Page 1

NIEUW IN DE WIJK: SPREEKUUR OPBOUWWERKERS/WIJKAGENT/BUURTBEHEER Theo Niehof, Stichting Welzijn Op Maat

Miranda Nibourg, Wijkagent

0341-434656

0900-8844

0341-416894

kom langs en laat ons weten wat er goed loopt en wat er beter kan!

Bert Smits, Buurtbeheerder, Uwoon

Tijd: altijd tussen 16.30 en 17.30 uur

0341-417218

4 juni 18 juni

Bert van Daatselaar, Omnia wonen

Wanneer: 15 januari 5 februari 19 februari 5 maart 19 maart 2 april 16 april 7 mei 21 mei

0341-411333

Waar: vanaf 1 januari 2013 is het spreekuur verplaatst naar het Wijkhuis op het Triasplein.

Snel herstel: Jeroen Assen, Wijkbeheerder Gemeente

Voor wie: alle bewoners van de wijk Drielanden

SPREEKUUR  

Spreekuur opbouwwerkers/wijkagent/buurtbeheer

SPREEKUUR  

Spreekuur opbouwwerkers/wijkagent/buurtbeheer

Advertisement