Page 1

Afschrift aan: W. Hummel, I. Wanders, L. Oosterdijk, R. Sjoerdsma, H. Glastra, C

Krijnen, J.

Baron

«Aan_de_bewoners_van_» «STRAATNAAM» «HUISNUMMERCOMPLEET» «POSTCODE» «WOONPLAATS»

datum: ons kenmerk:

9 april 2015 U15.002531

uw brief van: uw kenmerk: onderwerp:

Werkzaamheden fietstunnel Weisteeg

Geachte heer/mevrouw, Rond station Harderwijk zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de onderdoorgang Westeinde al een aantal weken in volle gang. De komende week wordt ook het werk rond de toekomstige fietstunnel Weisteeg zichtbaar en merkbaar. In deze brief informeren wij u daarover. Afsluiten fietspad Als eerste gaan de fietsers merken dat er iets verandert. Vanaf 13 april wordt het fietspad langs de Westermeenweg, tussen de Groene Zoomweg en de Drielandendreef afgesloten en start aannemer Reef-Strukton Infratechnieken met de aanleg van een bypass voor auto’s en fietsers rond het toekomstige werkterrein. Dit is ter plaatse van de rotonde Drielandendreef – Westermeenweg. Het fietsverkeer wordt via omleidingsborden omgeleid via de Belcantodreef en Rapdreef en v.v. Bypass voor auto’s en fietsers Om de rotonde zal een tijdelijke weg (een zogenoemde bypass) worden aangelegd voor zowel fietsers als autoverkeer. Op deze bypass wordt een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd. Naar verwachting zal het fiets- en autoverkeer begin mei over de bypass gaan rijden. Rond die tijd is ook het werkterrein voor de fietstunnel ingericht. In de bijlage van deze brief vindt u een globale weergave van de omleidingen en routes tijdens de bouw van de fietstunnel. Werkzaamheden in de nacht In het weekend van vrijdagavond 8 mei tot en met maandagochtend 11 mei wordt er 24 uur per dag doorgewerkt aan de onderdoorgang Westeinde bij het station. Ook bij de onderdoorgang Weisteeg worden dan een aantal aanpassingen aan het spoor gedaan. Naar verwachting zult u als omwonenden daar beperkt hinder van ondervinden. Er rijden in deze zogenoemde treinvrije periode geen treinen.

organisatie eenheid:

Domein Ruimte

behandeld door:

H.B.A. Mons

telefoonnummer:

(0341) 411 911

bijlagen:

1


Planning Bovengenoemde werkzaamheden vinden de komende maanden plaats. Een groot deel van de tunnel wordt ter plekke gebouwd. Eind juli, in wederom een treinvrije periode, wordt een prefab voorgebouwd tunneldeel in het spoor gehesen. Naar verwachting wordt de fietstunnel in oktober 2015 in gebruik genomen. Inloopbijeenkomst Op dinsdag 28 april tussen 17:00 en 20:00 uur vindt er een inloopbijeenkomst plaats. Medewerkers van de diverse partijen zijn aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in het Projectbureau herinrichting stationsomgeving. Dit is in het stationsgebouw, Stationsplein 1. Het gaat om een inloopbijeenkomst. Er wordt dus geen centrale presentatie gehouden, maar u kunt tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. Hinder treinverkeer In verband met meerdere werkzaamheden op (een deel van) het traject Zwolle-Amersfoort rijden er op donderdag 7 en vrijdag 8 mei ook minder of geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Plan dan uw reis op ns.nl. of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via 9292.nl of telefonisch: 09009292 (â‚Ź0,70 per minuut). Vragen? Heeft u vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar gemeente Harderwijk, 0341 411911 of e-mail: stationsgebied@harderwijk.nl. Verder kunt u op dinsdagochtend bij het inloopspreekuur terecht tussen 11:00 en 12:00 uur in het projectbureau op Stationsplein 1. Buiten kantooruren kunt u voor noodgevallen of ernstige overlast contact opnemen met ProRail Publiekscontacten: 0800-7767245. Kijkt u ook op www.harderwijk.nl/stationsomgeving. Met vriendelijke groet, namens de samenwerkende partijen,

de heer R. Sjoerdsma projectleider herinrichting Stationsomgeving


Bijlage: Tijdelijke situatie rond bouwterrein fietstunnel Weisteeg

Brief werkzaamheden spoortunnel weisteeg station  

Werkzaamheden Spoortunnel Weisteeg en Station

Brief werkzaamheden spoortunnel weisteeg station  

Werkzaamheden Spoortunnel Weisteeg en Station

Advertisement