Page 1

De Hoorschelp nr. 1, 7e jaargang

2012


Wij geven kleur aan al uw drukwerk

Inhoud

Colofon Jaargang 7, nr. 1

Oplage 3.500 exemplaren Verschijning 3 keer per jaar

Hoge Eng Oost 24, Putten www.copy.nl

0341 35 77 77

info@copy.nl

Vormgeving en druk Accent Graficenter

Van uw voorzitter

4

Redactioneel

6

Triasfeest 2012

8

Wijkagent aan tafel

11

Haltechef

13

Sévolan

14

Fietstunnel Weisteeg Drielanden

16

Algemene Ledenvergadering

18

Activiteitenkalender 2012

21

Veteranencafé

24

SWO

26

Woninginbraken

29

Herderewich

32

Heropening Grand Café Alleman

33

Kerstmarkt Drielanden

34

Secretariaat Redactie Contributie E-mail Website Adverteren

Drielandendreef 242 3845 CH Harderwijk 06 - 247 93 246 dehoorschelp@hotmail.com € 12,– per huishouden p/j op rekeningnummer 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden info@wijkverenigingdrielanden.nl www.wijkverenigingdrielanden.nl y.v.lex-5@zonnet.nl Hoorschelp 1, 2012

3


Voorwoord Voor u ligt alweer de 1e editie 2012 van uw wijkblad De Hoorschelp. In een nieuw jasje en ook nog eens in full color! Het is onze waarnemend voorzitter Lex Schuijl gelukt om een goede deal te sluiten met onze huisdrukker ACCENT Graficenter Putten. Nieuwe voorzitter De voorzittershamer is na de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2012, op 19 maart 2012 aan mij doorgegeven. De bestuursleden hebben mij op deze datum verkozen tot voorzitter van de Wijkvereniging Drielanden. Een functie welke ik met veel plezier en enthousiasme wil uitvoeren. Het lijkt me daarom een goed moment om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is Roy Abels, ik ben geboren in 1955, gehuwd met Joke en we hebben samen drie (inmiddels volwassen) kinderen: Debbie, Maaike en Nigel; schoonzoon Tomas is aangeschoven en we zijn trots op kleinzoon Kyan. Ik ben opgegroeid in Amsterdam en na de middelbare school en 2 jaar aan de Sportacademie van Amsterdam heb ik de keuze gemaakt om bij Defensie te gaan dienen. Vervolgens ben ik opgeleid tot officier bij de Koninklijke Landmacht. Sinds 1982 zijn we woonachtig in Harderwijk.

4

Hoorschelp 1, 2012

In de jaren ’90 heb ik me veel bezig gehouden met de basisschool van onze kinderen, de OBS De Driemaster; daar ben ik lid van de Medezeggenschapsraad en voorzitter van de Ouderraad geweest. Ook heb ik veel Avondvierdaagse marsen meegelopen met de kinderen van deze school en mogen meehelpen aan een tweetal jubileum feesten. En nu mag ik de voorzittershamer overnemen van Wijkvereniging Drielanden! Mijn voornaamste drijfveren om tot het bestuur toe te treden zijn: zinvol bezig (blijven) zijn na de militaire dienst, de mogelijkheid om vanuit deze positie de wijkbelangen te kunnen behartigen, het veelvuldig en goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Harderwijk, de mogelijkheid om vanuit deze positie, samen met u als bewoners, te helpen de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren of anderszins aan te pakken en natuurlijk het besef dat gedurende de kleine 12 jaar dat mijn gezin nu in Drielanden woont, het bestuur van de wijkvereniging uitzonderlijk goed werk heeft verricht en ik daar graag een steentje aan wil bijdragen. Ik verheug mij dan ook op de komende samenwerking met de gemeente en de bestuursleden van de wijkvereniging en bovenal ook op de interactie tussen bestuur en wijkbewoners.

Meer leden = Meer invloed! Als bestuur kunnen wij de belangen van onze wijk alleen goed en efficiënt behartigen wanneer ook de Gemeente weet dat wij namens een substantieel deel van onze wijkbewoners praten. Dat de belangen die wij menen te behartigen, voortkomen uit wensen en meningen van een groot deel van de bewoners van deze wijk! Onze wijk telt inmiddels meer dan 3.300 voordeuren, huishoudens dus, waarvan wij er momenteel net iets meer dan 400 in ons ledenbestand

hebben staan. Dit is bij lange na nog geen substantieel deel van het aantal voordeuren... En dat weten B&W van onze gemeente ook! En dat, beste mensen, kost het bestuur nu weer extra energie om de gemeente te overtuigen dat het bij de aangedragen onderwerpen wel degelijk om essentiële wijkbelangen gaat. Met een aantoonbaar groot ledenbestand werkt het allemaal wat eenvoudiger en sneller. Daarmee is overigens nog niet gezegd dat de gemeente onze wensen in alle gevallen ook zal honoreren. Het blijft natuurlijk allemaal afhankelijk van argumentatie, financiële- en infrastructurele haalbaarheid en niet te vergeten flexibiliteit bij de gemeente en ons als wijkbewoners. Het is dus van groot belang dat het aantal leden van de wijkvereniging gaat groeien! En ach… laten we nu wel wezen… wat kost het ons nu eigenlijk…? Slechts € 12,00 per jaar (een euro per maand!!)… maar het levert u als bewoner van de wijk Drielanden veel meer op dan alleen de organisatie van succesvolle activiteiten. Kortom, wordt lid van onze wijkvereniging en geef uw mening en steun! Hoe u dit het snelste kunt doen, kunt u vinden onderaan pagina 21.

Met vriendelijke groet, Roy Abels

Hoorschelp 1, 2012

5


Overzicht

Acupunctuur & Zo

Voorzitter dhr. R. Abels Vicevoorzitter, PR en Redactie dhr. L. Schuijl Secretaris dhr. R. van der Wal 2e Secretaris mevr. R. van Herwaarden Penningmeester dhr. A. in ’t Veld Activiteiten mevr. M. Willemsen Algemeen bestuurslid dhr. D. Hoeven Redactiesteun mevr. I. de Haan Vrijwilligers De dames van Kooten, Opstal, Elands, Zondag, van der Gaag en Hoogendoorn en de heer Willemsen.

Als het andere niet meer helpt (dus acupunctuur is niet alleen voor stoppen met roken of afvallen; maar óók zinvol voor elke andere denkbare klacht van lichamelijke, emotionele of mentale oorzaak) Tevens shiatsu en voedingsadvies volgens Traditioneel Chinese & Japanse Geneeskunde. 0341-881501 (acupunctuur wordt vergoed vanuit uw aanvullend pakket alternatieve geneeswijze/ raadpleeg hiervoor uw polis of website van uw zorgverzekering óf neem contact op met uw zorgverzekeraar/ kosten behandeling; zie website). Zie ook:

www.acupunctuurenzo.nl

Bezoekadres: Laan der Verenigde Naties 1a - Harderwijk

Redactionele U ziet het eerste nummer van De Hoorschelp ‘nieuwe’ stijl. Geheel in kleur en met een oplage van 3.500 exemplaren! Dit is mede te danken aan onze trouwe adverteerders en sponsors! We geven wel een nummer per jaar minder uit. In plaats van vier maal, valt er nu drie keer per jaar een Hoorschelp bij u in de bus. Tenslotte is het verheugend dat we dit jaar zijn begonnen met een flinke ledenaanwas tot rond de 450 leden. Al met al resultaten waar wij als bestuur dan ook bijzonder blij mee zijn.

6

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

7


In 2010 werd voor de eerste keer het Triasfeest gehouden met als basis de zeer succesvolle kleedjesmarkt. Dit (grote) Triasfeest willen we elke twee jaar proberen te realiseren.

Onder de slogan ‘Respect voor hulpverleners’ organiseren wij in samenwerking met diverse sponsoren en de winkeliersvereniging Drielanden op zaterdag 1 september 2012 wederom dit Triasfeest.

Deze feestdag zal aangekleed worden met een groot aantal activiteiten voor jong en oud. Naast de kleedjesmarkt kunt u het volgende verwachten:

Muziekles PIANO/ ZANG/ GITAAR/ SAXOFOON in DRIELANDEN

Karen Peterson is professioneel zangeres en multiinstrumentalist. Ook is zij dirigent/ zangcoach van het bekende Pop & Rock Koor en het Black Gospel & Soul Choir The People United. Meer informatie:  karenpeterson.nl  poprockkoor.nl  thepeopleunited.nl

Inmiddels is er een werkgroep geformeerd die de activiteiten en de plannen uitwerkt. De basis van het feest zal ook dit jaar weer de kleedjesmarkt zijn. De activiteiten vinden plaats op en rond het Triasplein, bij de Triasgracht voor de winkels en het Muziekpark.

Trombonedreef 5 • 3845 CL Harderwijk • 0341-432 002 Informatie-aanvraag lessen s.v.p. via email: info@karenpeterson.nl

OMDAT PIJNLOOS LOPEN NIET VANZELFSPREKEND IS!

Noteert u vast: 1 september 2012 Groot Triasfeest!

Voor het ‘Thema Eiland’, gaan wij de parkeerplaats aan de Opera/Operettedreef (naast de net opgeleverde Trias-grachtwoningen) gebruiken. Dit betekent mogelijk enige overlast voor bewoners die normaliter hier hun auto parkeren, maar we zijn ervan overtuigd dat het plezier en de gezelligheid dit ruimschoots zullen compenseren.

Karen Peterson Sophisticated Music

ook voor voetverzorging bij reuma en diabetes mellitus Aan het eind van de middag wordt de trekking van de loterij gehouden met prachtige prijzen, zoals een ballonvaart vanaf Drielanden. Kortom, ook dit jaar pakken we groots uit om van dit Triasfeest een daverend succes te maken. Te zijner tijd zal alle informatie en gerelateerde updates beschikbaar zijn op onze website. www.wijkverenigingdrielanden.nl

Vera Beekman, Rock and Rolldreef 5, Harderwijk

Voor afspraken tel.: 0341-433794 (ook ’s avonds en op zaterdag)

Lid van branchevereniging Provoet

U kunt ons ook volgen op TWITTER: @wijk3landen

8

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

9


Gunt u uw kind een betere motoriek? Tekst en foto Lex Schuijl

Herkent u het onderstaande ook? ‘Mijn zoon blijft zo achter met de gymles.’ ‘Haar handschrift is zo slordig.’ ‘Mijn dochter kan niet goed fietsen.’

Motorische problemen kunnen tot uiting komen in achterblijvende leerprestaties. Instituut Jacob Cats is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en werkt met u aan een oplossing!

Meer weten? Kijk op: www.instituutjacobcats.nl of bel: 0341-49 31 98

Kinder

Met het thema ‘Er zijn’, hebben de wijkagenten in Drielanden en Stadsweiden in hun wijk aan een publieke tafel plaatsgenomen om de bewoners te woord te staan. Samen met haar collega Willem Foppen heeft Miranda gebrainstormd over hoe ze dichter bij de wijkbewoners kunnen komen te staan. Foppen: “Het idee is ontstaan na ons bezoek aan Rotterdamse collega’s, waar ze eenzelfde actie hebben gedaan. Daar kunnen de bewoners hun wensen, klachten en opmerkingen kwijt en wordt er direct door de politie actie ondernomen. In Harderwijk willen we kijken of dat hier ook werkt en de bedoeling is dat we het dan vaker gaan doen, bijvoorbeeld één of twee keer in de veertien dagen.”

Nog voordat wijkagent Nibourg haar tafeltje met de informatiefolders heeft kunnen inrichten in de passage van het winkelcentrum, komen de eerste bewoners al op haar af. Nibourg is bijzonder tevreden over dit experiment en de belangstelling voor een informeel gesprek met de wijkagent. “In deze regio zijn wij de eerste wijkagenten die hiermee aan de slag gaan. De bedoeling is dat wijkbewoners bij ons aan tafel kunnen aanschuiven voor een ongedwongen gesprek over problemen, wensen en aandachtspunten in hun wijk. Op deze manier willen we zichtbaar en laagdrempelig zijn in de wijk en kunnen we anticiperen op de ingebrachte punten.”

Oefen

Therapie

Nibourg schenkt thee en koffie aan belangstellende wijkbewoners.

Hoorschelp 1, 2012

11


Het programma Harderwijk Centraal van Radio Harderwijk FM heeft in alle wijken van Harderwijk een contactpersoon voor het nieuws uit die wijk. Elke woensdag krijgen deze zogenaamde ‘haltechefs’ de gelegenheid om hun wijknieuws te delen. Drielanden heeft sinds kort een nieuwe Haltechef. Ik ben gevraagd om deze taak als Haltechef op me te nemen. Als voorzitter van de Wijkvereniging Drielanden heb ik met veel interessant en divers wijknieuws te maken; van wijkbelangen tot de bijzondere gebeurtenissen bij wijkbewoners en bedrijven in onze wijk.

Of het aangedragen onderwerp geschikt is voor Haltechefs wordt uiteindelijk bepaald door de programmamakers van ‘Harderwijk Centraal’. Wanneer het onderwerp passend is voor de radio, is de beschikbare tijd op de zender zo’n 4 à 5 minuten. Ik hoop met regelmaat uw nieuwsvoorstellen uit onze wijk tegemoet te mogen zien!

Maar, ik heb uw hulp nodig! Wanneer u bijzonder nieuws heeft, waarvan u denkt dat het ‘radio waardig’ is en Harderwijk daarvan op de hoogte moet worden gebracht mail dan naar: haltechefdrielanden@gmail.com

Het programma wordt op vrijdag tussen 10.00 – 11.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 – 13.00 uur en 16.00 – 17.00 uur herhaald.

Programmagegevens Woensdagavond 19:00 – 20:00 uur Harderwijk Centraal op Radio Harderwijk FM (op 107.7 FM, kabel: 94.0 FM).

Roy Abels, Haltechef Drielanden voor Harderwijk Centraal

U krijgt sowieso een antwoord van mij.

12

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

13


De Apoth ee bij u in k de buu rt!

Tekst en foto Lex Schuijl

info@apotheekdrielanden.nl www.apotheekdrielanden.nl

Sèvolan Sèvolan Kindercoaching ondersteunt en begeleidt jonge kinderen en hun ouders en draagt daarnaast de ‘Stichting Naar School in Haïti’ een warm hart toe. Jeannette de Leeuw is getrouwd en moeder van een (adoptie)zoon van 6 jaar. “Ruim 15 jaar heb ik in de zakelijke dienstverlening gewerkt, voordat ik een overstap maakte naar het werken met kinderen. Deze langgekoesterde wens kwam dus later, maar de omscholing en het werken als onderwijsassistent op een basisschool paste als een goede warme jas. De naam van mijn praktijk is voortgekomen uit ons bezoek aan het land Haiti, het geboorteland van onze zoon. De naam Sèvolan betekent vlieger. Naast mijn werk als onderwijsassistent heb ik mij verdiept in kinder-

14

Hoorschelp 1, 2012

BAZUINDREEF 31 | 3845DA HARDERWIJK | T : 0341 - 45 62 93 coaching en ben ik gestart met een eigen praktijk in Drielanden. Hier begeleid ik kinderen vanaf ± 4 jaar bij emotionele, gedrags- of leerproblemen of een beperking, zoals PDD-NOS, ADHD, autisme of hoogbegaafdheid. Problemen die een jong kind behoorlijk in de weg zitten om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het kind en zijn omgeving hebben vaak last van deze zaken en een kindercoach kan hen op weg helpen. Ouders spelen in het coachingstraject een belangrijke rol en ik werk dan ook graag met u samen om naar een zo passend mogelijke oplossing te zoeken.” Sèvolan Kindercoaching Clarenbekerhout 2 Tel 06 12 53 65 91 www.kindercoaching-harderwijk.nl

ERVARING

IN

DYNAMIEK

Lekker in je lijf… Elk mens heeft slechts één lijf. Maar soms doet je lichaam het niet zoals je wilt. Je hebt pijn of kunt minder goed bewegen. Dan kan FysioTotaal de oplossing zijn. En met ‘fysiototaal’ bedoelen we… heel de mens. Maak een afspraak met ons en bespreek uw klachten. Dan komt het goed.

FYSIOTOTAAL Achterste wei 2 • 3844 HV Harderwijk t 0341 460493 • i www.fysiototaal.info Hoorschelp 1, 2012

15


Het fitste cadeau van Harderwijk:

Fietstunnel In februari heeft de gemeente een standpunt ingenomen voor de meest veilige oplossing bij de fietsoversteek bij de spoorwegovergang Weisteeg 3Landen. Door: Lex Schuijl

Randstadspoor Door de uitbreiding met een derde spoor is het noodzakelijk om de huidige fietsoversteek over het spoor bij de Weisteeg aan te passen. Wethouder Daamen: “In 2009 hebben we ons samen met Wijkvereniging Drielanden al gebogen over de verkeersonveilige situatie bij de rotonde Westermeenweg-Drielandendreef en deze daarna verbeterd. Prorail heeft aangegeven geen enkele overweg gelijkvloers over meer dan twee sporen toe te staan. Hierdoor moet de huidige fietsovergang worden aangepast en 80 meter zuidwaarts worden verplaatst. Er blijft echter een gelijkvloerse overweg bestaan en de noodzaak voor een veilige oversteek voor fietsers bij de rotonde.” Varianten “Uit een onderzoek zijn twee varianten gekomen. De eerste variant (4 miljoen euro) is een fietstunnel onder de overweg en onder de Wester-

meenweg door met een aansluiting in de tunnel van het fietspad tussen de Westermeenweg en het spoor. Bij de tweede variant (3 miljoen euro) vervalt de aansluiting van het eerder genoemde fietspad. Nadeel is dat het fietspad tussen het spoor en de Westermeenweg vervalt door de parallelle route aan de kant van bedrijventerrein Tonsel. De te nemen fietsroute loopt dan via Drielanden of aan de oostkant van het spoor. Binnen de gemeente zijn voor een ondertunneling geen financiële middelen beschikbaar. Doordat de provincie en Prorail onze wensen ondersteunen gaan we gezamenlijk onderzoeken hoe we de aanvullende financieringsmogelijkheden kunnen invullen. Onze voorkeur voor een fietstunnel onder het spoor en onder de Westermeenweg wordt meegenomen in het bestemmingsplan. Wanneer een fietstunnel financieel onhaalbaar is dan kan snel omgeschakeld worden naar een gelijkvloerse oplossing.”

Voor de fitste wijk van Harderwijk! Drielanden!

1 WEEK

GRATIS

SPORTEN

ACTIE IS GELDIG IN

APRIL 2012

KOM

1 WEEK GRATIS SPORTEN

EN MAAK KANS OP :

3 MAANDEN GRATIS SPORTEN! BIJ SPORTCENTRUM IEDEMA. Naam: Tel.nr:

www.sportcentrumiedema.nl Om gebruik te maken van de actie dient u deze advertentie ingevuld en uitgeknipt in te leveren bij sportcentrum Iedema.

16

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

17


Er hebben zich in 2011 drie kandidaten aangemeld: de heren Roy Abels, Aggo in ’t Veld en Ronald van der Wal. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met de drie kandidaten, de

Het bestuur heeft de functies binnen het bestuur verder als volgt verdeeld: Voorzitter Roy Abels Vice voorzitter Lex Schuijl Penningmeester Aggo in ’t Veld Secretaris Ronald van der Wal Algemeen bestuurslid Marjolein Willemsen (Activiteiten) 2e secretaris René van Herwaarden Algemeen bestuurslid Douwe Hoeven (verkeersdeskundige en webmaster)

Op 13 maart j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Ondanks het feit dat er een tweetal interessante sprekers waren uitgenodigd was de opkomst teleurstellend te noemen. Gemiste kans voor die leden die niet zijn geweest zou ik bijna willen zeggen, aangezien de gastspreker van de Stichting Welzijn Op Maat, Theo Niehof, interessant nieuws had over het komende beleid van de Gemeente aangaande Wijkgerichte aanpak. Budgetten die beschikbaar komen en waar de burgers van Harderwijk, om een bijdrage uit kunnen verzoeken. Deze verzoeken zijn straks in te dienen bij de z.g. wijkmanagers die door de Gemeente zullen worden aangesteld. Er waren ook weer veel vragen voor de tweede gast, wijkagent Miranda Nibourg. Haar werden nu juist vragen gesteld die met name van belang waren voor wijkbewoners met (schoolgaande) kinderen en gingen o.a. over de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande (fietsende) jeugd. Veel klachten over verkeersonveilige situaties op fietspaden en voetgangers-oversteekplaatsen in de omgeving van- en op de route van/ naar de basisscholen in Drielanden. Jammer dus dat vooral leden met school gaande kinderen niet bij deze vergadering aanwezig waren. Met

18

Hoorschelp 1, 2012

drie raadsleden in de zaal zou dit wel een heel uitgelezen moment zijn geweest om juist van die groep de opmerkingen en klachten te hebben kunnen vernemen. Overigens zijn de klachten en opmerkingen wel opgenomen in een plan van aanpak van het bestuur in overleg met de aanwezige Raadsleden. dhr. in ’t Veld Goedkeuring en verkiezing nieuwe bestuursleden. De kascontrolecommissie verleende de penningmeester decharge en op de notulen, secretarieel verslag en het financieel overzicht, waren geen op- of aanmerkingen. In 2011 zijn de voorzitter, een redactielid en de penningmeester in verband met persoonlijke omstandigheden uit het bestuur gestapt. Dhr. Lex Schuijl heeft de functie van voorzitter waargenomen tot de ALV van 13 maart j.l. Hij is in 2012 aftredend, maar herkiesbaar.

herverkiezing van dhr. Lex Schuijl tot vice voorzitter voor een nieuwe periode van drie jaar en het doorschuiven van mw. Marjolein Willemsen naar algemeen bestuurslid / activiteiten.

dhr. van der Wal

Met betrekking tot de vele klachten over verkeersonveilige situaties is met de drie aanwezige (en in Drielanden woonachtige Raadsleden) afgesproken om een lijst op te stellen van de verkeersonveilige situaties. Deze worden daarna, in overleg met de raadsleden, nader bekeken. Heeft u nog meldingen over verkeersonveilige situaties en/of klachten daarover? Mail dit voor 13 april 2012 naar info@wijkverenigingdrielanden.nl onder vermelding van de exacte locatie (straatnaam ter hoogte van huisnr.: ##) en doe daar indien mogelijk een foto als bijlage bij. Na 13 april zal het bestuur een lijst opstellen t.b.v. een nader te bepalen wijkschouw met de raadsleden.

Mw. Marjolein Willemsen heeft aangegeven de functie van secretaris te willen overdragen en als algemeen bestuurslid aan te blijven.

Hoorschelp 1, 2012

19


bedrijfsdiensten & particulier onderhoud

clean it all

Musicaldreef 31 3845 GH Harderwijk Tel.: 06-22146705 Email: ciaHarderwijk@live.nl www.cleanitall.nu k.v.k. nr.: 50936794

Een jong en dynamisch bedrijf

dat zich voornamelijk richt op het totaal onderhoud!  GLASBEWASSING (binnenzijde ook bespreekbaar)  Grondig reinigen van houten- of kunststofdelen  Dakgoot legen  Tapijtreiniging

(H)eerlijk Schoon

glasbewassing & schoonmaakwerkzaamheden

Activiteitenagenda DATUM ACTIVITEIT 18-02-2012 CARNAVALSDISCO Jeugd tot 12 jr. 13-03-2012 ALGEMENE LEDENVERGADERING 29-03-2012 WORKSHOP PASEN volwassenen, incl. koffie 30-03-2012 ZAALVOETBALTOERNOOI GROEPEN 5 BASISSCHOLEN 04-04-2012 WORKSHOP PASEN & PAAS SPEURTOCHT jeugd tot 12 jr. 27-04-2012 ORANJEBAL 50-plus (maximale deelname grens i.v.m. beschikbare ruimte)

Medio mei

01-09-2012

27-10-2012

21-11-2012 13-12-2012

LOCATIE AULA OBS De BOGEN Leden: € 1,50 Niet Leden: € 3,– AULA OBS De Bogen WIJKHUIS Triasplein Kosten € 5,– p/p SPORTHAL De Bogen

WIJKHUIS Triasplein Leden: € 1,50 Niet Leden € 3,– AULA OBS De BOGEN Muziek/dans/2 consumptiebonnen. Leden gratis Niet leden € 5,– p/p BINGO SPECIAL (voor mensen met WIJKHUIS Triasplein of verstandelijke beperking) AULA OBS De BOGEN Kosten: € 5,– p/p GROOT TRIASFEEST Thema: TRIASPLEIN / TRIASRESPECT voor HULPDIENSTEN GRACHT en MUZIEKKleedjesmarkt, demonstraties PARK hulpdiensten, diverse attracties POPSTARS DRIELANDEN Jeugd tot WIJKHUIS Triasplein 12 jr. Leden € 1,50 Niet Leden € 3,– SINTERKLAAS INTOCHT WIJKHUIS Triasplein DRIELANDEN WORKSHOP KERSTSTUKJES WIJKHUIS Triasplein Incl. koffie Kosten € 5,– p/p

TIJD 15:00 – 17:00 uur

20:00 uur Zaal open 19:45 uur 20:00 – 22:00 uur Overdag een workshop door SWO 14:00 uur Exacte tijdstip via de scholen 13:30 – 16:00 uur

20:00 – 23:00 uur

Volgt. Bekendmaking via Flyer in winkelcentrum en bij WIJKHUIS. 11:00 – 16:00 uur

15:00 – 17:00 uur

Volgt in Hoorschelp nr.2012/ 3 20:00 – 22:00 uur

Lid worden doet u zo: mail naar info@wijkverenigingdrielanden onder vermelding van uw naam, adres en gezinsamenstelling (leeftijd kinderen vermelden) en u ontvangt een welkomstbrief met verzoek tot overmaken van de contributie. Of maak voor lidmaatschap feb t/m dec 2012 € 11,– (bereken € 1,– p/m) over naar bankrekening nummer 65.57.92.368 t.n.v. Wijkvereniging Drielanden. Vermeld uw adres en mailadres.

U kunt ons ook volgen op TWITTER: @wijk3landen

20

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

21


Sinds enkele jaren is er geen veteranencafé meer op de Noord West- Veluwe. Voor de veteranen is dit een groot gemis omdat er toch wel behoefte is aan een locatie waar we onze wapenbroeders van weleer weer eens kunnen ontmoeten. Wanneer er genoeg belangstellenden zijn, kunnen we gebruik maken van café-restaurant ’Het wapen van Ermelo’. Dit gastvrije restaurant ligt centraal gelegen in winkelcentrum De Enk, in Ermelo. Ondergetekenden hopen dit jaar van start te kunnen gaan. De bedoeling is dat veteranen, ongeacht missie of

leeftijdscategorie, elkaar bij ‘Het wapen van Ermelo’ elke eerste woensdag van de maand kunnen ontmoeten. Kortom, bent u veteraan? Wilt u dan aangeven of u belangstelling heeft om aan te schuiven bij het Veteranencafé? We hopen u te ontmoeten! Meer informatie bij: John van Heijst (Bond van Wapenbroeders-UNIFIL) Tel: 0341 43 19 55, mobiel: 06 -22 53 60 69 Lex Schuijl (veteraan) Tel. 03 41 – 49 30 21

Voor een geslaagde rijopleiding:

Autorijschool Hoeven

Straussdreef 29 3845 AT Harderwijk T: 0341-414307 M: 06-12609571 dhoeven@caiway.nl www.autorijschoolhoeven.nl

22

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

23


WIM ISING MASSAGEPRAKTIJK Sport- en Ontspanningsmassage Shiatsu Hoofdpijn- en Fibromassage Holistic Pulsing Lymfedrainage Stoelmassage Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderwijk Tel: 06 27170517

www.wimisingmassagepraktijk.nl wwww

24

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

25


Bloemschikken Wanneer: 26 april, 24 mei Hoe laat: 10.00 – 12.00 uur Kosten: € 5,– (incl koffie of thee) Meenemen: tangetje, schaartje. Opgeven noodzakelijk. PaasBingo Wanneer: Hoe laat: Kosten:

3 april 14.00 – 16.00 uur € 2,50 entree, 2 bingokaarten € 0,50 incl. koffie/thee, drankje en een hapje. Opgeven voor 26 maart.

Workshop tassen maken Wanneer: 8, 15, 22 en 29 maart Hoe laat: 13.30 – 15.00 uur Kosten: gratis Meenemen: stof en bijpassend garen O.l.v. Coby (modevakschool Jacquelien) gaat u een tas geheel naar eigen smaak maken.

26

Hoorschelp 1, 2012

Workshop hoeden en petten maken Wanneer: 5, 12, 19 en 26 april Hoe laat: 13.30 – 15.00 uur Kosten: gratis Meenemen: stof en bijpassend garen O.l.v. Coby gaat u een pet of hoed maken. Workshop bolero en rokje maken Wanneer: 3, 10, 24 en 31 mei Hoe laat: 13.30 – 15.00 uur Kosten: gratis Meenemen: stof en bijpassend garen Onder leiding van Coby (modevakschool Jacquelien) gaat u een bolero en recht rokje maken.

Theatergroep Drielanden Het wijkhuis is voornemens om in oktober te starten met een theatergroep. Het doel zal zijn ontmoeting en plezier hebben in het acteren. De bedoeling is om het eind van het seizoen af te sluiten met een voorstelling. Wat dit gaat worden staat niet vast en wordt door de groep zelf bepaald. We denken aan: schimmenspel, sketches, toneelstuk, hoorspel of een klucht. Een rollator is geen probleem. Het vindt overdag plaats onder deskundige begeleiding. Bent u geïnteresseerd, geeft u op! Wij nemen dan kontact met u op als er meer bekend is. Telefoon SWO: 0341 - 42 36 36 of Wijkhuis Drielanden: 0341 - 42 87 87 E-mail: esther@swoharderwijk.nl

Blijsie Audiovisueel fotografie - video & editing

Koersbal Wanneer: Hoe laat: Kosten:

elke woensdag 9.45 – 12.30 uur € 6,66 per maand, incl koffie of thee Er is weer ruimte voor nieuwe koersballers. Het is eenvoudig te leren en lijkt op jeu de boules.

Hoorschelp 1, 2012

27


GROTE

MERKEN

Wekelijks onze beste aanbiedingen en acties als eerste in uw mailbox! Meld u nu aan op www.c1000.nl/actiemail C1000 Drielanden

Triasplein 83 3845 GD HARDERWIJK

Openingstijden:

Een onderwerp dat ons allemaal raakt. Als politieagent c.q. wijkagent heb ik al veel aangiftes opgenomen van woninginbraken. Na een melding besef ik me goed wat voor impact dit moet hebben op de bewoners. Voor de meeste slachtoffers van een inbraak is de emotionele schade het grootst. De laptop en uw LCD-televisie kunt u nog wel terugkrijgen van de verzekering, maar de juwelen van uw grootmoeder zijn onvervangbaar. Bij veel woninginbraken is het hele huis doorzocht, staan laden van kasten open en liggen persoonlijke eigendommen door het hele huis. Veiligheidsgevoel Per jaar worden er 120.000 inbraken gepleegd! Dit komt neer op 4 per uur. Woninginbraken gaan ten koste van ons veiligheidsgevoel. In de eerste plaats raakt het natuurlijk het slachtoffer, maar ook buren en andere wijkbewoners krijgen dit gevoel. Helaas zijn ook meerdere wijkbewo-

ners van Drielanden het slachtoffer geworden van een woninginbraak. We kunnen het probleem van woninginbraken niet voorgoed oplossen, maar met zijn allen, onder andere u als wijkbewoner, de politie en de gemeente, moeten we het de inbreker zo moeilijk mogelijk maken. Ex-inbreker Wie kan er nu beter preventietips geven dan ex-inbreker Evert Jansen? Wellicht kent u hem nog van het tvprogramma “De Inbreker”. Evert is al weer ruim 10 jaar op het rechte pad en heeft er zijn levensdoel van gemaakt om mensen te wapenen tegen inbraak. Begin maart heeft Evert een bezoek gebracht in de wijk. Vanuit de ogen van een exinbreker is hij de wijk Drielanden in gegaan. Hij heeft naar de beveiliging van de woning en de directe omgeving gekeken. Zijn bevindingen heeft hij dezelfde avond gepresenteerd op basis van praktijkfoto’s van allerlei situaties van inbraakgevoeligheid.

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 Donderdag t/m zaterdag 08.00 - 21.00 Zondag Gesloten

Hoorschelp 1, 2012

29


Woninginbraken Hier volgen een aantal belangrijke preventietips: • Investeer in goede sloten, buitenverlichting en een professioneel alarmsysteem, bijvoorbeeld van Homesafety. • Zorg dat de woning er bewoond blijft uitzien. Laat bijvoorbeeld ’s avonds licht branden en hang gordijnen op. • Zet geen herkenbare dozen van nieuwe apparatuur bij het vuil. Vouw dozen op of breng ze naar het afvalbrengstation. • Maak kennis met de buren en vraag hen een oogje in het zeil te houden. • Bewaar geen sleutels voor klusjesmannen en bouwvakkers onder de deurmat of op andere voorspelbare plekken. • Laat geen spullen slingeren die inbrekers helpen uw huis binnen te dringen, zoals ladders en afvalcontainers. • Plak geen ‘Ik ben even weg’-briefje op de deur. • Sluit ramen en deuren, laat evt. licht branden en zet uw alarmsysteem aan. Sluit de garagepoort af. • Laat uw portemonnee, handtas, sleutels niet op tafel liggen. • Bel de politie bij verdachte situaties!

autoruitschade? • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak • gratis vervangend vervoer • gratis mobiele dienst • gratis haal- en brengservice • levenslange garantie • kijk op autotaalglas.nl voor meer informatie

Met vriendelijke groeten, Miranda Nibourg - Wijkagent Drielanden

Autotaalglas Harderwijk Zuiderbreedte 27a 0341-455510

Foto: Lex Schuijl

30

Hoorschelp 1, 2012

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828


Drielanden ligt een flink eind buiten de stadsmuren en lag vroeger in het vrije gebied, tussen bossen en weilanden van Harderwijk en Ermelo. Het vee graasde er, de vogels bouwden er hun nesten en de boeren verrichtten er hun arbeidsintensieve werk. Dit is in relatief korte tijd veranderd. In 1995 was de Weisteeg het dichtstbevolkte gebied van Drielanden en nu is het de toegang tot een fraaie wijk geworden. Als je niet beter weet, zou je denken dat het nooit anders geweest is. Onderzoek De Oudheidkundige Vereniging Herderewich doet haar best om deze geschiedenis te onderzoeken, inzichtelijk te maken en op te schrijven, want we moeten er zuinig op zijn. Het is de verbinding met het verleden en het maakt Harderwijk tot wat het nu is: een prachtige stad om trots op te zijn.

32

Hoorschelp 1, 2012

Uw steun Daarom is het belangrijk, juist als bewoner van Drielanden, die geschiedenis actief te ondersteunen door middel van een lidmaatschap. Het kost slechts 16 euro per jaar en daarmee steunt u ons werk en draagt u bij aan het behoud van de historie. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar een magazine met verhalen en korting op historische publicaties. Wordt nu lid van Herderewich en draag bij aan een mooi en levend Harderwijk. Geeft u op via www.herderewich.nl of stuur een bericht met uw NAWgegevens en e-mail adres naar Herderewich, postbus 210, 3840 AE Harderwijk.

Op 3 maart zijn de deuren van Grand Café Alleman weer geopend. Bedrijfsleider Klaas van den Brink is blij dat de verbouwing achter de rug is: “we kunnen onze gasten in een nieuwe entourage verwelkomen waar gezelligheid, gastgerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.” Naast de lunchkaart kunnen de gasten voor slechts 15 euro een driegangen diner samenstellen uit de dinerkaart. Deze kaart wordt per seizoen aangepast en daarnaast is er ook een wisselende dagaanbieding. Buffetten, zakenlunches en cateringsalades kunnen worden verzorgd en ook nieuw is de afhaalservice van maaltijden.” De openingstijden zijn verruimd, Grand Café Alleman is nu als volgt

geopend: maandag tot en met donderdag tot 21.00 en vrijdag en zaterdag tot 22.00 uur. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld, een nieuw logo en er komt een vernieuwde website. Klaas: “We vinden het belangrijk dat iedere doelgroep zich welkom voelt in ons restaurant. Zo kunnen gasten lekker ontspannen in de lounge hoek, plaatsnemen aan hoge tafels met barkrukken voor een lekker hapje en drankje, maar ook aan een tafeltje plaatsnemen. In het voorjaar wordt een terras geplaatst waar iedereen heerlijk kan genieten. Wij beschikken binnenkort ook over gratis wifi in de vergaderruimte en ook in de zaak komt er internet.”

Hoorschelp 1, 2012

33


Kerstmarkt Tekst en foto Lex Schuijl

Eind 2011 heeft winkeliersvereniging Drielanden een kerstmarkt in het winkelcentrum georganiseerd. In de sfeervolle en gezellige ambiance van de winkelpassage hadden de winkeliers verschillende artikelen uitgestald. De bezoekers kregen gratis koffie en gebak en ook warme erwtensoep aangeboden. Ook werd er dankbaar gebruik gemaakt van de gratis manicure die werd aangeboden. De Kerstman bracht ook een bezoekje aan de wijk: naast zijn

‘joho, joho’ heeft hij de volwassenen met een doordringend belgerinkel op zijn aanwezigheid geattendeerd. Voor de kleintjes was hij wat milder, want hen heeft hij met mandarijntjes verrast. Achter een van de kraampjes hebben wij een ledenwervingsactie gehouden. Mede dankzij de sponsoring van supermarkt C1000, heeft de vereniging een veertigtal nieuwe leden mogen inschrijven. Welkom!

Roy Abels en Marjolein Willemsen

34

Hoorschelp 1, 2012

Hoorschelp 1, 2012

35


Een boeiend adres

Telefoon (0341) 41 15 41 Telefoon (0341) 41 15 44 Verkeersweg 77, 3842 LE Harderwijk

Hoorschelp 2012 nr1  

1e editie Hoorschelp 2012

Hoorschelp 2012 nr1  

1e editie Hoorschelp 2012

Advertisement