Page 1

De Hoorschelp nr. 3, 7e jaargang

2012


Wij geven kleur aan al uw drukwerk

Inhoud

Jaargang 7, nr. 3

Oplage 3.500 exemplaren Verschijning 3 keer per jaar

www.copy.nl

0341 35 77 77

info@copy.nl

3

Van uw voorzitter

4

Redactioneel

6

Volleybaltoernooi

Colofon

Hoge Eng Oost 24, Putten

Inhoud & colofon

Vormgeving en druk Accent Graficenter

8

Extra evenementen

11

Vuvera

15

Witterzomer/Scholen begonnen

16

Sponsors Triasfeest

19

Verslag Triasfeest

20

KiKa

21

Ballonvaart

23

Leukste leerplek

24

Uitslag Triasloterij

25

Wijkhuis

28

Veteranencafé

31

Moneyworks

32

Jasmijn vijf jaar

35

Babbeltrucs

37

Secretariaat Redactie Contributie E-mail Website Adverteren

Drielandendreef 242 3845 CH Harderwijk 06 - 247 93 246 dehoorschelp@hotmail.com € 12,– per huishouden p/j op rekeningnummer 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden info@wijkverenigingdrielanden.nl www.wijkverenigingdrielanden.nl y.v.lex-5@zonnet.nl Hoorschelp 3, 2012

3


Voorwoord Voor u ligt de laatste editie van De Hoorschelp van 2012. De tijd vliegt voorbij, nog even en dan komt de jaarwisseling er al weer aan. Voor het bestuur van Wijkvereniging Drielanden tijd voor een terugblik In maart van dit jaar is de vereniging aangevuld met een drietal nieuwe bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Met veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan en inmiddels kunnen we terugkijken op een succesvolle periode. Informatievoorziening De oplettende lezer heeft het al kunnen zien: de website en het wijkblad hebben een compleet nieuwe huisstijl. Deze zijn nu beter op elkaar afgestemd en passen beter in de huidige tijd: fris, helder, makkelijk toegankelijk en vooral ook voorzien van relevante en heldere informatie. In 2012 zijn we voor het eerst begonnen met het uitgeven van de (digitale) Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is bedoeld voor het verstrekken van informatie die niet meer tijdig in De Hoorschelp kan worden gepubliceerd. Ook zijn we overgegaan tot verspreiding van de Nieuwsbrief in vorm van een folder die bij speciale festiviteiten wordt uitgegeven. Evenementen De evenementen die de wijkvereniging heeft georganiseerd hebben een verrassend groot aantal deelnemers en bezoekers getrokken. Hoogtepunten waren het jeugdzaalvoetbaltoernooi dat op 30 maart werd gehouden en natuurlijk het zeer geslaagde Triasfeest van 1 september. Gemeentelijk Overleg Minstens zo belangrijk was het overleg met de gemeente. Het bestuur heeft meerdere

4

Hoorschelp 3, 2012

vergaderingen bijgewoond in het Gemeentelijk Overleg met wethouders en ambtenaren. Er waren veel onderwerpen te bespreken, waaronder verkeersveiligheid – met een rondgang door de wijk, sportfaciliteiten, de nieuwe (4e) basisschool, geluidhinder en fijnstof A28, 2e kunstgrasveld, speelveld/trapveld in Harderhout II, wijkgerichte aanpak en de reling langs de grachten en de Triasvijver. Ook de hangjongerenproblematiek en een functioneel wijkcentrum zijn aan de orde geweest. Enkele onderwerpen uit deze opsomming zijn afgerond, vele van deze onderwerpen zijn nog steeds onderwerp van gesprek en onderhandelingen. Daar houden we zeker de vinger aan de pols. Inmiddels worden we door de gemeente ook betrokken bij de ontwikkeling van Drielanden-West en een mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan voor het huidige Drielanden, Drielanden-Noord (de strook langs de snelweg) inbegrepen.   Verfraaiing centrumgebied Drielanden Samen met de winkeliersvereniging hebben we het centrumgebied meer kleur en fleur weten te geven door het plaatsen van de zogenaamde “hanging flower baskets”. Een welkome verbetering en mooie sfeermaker in het centrumgebied. Realistische doelen De afgelopen maanden hebben we hier en daar wat succesjes weten te behalen, maar we zijn er nog niet. Er liggen nog een aantal interessante zaken. We beseffen ons dat we zeker niet in alles onze zin zullen krijgen, daarin moeten we realistisch zijn. In deze tijd van crisis kan ook onze gemeente het geld maar

één keer uitgeven. Dat wil echter niet zeggen dat we ons daar helemáál bij neerleggen. Misschien krijgen we niet alles wat we wensen, maar zolang hetgeen we voor elkaar krijgen efficiënt genoeg is en de doelstellingen worden gehaald, kunnen we daar tevreden mee zijn. Onderwerpen die we belangrijk vinden leggen we ook nú op tafel, zo blijven we een volwaardig gesprekspartner in overleg met de gemeente en instanties. Leden Om bij de gemeente resultaten te kunnen behalen, is het belangrijk dat de wijkvereniging een grote schare leden achter zich heeft. Op dit moment staat de tellerstand van ons ledenbestand op 360. Bij lange na geen representatief deel van de wijk, want Drielanden telt ruim 3300 voordeuren. Wanneer er belangrijke zaken in de wijk spelen en wij als wijkbewoners van Drielanden iets gedaan willen krijgen van de gemeente, is een flink ledenbestand van groot belang. Op die manier kunnen we er ècht voor zorgen dat de gemeente niet om de mening en wensen van de bewoners van Drielanden heen kan. De gemeente staat met haar nieuwe visie en beleid over wijkaanpak en burgerkracht achter

haar burgers die met initiatieven komen. Laten we daar gezamenlijk gebruik van maken! Hoe meer leden, hoe groter onze kracht in het overleg met B&W Harderwijk. Natuurlijk begrijp ik dat het in deze tijd niet altijd makkelijk is om weer ergens een bijdrage aan te leveren. We praten hier echter wel over uw woonomgeving, uw wijk, waar u (en uw kinderen) ook graag veilig deelnemen aan het verkeer. Een wijk waar af en toe een leuk en gezellig evenement voor jong en oud wordt georganiseerd. Het gaat slechts om een bedrag van € 12,- per jaar. Word dus lid van Wijkvereniging Drielanden, kijk op www.wijkverenigingdrielanden.nl voor het opgeven van uw lidmaatschap. Bij voorbaat hartelijk dank! Rest mij u verder heel veel leesplezier toe te wensen met ons wijkblad De Hoorschelp. Roy Abels, Voorzitter Wijkvereniging Drielanden

U kunt ons ook volgen op TWITTER: @wijk3landen

Hoorschelp 3, 2012

5


Overzicht

Acupunctuur & Zo

Voorzitter dhr. R. Abels Vicevoorzitter, PR en Redactie dhr. L. Schuijl Secretaris dhr. R. van der Wal 2e Secretaris mevr. R. van Herwaarden Penningmeester dhr. A. in ’t Veld Webmaster/Verkeerszaken dhr. D. Hoeven Activiteiten mevr. M. Willemsen Redactieondersteuning mevr. I. de Haan mevr. I. van Ramselaar Vrijwilligers: De dames Mollema, Opstal, Elands, Zondag, Van der Gaag en de heren van den Brink en van Efferink.

Als het andere niet meer helpt (dus acupunctuur is niet alleen voor stoppen met roken of afvallen; maar óók zinvol voor elke andere denkbare klacht van lichamelijke, emotionele of mentale oorzaak) Tevens shiatsu en voedingsadvies volgens Traditioneel Chinese & Japanse Geneeskunde. 0341-881501 (acupunctuur wordt vergoed vanuit uw aanvullend pakket alternatieve geneeswijze/ raadpleeg hiervoor uw polis of website van uw zorgverzekering óf neem contact op met uw zorgverzekeraar/ kosten behandeling; zie website). Zie ook:

www.acupunctuurenzo.nl

Bezoekadres: Laan der Verenigde Naties 1a - Harderwijk

Redactie Dit is weer de laatste Hoorschelp van het jaar. Wij als redactie kijken met genoegen terug op het afgelopen seizoen. We horen niets dan positieve geluiden over de Hoorschelp. Daarom gaan we er volgend jaar weer flink tegen aan om het nog informatiever en mooier te maken. Overigens, wanneer u zelf iets interessants heeft of gewoon een mooi stukje wilt schrijven, dan bent u van harte welkom. Want… Het boekje is van ons allemaal!

6

Hoorschelp 3, 2012

Onze Digitale Nieuwsbrief ontvangen?

Voor mooie verzorgde handen en nagels kunt u hier terecht! Zowel voor een manicure als gel nagels. Tip! Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van ons laatste nieuws en onze last minute informatie, geef u dan op voor onze digitale Nieuwsbrief. Mail naar: info@wijkverenigingdrielanden.nl en meldt u aan.

in elk gewenst bedrag.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met: Henriette van der Velde Operadreef 48 3845 GP Harderwijk 06 20 60 87 53

B.beauty@live.nl

Hoorschelp 3, 2012

7


twitter: @wijk3landen Web: www.wijkverenigingdrielanden.nl Mail: info@wijkverenigingdrielanden.nl

VOLLEYBAL (mixed) DRIELANDENOLIEBOLLENTOERNOOI DATUM:

29 DECEMBER 2012

PLAATS:

SPORTHAL De BOGEN Harderwijk, Triasplein Drielanden AANVANG: 18:00 uur EINDE: Ca. 22:30 uur KOSTEN: € 10,00 p/team Gemiddelde leeftijd van het team niet lager dan 16 MOGELIJKE TEAM SAMENSTELLING:

zie: tie den.nl a rm an info ingdriel r e me enig

r r Voo .wijkve ww

w

• Buren • Familie • Vrienden • What more …? Contactpersoon en tevens teamlid woont in Drielanden!

AANMELDEN:

Vóór: 8 december 2012 PER TELEFOON: 06 24793246 VIA MAIL: info@wijkverenigingdrielanden.nl Bij aanmelden vermelden: • • •

DEELNAME OLIEBOLLENTOERNOOI DRIELANDEN NAAM Contactpersoon, ADRES (in Drielanden), MAILADRES en TELNR Naam van het team Deelname formulier wordt na opgave per mail

Karen Peterson Sophisticated Music Muziekles PIANO/ ZANG/ GITAAR/ SAXOFOON in DRIELANDEN

Karen Peterson is professioneel zangeres en multiinstrumentalist. Ook is zij dirigent/ zangcoach van het bekende Pop & Rock Koor en het Black Gospel & Soul Choir The People United. Meer informatie:  karenpeterson.nl  poprockkoor.nl  thepeopleunited.nl Trombonedreef 5 • 3845 CL Harderwijk • 0341-432 002 Informatie-aanvraag lessen s.v.p. via email: info@karenpeterson.nl

OMDAT PIJNLOOS LOPEN NIET VANZELFSPREKEND IS! ook voor voetverzorging bij reuma en diabetes mellitus Vera Beekman, Rock and Rolldreef 5, Harderwijk

Voor afspraken tel.: 0341-433794 (ook ’s avonds en op zaterdag)

Lid van branchevereniging Provoet

toegestuurd, inbegrepen betalingsgegevens.

8

Hoorschelp 3, 2012

Hoorschelp 3, 2012

9


Gunt u uw kind een betere motoriek?

De wijkvereniging sluit het verenigingsjaar 2012 af met drie extra evenementen die elk afzonderlijk zeer de moeite waard zijn! Alle informatie over deze drie extra evenementen is terug te vinden op onze website www.wijkverenigingdrielanden.nl.

Drie extra evenementen

Herkent u het onderstaande ook? ‘Mijn zoon blijft zo achter met de gymles.’

Bezoek aan Militair tehuis en museum Bronbeek Op de planning staat een bezoek voor senioren (60+) aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. De datum voor dit uitstapje staat gepland op 29 nov. 2012. Voor deze trip zijn we afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage, hierdoor kunnen wij niet eerder dan medio oktober uitsluitsel geven of dit bezoek doorgaat. Bij doorgang zullen wij u

‘Haar handschrift is zo slordig.’ ‘Mijn dochter kan niet goed fietsen.’

Motorische problemen kunnen tot uiting komen in achterblijvende leerprestaties. Instituut Jacob Cats is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en werkt met u aan een oplossing!

Meer weten? Kijk op: www.instituutjacobcats.nl of bel: 0341-49 31 98

Kinder Oefen

Therapie

informeren d.m.v. de Nieuwsbrief die door de wijk verspreid wordt, via onze website en d.m.v. posters in en rondom Winkelcentrum Drielanden. De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt €10,00 p.p. De busreis, een rondleiding met gids en een eenvoudige Indische lunch in de z.g. “Kumpulan” staan op het programma. Véél voor weinig dus! En vooral onderhoudend en gezellig, met een terugblik op de sfeer van weleer.

Winterfeest (voor jong en oud)

Een leuk feest voor de volwassenen in onze wijk. Gekozen is voor het thema “Oosterse Sferen”. Ingrediënten hiervoor zijn gezelligheid, fijne muziek, typisch oosterse hapjes en gelegenheid om te dansen. Laat u verrassen! Datum Plaats Tijd Toegang

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door “The Entertainers”. Een band die echt “entertaint”, iedereen uitnodigt tot dansen, maar vooral een gezellige sfeer neerzet. Meer informatie www.the-entertainers.nl.

zaterdag 22 december 2012 Aula van het MFC De Bogen (ingang via sporthal de Bogen) 20.30 uur (zaal open vanaf 20.15 uur) gratis Hoorschelp 3, 2012

11


Drie exta evenementen

Consumptiebonnen c.q. muntjes zijn te koop aan de zaal. Leden van de wijkvereniging ontvangen bij binnenkomst 3 consumptiebonnen. De capaciteit van de zalen (Aula en Triaszaal) is beperkt, aanmelding   Drielanden-Oliebollentoernooi Tot slot een sportieve afsluiting van het verenigingsjaar 2012 met een volleybaltoernooi voor de wijk Drielanden, het Drielanden-Oliebollentoernooi. Een sportief evenement waarbij gezelligheid voorop staat. Er kunnen gemengde teams uit de wijk deelnemen, bijvoorbeeld vrienden uit buurt of vrienden uit de straat, met familie enz. De gemiddelde leefDatum Plaats Tijd Inschrijfgeld Sluiting inschrijving

activiteiten@wijkvereniging via drielanden.nl is dan ook wenselijk, vol is ook echt vol! Iedereen die zich van te voren heeft opgegeven, zal tot 21.30 uur voorrang hebben op de mensen die zich pas op de avond zelf melden.

tijd van de deelnemende teams mag niet lager liggen dan 16 jaar! Om enige balans in een wedstrijd te brengen zal het soms nodig zijn dat de organisatie (scheidsrechters) een handicap oplegt aan één van beide teams. Tijdens dit evenement kan tussen de wedstrijden door een hapje (oliebol) en drankje worden genuttigd.

zaterdag 29 december 2012 sporthal De Bogen, Triasplein Drielanden 18.00 – 23.00 uur €10,00 per team zaterdag 15 december 2012, 20.00 uur

Aanmelden en informatie via onze website: www.wijkverenigingdrielanden.nl.

12

Hoorschelp 3, 2012

Hoorschelp 3, 2012

13


Volksuniversiteit Veluwerand, kortweg Vuvera, begon half september met de eerste cursussen in Drielanden. De animo voor de talen Italiaans en Spaans was zó groot, dat de groepen werden gesplitst. Volgend jaar wordt het pakket talen uitgebreid met Engels en mogelijk ook met

De Apoth ee bij u in k de buu rt!

Duits. Voor de maanden mei en juni is een speciale cur-

sus Vrolijk & Frans voor kinderen in voorbereiding, zodat kinderen van de basisschool zich in de zomervakantie op een Franse camping verstaanbaar kunnen maken.

“Viva Vuvera!” gestart. Dit najaar starten meer cursussen, zoals het succesvolle ‘Websites maken’, verschillende cursussen voor tekenen en schilderen (zowel overdag als ’s avonds). En ‘Met aandelen spelen’ voor kinderen, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Er zijn al belangstellenden voor de cursus ‘Fotografie’.

info@apotheekdrielanden.nl www.apotheekdrielanden.nl BAZUINDREEF 31 | 3845DA HARDERWIJK | T : 0341 - 45 62 93

ERVARING

IN

DYNAMIEK

Lekker in je lijf… Elk mens heeft slechts één lijf. Maar soms doet je lichaam het niet zoals je wilt. Je hebt pijn of kunt minder goed bewegen. Dan kan FysioTotaal de oplossing zijn. En met ‘fysiototaal’ bedoelen we… heel de mens. Maak een afspraak met ons en bespreek uw klachten. Dan komt het goed.

FYSIOTOTAAL Achterste wei 2 • 3844 HV Harderwijk t 0341 460493 • i www.fysiototaal.info

14

Hoorschelp 3, 2012

Meer info vindt u op www.vuvera.nl.

Vuvera liet op het Triasfeest haar nieuwe identiteit zien. Er werden zeer uiteenlopende cursussen aangeprezen op de marktkraam. Ouderwets degelijke altijd-goedcursussen, maar ook verfrissende spiksplinternieuwe cursussen, afgestemd op onze jonge wijk. De Vuverabrochure 2012/2013 werd royaal uitgedeeld en in MFC De Bogen was er gelegenheid om kennis te maken met de docenten, die desgevraagd uitgebreide cursusinformatie verstrekten. Inmiddels is de cursus ‘Mindfulness’

Aanmelden? Doet u dat dan minimaal acht dagen vóór aanvang! Voor opleidingsinstituten als Vuvera vindt BTW-heffing plaats vanaf 1 januari 2013, de tarieven zijn daarom aangepast. De volksuniversiteit leeft bij de gratie van vrijwilligers. Door de kosten voor huur van zaalruimte en professionele docenten zo laag mogelijk te houden, kunnen de cursussen toch goedkoper blijven dan die van organisaties met een winstoogmerk. Vuvera ziet de toekomst, ook voor de wijk Drielanden, met vertrouwen tegemoet! Hoorschelp 3, 2012

15


De scholen Beste wijkbewoners, de scholen zijn weer begonnen! Drielanden kent ook een aantal basisscholen. Als u de kinderen met de auto naar school brengt, zorg er dan voor dat zij in het voor hen bestemde kinderzitje zitten en de autogordel dragen. Vergeet ook uw eigen gordel niet. Een bekeuring kost u €120,–! Laten we met z’n allen een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid. Regelmatig krijg ik klachten over het verkeersgedrag van automobilisten bij de scholen. Geen voorrang verlenen aan voetgangers op een zebrapad, hinderlijk parkeren, stilstaan waar

dit niet mag, te snel rijden. Het zijn zo maar wat voorbeelden van klachten die ik heb ontvangen. Naar aanleiding van deze klachten zal extra gecontroleerd worden op dit gedrag en bekeurd worden als de situatie daarom vraagt. Lees verder op www.wijkverenigingdrielanden.nl.

Wijkagent Miranda Nibourg (tel: 0900-8844), of op De Arcade Salentijnerhout 1a. Open: 1e en 3e dinsdag van de maand, 15-16 uur

Aan de Trombonedreef is kapsalon Hairdesign Mirjam gevestigd. Deze kleine salon bij u om de hoek, is groots in haar vakkundigheid en persoonlijke aandacht. Het succes van de tienjarige salon is te danken aan de kapster. Zij combineert jarenlange ervaring met kennis van de nieuwste technieken door haar trainingen bij trendsetters binnen de kapperswereld. Toch staat Mirjam’s goede gevoel voor uw wensen en uw eigen stijl voorop. Mirjam:

“Hoe ervaren en vakkundig je ook bent, de klant begrijpen, écht de tijd nemen, dat is de sleutel die de stralende lach van de klant in de spiegel brengt. Dat is wat ik het leukst vindt”. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar 0341-410285 of mail naar: info@hairdesignmirjam.nl. Hairdesign Mirjam Trombonedreef 24 3845 CM Harderwijk T: 0341-410285 E: info@hairdesignmirjam.nl

Winnaar Tijdens het Triasfeest dat plaatsvond op 1 september jl., werd de Triasloterij georganiseerd. De hoofdprijs werd aangeboden door Vakantiepark Witterzomer en betrof een overnachting voor 8 personen in één van de bungalows op het park. De gelukkige winnaar was de familie Davidson. “Gisteren zijn we met ons gezin teruggekomen van een leuk weekend in het verre Assen. We hebben genoten van het prachtige weer en het mooie Assen. We hebben het afgesloten met een uitgebreide brunch in het Van der Valk hotel. Mijn vrouw, die overigens uit Assen komt, vierde haar verjaardag met de hele familie. Kortom een zeer geslaagd weekend. Met veel dank aan de Wijkvereniging Drielanden. Hilda & Ronald Davidson”.

16

Hoorschelp 3, 2012

Hoorschelp 3, 2012

17


Het fitste cadeau van Harderwijk:

Voor de fitste wijk van Harderwijk! Drielanden!

Het Triasfeest is een groot succes geworden. Het bestuur bedankt alle sponsors, organisaties, instanties en vrijwilligers voor hun inbreng, steun en financiële bijdrage aan het Triasfeest 2012. Instanties en organisaties:

Gemeente Harderwijk (hoofdsponsor)

GRATIS

PROEFLES

IN DE MAAND NOVEMBER!

Hulpverleningsorganisaties: Politie Noord en Oost Gelderland Brandweer Rode Kruis

ACTIE IS

VANAF NU GELDIG!

Winkeliersvereniging Drielanden Wijkhuis Drielanden MFC De Bogen en OBS De Bogen

DOE MEE MET EEN GRATIS PROEFLES EN MAAK KANS OP :

3 MAANDEN GRATIS SPORTEN! BIJ SPORTCENTRUM IEDEMA.

Horeca en ondernemers Drielanden: HEMA C1000 Hairfactory Grand Café Alleman Cafetaria De Kroon Chinees Restaurant Jasmijn Prego Pizzeria & Döner Kebab Winkeliersvereniging Drielanden

UWOON Atletiekvereniging Athlos Provoet Vera Beekman Autotaalglas Drielanden Ising Massagepraktijk Shiatsu -praktijk Centino Hotel Van der Valk Harderwijk

Vakantiepark Witterzomer te Assen Veenpark te Barger-Compascuum Planetron te Dwingeloo Dierenpark De Wissel te Epe Ondersteunende bedrijven: Accent Grafimedia Dekker Verhuuur Skippy-Rent Mikado Tot slot, de helpende handen van de ruim twintig vrijwilligers en de leden van het bestuur van Wijkvereniging Drielanden hebben ook bijgedragen om tot dit resultaat te komen. Hulde aan iedereen!

Naam: Tel.nr:

www.sportcentrumiedema.nl Om gebruik te maken van de actie dient u deze advertentie ingevuld en uitgeknipt in te leveren bij sportcentrum Iedema.

18

Hoorschelp 3, 2012

Sponsors: Apotheek Drielanden Midden Nederland Makelaars / Univé Rabobank Randmeren Bakkerij Zuidam Delta Berging & Transport Auto 3Landen Autobedrijf Seldenrijk HAMU Automaterialen

DA Drogist In de juli editie van de Hoorschelp is bij het bedankje aan de sponsors van de bingo voor mensen met een verstandelijke beperking, DA drogist Drielanden weg gevallen. Onze excuses hiervoor! Wij willen de DA drogist Drielanden alsnog bedanken voor hun bijdrage aan de bingo. Hoorschelp 3, 2012

19


naars. Sommige prijzen zijn daags na de trekking door onze penningmeester, dhr. Aggo in ’t Veld, persoonlijk bezorgd.

Triasfeest Het is weer voorbij, het Triasfeest van september dit jaar. Honderden bewoners en bezoekers hebben hun ogen uitgekeken op dit supergezellige wijkfeest dat door Wijkvereniging Drielanden werd georganiseerd. Burgemeester Annelies van der Kolk complimenteerde de wijkvereniging met dit prachtige initiatief alvorens zij het Triasfeest opende. Het onderwerp ‘respect voor de hulpdiensten’ werd op dit Triasfeest 2012 heel goed benadrukt.De brandweer heeft de nieuwsgierige jeugd in staat gesteld om zelf eens een brandslang ter hand te nemen. Spectaculair was de demonstratie van de brandweer waarbij een auto werd ‘geknipt’ om inzittenden uit deze ‘verongelukte’ auto te bevrijden en over te dragen aan het ambulance- en Rode Kruispersoneel. De politie was dit keer nadrukkelijk

aanwezig met een stand, een motoragent met motor en er was een spectaculaire demonstratie van het Politie Honden Team. Natuurlijk was er de kleedjesmarkt, de basis van het Triasfeest. Er was zeer veel animo voor een plaatsje op de kleedjesmarkt. Alle 110 plaatsen werden uitgegeven, er hebben zelfs een aantal belangstellenden op een wachtlijst gestaan. Er vonden diverse optredens en voorstellingen verzorgd door o.a. Sportcentrum Iedema, TOP Judo Harderwijk, Sportschool van den Hoofdakker, Ultimate Dance Experience (UDX), Anouks Dance Experience (ADE) en Funky Fit, plaats. Veel bekijks was er bij de door Athlos verzorgde ‘Triasrun’, een recreatieloop voor jong en oud over afstanden van 1, 2 en 5 km. De kleintjes uit de wijk hebben zich kunnen amuseren bij KIDSPOINT met o.a. schminken, springkussen, rodeopaard en draaimolen. Tijdens de trekking van de Triasloterij door wethouder Laurens de Kleine, werden de winnaars van de ballonvaart en de winnaars voor een weekendverblijf in een bungalow van Witterzomer Vakantiepark Assen bekend gemaakt. Helaas moest de ballonvaart door weersomstandigheden worden uitgesteld, later heeft deze alsnog plaatsgevonden. Alle prijzen zijn inmiddels uitgereikt aan de win-

20

Hoorschelp 3, 2012

Vanwege de grote vraag naar een viskraam in de wijk, hebben we er eentje voor het Triasfeest laten komen. Een schot in de roos! Er was extra toevoer van vis uit Nijkerk nodig om aan de behoefte van de bezoekers te voldoen. Aan het einde van de dag was de vis geheel uitverkocht! Geeft toch wel weer wat te denken, wanneer het gaat om een ambulante viskraam bij ons in de wijk! Het muzikale programma was in handen van DJ Peer, Drum & Fanfare band Crecendo en Swinging Squabble. Het feest werd afgesloten met een live optreden van The Red Strats bij de terrasjes rond de Triasvijver. Zij speelden muziek uit het repertoire van Buddy Holy en Cliff Richard en The Shadows, dit hield velen nog lang vast op de terrasjes rond de Triasvijver. Als voorzitter ben ik, net als de overige bestuursleden en vrijwilligers, bijzon-

der tevreden met het resultaat van deze prachtige dag. Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op dit evenement. Dankzij de gemeente Harderwijk, Winkeliersvereniging Drielanden, horeca Triasplein, sponsors en adverteerders, atletiekvereniging Athlos is dit allemaal mogelijk geweest. Dank aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het succesvolle verloop van dit Triasfeest. Volgend jaar zien wij iedereen graag weer terug tijdens de kleedjesmarkt, die misschien wel in iets uitgebreidere vorm georganiseerd zal worden! Roy Abels Voorzitter Wijkvereniging Drielanden

Goede actie Op het schoolplein van Het Startblok in Drielanden hebben de kinderen, ouders en leerkrachten gekeken hoe meester Geert Westerink van groep 6b voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) zijn prachtige, witte baard heeft laten weghalen. Directer Martin Riet was bereid om dit met plezier uit te voeren. Voor 400 euro voor KiKa is de meester overstag

gegaan. “Het voelt wel erg koud aan, ik had het liever in de zomer gedaan.” Kleindochter Anouk van drie bekijkt het van een andere kant. “Opa, nu prik je mij niet meer met je prikkebaard.” Na de sponsorloop, die door alle kinderen is gelopen, wordt de cheque aan mw. Van Nugteren van KiKa overhandigd. Het bedrag is formidabel en bedraagt maar liefst 14.975,26 euro! Hoorschelp 3, 2012

21


bedrijfsdiensten & particulier onderhoud

clean it all

Musicaldreef 31 3845 GH Harderwijk Tel.: 06-22146705 Email: ciaHarderwijk@live.nl www.cleanitall.nu k.v.k. nr.: 50936794

Een jong en dynamisch bedrijf

dat zich voornamelijk richt op het totaal onderhoud!  GLASBEWASSING (binnenzijde ook bespreekbaar)  Grondig reinigen van houten- of kunststofdelen  Dakgoot legen  Tapijtreiniging

(H)eerlijk Schoon

glasbewassing & schoonmaakwerkzaamheden

Winterbehandeling Stress op uw werk, deadlines die u wilt halen, een belangrijke presentatie of een druk gezin? Als de spanning te groot wordt reageert uw lichaam direct. Er ontwikkelen zich onbestemde klachten zoals een stijve nek of schouders, vermoeidheid, lage rugpijn, slapeloosheid of een zeurende hoofdpijn. Het Japanse woord “Shiatsu” betekent vingerdruk. Door druk uit te oefenen op specifieke drukpunten, wordt het zelfgenezende vermogen van uw lichaam geactiveerd. Shiatsu beïnvloedt op subtiele wijze de energiebanen in uw lichaam. Zo worden blokkades opgeheven en een diepe, weldadige ontspanning tot stand gebracht waardoor u zich in korte tijd weer helemaal verfrist en fit voelt. Het bevordert de bloedsomloop en brengt uw lichaam weer in natuurlijke balans. Elke energiebaan in uw lichaam heeft zijn eigen lichamelijke en emotionele functie. Shiatsu therapie deelt deze energiebanen in volgens seizoenen en elementen. De winter is het seizoen van de energiebanen van de blaas en de nieren; het bijbehorende element is vanzelfsprekend water. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel, mail of kijk op de website.

0341 – 492 890 ǀ info@shiatsu-harderwijk.nl ǀ www.shiatsu-harderwijk.nl

22

Hoorschelp 3, 2012

Tekst en foto Lex Schuijl

Zaterdag 1 september bezochten honderden bewoners het door Wijkvereniging Drielanden georganiseerde Triasfeest. De kleedjesmarkt, met meer dan honderd kleedjes en de talrijke en spontane demonstraties, waren een doorslaggevend succes. Tijdens de trekking van de Triasloterij door wethouder Laurens de Kleine, werden de winnaars voor een weekendverblijf in een bungalow van Witterzomer Vakantiepark Assen en de zes winnaars van de ballonvaart bekend gemaakt. De ballonvaart werd aangeboden door Midden Nederland Makelaars en Univé. Na de prijsuitreiking begaven mevr. Jansen, mevr. Poppe, mevr. Norder, mevr. Van Dodewaard, dhr. Ubels en dhr. Goljee zich opgetogen naar het Muziekpark vanwaar de luchtballon zou opstijgen. Na meer dan

een uur afwachten vertelde de ballonvaarder dat vanwege ongunstige weersomstandigheden niet zou worden opgestegen. De wind zou de ballon in de lengterichting over het Veluwemeer hebben gevoerd. Met als gevaar dat, bij het opraken van het gas voor de branders, de ballon in het water zou kunnen belanden. Dit risico wilde de ballonvaarder niet voor zijn rekening nemen. De teleurstelling was natuurlijk groot. De wijkvereniging heeft daarna alles in het werk gesteld om de uitgestelde tocht alsnog te realiseren. De ballonvaart heeft een week later plaatsgevonden, vanaf het grasveld aan de Parkweg. Om 18.30 uur steeg de MNM-Univé ballon uiteindelijk op met aan boord de ballonvaarder van Van Manen en het dolgelukkige zestal. Zij kunnen terugkijken op een bijzonder mooie vaart. www.wijkverenigingdrielanden.nl Hoorschelp 3, 2012

23


Monique Veen (links) en haar team van Apotheek Drielanden ontvangen de prijs uit handen van Daphne Hendriks (rechts).

Tekst en foto Lex Schuijl

Tekst Roy Abels

Leerlingen van ROC Midden-Nederland hebben Apotheek Drielanden tot de leukste leerplek uitgeroepen. Iets waar wij als ‘Drielanders’ ook best blij mee mogen zijn. Apotheek Drielanden is deze maand uitgeroepen tot de leukste leerplek 2012 van Midden Nederland. De leerlingen van ROC Midden-Nederland, die de afgelopen periode in een apotheek stage hebben gelopen, hebben in deze regio drie apotheken genomineerd voor deze mooie onderscheiding. Het team van Apotheek Drielanden heeft de prijs uit handen van Daphne Hendriks, regioadviseur van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, in ontvangst mogen nemen. Hendriks over de doelstelling en ontstaan van deze prijs: “Zes, zeven jaar geleden zijn we zijn er in deze branche mee begonnen. De apothekers hebben met strenge regelgeving te maken en aan de andere kant moet

24

Hoorschelp 3, 2012

er ook ruimte zijn voor een waardering op zijn tijd. De leerlingen geven aan in welke apotheek zij tijdens hun stageperiode het meeste hebben opgestoken en het beste zijn begeleid. Hieruit is gebleken dat in Apotheek Drielanden in Harderwijk een heel leuk team werkt. Ze werken er hard maar de sfeer blijft er gezellig. Verder zijn de stagiaires tijdens hun stage actief en goed begeleid en is er altijd tijd geweest voor een nadere uitleg.” Apotheker Monique Veen is erg blij met deze waardering. ”Februari 2003 zijn we in Drielanden met deze apotheek begonnen en hebben in die tijd een hecht team gevormd. Met dit team en onze stagiaires hebben we ons er voor ingezet om klantvriendelijkheid en service te leveren. Het geeft voldoening om leerlingen te begeleiden en ze te zien ontwikkelen gedurende de stageperiode. Daarnaast houdt het ons scherp en is het fijn dat wij deze waardering hebben mogen ontvangen.”

De Triasloterij was succesvol en de winnaars waren blij met de prijzen. Bij de organisatie van de trekking is evenwel e.e.a. mis gegaan. Alle prijswinnaars hebben hun gewonnen prijs ontvangen, maar helaas is de registratie niet goed verlopen waardoor er geen volledig zicht meer is op wie welke prijs heeft gewonnen. Er zijn tijdens de trekking direct een behoorlijk aantal prijzen in ontvangst genomen. De prijzen die op zaterdag niet zijn opgehaald, zijn daags na de trekking door de penningmeester persoonlijk afgegeven op het huisadres van de betrokken prijswinnaars. In de snelheid der dingen is vergeten de prijswinnaars te noteren en zijn na afgifte van de prijzen, de strookjes niet goed bewaard gebleven. Voor ons een leermoment om dit bij een volgende keer beter te organiseren. We hebben ervoor gekozen om liever geen lijst te publiceren dan een onvolledige lijst en daarom beperken we ons tot de winnaars van de hoofdprijzen. Wij hopen dat u hier begrip voor kunt opbrengen en dat u vertrouwen heeft in onze mededeling dat alle prijzen daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de winnaars.

De winnaars van de hoofdprijzen: De 6 ballonvaarten zijn gewonnen door: 1 dhr. J. Ubels 2 mevr. E. Jansen 3 mevr. H. Poppe 4 mevr. M. Norder 5 mevr. L. Van Dodewaard 6 dhr. K. Goljee De ballonvaart kon echter vanwege weersomstandigheden (verkeerde windhoek) niet plaatsvinden. De wind zou de ballon in de lengterichting over het Veluwemeer hebben gevoerd, hetgeen de ballonvaarder heeft doen besluiten niet op te stijgen. Het risico om bij het opraken van het gas uiteindelijk in het water te (be)landen vond hij te groot. De ballonvaart heeft uiteindelijk op 11 september 2012 plaatsgevonden. Om circa 18:30 uur steeg de ballon op vanaf het grasveld aan de Parkweg. Het lang weekend voor 6 personen in een vakantiehuis van Witterzomer Vakantieparken bij Assen is gewonnen door de familie R. Davidson. De gelukkige winnaar was zeer in zijn nopjes met de prijs en heeft aangegeven daar op korte termijn zeker maximaal gebruik van te maken. Hoorschelp 3, 2012

25


GROTE

MERKEN G N A L N E K E EN W T C U D O R P P 300 O O K D E O G EXTRA

Wekelijks onze beste aanbiedingen en acties als eerste in uw mailbox! Meld u nu aan op www.c1000.nl/actiemail C1000 Drielanden

Triasplein 83 3845 GD HARDERWIJK

26

Hoorschelp 3, 2012

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 Donderdag t/m zaterdag 08.00 - 21.00 Zondag Gesloten

Hoorschelp 3, 2012

27


Nieuwe activiteiten Voor wie het nog niet wist: het wijkhuis is er voor iedereen die deel wil nemen aan de activiteiten. Vrij biljarten: maandag en woensdagochtend van 9 tot 12 uur. Kosten €0,50 per 30 minuten. Yoga: donderdag van 9 tot 10 uur, van 11 tot 12 uur, van 14 tot 15 uur. In totaal 25 lessen voor €125,00. Bloemschikken: donderdag van 10 tot 12 uur. Op 4 en 25 oktober; 22 november en 20 december. Van te voren opgeven in het wijkhuis i.v.m. inkoop materiaal. Kosten €5.00 incl. koffie en materiaal.

WIM ISING MASSAGEPRAKTIJK

Wandelgroep: na een kopje koffie/ thee vertrek vanuit het wijkhuis voor een wandeling van ca. 1 uur. Gezamenlijke lunch na afloop. Graag van te voren opgeven in het wijkhuis. Kosten lunch €4,00, carpoolvergoeding €3,00. 8 oktober klompenroute Ermelo 5 november Hierdense Beek 3 december in en om Schovenhorst Kralencafé: heeft u thuis kralen en wilt u er wat mee doen? Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur is er een enthousiaste vrijwilliger aanwezig die u graag wil helpen. GRATIS!

Sport- en Ontspanningsmassage Shiatsu Hoofdpijn- en Fibromassage Holistic Pulsing Lymfedrainage Stoelmassage Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderwijk Tel: 06 27170517

www.wimisingmassagepraktijk.nl wwww

Mode: elke donderdag van 13.30 tot 15.00 uur helpt Coby (Modevakschool Jacqueline) u met alle vragen op het gebied van naaiwerk, naaimachine aanwezig. GRATIS! Bibliotheek: vanaf eind november is de bibliotheek geopend in het wijkhuis. Iedere werkdag tussen 9 en 16 uur kunt u boeken lenen, bestellen en retourneren; krant/tijdschrift lezen e.d. De collectie bestaat uit kinder-, volwassenen- en grote letterboeken, deze worden regelmatig gewisseld. Vindt u het leuk om u als vrijwilliger in te zetten voor dit nieuwe steunpunt, dan horen wij dit graag. Voor informatie belt u Esther Geerling op 0341-428787 of mail naar: esther@swoharderwijk.nl.

28

Hoorschelp 3, 2012

Hoorschelp 3, 2012

29


gratis wasbeurt bij Autotaalglas Harderwijk rden op actievoorwaa ijk las.nl/harderw lg a ta to u .a w ww

Tekst en foto Lex Schuijl

Op de Veluwe ontbrak nog een eigen ontmoetingsplek voor de veteranen, daarom werd er gezocht naar een nieuwe locatie. Op 2 mei jl. werd in Ermelo een nieuw Veteranencafé voor de regio Noordwest Veluwe en Flevoland geopend. De uitbater van het Wapen van Ermelo, de heer Sanjay Kowlesar, heeft de veteranen een eigen ‘thuishonk’ binnen zijn bedrijf aangeboden. Het Wapen van Ermelo (het voormalig postkantoor) is gunstig en centraal gelegen en biedt alle faciliteiten voor de maandelijkse bijeenkomsten. Niet alle veteranen hebben behoefte aan zo’n ontmoetingsplaats. Toch is het goed om een vaste locatie te hebben waar je met iemand van je eigen uitzending herinneringen kunt opha-

len, maar zeker ook met anderen je ervaringen kunt delen. Je kunt niet zomaar met iedereen over die ervaringen praten, met als gevolg dat je wereldje steeds kleiner wordt. Goede maten zoeken elkaar thuis wel op of ontmoeten elkaar bij de activiteiten van de verschillende veteranenorganisaties. Soms is praten niet direct nodig, het ‘wij’ gevoel doet al erg goed. Ook daarvoor is het Veteranencafé de ideale ontmoetingsplek. In Drielanden wonen ook een aantal veteranen. Mensen kom naar uw eigen vaste honk! Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 22.00 uur bent u van harte welkom. Tot slot: noteer alvast 6 juli in uw agenda voor de 8e editie van de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe!!!

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828

Autotaalglas Harderwijk laat je niet barsten 0341-455510

Hoorschelp 3, 2012

31


Tekst en foto Lex Schuijl

In alle lagen van de bevolking veroorzaakt de economische crisis veel financiële problemen. Niet alleen voor bedrijven en instanties wordt de situatie steeds moeilijker, ook tweeverdieners en gezinnen met een goed inkomen ondervinden veel tegenslag. Randolf Mulderij wil voorkomen dat mensen financieel verder afglijden: “ Tot voor kort werkte ik bij een grote bank, waar ik zowel de particuliere als zakelijke markt bediende. Voor klanten die het financiële overzicht kwijt waren, maakte ik financiële plannen. Door de crisis zijn deze werkzaamheden aanzienlijk toegenomen. Veel mensen kunnen niet meer rond komen van hun loon of uitkering. Bij de bank heb ik me ook met saneringen bezig gehouden. Om veel mensen te kunnen helpen, heb ik de bankenwereld ingeruild voor het zelfstandig ondernemerschap.”

32

Hoorschelp 3, 2012

Sinds juli van dit jaar richt Mulderij zich met Moneyworkx op budgetcoaching, beheer en financiële training. “Door preventie moeten we voorkomen dat mensen in een uitzichtloze financiële situatie belanden. Mijn doel is dat mijn klanten zich in een korte periode weer financieel kunnen redden. Belangrijk is het om aandacht te geven aan de jongeren in onze maatschappij. Het komt steeds vaker voor dat jongeren tussen de 16 en 28 jaar zich niet meer financieel kunnen redden en vaak al grote schulden hebben opgebouwd. Om hen bewust te laten worden van de schuldenproblematiek en hen te leren goed met geld om te gaan, geef ik gastlessen bij lager- en middelbaar onderwijs, dit project heet G€ldwijs.

Ook worden trainingen verzorgd in het bedrijfsleven, bij stichtingen en verenigingen. Startende huizenkopers worden ondersteund met ‘Budgetadvies startende huizenkoper’ en het ‘Budget smart advies’. Hierin maak ik een begroting en geef de nodige tips en informatie inzake het voeren van een gezonde financiële huishouding.” Voor meer informatie: www.moneyworkx.nl.

Hoorschelp 3, 2012

33


€ 15,-

Triasplein 1 Harderwijk 0341 - 428 440

grandcafealleman.nl

Tekst en foto Lex Schuijl

3-gangen keuzemenu

In het winkelcentrum beheert het echtpaar Jie en Xiumin Chen Chinees restaurant Jasmijn. Ondernemer en kok Jie Chen heeft, voordat hij zich vestigde in Drielanden, als chef-kok gewerkt in het exclusieve Chinese Royal Mandarin in Hilversum. Dit luxueuze restaurant staat op de derde plaats van de top 100 ‘beste Chinese restaurants van Nederland’. Bij Mandarin heeft Jie geleerd om met verse ingrediënten en de fijnste kruiden een keur aan gerechten te creëren die niet alleen lust voor het oog, maar vooral een genot voor de smaakpapillen zijn. Echtgenote Xiumin staat haar man bij in Chinees restaurant Jasmijn.

Blijsie Audiovisueel fotografie - video & editing

Niet alleen afhalen Veel bewoners in Harderwijk weten niet dat buiten het ophalen van gerechten, ook de mogelijkheid bestaat om in het restaurant van een uitgebreide en goed verzorgde lunch of diner te genieten. Jie: “Voor de lunch hebben wij een grote variatie aan belegde broodjes en pistoletjes met een Chinees tintje. Voor het diner bestaat er buiten de vier keuzemenu’s ook een uitgebreide kaart. We bekijken regelmatig de moge-lijkheid om onze kaart weer met nieuwe oriëntaalse gerechten aan te vullen. Het liefst bereid ik voor de klanten een keur aan Chinese specialiteiten. Wat ik heel jammer vind, is dat verschillende mensen het ingepakt mee willen nemen, hierdoor gaat een groot deel van de fijne smaakkwaliteit verloren”. Het gezin Chen hoopt met de komst van het restaurant een goede bekende te worden in de wijk Drielanden.

v.l.n.r. dochter Erna, Xiumin en Jie Chen

34

Hoorschelp 3, 2012

Hoorschelp 3, 2012

35


Babbeltrucs

   

  

  





Voor een geslaagde rijopleiding:

Autorijschool Hoeven Straussdreef 29 3845AT Harderwijk

36

Hoorschelp 3, 2012

www.autorijschoolhoeven.nl autorijschoolhoeven@caiway.nl

T 06-12609571 M 0341-414307

v.l.n.r. Martijn Politie Noord- en Oost Gelderland Smits, Miranda waarschuwt bewoners voor de zorgNibourg en wekkende stijging van babbeltrucs en Manuel de Boer oplichtingspraktijken. waarschuwen Tijdens een informatieavond in de voor babbeltrucs wijk Drielanden vertelden politiemenen oplichting. sen Martijn Smits, Miranda Nibourg en Manuel de Boer hoe oplichters Tekst en foto bewoners om de tuin weten te leiden. Lex Schuijl Aan de hand van praktijkvoorbeelden lieten zij zien hoe oplichters door middel van babbeltrucs, misleiding en oplichting te werk gaan. Ouderen slachtoffer “Met een smoesje komen de dieven het huis binnen, terwijl een handlanger ondertussen klaar staat om waarde-

volle spullen weg te halen. Met name oudere mensen zijn vaak het slachtoffer van deze praktijken. Zij laten de dief, die zich voorstelt als een medewerker van de thuiszorg, energiebedrijf of woningbouwvereniging, monteur, reparateur of iemand die helpt met het invullen van de belastingformulieren, te snel binnen. Wat ook voorkomt is dat de verdachte zich voordoet als een bankmedewerker die een nieuw bankpasje komt brengen voor de betreffende bewoner. Slachtoffers geven soms hun bankpasje en zelfs hun pincode mee! Bedenk ook dat een bank u nooit via e-mail of telefoon om uw pincode zal vragen. Een andere babbeltruc is dat iemand Hoorschelp 3, 2012

37


Babbeltrucs

aan de deur komt met de melding dat er een gaslek is. Hij stelt vervolgens voor om uw sieraden in veiligheid te brengen, waarna ‘de vogel’ met de sieraden gevlogen is,” aldus de Boer. De meest gestelde vragen zijn òf de politie iets met de aangifte doet en wàt de politie daarmee doet. Met de binnengekomen aangiften wordt zeker iets gedaan, de politie stelt bijvoorbeeld een opsporingsindicatie op. Andere vraag is of je een onbekende aan de deur om diens identificatie mag vragen. De Boer adviseert om alert te zijn en niet zomaar een onbe-

Door: Aggo in ‘t Veld

38

a. u te houden aan de 30 en 50 km snelheid b. niet te parkeren op trottoirs of voetpaden c. niet met brommers op de fietspaden te rijden d. over het trottoir of voetpad hangende takken te snoeien c. bij sneeuwval het trottoir of voetpad voor uw huis sneeuwvrij te maken en eventueel te strooien met zout

Hoorschelp 3, 2012

kende binnen te laten. “Laat ze rustig buiten staan en bij meteropnemers, controleurs en onbekende medewerkers van de thuiszorg, mag u altijd naar de legitimatie vragen. Bekijk deze goed en bel eventueel het bedrijf om te controleren of het klopt. Laat daarbij de persoon buiten en sluit de deur. Bent u toch slachtoffer geworden van oplichting? Onthoud goed hoe de dader eruit zag en geef dit meteen door aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Bel de politie altijd wanneer u iets verdachts ziet.”

Als we met elkaar deze regels in acht nemen bevordert dat de veiligheid en de belevingswaarde van onze mooie wijk.

Hoorschelp 3, 2012

39


Een boeiend adres

Telefoon (0341) 41 15 41 Telefoon (0341) 41 15 44 Verkeersweg 77, 3842 LE Harderwijk

Hoorschelp 2012 nr3  

Editie nr 3 2012 van het wijkblad De Hoorschelp

Hoorschelp 2012 nr3  

Editie nr 3 2012 van het wijkblad De Hoorschelp

Advertisement