Page 1

Mail: Tel: Twitter:

Nieuwsbrief

info @wijkverenigingdrielanden.nl 0624793246 @wijk3landen

12APRIL 2012

JAARGANG 1, NR 2

ORANJEBAL 50+ Wijkvereniging Drielanden Op 27 april aanstaande schenkt de wijkvereniging Drielanden wat extra aandacht aan de 50-plussers bij ons in de wijk. Voor het eerst zal, als pilot, een Oranjebal worden georganiseerd met live muziek van de Folk University Jazzband. Het belooft een hele gezellige avond te worden met gezellige muziek en gelegenheid voor een dansje Voor de kosten voor zo’n gezellig avondje uit hoeft u het zeker niet te laten: Toegang:

gratis

Leden van de Wijkvereniging ontvangen bij binnenkomst 3 consumptiebonnen

Datum: 27 april 2012; Plaats: Aula OBS De Bogen; Aanvang: 20:00 uur (19:30 uur zaal open — Het wordt een gezellig feestje!)

U komt toch zeker ook??

Interessante informatie:  Uw lidmaatschap telt.  Wijkbelangen kunnen wij als bestuur pas efficiënt behartigen bij B&W van Harderwijk wanneer wij voldoende leden achter ons hebben staan!  Vraag het uw buren en maak ze enthousiast om lid te worden!

Aan wat borrelnootjes etc. en kleine hapjes zal het niet ontbreken.

 Laat ons weten wat u van het nieuwe wijkblad vind. Mail naar:

In de zaal zijn ook de consumptiebonnen te koop à € 1,00 per stuk of 6 voor € 5,00

info@wijkverenigingdrielanden.nl

Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld met het oog op de aanschaf van de nodige drank en hapjes.

Word Lid:

Aanmelden doet u zo: Mail naar: marjoleinwillemsen61@hotmail.com Telefoon: 0627414428 U kunt natuurlijk ook naar de zaal komen zonder aanmelding vooraf. U neemt dan wel het risico dat de zaal dan mogelijk te vol is en toegang dan niet meer mogelijk is. De keus is geheel aan u. Binnenkort ook bekendmaking op Flyers en Posters in en om het winkelcentrum Drielanden. In dit nummer:

ORANJEBAL 50+

1

Wijkgericht werken

2

Komende Activiteiten

2


Nieuwsbrief JAARGANG 1, NR 2

Wijkgericht Werken - beleid binnen de Gemeente Harderwijk Tijdens een aantal bijeenkomsten op het Gemeentehuis heeft de Gemeente Harderwijk uit de doeken gedaan hoe zij aan kijkt tegen het z.g. wijkgericht werken en de wijkaanpak in de komende jaren. Duidelijk is geworden dat de Gemeente stellig van plan is om minder te gaan “pamperen” minder te gaan bepalen hoe zij vinden dat het moet binnen de diverse wijken van Harderwijk. Tijdens de laatste miniconferentie over dit onderwerp welke werd gehouden in het Gemeentehuis op 22 maart j.l. kwam goed naar voren dat de “burger” zelf moet komen met ideeën en oplossingen en dat de Gemeente dan zal gaan bezien welke middelen zij kan inzetten om de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Dit betekent o.a. dat buurtverenigingen, wijkverenigingen maar ook straten of zelfs individuele burgers met goede en goed gefundeerde ideeën kunnen komen om zaken in hun wijk te verbeteren. Dit kan variëren van b.v de eenvoudige straat– of buurt barbecue tot grootschaliger evenementen zoals het aankomend TRIASFEEST dat de Wijkvereniging Drielanden aankomende 1 september organiseert. Ook aanpassingen aan speeltuinen en verkeerssituaties behoren tot de mogelijkheden. Wat altijd voorop dient te staan is dat het straat– buurt– of wijkbelang er bij gebaat is.

Wat valt daar dan zoal onder vraagt u zich natuurlijk af? Evenementen die worden georganiseerd ter verbeteren van de onderlinge verstandhouding / cohesie in straat- , buurt of wijk; Buurtfeesten / wijkfeesten. Zaken welke u gedaan wilt hebben ter verbetering van de Verkeersveiligheid; Verfraaien van de straat/buurt/wijk; Aanpak van speeltuinen;; Jongeren Ontmoeting Plekken … etc.

Waar gaat u vervolgens Uw aanvragen en onderbouwing “inschieten” is dan de logische vervolg vraag …. Op korte termijn zal de Gemeente Harderwijk z.g. Wijkmanagers gaan aanstellen die verantwoordelijk zullen zijn voor het beoordelen van de aanvragen en het vervolgens toewijzen van een bepaald budget. Ook zullen zij bekijken of er eventueel uit andere fondsen nog wat valt “te halen”. Aanvragers dienen zelf te bezien of er elders buiten de Gemeente (b.v Oranjefonds) wellicht (ook) nog steun valt te verwachten. De wijkmanagers waren op moment van schrijven van deze Nieuwsbrief helaas nog niet bekend. Een alternatief is dan ook om zelf de aanvraag in te schieten via het algemene mailadres van de Gemeente Harderwijk of bemiddeling te zoeken bij een van de opbouwwerkers van de Stichting Welzijn Op Maat. Voor onze wijk is dat momenteel Theo Niehof die op de volgende manieren te bereiken is: M: theo.niehof@welzijnharderwijk.nl of via T: 0341-434656 Op bepaalde dagen is hij ook bereikbaar in het kant oor aan de Salenteijnerhout 1A. Details treft u aan op de deur van het kantoor. Kortom, er wordt minder “gepamperd” door de Gemeente en er wordt meer initiatief verwacht van de burger

Niet te lang gewacht … maak gebruik van (uw) Burgerkracht!


Nieuwsbrief JAARGANG 1, NR 2

Overige Komende activiteiten

1 juni 2012

BINGO SPECIAL voor onze wijkbewoners met een (verstandelijke) beperking Evenals voorgaande jaar zijn er weer spetterende prijzen te winnen! Locatie: Tijd: Bingomaster: Kosten :

Aula MFC De Bogen 20:00 - 22:00 uur (zaal open 19:30 uur) dhr. Jac Raaijmakers € 5,00  p/p  (incl.  hapjes  en  drankjes)

Reservering via MAIL:

klaas.van-den-brink@sheerenloo.nl

Reserveer op tijd, want er is slechts beperkte ruimte beschikbaar!! 1 september 2012

GROOT TRIASFEEST DRIELANDEN Net als in 2010 zal dit jaar weer het 2-jaarlijkse Groot Triasfeest Drielanden worden gehouden. Het Triasplein en de Triasgracht (winkelzijde) zal worden omgetoverd tot een grote Kleedjesmarkt. Er zullen demonstraties worden gehouden door hulpverleningsdiensten als Politie, Brandweer, Ambulance en Rode Kruis. Deze zullen hun demonstratiepunten vooral concentreren op  het  z.g  “Thema-eiland”  dat  gepland  staat  op  de  Parkeerplaats  Operadreef/ Operettedreef. Verder  zullen  er  vele  attracties  voor  kleintjes  en  “wat  groter”  aanwezig  zijn  zoals:  Draaimolentje  Springkussen  “Levend”  Tafelvoetbal  (toernooi)  Gratis popcorn  Schmink-kiosk voor de kleintjes Daarnaast zijn er optredens van diverse sport– en dans verenigingen, sportcentrum Iedema; Fanfare Korps Crecendo en DJ Peer. Tevens zal er een sponsorloop worden gehouden in samenwerking met atletiekvereniging ATHLOS In de avond tot 22:00 uur naar alle waarschijnlijk ook nog een optreden van een band bij de gezellige terrasjes rondom het Triasplein (Jasmijn; Prego; Kroon en Alleman) Tijdsduur:

11:00 - 16:00 uur Kleedjesmarkt, Themaeiland en attracties Terrasjes open tot 22:00 uur Het demonstratieschema zal daags tevoren bekend worden gesteld in een door de winkeliersvereniging Drielanden uit te brengen TRIASFEEST krant voor Drielanden.

Nieuwsbrief 2012-2  

2e nieuwsbrief van 2012

Nieuwsbrief 2012-2  

2e nieuwsbrief van 2012

Advertisement