 2012 MEER INFORMATIE: www.wijkverenigingdrielanden.nl

activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl) 0627414428)

Wij zorgen voor de oliebollen!

Vergeet u ook het bezoek van Sinterklaas aan Drielanden niet! Datum: Plaats: Tijden:

21 November 2012 Wijkhuis Drielanden (Triasplein 9) 13:45 u Wijkhuis open 14:30 u Aankomst Sint bij Wijkhuis 15:15 u Aanvang rondrit door de wijk (ouders/verzorgers kunnen met de kinderen meelopen achter de koets) Routekaartjes zijn vanaf 12 november beschikbaar in het Wijkhuis

Is het W ijkhuis vol?

Doe Sint dan alsjeblieft een lol.

Zoek een plaatsje langs de route,

Ook daar zal Sint je zeker begroete(n).


2012; uitgave 4

ACTIVITEITENKALENDER 2013 (bewaarexemplaar) Datum

Activiteit

Locatie plus evt. kosten

4 februari

Bestuursvergadering (besloten)

MFC De Bogen

20:00 – 22:00

4 maart

Bestuursvergadering (besloten)

MFC De Bogen

20:00 – 22:00

12 maart

BEZOEK Militair Tehuis en Museum BRONBEEK Maximum aantal deelnemers: 50 personen Incl. busreis, lunch, museumbezoek, gidsen PAASSPEURTOCHT en KINDERWORKSHOP Jeugd tot 12 jaar

Museum Bronbeek Bijdrage € 15,00 p.p. (hoogte bijdrage onder voorbehoud) Wijkhuis, Triasplein Leden € 1,50 Niet leden € 3,00

10:00 - 17:00

28 maart

ALGEMENE LEDENVERGADERING

20:00 – 22:00

26 april

ZAALVOETBALTOERNOOI basisscholen – groep 5 Exacte tijdstippen en details volgen via school LENTEFEEST Feest voor volwassenen Maximum aantal deelnemers: 140 personen

Aula MFC De Bogen Zaal open 19:45 Sporthal MFC De Bogen

Aula/Triaszaal MFC De Bogen Gratis toegang, leden ontvangen 2 consumptiebonnen MFC De Bogen

20:30 – 01:00

27 maart

27 april

Tijden

13:30 – 16:00

14:00 – 17:00

6 mei

Bestuursvergadering (besloten)

17 mei

Aula MFC De Bogen Kosten: € 5,00 p.p.

24 juni

BINGO SPECIAL Voor wijkbewoners met een verstandelijke beperking WIJKSCHOUW Rondgang door de wijk, waarbij gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen en eventuele wensen van bewoners worden aangehoord Bestuursvergadering (besloten)

26 augustus

Bestuursvergadering (besloten)

MFC De Bogen

20:00 – 22:00

7 september

KLEEDJESMARKT

TRIASPLEIN en omgeving

11:00 – 17:00

7 september

TRIASRUN

Centrumgebied Drielanden

12 oktober

POPSTARS DRIELANDEN Jeugd tot 12 jaar

Aula MFC De Bogen Leden € 1,50 Niet leden € 3,00

14:00 – 17:00

14 oktober

Bestuursvergadering (besloten)

MFC De Bogen

20:00 – 22:00

20 november

INTOCHT SINTERKLAAS IN DRIELANDEN Bestuursvergadering (besloten)

Wijkhuis, Triasplein

Tijd volgt later 20:00 – 22:00

WINTERFEEST Feest voor de volwassenen van onze wijk OLIEBOLLENTOERNOOI DRIELANDEN Volleybal wijktoernooi – mixed teams Gemiddelde leeftijd team minimaal 16 jaar

Aula/Triaszaal MFC De Bogen Sporthal De Bogen

27 mei

2 december 14 december 21 december

MFC De Bogen, Aula/Triaszaal/Wijkhuis. We gaan de wijk in met vertegenwoordigers van gemeente en fracties MFC De Bogen

MFC De Bogen

20:00 – 22:00 Tijd volgt later 13:30 – 17:00

20:00 – 22:00

Tijd volgt later

20:30 – 01:00 18:00 – 22:30

Een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud, in afwachting van zaken als subsidietoewijzing en haalbaarheid. Daarnaast geldt een voorbehoud voor alle activiteiten op basis van voldoende deelname. Genoemde data en tijden betreffen planningen. Wijzigingen zijn mogelijk , deze worden tijdig via de website bekend gemaakt.


2012; uitgave 4

Het bezoek aan Bronbeek gaat door! Meldt u aan vóór 26 november 2012!

Dankzij de toegewezen subsidie van de gemeente Harderwijk , kunnen we het geplande bezoek aan het militair tehuis en museum Bronbeek door laten gaan.

ma tie zie : Vo or m ee r inf or n.n l igi ng dr ie lan de en er jkv wi w. ww

BEZOEK MILITAIR TEHUIS EN MUSEUM BRONBEEK

29 nov 2012

Voor$senioren$van$60+$woonachtig$in$Drielanden$ Eigen$bijdrage$slechts$€$10,00$p/p$ Inbegrepen:$ • Busreis$Harderwijk$–$Arnhem$vv$ • Indische$lunch$in$de$Kumpulan$van$Bronbeek$ • Toegang$&$Rondleiding$in$museum$met$gids$ • Tijd:$ 10:00$K$17:30$(circa)$

$$ Aanmelden:$ Mail:$ Tel:$$

activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl$ 0627414428$

$

Na$ontvangst$van$betaling,$ontvangt$u$de$instapkaarten$ en$de$detailinformatie$zoals$opstapplaats,$vertrektijd$etc.$ ! $

Programma Vertrek 10:45 Aankomst 11.45 Aperitief 12.00 Lunch 12.30 Rondleiding museum Koffie met … 15.30 Vertrek naar H’wijk 16.15 Aankomst H’wijk 17.00

Hoe geeft u zich op voor deze trip? U meldt u zelf en eventuele andere deelnemers aan bij de Wijkvereniging Drielanden, onder vermelding van naam en adres, via het volgende mailadres: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl of u neemt met ons contact op via telefoonnummer: 0627414428 Vervolgens maakt u het verschuldigde bedrag, zijnde €10,00 x het aantal opgegeven personen, over op rekeningnummer: 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden, o.v.v. Deelname Bronbeek Om zeker te zijn van deelname, dient uw betaling vóór 26 november 2012 op onze rekening te zijn bijgeschreven. Na ontvangst van uw betaling worden informatie en instapkaarten voor de bus naar uw huisadres gestuurd. Nog even alle informatie op een rij: Datum 29 november 2012 Opstaptijd 10.30 uur Opstapplaats bus P-plaats bij de ALDI (Tonselsedreef ter hoogte van huisnr 330)

uur (deze tijd is “hard”, zorg dat u tijdig aanwezig bent) – 12.00 uur – 12.30 uur – 13.45 uur 14.00 – 15.30 uur – 16.00 uur uur – 17.30 uur

Het bestuur van Wijkvereniging Drielanden wenst u hele fijne Kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en vooral een gezond en gelukkig 2013 toe!

Nieuwsbrief 2012-4  

Laatste Nieuwsbrief wijkvereniging Drielanden voor 2012

Nieuwsbrief 2012-4  

Laatste Nieuwsbrief wijkvereniging Drielanden voor 2012

Advertisement