Page 1

De Hoorschelp nr. 2, 8e jaargang

2013 2012


Wij geven kleur aan al uw drukwerk

Hoge Eng Oost 24, Putten www.copy.nl

0341 35 77 77

info@copy.nl


Inhoud

Colofon Jaargang 8, nr. 2

Oplage 3.500 exemplaren Verschijning 3 keer per jaar Vormgeving en druk Accent Graficenter

Inhoud & colofon

3

Van uw voorzitter

4

In memoriam

5

Redactioneel

6

Paasactiviteit en ALV

8

Maak mij wat wijs

11

Vijf jaar Auto Drielanden

12

Gemeentelijk overleg

15

Café Alleman dankt Drielanden

19

Nieuwe bestuursleden

20

Bezoek Bronbeek

23

Tien jaar Apotheek Drielanden

24

Wetenswaardigheden

25

Kleedjesmarkt en Triasrun

28

Baan Phak Phing

31

Word jij mijn maatje

32

Politie in uw wijk

37

Servicepunt - 30 km

38

Secretariaat Redactie Contributie E-mail Website Adverteren K.v.K. nr.

Drielandendreef 242 3845 CH Harderwijk 06 - 247 93 246 redactie@wijkverenigingdrielanden.nl € 12,– per huishouden p/j op rekeningnummer 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden info@wijkverenigingdrielanden.nl www.wijkverenigingdrielanden.nl y.v.lex-5@zonnet.nl 40095027 Hoorschelp 2, 2013

3


Voorwoord De wijkvereniging heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. De eerste zes maanden van het jaar zijn er allerlei evenementen in de wijk geweest. Daarnaast was er op 28 maart jl. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Evenementen Zoals gewoonlijk varieert de deelname aan de georganiseerde evenementen behoorlijk, maar over het algemeen kunnen we redelijk tevreden zijn. Er is dit jaar echter helaas wel een festiviteit wegens gebrek aan belangstelling uit het jaarprogramma 2013 gehaald. Tot kort voor de geplande datum van de Kindercarnavalsdisco hebben we de intentie gehad om dit evenement door te laten gaan. Wellicht volgend jaar een herkansing? Of misschien wordt het tijd voor een ander evenement?

4

een had op deze evenementen was er niet minder om. Algemene Ledenvergadering De opkomst tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zie pagina 25) van 28 maart was redelijk, de respons vanuit de zaal bijzonder goed. Het feit dat we dit keer een voorlichtingsteam vanuit de gemeente bereid hebben gevonden om alle ins and outs omtrent de ontwikkeling van Drielanden als geheel, Drielanden-West en het Waterfront te presenteren, was daar zeker debet aan.

Voorts zijn we dit jaar natuurlijk allemaal verrast door de gebeurtenissen rondom de troonsopvolging waardoor het zaalvoetbaltoernooi moest worden verplaatst. Met wat kunst en vliegwerk is het Mathijs van Faassen (coĂśrdinatiefunctionaris Bredeschool Drielanden) gelukt om het toernooi naar 24 mei te verplaatsen.

Met de uitbreiding van het bestuur met drie nieuwe leden hebben we kortgeleden onze organisatie en werkwijze enigszins kunnen aanpassen. Hiertoe is een organisatie opgezet, waarbij naast het dagelijks bestuur en de redactie, nu ook een zelfstandige Commissie Activiteiten en een Commissie Verkeer & Veiligheid is aangesteld. Hierdoor zijn we beter in staat om de werkzaamheden te stroomlijnen. De commissies hebben, onder de paraplu van het dagelijks bestuur, elk hun eigen verantwoordelijkheden. Op pagina 6 treft u een overzicht aan van de bestuursleden en hun functie.

Het Lentefeest, de Paasspeurtocht, het zaalvoetbaltoernooi en niet te vergeten onze bingospecial, werden goed bezocht. Het kan natuurlijk altijd beter, maar de belangstelling was er zeker en het plezier dat ieder-

Op 12 maart en 22 april heeft het bestuur van de wijkvereniging een tweetal sessies van het Gemeentelijk Overleg bijgewoond. Hierover kunt u op pagina’s 15 en 16 een kort verslag lezen.

Hoorschelp 2, 2013


Laatste nieuwtje: sinds begin dit jaar beschikken we over een Facebook-pagina. Hiermee hopen wij nog meer wijkbewoners te bereiken dan we al doen met ons wijkblad, de nieuwsbrief, onze website en via Twitter.

IN MEMORIAM

U kunt ons ook volgen op TWITTER: @wijk3landen

In mei bereikte ons het bericht dat Jan van de Hoef, initiator en medeoprichter van Wijkvereniging Drielanden, tijdens zijn vakantie op Corsica plotseling is overleden.

Kortom, de eerste maanden van 2013 heeft het bestuur veel gedaan en we gaan nog een hele mooie tweede helft van het jaar tegemoet.

Jan van de Hoef was jarenlang voorzitter van Belangenvereniging Drielanden, de voorloper van de wijkvereniging. Deze belangenvereniging is in de beginfase van de nieuwe wijk Drielanden opgericht om de belangen van de bewoners te behartigen in overleg met de Gemeente. Nadat de huidige wijk vorm begon te krijgen, bleef de belangenvereniging nog jaren voor hun rechten strijden. Het gemeentelijk overleg stamt uit de tijd van de belangenvereniging.

Wat dacht u van de altijd druk bezochte Kleedjesmarkt in combinatie met de tweede editie van de Triasrun Drielanden. Noteert u 7 september 2013 alvast in de agenda! Verder komt er uitbreiding van het bestaande programma voor de rest van 2013. Gedacht wordt aan een extra sport- en spelmiddag voor de jeugd en een cultureel uitstapje naar Amsterdam, waarbij een rondvaart inclusief lunch en bezoek aan ĂŠĂŠn van de vele musea tot de mogelijkheden behoren. Let dus op onze website, nieuwsbrief, Twitter en onze Facebook-pagina voor het laatste nieuws!

Op initiatief van Jan van de Hoef ging Belangenvereniging Drielanden in 2002 over in de huidige wijkvereniging. In 2006, toen de wijkvereniging stuurloos dreigde te worden door het plotselinge vertrek van de toenmalige voorzitter, liet Jan ons niet in de steek en nam tijdelijk de voorzittershamer over. Mede dankzij zijn inspanningen is er toen weer een voorzitter gevonden. Een bijzonder mens is heengegaan. Bestuur en vrijwilligers van Wijkvereniging Drielanden wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Roy Abels voorzitter

Hoorschelp 2, 2013

5


Overzicht Voorzitter Vicevoorzitter, PR en Redactie Secretaris Penningmeester Webmaster/Verkeerszaken Coördinatie activiteiten Activiteiten ondersteuning Redactieondersteuning

Roy Abels Lex Schuijl Ronald van der Wal Aggo in ’t Veld vacant Martin Timmermans Samantha van Lien Erwin Bruijn Marjolein Willemsen Ingrid van Ramselaar

Vrijwilligers: Esther Opstal, Corry Zondag, Angelique Elands, Emmy van der Gaag, Baudin Mollema, Astrid Sterk, René van Herwaarden, Barend van den Brink en Emil van Efferink. Onmisbaar zijn ook de bezorgers van De Hoorschelp.

Redactie Lex Schuijl

6

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben leden hun waardering uitgesproken over ons wijkblad De Hoorschelp. Als redacteur ben ik dan ook bijzonder trots dat we dit mooie compliment kregen. Bij deze wil ik Inge de Haan, die mij jarenlang redactioneel heeft ondersteund, en Ingrid van Ramselaar, die mij momenteel redactioneel bijstaat, hartelijk bedanken. We blijven er naar streven om de kwaliteit van het wijkblad op hoog niveau te houden.

Hoorschelp 2, 2013

Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe vraagt de burgers om ook dit jaar respect te tonen voor de veteranen. Op zaterdag 6 juli 2013 wordt weer een gemotoriseerd defilé gehouden door de binnenstad van Putten, Ermelo en Harderwijk met voertuigen en hun chauffeurs van Keep Them Rolling en de Army Vehicle Club. Defilé door de binnenstad van Harderwijk, om 14.00 uur gevolgd door een static show en muziek op de Stille Wei.


Op dit moment kan iedereen die zelf geen rookmelder kan plaatsen gratis een beroep doen op het Rookmelderteam. Dit landelijk team bestaat uit meer dan vierduizend vrijwilligers die door de brandweer zijn getraind in het plaatsen van rookmelders. Zij staan voor u klaar en plaatsen kosteloos uw rookmelder als u dit zelf niet kunt. In Nederland zijn er elke dag twintig woningbranden, vallen er jaarlijks veertig doden en zevenhonderd

gewonden door een woningbrand. Een rookmelder vergroot uw overlevingskans bij brand, daarom hoort een rookmelder thuis in ieder huis. Nadat u een rookmelder heeft aangeschaft via bouwmarkt, vakhandel of via de Brandwondenstichting, vraagt u het Rookmelderteam om dit voor u op te hangen. Na het ophangen worden een aantal veiligheidsstappen doorlopen, zodat u weet wat u moet doen om brand te voorkomen en hoe u kunt vluchten.

Kijk voor alle informatie op: www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam of bel tijdens kantooruren 0251-275590.

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR • HOOFDPIJN/ MIGRAINE/ NEKPIJN/ SCHOUDERKLACHTEN; • TENNISELLEBOOG/ RSI/ MUISARM; • KEELPIJN/ HEESHEID/ HOESTEN/ STEMPROBLEMEN/ PIJN OP DE BORST/ VERKOUDHEID/ WEERSTAND; • BUIKPIJN/ MAAGKLACHTEN/ OBSTIPATIE/ KOLIEKEN/ SPASTISCHE DARMEN/ ZIEKTE VAN CROHN; • MENSTRUATIE-KLACHTEN/ MENOPAUZE/ ONVRUCHTBAARHEID/ ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN/ STEMMINGSWISSELINGEN/ DUIZELIGHEID/ MISSELIJKHEID; • HOOIKOORTSKLACHTEN/ HUIDALLERGIEËN/ EXZEEM/ ACNE; • STOPPEN MET ROKEN/ ASTMA/ HYPERVENTILATIE/ DEPRESSIES; • EETSTOORNISSEN/ AFVALLEN/ VOEDSELINTOLERANTIES; • HARTRITMESTOORNISSEN/ MANIES/ DOORBLOEDINGSSTOORNISSEN/ HART- + VAATZIEKTES; • ADHD/ PDD-NOS/ AUTISME/ FAALANGST / BEDPLASSEN + WOEDE-AANVALLEN BIJ KINDEREN; • SLAAPSTOORNISSEN/ ONRUST/ CHRONISCHE VERMOEIDHEID; • NIERSTENEN/ LAGE RUGPIJN/ HERNIA/ BLAASONTSTEKING; • KNIEKLACHTEN; ENKEL- + KRUIS-BANDLETSELS, MENISCUS, SLIJTAGE KRAAKBEEN; • ONDERSTEUNING SPORTBLESSURES TRAININGEN + SPORTPRESTATIES/ HERSTEL NA OPERATIES; • PARKINSON/ HERSENBLOEDINGEN/ VERLAMMINGEN/ MULTIPLE SCLEROSE; STAAT UW KLACHT HIER NIET BIJ, KUNT U VOOR INFORMATIE ALTIJD VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN; PER MAIL [via de website] OF TELEFONISCH.

ACUPUNCTUUR IS GÉÉN THERAPIE MAAR IS EEN GENEESKUNDE; DIT BETEKENT DAT VEEL KLACHTEN VAN ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE AARD [pijn + bewegingsbeperking] MAAR OOK VAN INTERNE AARD [bloedsomloop, hersenen, zenuwstelsel] ALS VAN EXTERNE AARD [gewrichten, botten + pezen] BEHANDELD KUNNEN WORDEN.

• Praktijktarief: € 60,- / behandeling • Beurstarief: € 15,- / proefbehandeling Acupunctuur wordt vergoed vanuit alle aanvullende verzekeringen en valt niet onder het verplicht eigen risico.

• Info: www.acupunctuurenzo.nl • Telefoon: 0341-881501 | 06-41046535 • Mail: info@fysio-n-zo.nl

Hoorschelp 2, 2013

7


Op 28 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Voorzitter Roy Abels heet de ruim veertig aanwezigen en de gastsprekers van harte welkom. Na goedkeuring van de notulen van de ALV 2012 door de aanwezige leden, wordt het Jaarverslag 2011 door secretaris Ronald van der Wal vastgesteld. Penningmeester Aggo in ’t Veld geeft vervolgens een toelichting op het financiëel verslag, de resultatenrekening 2012 en de begroting 2013. De kascommissie, bestaande uit de heren Ligteringen en Beerdsen, heeft het financiële verslag 2012 en de begroting 2013 goedgekeurd. De bij de ALV aanwezige leden hebben ingestemd met het toetreden van drie nieuwe bestuursleden: Samantha van Lien, Erwin Bruin en Martin Timmermans (zie pagina 20). Met hun komst is een verjonging van het bestuur verwezenlijkt.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd bestuurslid, René van Herwaarden. Zij heeft zich vanwege haar drukke werkzaamheden niet meer verkiesbaar gesteld. We zijn blij dat René ons als vrijwilliger blijft steunen. Er was veel belangstelling voor de gastsprekers, de heren Duco van der Hoeven en Tyco Ferwerda van de gemeente Harderwijk. Zij gaven aan de hand van een beeldpresentatie op heldere wijze de vorderingen weer van het Plan Waterfront en de situatie rond Drielanden West. Wijkagente Miranda Nibourg heeft tenslotte de vragen beantwoord die door de aanwezigen gesteld werden. De voorzitter heeft, mede namens het bestuur, met een goed gevoel de vergadering afgesloten.

Paasactiviteit 2013 Tekst: Marjolein Willemsen Op woensdagmiddag 27 maart organiseerde de werkgroep Jeugdactiviteiten van wijkvereniging Drielanden een paasactiviteit voor kinderen in de basischoolleeftijd. De kinderen waren erg enthousiast en onder de bezielende leiding van de vrijwilligers maakten de kinderen prachtige papieren hanen. Met behulp van een potlood werden handen en voeten van de kinderen opgemeten, waarna ze hun eigen handen en voeten uit verschillende kleuren papier en kar-

8

Hoorschelp 2, 2013

ton konden knippen. Uit deze uitgeknipte handen en voeten toverden zij met veel bombarie een haan. Na de pauze stond er een paasspel op het programma, bedacht door vrijwilliger Emmy van der Gaag. De kinderen verzamelden plaatjes of vragen door te gooien met een dobbelsteen, daar deden zij met veel enthousiasme aan mee. Ter afsluiting van de middag kregen alle kinderen paaseieren mee naar huis. Al met al was het een geslaagde activiteitenmiddag!


Karen Peterson Sophisticated Music Muziekles PIANO/ ZANG/ GITAAR/ SAXOFOON in DRIELANDEN

Karen Peterson is professioneel zangeres en multiinstrumentalist. Ook is zij dirigent/ zangcoach van het bekende Pop & Rock Koor en het Black Gospel & Soul Choir The People United. Meer informatie:  karenpeterson.nl  poprockkoor.nl  thepeopleunited.nl Trombonedreef 5 • 3845 CL Harderwijk • 0341-432 002 Informatie-aanvraag lessen s.v.p. via email: info@karenpeterson.nl

OMDAT PIJNLOOS LOPEN NIET VANZELFSPREKEND IS! ook voor voetverzorging bij reuma en diabetes mellitus Vera Beekman, Rock and Rolldreef 5, Harderwijk

Voor afspraken tel.: 0341-433794 (ook ’s avonds en op zaterdag)

Lid van branchevereniging Provoet

Hoorschelp 2, 2013

9


Gunt u uw kind een betere motoriek? Herkent u het onderstaande ook? ‘Mijn zoon blijft zo achter met de gymles.’ ‘Haar handschrift is zo slordig.’ ‘Mijn dochter kan niet goed fietsen.’

Motorische problemen kunnen tot uiting komen in achterblijvende leerprestaties. Instituut Jacob Cats is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en werkt met u aan een oplossing!

Meer weten? Kijk op: www.instituutjacobcats.nl of bel: 0341-49 31 98

Kinder Oefen

Therapie


Maak mij wat wijs! Tekst: Lex Schuijl

Pauline Jonker geeft, thuis in Ermelo, huiswerktraining aan leerlingen uit groep 8 en brugklassers onder de noemer ‘Maak mij wat wijs!’. Daarnaast verzorgt zij bijles en CITO-trainingen voor basisschoolleerlingen. Ook verzorgt zij de activiteit ‘mindmappen’ aan de Brede school in Drielanden. Ervaringen “Na de HAVO merkte ik dat ik het lesgeven heel erg leuk vind, waarop ik toen naar de PABO ben gegaan en in

2007 heb mogen afstuderen. Daarna ben ik ingevallen op het Speciaal Basis Onderwijs en vervolgens heb ik anderhalf jaar gewerkt op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dit was een school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Eind 2009 ben ik met heel veel plezier gaan werken op een basisschool in Drielanden. Daar werk ik intussen twee dagen in de week, zodat het goed te combineren is met ‘Maak mij wat wijs’. ” Persoonlijke benadering Pauline houdt van een persoonlijke benadering en werkt daarom in kleine groepjes. Hierdoor kan zij extra aandacht geven aan de leerling. “Veel leerlingen hebben meer individuele ondersteuning nodig dan in de klas gegeven kan worden. Dat is voor mij de belangrijkste drijfveer, gecombineerd met mijn wens om iets voor mezelf te beginnen heeft dat geresulteerd in ‘Maak mij wat wijs!’. Mijn motivatie is kinderen zodanig de stof bij te brengen dat zij op het gewenste niveau komen en daarna zelf de lesstof aankunnen.” Tijdens de huiswerktraining wordt er behalve aan het maken van huiswerk ook veel aandacht besteed aan leren hoe je moet leren en plannen, motivatie en werkhouding. Informatie via: pauline@maakmijwatwijs.nl of op www.maakmijwatwijs.nl. Hoorschelp 2, 2013

11


Auto Drielanden Tekst: Lex Schuijl

Janita en Richard Mulder staan even stil bij het lustrum van hun garagebedrijf Auto Drielanden, dat op 1 september wordt gevierd. Al vanaf de start hebben zij het vertrouwen in een goede ontwikkeling gehad. Janita heeft, ondanks de economische crisis, nog steeds vertrouwen in de toekomst. “Toen we vijf jaar geleden met onze zaak begonnen, vroegen vrienden en klanten ons hoe we dit in crisistijd hebben aangedurfd. Dat hebben we ons ook wel degelijk gerealiseerd maar we zijn van het positieve uitgegaan. We zien nu dat de mensen ons hebben gevonden. Niet alleen door adverteren, maar zeker ook door mondtot-mond reclame en door onze website. We adverteren overigens in de Hoorschelp omdat we ons betrokken voelen bij de wijk Drielanden en we graag de wijkvereniging steunen.” Richard wijst op het concept van het bedrijf: “We bieden een totaalpakket aan van autotechnische dienstverlening. We gaan

12

Hoorschelp 2, 2013

ook met de tijd mee. Daarbij houden we de nieuwste ontwikkelingen in de gaten. Nieuw is het ‘Valvoline Service Center’ concept. Dit betekent dat we de klant nog beter van dienst kunnen zijn over de juiste olieproducten. Verder ziet men dat onze monteurs in de garage met een tablet rondlopen. Hiermee kunnen zij snel de benodigde technische gegevens opzoeken.” Auto Drielanden biedt de klant verschillende pakketten aan, zoals de complete onderhoudswerkzaamheden op alle merken, APK en aankoopkeuringen, een bandenhotel waar zomer- en winterbanden worden opgeslagen. Verder zijn we ook diagnosespecialist en aircospecialist. Kortom, men kan voor veel zaken bij deze autotechnische dienstverlening terecht. Janita heeft nog een aanvulling: “Dit lustrum vieren we natuurlijk ook met onze klanten. Er volgen in september vijf dagen actie, daarover berichten we nog in de media.” Informatie: www.autodrielanden.nl


Hoorschelp 2, 2013

13


De Apoth ee bij u in k de buu rt!

info@apotheekdrielanden.nl www.apotheekdrielanden.nl BAZUINDREEF 31 | 3845DA HARDERWIJK | T : 0341 - 45 62 93

ERVARING

IN

DYNAMIEK

Lekker in je lijf… Elk mens heeft slechts één lijf. Maar soms doet je lichaam het niet zoals je wilt. Je hebt pijn of kunt minder goed bewegen. Dan kan FysioTotaal de oplossing zijn. En met ‘fysiototaal’ bedoelen we… heel de mens. Maak een afspraak met ons en bespreek uw klachten. Dan komt het goed.

FYSIOTOTAAL Achterste wei 2 • 3844 HV Harderwijk t 0341 460493 • i www.fysiototaal.info

14

Hoorschelp 2, 2013


Uit het De wijkvereniging heeft zo’n zes keer per jaar overleg met de gemeente over zaken die voor onze wijk van belang zijn. Bij dit overleg zijn bestuursleden van de wijkvereniging aanwezig en voor de wijk van belang zijnde sleutelfunctionarissen van de gemeente, zoals de wijkmanager (Marcel van den Ende) en onze wijkbeheerder (Jeroen Assen). In de achterliggende maanden zijn er drie bijeenkomsten geweest. En op 27 mei jl. is een wijkschouw gehouden waarbij wijkbewoners, vertegenwoordigers van ons bestuur, gemeentefunctionarissen, een vertegenwoordiger van UWoon (Bert Smits) en onze wijkagent (Joost Wareman) aanwezig waren. Gemeenteoverleg Op 15 januari, 12 maart en 22 april hebben de drie sessies van het Gemeenteoverleg plaatsgevonden. In het kort de voornaamste behandelde onderwerpen: Ambulante handel Ondanks de behoefte in de wijk en het feit dat de winkeliersvereniging geen bezwaar heeft tegen ambulante handel (die voor hen geen ‘bedreiging’ vormt) houdt de gemeente zich aan de in 1989 gemaakte afspraken tussen winkeliers, consortium en gemeente. Men hanteert daarbij een lijst waarbij de volgorde van inschrijven maatgevend is. Hier wordt niet van afgeweken, er wordt benadrukt dat de afspraken van kracht zijn tot acht jaar na opening van het winkelcentrum. Natuurlijk pad tussen fietspad Chopindreef en het Rappad De gemeente heeft het beloofde pad inmiddels aangelegd.

Hekwerkje/haag rondom speelplaats ter hoogte van Operettedreef 6 De ingangen rondom de speelplaats worden gewijzigd. De middelste ingang in de bocht van het fietspad wordt afgesloten. De grote opening richting de parkeerplaats aan de Operettedreef (bij de grote schommel) is nu met een haag deels afgesloten. Aan de binnenzijde van de speelplaats komt een hekwerkje zodat kinderen niet meer door de haag de weg en het fietspad op kunnen rennen. Brievenbus Tubadreef / Drielandendreef Deze is om veiligheidsredenen enkele tientallen meters verplaatst naar een beter zichtbare plaats langs de Drielandendreef. 30km zone laatste stuk Tonselsedreef Zoals eerder gemeld in De Hoorschelp streven wij ernaar om van heel Drielanden een 30km-zone te maken. Er zijn meerdere bijeenkomsten met de betrokken gemeenteambtenaren geweest en een bijeenkomst van het Verkeersplatform Harderwijk. In alle gevallen werd negatief gereageerd op de wens van met name aan de Tonselsedreef woonachtige wijkbewoners en de wijkvereniging. Het gaat ons om eenduidigheid in de wijk: veiligheid voor kruisend fiets- en voetgangersverkeer voor en na schooltijd, meer veiligheid bij toename van kruisend fiets- en voetgangersverkeer in de toekomst met een tweede basisschool naast Het Startblok en het gaat om de klachten van aanwonenden dat een snelheid van 50km op dat gedeelte te snel is. Dit betekent dat er opnieuw wordt gepraat met de gemeente en belanghebbende wijkbewoners om alle argumenten nogmaals te Hoorschelp 2, 2013

15


Uit het Gemeentelijk Overleg

bekijken. Wanneer men weer met een negatief advies komt, dient dit stevig onderbouwd te zijn en zal moeten blijken waarom nu juist dit laatste stuk niet aangepast wordt in een 30km-zone t.o.v. de rest van de wijk. Keert het tij in positieve zin, dan komt er een plan van aanpak waarbij ook financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Meer hierover volgt later. Trimparcours Drielanden Het laatste nieuws heeft u kunnen lezen in onze laatste Nieuwsbrief en op onze website. In onze volgende Nieuwsbrief nemen wij u mee langs het parcours om de gekozen locaties voor de fitnesstoestellen te tonen. Hierbij wordt u dan in de gelegenheid gesteld om te reageren. Let ook op de berichtgeving op onze website. Ontmoetingsplaatsen jongeren In overleg met de gemeente heeft de stichting ZorgDat een bijeenkomst gepland op 9 juli a.s. met jongeren, ouders en wijkvereniging om over dit onderwerp te spreken en ideeën op te doen. Met name bij ouderen is er begrip voor dat ook jongeren ergens moeten kunnen samenkomen, maar zoals altijd vergt dat respect en vertrouwen van beide zijden. De ‘liefde’ komt immers nooit van slechts één kant.

16

Hoorschelp 2, 2013

A LT I J D > 4 0 0 O CC A S I O N S O P VO O R R A A D

seldenrijk. 0341 - 661756

DOORNSPIJK

> 7 5 O CC A S I O N S o p vo o r ra a d

seldenrijk. 0341 - 436000

HARDERWIJK

> 3 2 5 O CC A S I O N S o p vo o r ra a d

www.seldenrijk.nl


SCHILDERWERKEN, TOTA A LO N D E R H O U D, WA N DA F W E R K I N G , R E N OVAT I E E N B E G L A Z I N G . Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk T 06 250 38 032 • E info@vandenbrinkschilders.nl

W W W. V A N D E N B R I N K S C H I L D E R S . N L

Hoorschelp 2, 2013

17


Harderwijk

Auto Palace Harderwijk Uw Fiat & Peugeot dealer voor Harderwijk en omgeving.

@autopalacegroep AUTO PALACE Groep AUTO PALACE Groep Tel: 088-0035615 | info@autopalacegroep.nl | www.autopalacegroep.nl

18

Hoorschelp 2, 2013


Drielanden

Tekst: Lex Schuijl

Met het uitreiken van een zevental prijzen heeft Grand Café Alleman haar dank aan de bewoners van Drielanden kenbaar gemaakt. De jubileumactie ‘Drielanden bedankt!’ werd gehouden aangezien het alweer een jaar geleden is dat Grand Café Alleman ingrijpend werd verbouwd. De crew bedankt alle bewoners voor hun geduld en het vertrouwen in Alleman. Voor de verbouwing leek het meer op een café maar nu is het een echt restaurant. “Bijna duizend mensen hebben aan de jubileumactie deelgenomen, waarvan 254 personen via Face-

book. We kunnen dus spreken van een geslaagde actie”, aldus één van de medewerkers. Terwijl de winnaars genieten van een gebakje en een drankje, reiken Roy Abels (voorzitter wijkvereniging) en Alleman medewerkers Nienke en Gordon de prijzen uit. De familie Braams is de gelukkige winnaar van de hoofdprijs: een cadeaubon voor een driegangendiner voor twee personen (t.w.v. € 35,-). Verder werden twee prijzen voor een High Tea voor twee personen en vier keer een Dagschotel voor twee personen uitgereikt. Gefeliciteerd!

Hoorschelp 2, 2013

19


Nieuwe bestuusleden Martin Timmermans Ik ben toegetreden tot het bestuur van Wijkvereniging Drielanden. Dit jaar ben ik 30 jaar geworden en woon ruim drie jaar naar volle tevredenheid in Harderhout II. In het dagelijks leven ben ik Service Manager bij een grote IT-dienstverlener; een drukke maar leuke baan.

20

goed op aan, maar vooral het bereiken van bepaalde doelgroepen vormt een uitdaging. EĂŠn voorbeeld hiervan is het gebruik van de sociale media, waar met name de jongere generaties goed mee te bereiken zullen zijn. U vindt uw wijkvereniging terug op zowel Twitter als op Facebook.

Samen met de andere nieuwe èn al zittende bestuursleden gaan we ons best doen om een gevarieerd aanbod van activiteiten voor u te realiseren. Daarnaast wil ik graag proberen om een verjongingsslag te bewerkstelligen onder onze leden. Een wijkvereniging is naar mijn idee tenslotte voor iedereen, van jong tot oud. De bestaande activiteiten sluiten hier al

Mocht u bijvoorbeeld met betrekking tot de bestaande activiteiten op- of aanmerkingen hebben, dan hoor ik die graag van u. Ook voor andere zaken kunt u mij natuurlijk benaderen en wanneer ik zo 1-2-3 geen antwoord voor u heb kom ik er later op terug, of verwijs ik u door. Ik sta te popelen om samen met u en de overige bestuursleden een groot succes van uw wijkvereniging te maken.

Samantha van Lien Ik ben Samantha van Lien en ben 37 jaar oud en sinds drie jaar woonachtig aan de Tonnenbergerhout. Moeder van een 4-jarige dochter, werkzaam als administratief medewerkster bij een zorgverzekeraar en sinds kort ben ik ondernemer van een webwinkel.

Het afgelopen jaar heb ik al enige activiteiten van de wijkvereniging meegemaakt en het leek me dan ook leuk om hier ook een steentje aan bij te dragen. Ik zal samen met de andere bestuursleden me inzetten voor de activiteiten in de wijk.

Erwin Bruijn Ik ben 42 jaar en woon aan de Tonnenbergerhout en heb een dochter van vier jaar. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij het Ministerie van V&J, Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ik heb nu een aantal feesten en activiteiten bijgewoond die zijn georganiseerd door wijkvereniging Drielanden en hoop in de toekomst zelf

ook mijn steentje bij te dragen in de activiteitencommissie voor deze wijk.

Hoorschelp 2, 2013

Ik denk dat ik een goede aanvulling zal zijn voor het huidige bestuur, door ook een jongere categorie in de wijk enthousiast te maken voor de wijkvereniging en hen te bewegen om lid te worden of zich in te zetten als vrijwilliger.


In no time een stralende huid met de diepreinigende gelaatsbehandeling

DIEPE REINIGING

Hydraclean minuten

25â‚Ź

*

ZUIVERE huid BEAUTY MASSAGE

STRALENDE teint

Beauty Seasons Schoonheidssalon Huidverbetering

* Deze korting is niet inwisselbaar of geldig in combinatie met andere acties. Actie geldig t/m 31 juli 2013.

Torenbergerhout 18 3845 HC HARDERWIJK T 0341-267566 xandra@beautyseasons.nl

www.beautyseasons.nl


computercursussen, bijscholing en maatwerk

C O B

voor

beginners - gevorderden particulieren - ZZP-ers - werknemers - werkgevers hobby - bijscholing - verbetering arbeidspositie

wat en waar

o.a. PC algemeen-Word-Excel-Powerpoint-Outlook-Internet standaard- en maatwerkcursussen en kant & klare oplossingen bij u aan huis - op locatie

wanneer

bij u aan huis:

op afspraak overdag en avond

op locatie:

vanaf september

belangstelling? wij ontvangen uw informatie-aanvraag bij voorkeur via e-mail

0341-266906

cobgld@kpnmail.nl

www.cobgld.nl

0341 –  492  890    ǀ    info@shiatsu-­‐harderwijk.nl    ǀ    www.shiatsu-­‐harderwijk.nl  

Shiatsu Prak,jk  Cen,no  viert  1e  lustrum!   Het  Japanse  woord  “Shiatsu”  betekent  vingerdruk.  Door  druk  uit  te  oefenen  op   specifieke  drukpunten,  wordt  het  zelfgenezende  vermogen  van  uw  lichaam   geac,veerd.  Shiatsu  beïnvloedt  op  sub,ele  wijze  de  energiebanen  in  uw  lichaam.  Zo   worden  blokkades  opgeheven  en  een  diepe,  weldadige  ontspanning  tot  stand   gebracht  waardoor  u  zich  in  korte  ,jd  weer  helemaal  verfrist  en  fit  voelt.    Het   bevordert  de  bloedsomloop  en  brengt  uw  lichaam  weer  in  natuurlijke  balans.  De   behandeling  heeI  bovendien  een  zeer  ontspannende  werking,  werkt  preven,ef  en   is  geschikt  voor  jong  en  oud.     Wilt  u  meer  weten?  Bel,  mail  of  kijk  op  de  website.  

22

Hoorschelp 2, 2013


Uitstapje Bronbeek

Ab Beuving

Verslag Ronald van der Wal Na een succesvol bezoek aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in november 2012, was het voor het bestuur van onze wijkvereniging, op verzoek van diverse deelnemers, reden dit een keer te herhalen. Op donderdag 14 maart

ken we richting Arnhem. Na een mooie reis arriveerden we op het landgoed. De ontvangst vond plaats in de, ik zou bijna zeggen, ‘beruchte’ Kumpulan. Na een aperitiefje gingen we aan tafel voor de lunch. Nou ja, lunch? Het was een volwaardige Nasi Rames die we voorgeschoteld kregen! We hebben van deze voortreffelijke lunch genoten.

jl. werd de reis met de bus van Smit Reizen met twaalf deelnemers naar Arnhem herhaald. Na de lunch in het restaurant ‘Kumpulan’ werden we door gids Thomas rondgeleid door het in 1863 door koning Willem III geschonken complex. Thomas vertelde veel over de rijke geschiedenis van Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Na de koffie met spekkoek in de Kumpulan, reden we weer richting Drielanden.

In het museum werden we verwelkomd door de Molukse gids, die vanwege zijn manier van vertellen ook wel ‘Meneer Brugman’ wordt genoemd. Inderdaad, wat was deze man enthousiast en wat vertelde hij veel over ons oude Indië, bij de meesten van ons zorgde dat voor een nostalgisch gevoel. De schitterende attributen zoals kleding, wapens, gebruiksvoorwerpen, foto’s, films en houtsnijwerk maakten dit historische beeld van het oude Indië compleet.

Verslag Ab Beuving Met de bestuursleden Ronald van der Wal en Aggo in ’t Veld vertrok-

Een geslaagde en zeer informatieve dag. Bedankt, bestuur van onze wijkvereniging, voor deze prachtige dag! Hoorschelp 2, 2013

23


Het team en de winnaars van de tekeningenactie Nynke Moolenaar (4j), Matthias Knol (6j), Syro Dekker (7j)

Tekst en foto’s Lex Schuijl

24

In onze wijk viert Apotheek Drielanden dit jaar haar tienjarig jubileum. Afgelopen jaar hebben leerlingen van ROC Midden Nederland Apotheek Drielanden al tot de ‘leukste leerplek 2012 van Midden Nederland’ uitgeroepen. Hieruit is gebleken dat zij na hun stage met veel plezier aan deze apotheek hebben teruggedacht. Apotheker Monique Veen kijkt tevreden terug. “We zijn in 2003 met deze apotheek begonnen. Ik weet nog goed dat we ’s ochtends op de eerste patiënt zaten te wachten. We zijn begonnen met een team van twee assistentes en enkele tientallen recepten per dag. Nu hebben we een paar duizend ingeschreven patiënten, enkele honderden recepten per dag en werken er zeven assistentes. De apotheek is intus-

Hoorschelp 2, 2013

sen een heel bedrijf geworden. We werken als team met veel plezier en hebben ook leuke contacten met patiënten. Daarnaast vinden wij goede voorlichting en medicatiebegeleiding erg belangrijk. Veranderingen De laatste jaren is er wel veel veranderd in de apotheek door de steeds meer toenemende bemoeienis van zorgverzekeraars. Zij bepalen voor een hele grote groep geneesmiddelen welk merk wij moeten aanbieden. In december 2012 hebben we een groot klant-tevredenheidsonderzoek laten houden en de resultaten, gemiddeld een 8.9, geven ons een heel goed gevoel. Daar zijn we trots op en een reden te meer om de kwaliteit en service op een hoog niveau te houden.”


Wetenswaardigheden Wijkagent Miranda Nibourg heeft van 27-04 t/m 30-11 zwangerschapsverlof. Joost Wareman neemt in deze periode haar taken over. “Ik ben 28 jaar en ik ben in 2002 begonnen bij Defensie maar beëindigde dit in 2007.” “Aansluitend begon ik met de politieopleiding in Apeldoorn. Gedurende de opleiding ben ik werkzaam geweest binnen het district West Veluwe, team Heerde Hattem en team Ermelo Putten. In 2008 heb ik de politieopleiding met goed gevolg afgerond, waarop ik te werk ben gesteld binnen de regio West Veluwe, team Ermelo Putten. Binnen de politie heb ik meerdere neventaken vervuld. In de periode dat Miranda Nibourg niet aanwezig is, voer ik de werkzaamheden binnen de wijk Drielanden uit. Ik wil deze taak onder andere vervullen door aanspreekbaar te zijn voor de wijkbewoners.”

Aan de muzikale senioren (m/v) van Drielanden Zijn er “Drielandse” senioren die een instrument bespelen en er wat voor voelen om dat samen met anderen te doen? We kunnen dan misschien een bandje/orkestje vormen! Zelf speel ik gitaar en zing daarbij. Qua repertoire denk ik aan evergreens van de afgelo-

Hoofdagent Joost Wareman Politie Nederland / district West Veluwe (06-20407583).

pen 50, 60 jaar. Ik ben zeer benieuwd of er belangstelling is voor zo’n activiteit en verneem dat graag van u. Misschien kunnen we er samen iets leuks van maken?!

Johan Nienkemper Tel: 0341-417509 / 06-39300876 E-mail: johan.nienkemper@tele2.nl

Hoorschelp 2, 2013

25


      

  

26

Hoorschelp 2, 2013

    


Hoorschelp 2, 2013

27


Zaterdag 7 september 2013, noteert u deze datum alvast in uw agenda, want we hebben dan voor iedereen een mooie afsluiter van de zomervakantie. Dit doen we met een gezellig buitenevenement! Op 7 september houden wij onze jaarlijkse Kleedjesmarkt gecombineerd met de 2e editie van de Triasrun. De altijd zeer druk bezette Kleedjesmarkt wordt ook dit jaar weer groots opgezet, hoewel het er iets rustiger aan toe zal gaan dan tijdens het Triasfeest van 2012. De optredens en demonstraties bewaren we voor het Triasfeest van 2014! Vorig jaar was de vraag naar plaatsen voor de Kleedjesmark dusdanig groot dat we een wachtlijst hebben moeten aanleggen. Dit jaar willen we de Kleedjesmarkt iets uitbreiden. Omdat er dit jaar geen podium komt, is uitbreiding daardoor mogelijk. Naast de Kleedjesmarkt zelf zullen

er voor het vermaak van de kinderen weer diverse speelattracties op het Triasplein worden neergezet. Net als vorig jaar organiseren we de Triasrun. Dit evenement wordt weer in samenwerking met atletiekvereniging Athlos geregeld om de hardloopwedstrijd in goede banen te leiden. Om de echte die hards te verleiden tot deelname hebben we dit jaar een 10km-loop in het programma opgenomen. De afstanden waaraan kan worden deelgenomen zijn als volgt: voor de Kidsrun met 1 Ă 1,2km, de 5km-loop en nu dus ook de 10kmloop. Er is dus voldoende keuze voor zowel kinderen, recreatielopers als langeafstandslopers. Houd de komende maanden onze website, Facebook en Twitter-pagina in de gaten voor het laatste nieuws omtrent Kleedjesmarkt en Triasrun.

Vrijwilligers gezocht ter ondersteuning van de Triasrun Voor de Triasrun zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers voor het bemannen van een aantal parcoursposten en vrijwilligers die als verkeersleider kunnen optreden. Wilt u zich circa 2½ uur inzetten om de Triasrun veilig te laten verlopen? Geef u dan op via info@wijkverenigingdrielanden.nl of activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

28

Hoorschelp 2, 2013


WIM ISING MASSAGEPRAKTIJK Sport- en Ontspanningsmassage Shiatsu Hoofdpijn- en Fibromassage Holistic Pulsing Lymfedrainage Stoelmassage Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderwijk Tel: 06 27170517

www.wimisingmassagepraktijk.nl wwww

Hoorschelp 2, 2013

29


autoruitschade? • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak • gratis vervangend vervoer • gratis mobiele dienst • gratis haal- en brengservice • levenslange garantie • kijk op autotaalglas.nl voor meer informatie

Autotaalglas Harderwijk Zuiderbreedte 27a 0341-455510

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828


Foto: Wim Janssens

Stichting Baan Phak Phing (‘Huis om te schuilen’) Harderwijk steunt jonge seksueel misbruikte meisjes in Thailand. De Harderwijkse Christine Overeem besloot, na een eerder verblijf in Thailand, definitief naar dat land terug te keren. In 1990 begon zij met de opvang van misbruikte en in de prostitutie geraakte meisjes. De reden om naar dat land terug te gaan was het lezen van een krantenartikel over een afgebrand bordeel waarbij op de bedden allemaal vastgeketende en verbrande kinderlijkjes waren te zien. Nederlandse steun Om de hulp beter te structureren en de hulpverlening meer financiële zekerheid te bieden is in Harderwijk

de Stichting Baan Phak Phing (B.P.P.) in het leven geroepen. Het echtpaar Henk en Elly van der Laan zegden hun steun toe en vonden Liesbeth Dekker bereid om het secretariële werk voor haar rekening te nemen. Elly: “Christine is een bescheiden vrouw en maakt geen lawaai. Daarom is deze stichting een uitgelezen manier om haar te ondersteunen. Er zijn weinig onkosten zodat we Christine optimaal kunnen steunen in haar liefdadigheidswerk.” Voorzitter Wim Janssens over de doelstelling: “Wij organiseren informatieavonden en inzamelingsacties om deze kwetsbare en beschadigde meisjes een toekomst met perspectief te kunnen bieden. Deze stichting vormt een goed samenwerkend team dat Hoorschelp 2, 2013

31


Hoop voor misbruikte kinderen volledig belangeloos werkt. Christine doet dit werk al jaren zonder eigen inkomsten en is volledig afhankelijk van donaties. Zij heeft bereikt dat er in het noorden van Thailand nu vier huizen van B.P.P. staan, waar de misbruikte meisjes van 6 tot 18 jaar liefdevol worden opgevangen.” Al op jonge leeftijd begint het misbruik, want vaak worden de meisjes door mensen uit hun directe omge-

ving misbruikt of door hun familie aan de seksindustrie verkocht! De kinderen komen door het jonge misbruik vaak daarna ‘automatisch’ in de prostitutie terecht. Christine pakt dit aan door de meisjes nog voor hun volwassenheid een thuis te bieden en te coachen zodat ze een ander leven kunnen krijgen. B.P.P. staat organisatorisch goed en is het méér dan waard om ons voor in te zetten. Website: www.baanphakphing.nl

Word jij mijn maatje? Ben jij degene die het leuk vind om een paar uurtjes per week of per maand met iemand samen op te trekken? Met iemand die behoefte heeft aan contact, gezelschap, een luisterend oor… kortom: een maa tje? Nog altijd zitten veel mensen in een sociaal isolement. Zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking, zij komen graag in contact met anderen. De Stichting ZorgDat is speciaal voor deze groep op zoek naar vrijwilligers. Samen muziek maken, praten, fietsen, wandelen, biljarten of gezellig winkelen. Het gaat erom dat beiden plezier beleven aan de activiteiten die samen worden gedaan.

32

Hoorschelp 2, 2013

Het doel van de maatjesprojecten is dat mensen in de samenleving meer voor elkaar gaan betekenen. Een maatjescontact ga je aan voor de duur van een jaar. Andere doelgroepen voor het maatjesproject zijn ouderen en mensen met een psychiatrische achtergrond. Vrijwilligers krijgen bij ons professionele begeleiding en zijn WAverzekerd. Wat verwachten wij van een maatje? Deskundigheid is niet vereist. Veel belangrijker is, dat je betrokken en gemotiveerd bent. Bel voor meer informatie naar Edith van der Slik, tel. nr. 0341-421022 of stuur een e-mail naar www.edithvanderslik@zorgdat.nl.


Hoorschelp 2, 2013

33


3-gangen keuzemenu

â‚Ź17,50

Triasplein 1 3845 GC Harderwijk

Onze openingstijden: Ma t/m do: 09.30 - 21.00 uur Vrijdag: 09.30 - 22.00 uur Zaterdag: 14.00 - 22.00 uur

T 0341 428 440 E info@grandcafealleman.nl I www.grandcafealleman.nl Bijzonder genieten

34

Hoorschelp 2, 2013


Even voorstellen... Graag wil ik de bewoners van Drielanden vertellen over mijn werkzaamheden als zelfstandig muziekdocent in Drielanden. Als docent voor koperinstrumenten (trompet, hoorn, trombone en bariton) heb ik kinderen uit Drielanden op muziekles. Daarnaast ben ik dirigent bij het Christelijk Harmonieorkest Excelsior Ermelo, waar mijn leerlingen uit Drielanden samen muziek maken in het leerlingen- en jeugdorkest. Om nog meer kinderen

enthousiast te krijgen voor het leren bespelen van een blaas- of slaginstrument ben ik samen met Excelsior in 2012 een samenwerking aangegaan met de blokfluitgroepen van de muziekschool die wekelijks AMV-les krijgen in De Bogen (AMV staat voor Algemene Muzikale Vorming). Muziek maakt een groot deel uit van mijn leven. Samen met Excelsior streef ik er naar dat muziekeducatie voor kinderen toegankelijk(-er) wordt. Het leren bespelen van een instrument en het deelnemen aan concerten is voor veel kinderen helaas nog onbekend terrein, terwijl muziek juist zorgt voor plezier en ontwikkelingskansen! Het bespelen van een instrument en vooral het samen spelen in een orkest is een leerzame ervaring, het is wetenschappelijk bewezen dat muziek een positieve invloed heeft op de (sociale) ontwikkeling van een kind.Het leuke van muziek maken is dat het een hobby voor het leven kan zijn. Of je nu 8 jaar bent of 65+, muziek maken blijft leuk. Met Excelsior als één van de grootste jeugdorkesten van de Veluwe, ben ik blij als docent en dirigent te kunnen bijdragen aan het muziekonderwijs hier in de omgeving. Ik nodig alle geïnteresseerde bewoners van Drielanden uit om met eigen ogen en oren te komen kijken en luisteren naar het muziek maken in groepsverband. Kijk op www.excelsiorermelo.nl of bel mij op 06-12324226. Hoorschelp 2, 2013

35


s r e d u o t s a G n e d o b e g aan Ben je op zoek naar een gastouder bij jou in de buurt? Dan ben je bij ViaViela Harderwijk aan het juiste adres. In de regio Harderwijk hebben we voldoende gastouders beschikbaar die graag de opvang van uw kind(eren) willen verzorgen.

Begeleiding ruim 70.000 kinderen ViaViela Harderwijk maakt deel uit van het landelijk opererende ViaViela. Sinds de oprichting in 2005 hebben we de opvang van ruim 70.000 kinderen begeleid. Daarmee zijn we het grootste gastouderbureau van Nederland. Wil je kennismaken met een van onze gastouders of ben je op zoek naar meer informatie? Bel of mail ons gerust even of kijk op: www.viaviela.nl.

ViaViela Harderwijk | Kinderopvang goed geregeld JosĂŠ Boor T: 06 - 47 04 95 85 E: harderwijk@viaviela.nl

Voor een geslaagde rijopleiding:

Autorijschool Hoeven Straussdreef 29 3845AT Harderwijk

36

Hoorschelp 2, 2013

www.autorijschoolhoeven.nl autorijschoolhoeven@caiway.nl

M 06-12609571 T 0341-414307


Voor het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk is er in elk stadsdeel een wijkagent actief. De wijkagent richt zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu, verkeer, maar ook op de aanpak van sociale problemen. Hierbij werkt de wijkagent nauw samen met andere gespecialiseerde politiediensten, zoals de surveillancedienst, recherche en Milieudienst. De wijkagent onderhoudt contact met maatschappelijke organisaties en de gemeente. De problemen worden besproken en er wordt overlegd hoe een probleem adequaat aangepakt kan worden. Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkagent. Hoe kom ik in contact met de wijkagent? U kunt de wijkagent bereiken via tel. nr. 0900-8844. U mag de wijkagent ook altijd aanspreken op straat tijdens diens ronde door de wijk. De wijkagent maakt met u een afspraak en komt (eventueel) bij u

thuis. U kunt uw wijkagent volgen via Facebook en Twitter. Let op: via deze communicatiemiddelen kunt u geen meldingen doorgeven! Wat te doen bij spoedgevallen? Bel altijd 1-1-2 in situaties waarbij elke seconde telt, zoals bij grote overlast of criminaliteit. Uw melding bij 1-1-2 wordt afgehandeld via de meldkamer. In overleg met de surveillancedienst beslist de centralist welke actie er ondernomen moet worden. Op drukke momenten moeten prioriteiten worden gesteld, daarbij concentreert de politie zich eerst op het afhandelen van spoedeisende situaties. Het kan dus voorkomen dat het relatief lang duurt voordat de politie arriveert. Er wordt naar gestreefd om de melder binnen drie dagen respons te geven over de ondernomen acties. Het aantal terugkoppelingen is hoog, maar beslaat nog niet de volle honderd procent. Het kan dus zijn dat u een enkele keer niet wordt teruggebeld; de politie geeft dit extra aandacht dit jaar. Hoorschelp 2, 2013

37


Tekst: Ronald van der Wal

38

Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft in het Wijkhuis Drielanden een nieuw servicepunt opengesteld. Het is geen groot assortiment, maar meer een etalage van boeken. Het nieuwe servicepunt is een ontmoetingsplek en dient als een inname- en uitgiftepunt, waar de mensen hun boeken kunnen reserveren en ook lid kunnen worden.

Iedere donderdag wordt er gereden om de bestelde boeken op te halen. Het servicepunt is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. De boeken zijn ook te bestellen via het reserveringssysteem van Bibliotheek Noordwest Veluwe.

De wijkvereniging heeft diverse klachten ontvangen van de Tonselsedreef, en van scholieren, begeleiders van basisscholen en fietsers die gebruik maken van de Tonselsedreef. We hebben bij de Gemeente Harderwijk voorgesteld om de laatste 200 m, de Tonselsedreef vanaf het hondentoilet tot aan de kruising Drielandendreef/Tubadreef te wijzigen in een 30 km-zone. In de argumenten die de gemeente aanvoerde om het voorstel af te wijzen, kon het bestuur zich niet vinden. De motieven voor afwijzing waren o.a. de hoeveelheid verkeersborden en de noodzaak voor het inrichten van een 30 km-zone. Naar aanleiding hiervan werden wij uitgenodigd voor de vergadering van het Verkeersplatform (ad-

viesorgaan van de gemeente). Hierbij waren gemeente ambtenaren, VVN, Politie N- en O Gelderland, Fietsersbond en Douwe Hoeven en Ronald van der Wal namens de wijkvereniging. In de vergadering verwoordden beide partijen alle argumenten, maar helaas werden onze argumenten van tafel geveegd. Wij zijn echter van mening dat een snelheid van 30 km/u in een woonwijk hoog genoeg is, zeker gezien de verkeersintensiteit nu en in de toekomst! Het feit dat er geen gescheiden fietspaden zijn, maakt dat een snelheid van 50 km/u tot onnodige risico’s kan leiden. Wat ons betreft is deze strijd nog niet gestreden! Het verslag kunt u nalezen op onze website.

Hoorschelp 2, 2013

www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl


Hoorschelp 2, 2013

39


Professionals in Woningmakelaardij

Alles onder één dak Droomhuis, hypotheek en verzekering www.MNM.nl

Hoorschelp_2013-2  

Wijkblad Wijkvereniging Drielanden

Hoorschelp_2013-2  

Wijkblad Wijkvereniging Drielanden

Advertisement