Page 1

Nieuwsbrief nr. 3 Augustus 2012

Nieuwsbrief – Triasfeest Special Muziek en dans spelen op het TRIASFEEST een belangrijke rol. Een wijkfeest zoals het Triasfeest kan niet zonder muziek, dans en gezelligheid. Met name de muziek zal hierbij mogelijk voor enige overlast (eigenlijk meer ongemak) kunnen zorgen. Het is echter maar een enkele keer per jaar en draagt bovendien bij tot saamhorigheid, gezelligheid en feestvreugde bij heel veel wijkbewoners en overige bezoekers.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Opmaat naar het 3e TRIASFEEST In onze laatste HOORSCHELP (2012-2) heeft u het al uitgebreid kunnen lezen: 1 september 2012 wordt wederom het Triasfeest Drielanden georganiseerd. Inmiddels alweer voor de derde keer! Op 1 september 2012 is het dan zover. Het tweejaarlijkse grote wijkfeestfeest zal dan gaan plaats vinden: Het Triasfeest Als geen ander realiseren wij ons dat een feest met een dergelijke omvang, mogelijk voor enige overlast kan zorgen. Overlast echter welke in onze optiek dragelijk en van korte duur is. Eigenlijk meer ongemak dan overlast. Wanneer er al sprake is van overlast, dan is daar (gelukkig) een hele goede reden voor, namelijk: Samen met alle wijkbewoners genieten van een wijkfeest dat bol staat van muziek, dans, een goede- en gemoedelijke sfeer en vooral ook heel veel plezier en gezelligheid voor jong en oud! Als wijkbewoners zijn wij natuurlijk zeer begaan met onze wijk. Het idee ”samen zijn, samen doen en samen leven” dragen we dan ook allemaal vast een warm hart toe.

om van dit Triasfeest een heel gezellig- maar vooral ook een succesvolle feestdag te kunnen maken. Een dag waar alle wijkbewoners op kunnen terugkijken als een bijzonder geslaagde dag met een geslaagd en gezellig wijkfeest. Een feest waarbij wij – met z’n allen – onze wijk en ons winkelcentrum (weer) goed op de kaart hebben kunnen zetten. Een feest met als doel ”saamhorigheid, gezelligheid, plezier en een goede sfeer”.

Deze band brengt vooral een ode aan de muziek van Cliff Richard and The hadows, ZZ en de Maskers, Jumping Jewels, Buddy Holly en anderen uit de jaren 60/70. Ook heel veel instrumentale nummers waarbij met name de gitaar een prominente rol speelt. Wij hopen veel van onze wijkbewoners op het Triasfeest te kunnen begroeten.

Mocht u enig ongemak ondervinden, dan hopen wij op uw begrip. Onze Tip: Voorkom ergernis en blijf niet thuis zitten. Neem deel aan de festiviteiten van het Triasfeest en deel mee in de feestvreugde en gezelligheid! Ook het avondprogramma (voor het eerst dit jaar), belooft veel gezelligheid en sfeer rondom de terrasjes aan het Triasplein. Een optreden van The Red Strats

Wij hopen op uw medewerking

In deze uitgave: 1. Triasfeest (een ”reminder”) 2. Voorlichting Geluidshinder en Fijnstof A28

Onze Nieuwsbrieven worden normaal alleen in digitale vorm verspreid. In de toekomst onze nieuwsbrieven blijven ontvangen? Geef uw naam en mailadres op aan onze secretaris: info@wijkverenigingdrielanden.nl


verder nieuws Lorem Ipsum

2012; uitgave 3

Dringend op zoek naar vrijwilligers Bij de organisatie van een groot evenement zoals het Triasfeest is er altijd heel veel werk te verzetten in de voorbereiding, de opbouwfase en na het feest natuurlijk ook de afbouw- en opruimfase. Het aantal vrijwilligers dat zich bij de wijkvereniging heeft gemeld is niet echt hoog te noemen, maar waar het bestuur wel bijzonder dankbaar voor is en ook veel waardering voor heeft. Wanneer er echter ook nog eens vrijwilligers door omstandigheden genoodzaakt zijn zich af te melden, wordt de spoeling erg dun. We zijn dan ook dringend op zoek naar mensen die met name op 1 september 2012 een paar uur van hun tijd willen geven om te helpen bij een aantal werkzaamheden voor het Triasfeest. Hierbij valt te denken aan zaken als: • Opbouw en Afbouw van het podium • Plaatsen en opruimen van de dranghekken • Begeleiding bij een Springkussen (zorgen voor evenredig en veilig gebruik van het springkussen) • Begeleiding bij het schilderen van een (sloop)auto • En meer … Wanneer u één van die personen bent die wat tijd over heeft en graag een steentje zou willen (kunnen) bijdragen bij het opbouwen en/of afbouwen van het Triasfeest, meldt u zich dan vooral aan bij het secretariaat van de wijkvereniging Drielanden: • info@wijkverenigingdrielanden.nl • of telefonisch via: 06 247 93 246

Grote Triasloterij tijdens het Triasfeest Tijdens het Triasfeest 2012 zal, net als in voorgaande jaren, wederom een grote loterij worden gehouden. Ook dit jaar zijn er weer hele mooie prijzen te winnen: Hoofdprijs: Een weekendverblijf in een mooie bungalow van Witterzomer Vakantiepark bij Assen in het najaar van 2012 (herfstvakantie en kerstvakantie uitgesloten). Naast deze fraaie hoofdprijs zijn er nog nog vele andere mooie prijzen te winnen zoals o.a. 6x een ballonvaart op 1 september; vele waardevolle tegoedbonnen voor diverse winkels; toegangsbewijzen voor diverse attracties en parken; weekendje gratis mini-cooper rijden; meerdere ”beauty en massage” behandelingen; diverse waardebonnen voor een gratis APK keuring; Diner-bon; etc Voorverkoop van de loten zal plaatsvinden tijdens onze aankomende ledenwervingsdagen op 18- (reeds gapasseerd bij uitkomen van deze Nieuwsbrief) en 25 augustus 2012 in de passage van winkelcentrum Drielanden van 11:00 tot 16:00 uur. Na deze data alleen nog voor-verkoop via: • •

de verschillende horeca bedrijven en de HEMA aan het Triasplein. Secretariaat wijkvereniging Drielanden na afspraak: o 06 247 93 246 o info@wijkverenigingdrielanden.nl Activiteitencommissie wijkvereniging Drielanden na afspraak: o 06 247 14 428 o activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl

Tijdens het Triasfeest zelf, op 1 september, zijn de loten alleen nog verkrijgbaar bij de stand van de wijkvereniging Drielanden aan het Triasplein (voor het Wijkhuis). Er zijn slechts 1000 loten beschikbaar en kosten € 2,00 per stuk of 6 loten voor € 10,00. Lotnummers die niet zijn verkocht worden niet meegenomen in de trekking. Het reglement van de Triasloterij, de te winnen prijzen en overige informatie over de Triasloterij is te vinden op onze website, www.wijkverenigingdrielanden.nl of in de 2e uitgave 2012 van ons wijkblad de Hoorschelp (blz 24) van juli j.l.


2012; uitgave 33

!

PROGRAMMA TRIASFEEST 2012

!

1. Podium Programma a. 11:00 Opening Triasfeest (wrnd burgemeester Harderwijk) b. 11:05 – 11:35 DJ Peer (diverse muziek) c. 11:20 – 11:50 Optreden UDX d. 11:50 – 12:00 Opmaat naar START TRIASRUN (ATHLOS) i. 12:00 uur Start Kidsrun (Wethouder de Kleine) ii. 12:15 uur Finish Kidsrun iii. 12:30 uur Start 2 en 5 km (Wethouder de Kleine) iv. 12:50 – 13:15 uur Finish 2 en 5 km e. 13:15 uur DJ Peer (diverse muziek) f. 13:30 uur Prijsuitreiking TRIASRUN (Wethouder de Kleine) g. 13:45 – 14:15 uur Optreden Swinging Squabble h. 14:15 – 14:45 uur Optreden Sportcentrum Iedema i. 14:45 – 15:15 uur Optreden ADE j. 15:15 – 15:45 uur Optreden Funky Fit k. 15:45 – 16:15 uur Optreden TOP Judo Harderwijk l. 16:15 – 16:45 uur Optreden Sportschool vd Hoofdakker m. 16:45 – 17:15 uur Trekking Loterij (Wethouder Teeninga) n. circa 17:15 uur Afsluiting dagprogramma 2. Overige optredens / Demonstraties a. 12:05 – 12:15 Optreden Crescendo (Trap Triasvijver) b. 12:35 – 12:50 Optreden Crescendo (Trap Triasvijver) c. 13:05 – 13:25 Optreden Crescendo (Trap Triasvijver) d. Crescendo treedt op tussen de loopmomenten door wanneer de TRIASRUN microfonist geen verslag doet van de loopwedstrijd. e. 14:30 – 15:00 uur Demonstratie Honden pakwerk (Park) f. 11:00 – 16:00 uur Demo Brandweer op “Thema-eiland” g. 11:00 – 16:00 uur Demo Ambulance op “Thema-eiland” h. 11:00 – 16:00 uur Demo Rode Kruis op “Thema-eiland” i. 17:30 (circa) Opstijging Hete luchtballon (na de prijsuitr. Loterij) 3. AVOND-PROGRAMMA a. 18:30 – 22:00 Live band The Red Strats (www.theredstrats.nl) met een repertoire van Cliff Richard en The Shadows. b. Reguliere terrassen aan het Triasplein zijn open.

! !

!

!


Samen zijn, samen leven en samen doen is op 1 september in Drielanden het credo …

2012; uitgave 3

Wij vragen vooral uw begrip en medewerking voor Het afsluiten en vrij maken van de parkeerplaats gelegen op de grens Operadreef en Operettedreef vanaf vrijdagavond 31 juli circa 24:00 uur tot zaterdag avond 1 september circa 18:00 uur; Het afsluiten van de fietspaden rond Triasplein; Triasgracht en de doorgang onder De Bogen vanaf zaterdag-ochtend 1 september tot circa 18:00 uur Het afsluiten en vrijmaken van twee parkeerstroken voor de ingang van de Aldi, gelegen tegen het fietspad Triasgracht vanaf vrijdag 31 juli 24:00 uur tot zaterdag 1 september circa 18:00 uur Bewoners die normaliter hun auto op de genoemde parkeerplaatsen parkeren verzoeken wij om deze op vrijdag avond 31 augustus vóór 24:00 uur op één van de vele andere parkeerplaatsen te willen parkeren. De genoemde parkeerplaatsen zijn op zaterdag 1 september vanaf circa 18:00 uur weer beschikbaar Tot slot natuurlijk ook nog voor mogelijk ongemak als gevolg van enig geluidsoverlast

Let op: Ook de busbaan wordt op 1 september van 07:00 tot 22:00 gesloten. De bus zal een alternatieve route volgen. Vergunning voor het Triasfeest is verleend door de gemeente Harderwijk.

En verder nog:

Herinnering Voorlichtingsavond geluidhinder / fijnstof A28 Graag brengen we nogmaals de voorlichtingsavond over Geluidhinder en Fijnstof Rijksweg A28 onder uw aandacht. Deze avond zal plaatsvinden op 25 september 2012 om 19:30 uur in de aula van MFC De Bogen. De zaal zal reeds om 19:15 uur open zijn. Op deze avond zal een tweetal gastsprekers van de Gemeente Harderwijk, dhr E. Priester en mevr. S. Van Itegem tekst en uitleg geven over de geluidsoverlast en het fijnstof afkomstig van de Rijksweg A28. Stukje geschiedenis, stand van zaken, mogelijkheden en onmogelijkheden en lopende actie(s) vanuit de gemeente Harderwijk komen ter sprake. Wijkbewoners van Harderwijk Drielanden, maar ook overige geïnteresseerden zijn meer dan welkom. De koffie staat op u te wachten.

Ook aanwezig ter gelegenheid van het Triasfeest ……… Viswagen met gebakken vis, haring en wellicht verse vis.

Locatie tijdens Triasfeest: De viswagen komt op 1 septamber de gehele dag achter de bushalte op de hoek bij Cafetaria Kroon naast de glasbakken.

Nieuwsbrief 2012-3  

Nieuwsbrief 2012-3 Triasfeest Special

Nieuwsbrief 2012-3  

Nieuwsbrief 2012-3 Triasfeest Special

Advertisement