Page 1

Nieuwsbrief 01 MAART 2012

JAARGANG 1, NR. 1

Gebruik van E-mail en Twitter Met ingang van 2012 zal het bestuur van de wijkvereniging Drielanden meer gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen als E-mail en Twitter. Met name wanneer belangrijke berichten te laat zijn voor het eerstkomende wijkblad, maar plaatsvinden voor het uitkomen van de volgende

editie van het wijkblad zullen wij trachten u te informeren via genoemde communicatiemiddelen. Om als lid hier nu volledig gebruik van te kunnen maken, is het noodzakelijk om uw mailadres bekend te stellen bij het secretariaat van de wijkvereniging. Veel mailadressen hebben we al, maar nog lang niet allemaal. Een eenvoudig mailtje naar ons secretariaat is meer dan voldoende om uw juiste mailadres bij ons bekend te stellen. info@wijkverenigingdrielanden.nl Alle Nieuwsbrieven worden BCC per mail verzonden. Derden zien derhalve uw mailadres niet! Voor het volgen van onze twitter berichten is het noodzakelijk om een Twitter account aan te maken op de site van Twitter: www.twitter.com

Interessante informatie:  Uw lidmaatschap telt.  Wijkbelangen kunnen wij als bestuur pas efficiënt behartigen bij B&W van Harderwijk wanneer wij voldoende leden achter ons hebben staan!  Vraag het uw buren en maak ze enthousiast om lid te worden!  Het Wijkblad De Hoorschelp nr 1 / 2012 kunt u rond de 1e week van april verwachten.

Vervolgens kunt u ons volgen op Twitter: @wijk3landen

Het nieuwe logo van de wijkvereniging

Alle berichten die wij als Nieuwsbrief via mail verspreiden, zullen ook op Twitter worden gepubliceerd.

@wijk3landen

INFORMATIE AVOND ANTI INBRAAK TIPS Op 8 maart 2012 zal in samenwerking met onze wijkagent, Brigadier Miranda Nibourg, een informatieavond worden gehouden waarbij tips worden gegeven om inbraak te voorkomen. Op deze avond zal ex-inbreker Evert Jansen (bekend van de TV) tips geven om inbraak in uw woning,, auto etc. te voorkomen. Hij doet dit aan de hand van zijn observaties in de wijk gedurende de dag, waarbij hij door Drielanden zal gaan en kijken waar zich mogelijk inbraak gevoelige situaties voor doen en hoe deze te verbeteren. Het belooft een hele interessante avond te worden, dus zorg dat u er vroeg bij bent. De zaal heeft slechts een beperkte capaciteit van ongeveer 150 personen. En vol is vol……. Geïnteresseerden die worden weggestuurd omdat de zaal vol is, ontvangen direct een uitnodiging voor een 2e en laatste sessie van deze avond, waarvan datum en tijd bij uitkomen van deze Nieuwsbrief echter nog niet konden worden vastgesteld. Datum: 8 maart 2012 Plaats: Aula Openbare Basisschool De Bogen, Ingang naast het WIJKHUIS aan het Triasplein 9 Tijd: 20:00 - ca. 22:00 uur (zaal open ca 19:30 uur)

In dit nummer:

E-mail en Twitter

1

Anti Inbraak Tips

1

Algemene Ledenvergadering

2

Komende Activiteiten

2


Nieuwsbrief 01 MAART 2012

JAARGANG 1, NR. 1

Algemene Ledenvergadering 2012 Ook in 2012 zal er conform de statuten een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.. Met dit korte artikeltje willen wij u hieraan helpen herinneren. Wij hopen veel van onze leden op deze ALV te mogen ontmoeten. Het belooft een interessante ALV te worden vanwege het feit dat een aantal nieuwe kandidaat bestuursleden zich hebben gemeld en gekozen kunnen worden. Daarnaast is dhr Lex Schuijl aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Ook is op deze avond dhr Theo Niehof van de Stichting Welzijn Op Maat aanwezig en zal enige tekst en uitleg geven omtrent het door de Gemeente nieuw in te voeren Wijkgerichte Werken / Wijkgerichte Aanpak Datum: 13 maart 2012; Plaats: Aula OBS De Bogen; Aanvang: 20:00 uur (19:45 uur zaal open — Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld)

Tot slot zal ook onze wijkagent, brigadier Miranda Nibourg, aanwezig zijn om eventuele vragen van uw zijde te beantwoorden.

We hopen velen van u op deze avond te mogen treffen

Komende Activiteiten Ondanks het feit dat het Activiteitenplan / Jaarplan 2012 in de aankomende eerste uitgave 2012 van De Hoorschelp zal worden gepubliceerd, willen wij u de volgende activiteiten onder uw aandacht brengen omdat deze plaatsvinden voor het uitkomen van de 1e uitgave van ons Wijkblad: 29 maart 2012 Workshop Pasen voor volwassenen Locatie: Het Wijkhuis, Triasplein 9 Harderwijk Drielanden Tijd: 20:00 - 22:00 uur Kosten: € 5,00 per persoon (inbegrepen kopje koffie) 30 maart 2012 Zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 5 van de basisscholen uit de wijk Drielanden. Er worden 2 poules opgezet (voor meisjes en voor jongens). Plaats: Sporthal De Bogen Tijd: 13:30 - 17:00 uur Er zal worden gestreden om een paar mooie bekers. Tevens zal worden uitgemaakt welke school de “over all” sportiviteitprijs krijgt overhandigd. Hierbij zal zowel naar de deelnemende teams worden gekeken als ook naar de toeschouwers van de school (leerlingen, onderwijzers en ouders natuurlijk!) Het belooft een mooi en sportief spektakel te worden en we hopen dan ook op uw aller belangstelling en support. 4 april 2012 Workshop en Speurtocht Pasen voor de jeugd t/m 12 jaar. Plaats: Het Wijkhuis, Triasplein 9 Harderwijk Drielanden Tijd: 13:30 - 16:00 uur Kosten: Leden: € 1,50 Niet Leden € 3,00

Printvriendelijke versie Jaarplan 2012:

http://dl.dropbox.com/u/58172892/WV3Landen/JAARPLAN%202012.pdf

Nieuwsbrief 2012-1  

Nieuwsbrief 2012 nr 1

Nieuwsbrief 2012-1  

Nieuwsbrief 2012 nr 1

Advertisement