Page 1

De Hoorschelp nr. 1, 8e jaargang

2013 2012


Wij geven kleur aan al uw drukwerk

Hoge Eng Oost 24, Putten www.copy.nl

0341 35 77 77

info@copy.nl


Inhoud

Colofon Jaargang 8, nr. 1

Oplage 3.500 exemplaren Verschijning 3 keer per jaar Vormgeving en druk Accent Graficenter

Inhoud & colofon

3

Van uw voorzitter

4

Redactioneel

6

Activiteitenkalender

8

Terugblik Bronbeek

11

Gemeentelijk overleg

15

Winterfeest/Workshops Brede School

19

Algemene ledenvergadering

20

Volleybaltoernooi

23

Rode Kruis doet meer

24

Spreekuur naar Wijkhuis

25

OBS De Bogen

28

Accent duurzaam ondernemen

31

Dependance Bibliotheek

35

Jongerentherapie Versteeg

37

Nieuwbouw school

38

Secretariaat Redactie Contributie E-mail Website Adverteren K.v.K. nr.

Drielandendreef 242 3845 CH Harderwijk 06 - 247 93 246 dehoorschelp@hotmail.com ₏ 12,– per huishouden p/j op rekeningnummer 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden info@wijkverenigingdrielanden.nl www.wijkverenigingdrielanden.nl y.v.lex-5@zonnet.nl 40095027 Hoorschelp 1, 2013

3


Voorwoord De feestdagen liggen alweer even achter ons en als voorzitter van Wijkvereniging Drielanden kijk ik met een goed gevoel terug op 2012. Over het algemeen werden de uitgevoerde activiteiten gewaardeerd en was ook de opkomst variërend van redelijk tot uitstekend te noemen. Toppers in 2012 waren het Zaalvoetbaltoernooi voor de basisschoolgroepen 5, de Bingo Special, het Groot Triasfeest en de Sinterklaas Inloop. Verder waren de drie extra toegevoegde activiteiten – het bezoek aan museum Bronbeek, het Winterfeest en het Volleybaltoernooi – absoluut succesvol. Daarnaast hebben we heel veel positieve reacties gekregen op onze nieuwe website die in juli van start ging. Overleg Het intensief overleg met de gemeente in het achterliggende jaar heeft resultaten opgeleverd waar we tevreden over kunnen zijn. Met name op het gebied van veiligheid zijn een aantal zaken uitgevoerd en andere toegezegd (in afwachting van beter weer). Uitgevoerd zijn inmiddels zaken als het hekwerk langs de waterpartijen in het centrumgebied; er zijn verkeersborden geplaatst en verwijderd op punten in de wijk waar veel onduidelijkheid was; de “zichtbaarheid” in het Muziekpark is sterk verbeterd door flink snoeiwerk en daarmee ook de veiligheid; de in/uitrit parkeerplaats P1 (bij C1000) is aangepakt. Verder zijn verbeteringen van diverse zebrapaden en fiets-oversteekplaatsen en uitgangen van brandgangen toegezegd. Het overleg omtrent een 30km zone in de gehele wijk is nog volop gaande, net als het overleg over een betere geluidisolatie van MFC De Bogen in combinatie met het verbeteren van de uitstraling van het Triasplein.

4

Hoorschelp 1, 2013

Response Teleurstellende momenten waren er echter ook. De opkomst van de leden bij de Algemene Ledenvergadering 2012 was erg laag, dit gold ook voor de opkomst bij de voorlichting over de overlast van de A28 en bij het Oranjebal. De Carnavalsdisco en de Paas-activiteiten werden slecht bezocht. Reden om het organiseren van deze activiteiten dit jaar tegen het licht te houden. Gelukkig waren er ook vele mooie momenten. Het Triasfeest dat drukker was dan ooit; het Winterfeest 2012 heeft ons een volle zaal opgeleverd met een enthousiast en danslustig publiek; ook het zaalvoetbaltoernooi was wéér drukker dan het voorgaande jaar en er was een onverwacht grote belangstelling voor het culturele/culinaire uitstapje naar Museum Bronbeek en voor het Volleybal Oliebollentoernooi. We kijken ook alweer vooruit naar de dingen die komen gaan in dit nieuwe jaar en zullen daarbij lering trekken uit de ervaringen van 2012. Samenwerking De samenwerking met de Bredeschool Drielanden en het MFC De Bogen wordt steeds sterker, hetgeen merkbaar is aan de opkomst bij diverse activiteiten die in samenwerking met de wijkvereniging worden georganiseerd. Ons streven blijft om meer wijkbewoners met elkaar in contact te brengen, de onderlinge sfeer in de wijk te verhogen en de (verkeers-)veiligheid in de wijk te verbeteren. We slagen daar langzaam in, maar kunnen dat zeker niet alleen. Uw steun, medewerking, enthousiasme en oplettendheid zijn daarbij hard nodig!


U kunt ons ook volgen op TWITTER: @wijk3landen

Agenda Er staat nog veel meer leuks op het programma dit jaar. Activiteiten die beslist de moeite waard zijn om aan deel te nemen. Leuke festiviteiten, sportieve activiteiten en culturele evenementen. Bewaar daarom de activiteitenkalender die we -licht gewijzigdverderop in dit wijkblad hebben gepubliceerd. Deze is ook te bekijken via onze website wijkverenigingdrielanden.nl/agenda.html. Graag attendeer ik u op een aantal activiteiten in de eerste vier maanden van 2013: 14 maart bezoek aan Militair Tehuis en Museum Bronbeek. Een uitstapje dat afgelopen november veel belangstelling genoot. 27 maart onze Paasspeurtocht en Paasworkshop voor de kinderen. 28 maart Heel belangrijk, de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in de Aula van MFC De Bogen. Dit keer vragen we gastsprekers van de gemeente die ons iets kunnen vertellen over de verdere ontwikkeling van het huidige Drielanden, de ontwikkeling van Drielanden-West en Drielanden-Noord en de stand van zaken met betrekking tot het Waterfront. Ook onze wijkagent zal er natuurlijk zijn met tips en voor het beantwoorden van vragen.

26 en 27 april een tweetal activiteiten: • 26 april zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 5 van de basisscholen Drielanden • 27 april ons Lentefeest in navolging van het succesvolle Winterfeest Terugkijkend op 2012, hopen wij als bestuur uw aandacht en belangstelling te hebben getrokken voor een aantal activiteiten die we ook in 2013 gaan organiseren. Ons doel is uw betrokkenheid bij de wijk en uw deelname aan activiteiten in onze wijk te vergroten. Wellicht is 2013 voor u ook het jaar waarin u als wijkbewoners massaal besluit om lid te worden van de wijkvereniging. Daarmee maakt u ons doel waar: een betere onderlinge sfeer onder de mensen en meer samenhang in de wijk! Daarnaast staan we met veel leden natuurlijk ook veel sterker in onze onderhandelingen met de gemeente over zaken in de wijk die ons aller belang aangaan! En dat allemaal voor slechts € 12,00 per jaar. Meld u zich aan via wijkverenigingdrielanden.nl/contact.php. Namens het bestuur, een bijzonder goed, gezond en succesvol 2013 toegewenst! Roy Abels, voorzitter Wijkvereniging Drielanden Hoorschelp 1, 2013

5


Overzicht Voorzitter Roy Abels Vicevoorzitter, PR en Redactie Lex Schuijl Secretaris Ronald van der Wal 2e Secretaris René van Herwaarden Penningmeester Aggo in ’t Veld Webmaster/Verkeerszaken Douwe Hoeven Coördinatie activiteiten Marjolein Willemsen Redactieondersteuning Inge de Haan Ingrid van Ramselaar Vrijwilligers: Esther Opstal, Corry Zondag, Angelique Elands, Emmy van der Gaag, Baudin Mollema, Astrid Sterk, Barend van den Brink en Emiel van Efferink

Redactie Lex Schuijl

Dit is alweer het eerste nummer van het achtste jaar. De redactie verheugt zich op de positieve reacties op de inhoud en uitstraling van De Hoorschelp. Alleen zou ik graag van uw kant meer copy willen ontvangen. Daarom ben ik blij met het ingezonden stukje van de familie Ligteringen: ”Op 29 november jl. hebben mijn vrouw en ik een uitje naar Museum Bronbeek gemaakt. Wij willen het bestuur graag bedanken voor de fijne en goed georganiseerde dag die u ons hebt geboden. Zowel de busreis als het doel van de reis, daarvan hebben wij genoten! Deze dag stelde

6

Hoorschelp 1, 2013

ons tevens in de gelegenheid om mensen (op-)nieuw te leren kennen. Wij hopen dat een dergelijke dag voor herhaling vatbaar is! In ieder geval zullen wij dan alles in het werk stellen om daarbij aanwezig te zijn.”

Onze Digitale Nieuwsbrief ontvangen? Wanneer u op de hoogte wilt blijven van ons nieuws en alle last minute informatie, geef u dan op voor onze digitale Nieuwsbrief. Mail naar info@wijkverenigingdrielanden.nl. of kijk op wijkverenigingdrielanden.nl/ nieuws.html


Acupunctuur Acupunctuur&&Zo Zo Als het andere niet meer helpt Als het andere niet meer helpt (dus acupunctuur is is niet alleen (dus acupunctuur niet alleenvoor voorstoppen stoppenmet met roken roken of of afvallen; afvallen; maar óók zinvol voor elke andere denkbare klacht van lichamelijke, maar óók zinvol voor elke andere denkbare klacht van lichamelijke, emotionele emotioneleofofmentale mentaleoorzaak) oorzaak) Tevens shiatsu Tevens shiatsuen envoedingsadvies voedingsadviesvolgens volgens Traditioneel Chinese Traditioneel Chinese&&Japanse JapanseGeneeskunde. Geneeskunde. 0341-881501 0341-881501 (acupunctuur wordt vergoed (acupunctuur wordt vergoedvanuit vanuituw uwaanvullend aanvullend pakket pakket alternatieve geneeswijze/ alternatieve geneeswijze/raadpleeg raadpleeghiervoor hiervooruw uw polis polis of of website van uw zorgverzekeringófófneem neemcontact contactop op met met uw uw van uw zorgverzekering zorgverzekeraar/ kostenbehandeling; behandeling;zie zie website). website). zorgverzekeraar/ kosten Zie ook: www.acupunctuurenzo.nl www.acupunctuurenzo.nl Zie ook: Bezoekadres: Bezoekadres: Laan derVerenigde VerenigdeNaties Naties1a 1a-- Harderwijk Harderwijk Laan der

Voor mooie verzorgde handen en nagels kunt u hier terecht! Zowel voor een manicure als gel nagels. Tip! Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in elk gewenst bedrag.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met: Henriette van der Velde Operadreef 48 3845 GP Harderwijk 06 20 60 87 53

B.beauty@live.nl

Hoorschelp 1, 2013

7


1 2

ACTIVITEITENKALENDER 2013 (bewaarexemplaar) Datum

Activiteit

Locatie plus evt. kosten

4 februari

Bestuursvergadering (besloten)

Vergaderzaal MFC De Bogen

20:00 – 22:00

4 maart 14 maart (let op, gewijzigde datum) 27 maart

Bestuursvergadering (besloten) BEZOEK Militair Tehuis en Museum BRONBEEK Maximum aantal deelnemers: 50 personen Incl. busreis, lunch, museumbezoek, gidsen PAASSPEURTOCHT en KINDERWORKSHOP Jeugd tot 12 jaar

Vergaderzaal MFC De Bogen Museum Bronbeek Bijdrage € 15,00 p.p. (hoogte eigen bijdrage onder voorbehoud) Wijkhuis, Triasplein Leden € 1,50 Niet leden € 3,00 Aula MFC De Bogen Zaal open 19:45 Vergaderzaal MFC De Bogen Sporthal MFC De Bogen

20:00 – 22:00 10:00 - 17:00

28 maart

ALGEMENE LEDENVERGADERING

8 april 26 april

Bestuursvergadering (besloten) ZAALVOETBALTOERNOOI basisscholen – groep 5 Exacte tijdstippen en details volgen via school LENTEFEEST Feest voor volwassenen Maximum aantal deelnemers: 140 personen

27 april

6 mei 17 mei

24 juni 26 augustus 7 september

Bestuursvergadering (besloten) BINGO SPECIAL Voor wijkbewoners met een verstandelijke beperking WIJKSCHOUW Rondgang door de wijk, waarbij gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen en eventuele wensen van bewoners worden aangehoord. Bestuursvergadering (besloten) Bestuursvergadering (besloten) KLEEDJESMARKT

7 september

TRIASRUN

12 oktober

POPSTARS DRIELANDEN Jeugd tot 12 jaar

14 oktober 20 november

Bestuursvergadering (besloten) INTOCHT SINTERKLAAS IN DRIELANDEN Bestuursvergadering (besloten) WINTERFEEST Feest voor de volwassenen van onze wijk DRIELANDEN MIX-VOLLEYBALTOERNOOI Volleybal wijktoernooi – mixed teams Gemiddelde leeftijd team minimaal 16 jaar

27 mei

2 december 14 december 21 december

Tijden

13:30 – 16:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 14:00 – 17:00

Aula/Triaszaal / Keuken MFC De Bogen Gratis toegang, leden ontvangen 2 consumptiebonnen Vergaderzaal MFC De Bogen Aula MFC De Bogen Kosten: € 5,00 p.p.

20:30 – 01:00

Aula of Triaszaal of Wijkhuis MFC De Bogen en we gaan de wijk in

13:30 – 17:00

Vergaderzaal MFC De Bogen Vergaderzaal MFC De Bogen TRIASPLEIN en omgeving

20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 11:00 – 17:00

Triaszaal Centrumgebied Drielanden Triaszaal/Kleedruimte

Aula MFC De Bogen Leden € 1,50 Niet leden € 3,00 Vergaderzaal MFC De Bogen Wijkhuis, Triasplein Vergaderzaal MFC De Bogen Aula/Triaszaal/Keuken MFC De Bogen Sporthal De Bogen inb kleedruimte en kantine

20:00 – 22:00 Tijd volgt later

Tijd volgt later 14:00 – 17:00 20:00 – 22:00 Tijd volgt later 20:00 – 22:00 20:30 – 01:00 18:00 – 22:30

Een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud, in afwachting van zaken als subsidietoewijzing en haalbaarheid. Daarnaast geldt een voorbehoud voor alle activiteiten op basis van voldoende deelname. Genoemde data en tijden betreffen planningen. Wijzigingen zijn mogelijk , deze worden tijdig via de website bekend gemaakt.

8

Hoorschelp 1, 2013


Karen Peterson Sophisticated Music Muziekles PIANO/ ZANG/ GITAAR/ SAXOFOON in DRIELANDEN

Karen Peterson is professioneel zangeres en multiinstrumentalist. Ook is zij dirigent/ zangcoach van het bekende Pop & Rock Koor en het Black Gospel & Soul Choir The People United. Meer informatie:  karenpeterson.nl  poprockkoor.nl  thepeopleunited.nl Trombonedreef 5 • 3845 CL Harderwijk • 0341-432 002 Informatie-aanvraag lessen s.v.p. via email: info@karenpeterson.nl

OMDAT PIJNLOOS LOPEN NIET VANZELFSPREKEND IS! ook voor voetverzorging bij reuma en diabetes mellitus Vera Beekman, Rock and Rolldreef 5, Harderwijk

Voor afspraken tel.: 0341-433794 (ook ’s avonds en op zaterdag)

Lid van branchevereniging Provoet

Hoorschelp 1, 2013

9


Gunt u uw kind een betere motoriek? Herkent u het onderstaande ook? ‘Mijn zoon blijft zo achter met de gymles.’ ‘Haar handschrift is zo slordig.’ ‘Mijn dochter kan niet goed fietsen.’

Motorische problemen kunnen tot uiting komen in achterblijvende leerprestaties. Instituut Jacob Cats is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en werkt met u aan een oplossing!

Meer weten? Kijk op: www.instituutjacobcats.nl of bel: 0341-49 31 98

Kinder Oefen

Therapie


Bezoek aan Bronbeek Tekst en foto’s Lex Schuijl

Vorig jaar november heeft Wijkvereniging Drielanden een busreis georganiseerd naar museum Bronbeek. Met zesenveertig ouderen en enkele bestuursleden bezochten we daar het prachtige landgoed en museum van Bronbeek bij Arnhem. De bus reed via een toeristische route langs de oostzijde van het park ‘Hoge Veluwe’ naar Arnhem.

Na aankomst werden we in de Kumpulan, het voormalige hospitaaltje van het landgoed, ontvangen met een aperitiefje of naar wens koffie, om even bij te komen van de reis. Hierna was het tijd voor een lunch, een overheerlijk Indisch buffet, waar een enkeling niet direct op had gerekend, maar waar allen volop van hebben genoten.

Hoorschelp 1, 2013

11


Bezoek aan Bronbeek

Rondleiding Na de lunch werd er niet uitgebuikt, maar verdeelde het gezelschap zich in drie groepen. Onder leiding van een drietal gidsen begon de rondleiding over het landgoed en door het museum. De leidraad voor deze rondleiding was ‘Het verhaal van Indië’, waarbij de gidsen het ontstaan, de bloei en de uiteindelijke ‘ondergang’ van het voormalig Nederlands-Indië schetsten. Na de rondleiding sloten we af met koffie en een stuk overheerlijke traditionele ‘spekkoek’. Om 16.45 namen we afscheid van dit interessante domein en reden we

12

Hoorschelp 1, 2013

langs de westkant van het park terug naar Harderwijk. Voor herhaling vatbaar Het was een zeer geslaagd uitstapje met, voor ons als organisatie, onverwacht veel belangstelling. Verschillende mensen vroegen om een herhaling en daarom gaan we op 14 maart 2013 opnieuw. Vanwege de beperkte opvangcapaciteit bij Bronbeek, kunnen we slechts met één bus en een maximum van zestig personen terecht. Als u interesse heeft adviseren wij u om tijdig voor deze trip op te geven.


Hoorschelp 1, 2013

13


De Apoth ee bij u in k de buu rt!

info@apotheekdrielanden.nl www.apotheekdrielanden.nl BAZUINDREEF 31 | 3845DA HARDERWIJK | T : 0341 - 45 62 93

ERVARING

IN

DYNAMIEK

Lekker in je lijf… Elk mens heeft slechts één lijf. Maar soms doet je lichaam het niet zoals je wilt. Je hebt pijn of kunt minder goed bewegen. Dan kan FysioTotaal de oplossing zijn. En met ‘fysiototaal’ bedoelen we… heel de mens. Maak een afspraak met ons en bespreek uw klachten. Dan komt het goed.

FYSIOTOTAAL Achterste wei 2 • 3844 HV Harderwijk t 0341 460493 • i www.fysiototaal.info

14

Hoorschelp 1, 2013


Gemeente-overleg 2012 Actualisatie bestemmingsplan Drielanden Tijdens het overleg van 22 maart 2012 werd aangegeven dat het huidige bestemmingsplan Drielanden is verouderd. Het huidige gebied Drielanden is gerealiseerd, hierbij is Drielanden-West niet inbegrepen. Op sommige plaatsen zijn hiaten ontstaan waardoor een herziening van het bestemmingsplan gerechtvaardigd is. De gemeente heeft -tot ons genoegen- voorgesteld het bestuur van wijkvereniging Drielanden daarbij als klankbord te betrekken. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn de volgende meest in het oog springende zaken van belang: Waar het ooit de bedoeling was om in Drielanden-Noord (strook langs de snelweg) gecombineerde bouw te realiseren van bedrijven en appartementen, is het plan voor woningbouw daar losgelaten. De voorkeur wordt gegeven aan enkel bedrijfsmatige bebouwing. Voor het gedeelte tegenover de Bachdreef richting het spoor worden sportvoorzieningen niet uitgesloten. Ook is voor dit deel bedrijfsbebouwing mogelijk, met dien verstande dat de gemeente toestemming geeft aan bedrijven met maatschappelijke diensten zoals fysiotherapie en orthopedie. Tussen de bustunnel en (voormalig) verhuisbedrijf De Groot is een vrije kavel beschikbaar voor bedrijfsbouw waar ook ‘leisure’ gerichte bedrijven zoals een sportschool worden toegestaan. Deze mogelijkheid is al aanwezig op het perceel langs de Kolbaanweg.

• De oude locatie van de voormalige noodwin-

kel van de C1000 is voorbestemd als openbare ruimte, waarbij een openbare sportfaciliteit zoals een trapveld wellicht mogelijk is. Wij hebben aangegeven dat voorzieningen, zoals een sportschool (fitness), buitensportverenigingen (hockey, voetbal etc), nog een kunstgrasveld en extra trapveldjes binnen het herziene bestemmingsplan mogelijk moeten zijn.

Onze voorstellen zijn besproken en in het voorontwerpbestemmingsplan meegenomen. Dit plan zal naar verwachting medio februari 2013 ter inzage liggen. Natuurlijk pad omgeving Rappad De gemeente heeft toegezegd dat het pad in de omgeving van het Rappad, ter hoogte van de locatie van de voormalige noodwinkel C1000, zal worden verhard. Openbare sportfaciliteiten Drielanden We willen graag meer openbare sportfaciliteiten in Drielanden. Tevens hebben we aangegeven dat het kunstgrasveld zeer intensief wordt gebruikt zodat een tweede kunstgrasveld welkom is. Zodra Drielanden-West wordt ontwikkeld, wordt bekeken of er in de Blauwe Long een tweede kunstgrasveld kan komen. Verder wordt bezien of realisatie van een extra trapveld (met doeltjes) in de huidige wijk mogelijk is.

Hoorschelp 1, 2013

15


Hangplek jongeren Dit is een langslepend proces. De gemeente, Welzijn op Maat (WoM), Jeugdinterventiewerkers, betrokken jongeren groepen, het Harderwijkse Jongeren Platform, en ook de wijkvereniging blijven in overleg. Het grootste probleem is het vinden van een gulden middenweg. Groepen jongeren wisselen voortdurend van samenstelling en daarmee ook hun wensen. Het is zaak tot een oplossing te komen waarbij locatie en geboden faciliteiten voor jaren geschikt zijn. Door WoM, in samenwerking met de wijkmanager en jeugdinterventiewerker, wordt gekeken naar de mogeljkheid van een ‘mobiele’ oplossing. Heel Drielanden 30km-zone We zijn druk bezig om heel Drielanden tot 30km-zone te maken. Veiligheid is daarbij natuurlijk de belangrijkste reden. Het enige stuk in de wijk dat nog geen 30km/u kent is een flink deel van de Tonselsedreef, komend van de Drielandendreef. De situatie Groene Zoomweg-Drielandendreef-Westermeenweg laten we ongemoeid, aangezien we deze wegen zien als toegangsweg voor de wijk Drielanden. De verwachting is dat de nieuwe school, naast het Startblok, een verdubbeling van verkeersbewegingen zal opleveren, het zullen vooral kinderen zijn die gebruik maken van de Tonselsedreef. Reden genoeg om dit laatste stuk weg, dat nog een limiet van 50km/u kent, om te buigen tot een 30kmzone. De gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het al dan niet toekennen van een 30km-zone, willen omwille van technische regelgeving en deels financiële argumenten geen 30km-zone instellen. Daarbij gaat men naar onze mening volledig voorbij aan de veiligheid van vooral de kinderen. Er wordt gesproken over een situatie die een schijnveiligheid gaat opleveren.

16

Hoorschelp 1, 2013

Natuurlijk is een snelheidsbeperking op zich nooit een garantie voor veiligheid. Iedere weggebruiker moet de discipline opbrengen om het verkeer veiliger te maken en er voor zorgen dat die veiligheid gewaarborgd blijft! Binnenkort wordt het bestuur voor nader overleg uitgenodigd door Verkeersplatform Harderwijk. Gratis trimparcours Drielanden Om het sporten onder alle groepen in de wijk te bevorderen, is er subsidie aangevraagd voor de aanleg van een trimparcours in de wijk, voor de volwassenen en met name de ouderen in de wijk. Door het zorgvuldig kiezen van een route langs de bestaande voeten fietspaden, waar overigens al veel wordt hardgelopen, zal een mooi trimparcours met zo’n acht fitnesstoestellen ontstaan. In de groenstroken zal om de 600 meter een buitenfitnesstoestel worden geplaatst. Hierdoor zal er binnen de bebouwde kom een verlicht parcours verrijzen met een vrouw- en kindvriendelijk karakter dat ook geschikt is voor de ouderen in de wijk. De route zal makkelijk bereikbaar zijn, zodat er weinig tot geen wegen overgestoken hoeven te worden. Een parcours dat voor velen op loopafstand van huis zal liggen of op een zodanige afstand dat deelnemers opgewarmd aan het parcours kunnen beginnen. Hardlopen hoeft natuurlijk niet persé, al wandelend kan er ook gebruik gemaakt worden van de fitnesstoestellen. Het trimparcours is gratis voor iedereen die sportief bezig wil zijn! Zie voor meer informatie onze website: www.wijkverenigingdrielanden.nl.


Hairdesign Aan de Trombonedreef is kapsalon Hairdesign Mirjam gevestigd. Deze kleine salon bij u om de hoek, is groots in haar vakkundigheid en persoonlijke aandacht. Het succes van de meer dan tienjarige salon is te danken aan de kapster. Zij combineert jarenlange ervaring met kennis van de nieuwste technieken door haar trainingen bij trendsetters binnen de kapperswereld. Toch staat Mirjam’s goede gevoel voor uw wensen en uw eigen stijl voorop. Hierover

zegt zij: “hoe ervaren en vakkundig je ook bent, de klant begrijpen, écht de tijd nemen, dat is de sleutel die de stralende lach van de klant in de spiegel brengt. Dat is wat ik het leukst vind”. Wilt u een afspraak? Bel dan naar Mirjam! Hairdesign Mirjam Trombonedreef 24 3845 CM Harderwijk T: 0341-410285

SCHILDERWERKEN, TOTA A LO N D E R H O U D, WA N DA F W E R K I N G , R E N OVAT I E E N B E G L A Z I N G . Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk T 06 250 38 032 • E info@vandenbrinkschilders.nl

W W W. V A N D E N B R I N K S C H I L D E R S . N L

Hoorschelp 1, 2013

17


Harderwijk

Auto Palace Harderwijk Uw Fiat & Peugeot dealer voor Harderwijk en omgeving.

@autopalacegroep AUTO PALACE Groep AUTO PALACE Groep Tel: 088-0035615 | info@autopalacegroep.nl | www.autopalacegroep.nl

18

Hoorschelp 1, 2013


Winterfeest ënten voor dit zeer geslaagde feest waren gezelligheid, fijne muziek, typisch Indische hapjes en gelegenheid om te dansen.

Eind december werd er voor volwassenen uit de wijk een leuk feest georganiseerd. In de Aula van het MFC De Bogen werd gedanst en genoten van live muziek onder het motto ‘Oosterse Sferen’. In de voormalige ‘Binnenbocht’ kon men heerlijke hapjes bestellen. Ingredi-

In 2013 breidt de Brede School Drielanden zijn doelgroep uit. Combinatiefunctionaris Mathijs van Faassen maakt bekend dat de Brede School Drielanden vanaf januari 2013 zijn doelgroep uitbreidt. “Elke maand tot aan de zomervakantie bieden wij een workshop voor jongeren aan. We hebben dit speciaal in het leven geroepen voor de jongeren in de leeftijd 12 tot en met 16 jaar uit de wijk Drielanden.” “In januari werd er gestart met de

De muzikale begeleiding werd verzorgd door “The Entertainers”. Een band die echt entertaint, iedereen uitnodigde tot dansen, maar vooral een gezellige sfeer neerzette. Een feest dat zeker voor herhaling vatbaar is. Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten dat er twee keer per jaar een feest georganiseerd zal worden. Het Lentefeest staat op de agenda voor 27 april en het Winterfeest op 13 december 2013.

workshop zelfverdediging. In deze workshop werd er een mix van vechtsporten aangeboden zoals karate, kickboksen en Jiu Jitsu. Leerzaam, uitdagend en afwisselend!” Andere workshops die aangeboden worden, zijn o.a. streetdance, zaalvoetbal, free runnen en street art. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.bredeschoolharderwijk.nl daar staat het programma voor de jongeren vermeldt. Hoorschelp 1, 2013

19


Het bestuur van Wijkvereniging Drielanden nodigt haar leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op: Donderdag 28 maart om 20.00 uur in de Aula van MFC de Bogen aan het Triasplein (ingang schoolplein) Het bestuur heeft de intentie om opnieuw dhr. D. Van der Hoeven, stedebouwkundig ambtenaar van de gemeente Harderwijk, als gastspreker uit te nodigen.

20

Hoorschelp 1, 2013

Hij presenteert u de huidige en toekomstige ontwikkeling in Drielanden West en Drielanden Noord. Aansluitend schetst zijn collega, dhr. T. Ferwerda, de vorderingen met betrekking tot het Waterfront. De notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2012, het secretarieel jaarverslag 2012, het financiĂŤle ver-slag van 2012 en de begroting van 2013 kunt u tot een week voor de vergadering opvragen bij de secretaris, Dhr. R. van der Wal,


telefoon 06-24793246. De notulen en het secretarieel verslag worden binnenkort ook op onze website www.wijkverenigingdrielanden.nl. geplaatst. Het financiële verslag en de begroting van 2013 liggen tijdens de vergadering ook ter inzage. Tegenkandidaten voor een bestuursfuncties kunnen zich tot één uur

voor deze vergadering aanmelden bij de secretaris, dhr. R. van der Wal 06-24793246 We raden u aan het boekje mee naar de vergadering te nemen. In de aula zullen slechts enkele verslagen etc. liggen. Dit om extra kosten tot een minimum te beperken.

Agenda (onder voorbehoud): 1. Opening 2. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 maart 2012 3. Vaststellen jaarverslag secretaris 2011 4. Financieel verslag 2012 en begroting 2013 5. Verslag kascommissie (dhr. Ligteringen en dhr. Beerdsen) a. Kascommissie: Dhr. Van de Os is nieuw b. Dhr. Lichtering is aftredend. Benoeming nieuw kas-commissielid en nieuw reservelid 6. Bestuursverkiezing a. Schema aftredenden bestuursleden i. Mevr. R. van Herwaarden (aftredend) ii. Mevr. M. Willemsen (herkiesbaar) b. Kandidatenlijst: i. Dhr. M. Timmermans ii. Mevr. I. van Ramselaar iii. Mevr. S. van Lien iv. Dhr. E. Bruin 7. Pauze 8. Presentatie dhr. D. Van der Hoeven en dhr. T. Ferwerda 9. Rondvraag 10. Vragen aan onze wijkagent Miranda Nibourg 11. Sluiting Wij hopen u 28 maart aanstaande te mogen begroeten tijdens deze Algemene Ledenvergadering 2013! Ronald van der Wal Secretaris Hoorschelp 1, 2013

21


belastingaangifte voor particulieren en ZZP-ers

C O B

wij bieden aan

controle van de door u ingevulde aangifte aanvragen en controle toeslagen complete aangifte inkomstenbelasting en btw

wij doen voor u

verzamelen met u de gegevens voor de aangifte verwerken alle gegevens in de aangifte bespreken met u de ingevulde aangifte

belangstelling?

uw adviseur: Ton Jacobs uw informatie-aanvraag s.v.p. via e-mail wij komen bij voorkeur bij u aan huis

0341-266906 cobgld@kpnmail.nl www.cobgld.nl

Lentebehandeling

De lenteperiode nadert en voor de Chinese geneeskunde betekent dit dat de periode van het element hout gaat beginnen. De lever en galblaas zijn gekoppeld aan het element hout. De lever ruimt ongewenste (vaak chemische) zaken op dat in het bloed is gekomen. Ook helpt de lever mee het onzuivere af te breken en het bloed op te bouwen, tevens zorgt het door middel van het centrale zenuwstelsel voor de vaatverwijding op de plaatsen waar bloed nodig is om werk te verrichten. Als de galblaasenergie gezond en sterk is zal zo'n persoon gekarakteriseerd worden door moed en vertrouwen. Bij stoornissen in de galblaasenergie kunnen er klachten ontstaan in de besluitvorming. De verstoorde galblaasenergie geeft stoornissen in het "plannen" en het nemen van besluiten. Begint u last te krijgen van de volgende ongewenste klachten of symptomen: Lichamelijke pijnen, stijve nek of schouders, vermoeidheid, lage rugpijn, slapeloosheid, zeurende hoofdpijn of snel duizelig worden? Of begint u last te krijgen van vermoeide ogen, stoot u regelmatig iets om of laat u snel dingen vallen? Ervaart u stijfheid/pijn die uitstraalt naar de zijkanten van het lichaam, denkt en plant u teveel? Heeft u pijn in de schouders en gewrichten, stijve spieren, banden of pezen, migraine en constipatie? Bent u besluiteloos, verbitterd en ongeduldig? Wist u dat deze klachten mede veroorzaakt kunnen worden door de overgang van de seizoenen? Juist daarom wil ik u nu graag uitnodigen voor een lentebehandeling, waarin uw blokkades worden opgeheven of voorkomen. De behandeling heeft bovendien een zeer ontspannende werking, werkt preventief en is geschikt voor jong en oud. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel, mail of kijk op de website.

0341 – 492 890 ǀ info@shiatsu-harderwijk.nl ǀ www.shiatsu-harderwijk.nl

22

Hoorschelp 1, 2013


In Drielanden werd op 29 december jl. door de wijkvereniging voor het eerst een ‘oliebollentoernooi’ georganiseerd. Dit volleybaltoernooi werd geleid door Combifunctionaris Bredeschool Drielanden, Mathijs van Faasen en stagiair Mario (van Landstede).

was er een gevoel van veel gezelligheid en sportiviteit. Na afloop bleek dat het enthousiasme zo groot was, dat men het bestuur vroeg of dit evenement voor volgend jaar weer op de kalender kon worden geplaatst (en dat gaan we doen… zie de activiteitenkalender).

Acht gemengde teams uit de hele wijk hadden zich opgegeven voor het evenement. De teams waren samengesteld uit buren, vrienden en familie. Er waren klinkende namen bedacht, zoals: Operettes, Vogeltjes, Jonge Vogeltjes, Balletjes, De Houtjes, Sorry Veld 3, Brand op Veld 3 en tenslotte de Zwarte Schapen.

Voor wie er na dit sportieve evenement nog niet genoeg van had, was er de mogelijkheid om nog gezellig na te borrelen. En natuurlijk werden de overheerlijke oliebollen niet vergeten, tenslotte heette dit sportief samenzijn niet voor niets het ‘oliebollentoernooi’!

De wedstrijden verliepen gezellig, sportief en iedereen was zeer enthousiast. Bij de sportieve afsluiting

Winnaars: 3e -Team Jonge Vogeltjes 2e -Team Vogeltjes 1e -Team Zwarte Schapen (foto) Hoorschelp 1, 2013

23


Het Rode Kruis Tekst Lex Schuijl

Iedereen kent het uitstekende werk van Het Rode Kruis, maar veel mensen weten niet dat deze organisatie veel meer doet. Culturele activiteiten Het Rode Kruis houdt zich bezig met culturele activiteiten, zoals theaterbezoek voor 55-plussers uit Harderwijk, die door beperkingen van lichamelijke, psychische, sociale of materiële aard in een isolement zijn geraakt of dreigen te raken. Met deze activiteiten wil men bij deze groep mensen de gevoelens van eenzaamheid verminderen en de zelfredzaamheid vergroten. Vrij-

24

Hoorschelp 1, 2013

willigers van Het Rode Kruis begeleiden de deelnemers en bekijken hoe het vervoer naar het theater en terug naar huis geregeld kan worden. Bijeenkomsten ‘Van Harte Resto’ Daarnaast houdt Het Rode Kruis ook bijeenkomsten voor ‘Van Harte Resto’. In het Rode Kruisgebouw worden verschillende groepen uit onze samenleving uitgenodigd voor gezellige onderonsjes waarbij aansluitend een heerlijk maaltijd wordt aangeboden. Ook de ‘Indische Harderwijkers’ zijn onlangs naar zo’n bijeenkomst geweest.


Indische Harderwijkers In juli 2012 is het boek ‘Hoe de Indische Nederlanders naar Harderwijk kwamen’ verschenen. Hierin heeft auteur Theo Bakker verhalen van de eerste generatie immigranten kunnen optekenen. Onlangs zijn een aantal van deze geïnterviewde ‘Indische Harderwijkers’ voor een passende Indische maaltijd uitgenodigd. Aangeschoven zijn ondermeer de ijverige Otto Büttner en Geeske Hollander, beiden lid van de ‘Indische Harderwijkers’ en Indiëveteraan en oud-marinier John La Gordt Dillie. Vrijwilligers Henny Rouwhorst-

Arends en Mieke Vierwind stonden klaar om de genodigden met een drankje te verwelkomen. Nieuwtjes en wetenswaardigheden en nieuwtjes werden aan tafel uitgewisseld. Het buffet zag er prima uit met diverse typisch Indische gerechten en lekkernijen. Dat het helemaal goed zat bleek wel uit het feit dat men er overduidelijk van geniet. Hier en daar hoorde je ‘wel een beetje pedis (scherp) hoor!’ en ook ‘adoe, lekker zeg!’. De maaltijd werd afgesloten met de onmiskenbare ‘spekkoek’ en frisse lychees en tenslotte een kopje koffie. Een dikke pluim voor de initiatiefnemers van het Rode Kruis.

Hoorschelp 1, 2013

25


GROTE

MERKEN G N A L N E K E EN W T C U D O R P P 300 O O K D E O G EXTRA

Wekelijks onze beste aanbiedingen en acties als eerste in uw mailbox! Meld u nu aan op www.c1000.nl/actiemail C1000 Drielanden

Triasplein 83 3845 GD HARDERWIJK

26

Hoorschelp 1, 2013

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 Donderdag t/m zaterdag 08.00 - 21.00 Zondag Gesloten


Spreekuur Elke 1 en 3e dinsdag van de maand is er in het Wijkhuis op het Triasplein een gezamenlijk spreekuur van de wijkagent, de wijkbeheerder van de gemeente, de wijkbeheerders van Uwoon en Omnia Wonen en de opbouwwerker van Welzijn Op Maat. Het spreekuur wordt gehouden van 16.30 tot 17.30 uur. U kunt hier terecht met vragen/

opmerkingen over de wijk, bijvoorbeeld over wijkontwikkelingen, de leefbaarheid in uw buurt, activiteiten van en voor jongeren enz. Wilt u één van de vertegenwoordigers willen spreken, dan kunt u een afspraak op locatie maken.

Fusie Welzijn Op Maat (WoM) en Algemene Hulpdienst (AHD) gaan per 1 januari 2013 als één organisatie verder.

U kunt hen bezoeken op het adres van WoM: Gelreweg 4. Telefonisch is WoM/AHD bereikbaar via telefoonnummer 0341-434656.

Hoorschelp 1, 2013

27


Inge Versluis Locatieleider

28

Wist u dat in De Bogen ook een basisschool huist? Wat ik wel eens te horen krijg van ouders is, dat als ze eenmaal binnen zijn, ze blij verrast zijn over de vele ruimtes en het licht in het gebouw. Zonde als je daar te laat achter komt. In dit stukje zal ik u alvast iets vertellen over onze school. De Bogen is een school waar alle kinderen, met alle geloofsovertuigingen en achtergronden welkom zijn. Dit zorgt ervoor dat onze school een afspiegeling is van de maatschappij. Het is het leven in deze maatschappij waar wij ze voor klaarstomen. De basis voor een goede omgang met elkaar wordt bepaald door heldere normen en waarden. Deze zijn bij ons op school heel belangrijk. Wees aardig voor elkaar, heb respect voor elkaar. Zie elkaar met een open blik en vraag. Wordt wijzer van, met en door elkaar. Kinderen hebben daar nu en in de toekomst veel profijt van. De

Hoorschelp 1, 2013

uitdaging voor het team van De Bogen is om te bieden aan een kind wat het nodig heeft. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind. Kennis is belangrijk maar ook zeker zelfvertrouwen. Als leesschool besteden we veel tijd aan lezen, taal en rekenen. Ook techniek, gym en creatieve vakken, aardrijkskunde, natuur en geschiedenis komen aan bod. Hiermee geven we de kinderen een goede basis voor de toekomst. Ik ga de toekomst vol vertrouwen tegemoet samen met de ouders, kinderen en de leerkrachten van OBS De Bogen. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? U bent van harte welkom. Stuur een mail naar info@obsdebogen.nl of kijk op www.obsdebogen.nl voor het maken van een afspraak.


WIM ISING MASSAGEPRAKTIJK Sport- en Ontspanningsmassage Shiatsu Hoofdpijn- en Fibromassage Holistic Pulsing Lymfedrainage Stoelmassage Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderwijk Tel: 06 27170517

www.wimisingmassagepraktijk.nl wwww

Hoorschelp 1, 2013

29


autoruitschade? • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak • gratis vervangend vervoer • gratis mobiele dienst • gratis haal- en brengservice • levenslange garantie • kijk op autotaalglas.nl voor meer informatie

Autotaalglas Harderwijk Zuiderbreedte 27a 0341-455510

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828


Tekst en foto Lex Schuijl

In tijden van crisis gaat economisch belang vaak boven duurzaamheid. Dit is niet de doelstelling van ondernemer Richard van der Poll uit Harderwijk. Van der Poll van Graficenter Accent in Putten is overtuigd van de waarde van het milieu en duurzaamheid. “Mijn mening is dat, zeker na de crisis, men steeds meer gaat beseffen hoe belangrijk een gezond milieu en duurzaamheid voor de gemeenschap zijn. Het gaat om bewustwording en intenties. In het verleden wisten we niet welke schade wij aan onze aarde toebrachten. Tegenwoordig kunnen we stellen dat het wel heel naïef is als men zegt ‘dit niet te weten’ en het

zelfs onbeschaafd is als men niet de intentie heeft om er iets aan te doen. Vanuit mijn werk wil ik deze duurzame gedachte in mijn omgeving zoveel mogelijk uitdragen. Als ondernemer wil ik zo min mogelijk het milieu schade berokkenen, wanneer de situatie dit maar enigszins toelaat. Samen met de medewerkers van Accent zorgen we voor duurzaam drukwerk en promotie. Dit kunnen we bereiken door bewuste

Hoorschelp 1, 2013

31


keuzes te maken. Zoals door het gebruiken van elektrische eco-auto’s, zonnepanelen, warmtepompen, bewegingsschakelaars, bio-inkten en FSC gecertificeerde materialen. Verder willen we ons doel bereiken door het toepassen van programma’s voor tonerrecycling, nieuwe energiezuinige werkmethodieken en door het ondersteunen van initiatieven met een maatschappelijk belang. Inmiddels hebben wij een deel hiervan gerealiseerd en werken we er hard aan om ook het resterende deel aan te passen.

Accent kiest dus waar het mogelijk is voor duurzaamheid; de continuïteit van Accent (en dus ook van de aarde) is hierbij één van de belangrijkste doelstellingen. We moeten naast het streven naar winst, ook kiezen voor een duidelijke strategie en goed nadenken over de consequenties en de doelstellingen die duurzaamheid kunnen ondersteunen”. Ook op het gebied van vervoer denkt Van der Poll na over duurzaamheid. “Bij de promotie van producten en diensten vragen wij ons altijd af: ‘Wat willen we bereiken en hoe kunnen we dit samen zo efficiënt mogelijk invullen?’ Zo heb ik gekozen voor een duurzame auto en geniet van de honderd procent elektrische aandrijving. Het rijdt geweldig fijn en stil. En naast milieuvriendelijk is het ook (zakelijk) fiscaal vriendelijk. Er zijn diverse stimuleringsmaatregelen voor de elektrische auto, zoals de variabele afschrijving, vijf jaar vrij van wegenbelasting/bijtelling en plaatsing van een laadpaal in je woonomgeving. Tot 1 januari 2013 kon de auto gratis geladen worden. Ik hoop dat de gemeente in 2013 ook een officiële start maakt met betrekking tot het elektrisch rijden in Harderwijk.” Naast een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering is Accent Graficenter ook betrokken bij het mede mogelijk maken van culturele en maatschappelijke projecten in Harderwijk en omgeving. “Zo zijn we o.a. betrokken bij Kulting Harderwijk, Aaltjesdagen, Estrado en LaLaland en sponsoren we ook het Huttenfeest, de Hoorschelp en De Woelwaters.”

32

Hoorschelp 1, 2013


Hoorschelp 1, 2013

33


3-gangen keuzemenu

â‚Ź17,50

Triasplein 1 3845 GC Harderwijk

Onze openingstijden: Ma t/m do: 09.30 - 21.00 uur Vrijdag: 09.30 - 22.00 uur Zaterdag: 14.00 - 22.00 uur

T 0341 428 440 E info@grandcafealleman.nl I www.grandcafealleman.nl Bijzonder genieten

34

Hoorschelp 1, 2013


Bibliotheek Na enig uitstel komt er weer een depedance van de bibliotheek in Drielanden. Vooral voor de oudere bewoners van MFC De Bogen is het prettig dat er in het Wijkhuis Drielanden een eenheid van de Bibliotheek Noordwest Veluwe wordt gevestigd. Coördinator Beheer MFC De Bogen Anouk Brinker is blij met deze voorgenomen vestiging. “In eerste instantie wordt het natuurlijk niet zo’n grote afdeling zoals in het centrum of zoals in Ermelo, maar voor de rest kunnen de mensen er alle gewenste boeken te leen krijgen. Wanneer een boek niet voorradig is, kan men dit aangeven en dan zorgen wij dat het gewenste boek in korte tijd op deze locatie wordt afgeleverd. Ook kunnen mensen in het Wijkhuis hun boeken inleveren en kan men waarschijnlijk zelfs lid worden in dit steunpunt. De SWO heeft de beschikking over een groep vrijwilligers die het steunpunt zullen bemannen om bezoekers persoonlijk van dienst kunnen zijn. Onze doelgroepen zijn in eerste instantie jonge kinderen en senioren. Eventueel kan het assortiment boeken in de toekomst nog uitgebreid worden, afhankelijk van de vraag. Begin maart hopen we de opening van de dependance te hebben gerealiseerd”.

A LT I J D > 4 0 0 O CC A S I O N S O P VO O R R A A D

seldenrijk. 0341 - 661756

DOORNSPIJK

> 7 5 O CC A S I O N S o p vo o r ra a d

seldenrijk. 0341 - 436000

HARDERWIJK

> 3 2 5 O CC A S I O N S o p vo o r ra a d

www.seldenrijk.nl Hoorschelp 1, 2013

35


s r e d u o t s a G n e d o b e g aan Ben je op zoek naar een gastouder bij jou in de buurt? Dan ben je bij ViaViela Harderwijk aan het juiste adres. In de regio Harderwijk hebben we voldoende gastouders beschikbaar die graag de opvang van uw kind(eren) willen verzorgen.

Begeleiding ruim 70.000 kinderen ViaViela Harderwijk maakt deel uit van het landelijk opererende ViaViela. Sinds de oprichting in 2005 hebben we de opvang van ruim 70.000 kinderen begeleid. Daarmee zijn we het grootste gastouderbureau van Nederland. Wil je kennismaken met een van onze gastouders of ben je op zoek naar meer informatie? Bel of mail ons gerust even of kijk op: www.viaviela.nl.

ViaViela Harderwijk | Kinderopvang goed geregeld JosĂŠ Boor T: 06 - 47 04 95 85 E: harderwijk@viaviela.nl

Voor een geslaagde rijopleiding:

Autorijschool Hoeven Straussdreef 29 3845AT Harderwijk

36

Hoorschelp 1, 2013

www.autorijschoolhoeven.nl autorijschoolhoeven@caiway.nl

M 06-12609571 T 0341-414307


“Psychotherapie, het klinkt wat heftig. Wanneer je hiervoor kiest betekent dit niet dat je ze niet op een rijtje hebt. Het zijn vaak gewone problemen waar jongeren mee komen. De puberteit is vaak een heftige tijd, waarin je vooral op zoek gaat naar je eigen identiteit. Daarnaast is het psychosociale vlak ook belangrijk in deze leeftijdsfase.” J O N G E R E N T H E R A P I E . N L

Het belangrijkste in deze therapie is dat de jongere weer focust op zichzelf. “Ik ga uit van de kracht van een jongere, niet van de klacht. Eerst wil ik weten waarin een jongere geïnteresseerd is, wat hij of zij leuk vindt en goed kan. Dat doe ik door problemen te visualiseren. Je kunt hierbij denken aan tekenen, schilderen of situaties te visualiseren met bijvoorbeeld playmobil. Dat klinkt wat raar, maar het werkt bij jongeren vaak beter dan woorden.”

Hoe fijn is het wanneer je gewoon lekker van je af kunt praten, dat je geen rekening hoeft te houden met de ander, je niet anders hoeft voor te doen of met hoe je op de ander overkomt? Noortje Versteeg specialiseerde zich na haar studie psychologie als jongerentherapeut (voor jongeren van 12-23 jaar).

Ook de thuissituatie is belangrijk om erbij te betrekken. Ik merk dat het voor ouders ook vaak prettig is om hun verhaal kwijt te kunnen, tips te ontvangen wanneer ze hier om vragen of om samen met hun kind te komen. Dan worden miscommunicaties en verwachtingen uitgesproken. Kijk meer informatie op: www.jongerentherapie.nl Of bel mij voor uitleg of een afspraak op: 0634108223 Hoorschelp 1, 2013

37


Nieuwbouw school Door Lex Schuijl

De aanvraag van de bouwvergunning voor de school en gymzaal in Drielanden is ingediend. De nieuwbouw van de school en de dubbele gymzaal in Drielanden-West krijgt steeds meer gestalte. Projectleider Hans van der Veen is tevreden over het project: “Het ontwerp is enigszins gewijzigd ten opzichte van de plannen die op 29 maart 2012 werden gepresenteerd. Helaas viel de raming van het oorspronkelijke ontwerp hoger uit dan het beschikbare budget, waardoor aanpassingen noodzakelijk waren. Ik ben blij dat het project niet op een dood spoor terecht is gekomen, maar gewoon doorgang kan vinden. Gelukkig hebben wij als gemeente geen concessies hoeven doen aan de gebruikseisen van de gebouwen, het verblijfsklimaat (frisse school), duurzaamheidmaatregelen en de planning. We verwachten dat de school en de gymzalen in september 2014 voltooid zullen zijn.�

38

Hoorschelp 1, 2013

Wijzigingen De meest in het oog springende wijziging ten aanzien van het oorspronkelijke ontwerp is de parallelle ligging van de gymzalen ten opzichte van de school. Aan de zijde van Het Startblok is gekozen voor staalplaatmateriaal in verschillende groenschakeringen. De hoofdentree zal minder accent krijgen en tot slot worden de schuine daken op de scholen vervangen door platte daken. Route bouwverkeer In het ontwerp van de ontsluitingsweg en het parkeerterrein is niets veranderd. Voor de bouw hiervan is inmiddels toestemming ontvangen. Begin 2013 wordt gestart met de aanleg van de route voor het bouwverkeer, deze zal aansluiten op de Groene Zoomweg. Bij het in gebruik nemen van de school en gymzalen in september 2014, wordt de weg opengesteld voor het autoverkeer, de aansluiting met de Bazuindreef komt dan te vervallen.


Hoorschelp 1, 2013

39


Professionals in Woningmakelaardij

Alles onder één dak Droomhuis, hypotheek en verzekering www.MNM.nl

Hoorschelp 2013 nr1  

1e uitgave 2013 Hoorschelp

Hoorschelp 2013 nr1  

1e uitgave 2013 Hoorschelp

Advertisement